WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей - Реферат

Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей - Реферат

детерміновані потребами й інтересами особистості, мають низку специфічних особливостей, що дає можливість виділити їх у самостійну групу.
Рекреаційна функція - забезпечення доречного, емоційно привабливого дозвілля, регенерації і спілкування учнів у одночасному процесі їхнього особистісного розвитку. Різноманітність і насиченість видів діяльності, а отже, й ролей виконують стосовно школяра роль стимулятора його самодіяльності, самовираження, самовиховання. Через цю діяльність відбувається розширення духовного світу індивіду в дусі гуманістичних ідеалів і цілей, згуртування школярів навколо дозвіллєвих інтересів, динамізація етичних потреб особистості.
Компенсаторна функція - надолуження прогалин у етичній освіті, забезпечення творчого зростання і активності особистості. Водночас вона пов'язує моральний і світоглядний розвиток особистості, з формуванням її потенційної готовності до вияву власних гуманістичних цінностей.
До цієї функції примикає релаксаційна функція, що робить акцент на забезпеченні позитивного морального мікроклімату, зняті напруги, конфліктності у міжособистісних стосунках.
Ціннісно-орієнтаційна функція. Надзвичайно важлива в особистісному відношенні: вона допомагає шукати і знаходити життєві орієнтири, гуманістичні ідеали, що мають силу наочного прикладу і зразка вдосконалення та змін у власному розумінні образу "Я" у світі.
Рефлексивна функція - переведення гуманістичних цінностей суспільства у план поведінки особистості та регуляція етичних взаємин.
Інтеграція навчальної діяльності та факультативних занять з етики з позаурочною виховною діяльністю забезпечать процесуальністьсходження особистості до гуманістичного ідеалу.
6. Психолого-педагогічні умови виховання гуманістичних цінностей школярів
Стратегічними умовами проектування процесу виховання гуманістичних цінностей виступають:
відповідність виховної практики концептуальним засадам особистісно орієнтованої гуманістичної моделі етичного виховання;
стимулювання ініціативи всіх суб'єктів виховного процесу;
створення необхідних умов для різнобічної життєдіяльності, життєтворчості молодої людини;
забезпечення успішності підростаючої особистості в освоєнні гуманістичних цінностей, її самоствердження, захищеності і підтримки;
створення ситуацій різноманітних позитивних емоційних переживань суб'єкта в предметній, комунікативній діяльності, спрямованих на суспільно значуще особистісне самовизначення та інтелектуальноморальний розвиток;
моніторинг змін індивідуальних якостей вихованців;
створення умов для прояву суб'єктом життєвої активності вищого порядку, тобто його смислотворчості; установка на позитивний суб'єктний досвід вихованця /досвід самовизначення, досвід творчості, досвід комунікації як кооперації, установка на іншого/;
створення "духу" школи на основі різнопланового недирективного, неформального, морального, особистісного спілкування як специфічної форми людських відносин. Для таких відносин характерні діалогічна доброзичливість, співтворчість педагога й дитини. Подібні відносини передбачають духовну атмосферу, у якій "розлиті" смисложиттєві цінності, які в свою чергу вимагають розумності "вибору" як вільної діяльності вихованця. Тут має бути також наявним його просування в своєму розвитку і саморозвитку; поєднання розумного утилітаризму і моральнодуховних устремлінь;
утвердження позиції школяра як рівноправного учасника педагогічного процесу; як наслідок виникнення неформального, доброзичливого мікроклімату в педагогічній спільності, інтерес педагогів до освоєння гуманістичних технологій, в основі яких здійснення "єдності життя і виховання дитини";
створення стимулюючого і розвивального середовища на основі визначення мети, цінностей, норм, принципів, завдань, напрямів виховних програм діяльності відповідно до потреб, інтересів учнів, а також використання культурно-духовних можливостей конкретного середовища - створення організаційно-діяльнісної структури, що забезпечує розв'язання цих завдань - відбір засобів, методів, способів організаційно-педагогічної діяльності - реалізація особистісно-орієнтованого процесу виховання - оцінювання діяльності та її впливу на виховний процес - планування перспектив особистісного розвитку учнів.
Ефективність гуманістичного виховання й розвитку учнів 19 класів підвищується якщо:
впроваджується цілісний підхід до використання гуманістичних цінностей як засобу виховання і розвитку учнів;
якщо відбудеться систематизація і структурування змісту програм виховання гуманістичних цінностей учнів 19 класів, що базується на засадах гуманістичної етики;
якщо виховний процес здійснюється в широкому контексті духовної культури школи;
якщо особистісно орієнтована технологія сприяє реалізації психологічного механізму формування цінностей гуманістичної моралі громадянського суспільства;
якщо наукоємний процес взаємодії педагогів і школярів спрямований на розвиток гуманістичної моральності особистості;
забезпечується створення педагогічно доцільних моральних ситуацій, які б враховували потреби, відчуття, уявлення, емоції, мотиви, здібності дітей, їх реальне життя; стимулюється суб'єктивна позиція вихованця від мети до підсумків;
якщо виховується ціннісно-оцінювальне ставлення до Батьківщини, до світу, до людини, до самого себе;
якщо вихованці беруть активну участь у відродженні національних цінностей України в діяльності, спрямованій на гуманізацію суспільства;
якщо створюється атмосфера творчого вибору і самовдосконалення;
якщо йде орієнтація на добро, обов'язок та совість як базові категорії моралі громадянського суспільства;
якщо процес виховання будується на основі суб'єктної взаємодії педагога і вихованців та особистісному підході до них;
спонукає до самопізнання, самовдосконалення, самореалізації особистості.
Використана література
1. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. 1997. № 1.
2. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 1.
3. Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа. - 1997. № 2.
4. Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа. - 1996. № 2.
5. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...