WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методична робота у ліцеї - Реферат

Методична робота у ліцеї - Реферат

є центром методичної роботи технічного ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.
Основними функціями методичного кабінету є:
- створення умов для підготовкипедагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
- проведення індивідуальних заходів та колективних форм методичної роботи педагогічними працівниками;
- надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам технічного ліцею у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;
- узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.
Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі "Методична робота і підвищення кваліфікації" плану роботи технічного ліцею на рік.
Діяльність методичного кабінету передбачає:
- організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, лекцій тощо).
- організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій.
- організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, технології.
- ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.
Оснащення методичного кабінету
Оснащення методичного кабінету повинно створювати необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів. Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу: навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали.
Права та обов'язки учасників методичної роботи
- Участь у методичні роботі є професійним для всіх педагогічних працівників. Результативність методичної роботи враховується при проведенні атестації педагогічних працівників і є підставою для матеріального та морального заохочення.
- Керівник технічного ліцею, його заступники вивчають та аналізують стан методичної роботи, її результативність, створюють умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечують участь всіх педагогічних працівників у методичній роботі.
Педагогічні працівники мають право:
- користування нормативно-правовою, навчальною та науково-методично документацією з питань професійної діяльності, яка надходить в методичний кабінет і бібліотеку, наявним довідково-інформаційним фондом у встановленому порядку;
- використовувати для самостійної роботи в бібліотеках та інших інформаційних центрах "методичний день", який може надаватись адміністрацією технічного ліцею за поданням методиста;
- брати участь в опитуванні, анкетуванні, надавати пропозиції адміністрації технічного ліцею щодо удосконалення змісту методичної роботи;
- виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом роботи;
- звертатись за допомогою до методиста, керівника технічного ліцею, його заступників, старшого майстра для вирішення питань підвищення своєї професійної компетентності;
- брати участь у методичних заходах обласного і державного рівня з відшкодуванням витрат на відрядження за основним місцем роботи;
- проходити стажування і підвищувати свою кваліфікацію.
Традиційними формами методичної роботи ліцею є установлені та перевірені часом і практикою форми організаційно-методичної роботи, поширені в багатьох навчально-виховних закладах, до яких належать колективні та індивідуальні.
До нетрадиційних форм організаційно методичної роботи належать форми, які активізують творчу ініціативу викладачів, забезпечують високий рівень засвоєння ними сучасних теорій і педагогічної майстерності. Для цього проводяться методичні ринги, аукціони, методичні мости, педагогічні КВК, конкурси "Кращий за професією" та ін.
Значну роль в організації науково-методичної роботи відведено науково-методичні раді (НМР), яка є дорадним органом управління ліцеєм; діяльність її спрямована на організації методичної роботи та вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.
Основними напрями роботи НМР є:
- організація роботи методичних об'єднань;
- організація заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності вчителів;
- проведення предметних тижнів, декад, місячників, днів відкритих дверей, відкритих уроків тощо;
- організацію роботи щодо атестації викладачів;
- керівництво учнівськими науковими роботами.
Однак НМР на сьогоднішній час не може повністю забезпечити розвиток творчості педагогічних працівників. Тому у Коломийському технічному ліцею створено інноваційну експериментальну структуру - творчу педагогічну майстерню (ТПМ), діяльність якої спрямована на модернізацію педагогічних технологій, розвиток творчості викладачів та професійної компетентності учнів і орієнтувати на їхній життєвий успіх.
Розглянемо традиційні та інноваційні форми організації науково-методичної роботи в ліцеї.
Основними напрямами її традиційної роботи визначено положенням Міністерства освіти і науки України. Це: - участь у розробці авторських програм, положень, проектів, авторських сценаріїв та уроків;
- проведенні консультацій, майстер-класів, семінарів і конференцій з проблем інновацій;
- організація наукової роботи викладачів та учнів ліцею;
- співпраця з науковими працівниками різних галузей наук;
- випуск методичного інформаційного бюлетеня "Технічний ліцей: візитка пошуку";
- організація роботи з розробки методичних матеріалів, посібників, підручників;
- упровадження інноваційних технологій в практику роботи викладачів ліцею;
- розробка інтеграційних проектів;
- створення творчих динамічних груп (ТДГ) учителів та організація роботи в них;
- проведення науково-методичних семінарів для педагогічних працівників міста;
- презентація класних колективів, учителів, які в них працюють;
- підготовка до ліцейної науково-практичної конференції;
- конкурс на кращий урок, проведений з використанням мультимедійних засобів.

 
 

Цікаве

Загрузка...