WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2005 - 2006 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах згідно державних ст - Реферат

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2005 - 2006 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах згідно державних ст - Реферат

листі: "Такий підхід надасть можливість розвивати комунікативні компетентності школярів і готувати гуманних, освічених людей, які на належному рівні зможуть практично використовувати отримані знання в галузі мов і літератур у найрізноманітніших життєвих ситуаціях".
Для поступового впровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах освіти доцільно використовувати варіативну складову навчального плану (курси за вибором, спецкурси, факультативи), які мають на меті поглиблювати та розвивати знання й вміння учнів, здобуті при вивченні основного курсу.
Кількість годин на вивчення зарубіжної літератури може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану. Рішення про розподіл навчальних годин варіативної частини Типового плану приймається адміністрацією навчального закладу.
Години, які в програмі виділені на додаткове читання, вчитель може використати на власний розсуд, скориставшись матеріалами розділу "Твори для позакласного і самостійного читання", поданого в кінці програми. Визначено в програмі й кількість годин для занять узагальнення та систематизації вивченого навчального матеріалу протягом І-го семестру, року (2 години на рік). Тематична атестація має бути проведена в час, зазначений програмою, з обов'язковим записом у класному журналі форми її проведення. Бажано, щоб контрольні роботи з предмета були проведені наприкінці кожного з семестрів, не пізніше ніж за два тижня до закінчення навчального процесу. Форми тематичної атестації можуть бути письмові й усні, але вони мають обов'язково враховувати індивідуальні можливості та здібності учнів.
У 5-11 класах контрольні, письмові роботи тематичної атестації та письмові роботи на уроках розвитку зв'язного мовлення виконуються учнями у спеціальних зошитах для творчих і контрольних робіт, заведених на початку року. У робочих зошитах школярі працюють на уроках та виконують домашні завдання, які вибірково перевіряються вчителями з метою оцінювання окремої роботи учня. Оцінювання ведення таких зошитів здійснюється систематично протягом року, про що в журналі щомісячно має бути відповідна відмітка (за 12-бальною системою).
Контрольні роботи та роботи для тематичної атестації мають складатися із завдань всіх чотирьох рівнів складності. При оцінюванні письмових творчих робіт, контрольних та письмових робіт тематичної атестації рекомендуємо користуватися критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови, зазначених у Програмах для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи. (К.: Шкільний світ. - 2003.-С.81- 84) -Критерії оцінювання усного/письмового монологічного висловлювання). С.90-91- Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь учнів.
До переліку підручників та навчальних посібників із зарубіжної літератури, що були пропоновані в Методичних рекомендаціях щодо організації та змісту навально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році Ч. І., С. 37- 43 додаються підготовлені нові підручники для 5 класів, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників.
Зарубіжна література Волощук Є. В. 5 Генеза 2005
Зарубіжна література Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. 5 Грамота 2005
Зарубіжна література Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В. 5 Навчальна книга 2005
Зарубіжна література Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. 5 Просвіта 2005
У педагогічній діяльності вчителям, починаючим вивчення зарубіжної літератури з 5 класу, пропонуємо звернути увагу та використовувати додаткові навчальні посібники:
У світі зарубіжної літератури (посібник-хрестоматія) Мірошниченко Л.Ф. 5 Просвіта 1998
У світі зарубіжної літератури (посібник-хрестоматія) Клименко Ж.В. 5-7 БАО 2001
Антична література (хрестоматія) Борецький М.І. 5-9 Світ 1999
Хрестоматія з російської літератури Ковальова Л.Л. 5-9 Аверс 1998
* Для 6-11 класів залишаються підручники із зарубіжної літератури, що вміщені до переліку навчальної літератури у рекомендаціях 2004-2005 навчального року.
У програмах та підручниках закладено лише основи вивчення зарубіжної літератури. Доцільне використання резервного часу, теми, форми роботи на уроках зв'язного мовлення, тематичної атестації підкаже вчителеві його творчість і досвід свій та колег. У процесі складання календарно-тематичного та поурочного планування слід враховувати як обсяг і структуру навчального матеріалу програми, запропонованого в розділі "Зміст навчального матеріалу", так і конкретні вимоги до видів навчальної діяльності учнів із зарубіжної літератури, закладені в розділі "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів".
Література
1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. // Освіта України. - 2003. - №1.
2. Положення про типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх закладах // Управління освітою. - 2003.- №.10.
3. Концепція 12-річної загальної середньої освіти // Директор школи. 1 вересня -2002.- № 1. - № 11 та // Педагогічна освіта, 2002. - № 1. - С.4-6.
4. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004.- № 5. - С. 56-57.
5. Програми для середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи / За редакцією Д.В. Затонського, К.О.Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу Б.Б.Шалагінов). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003.- № 7- 8 та К.: Шкільний світ. - 2001.
6. Програми для середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи / За ред. Д. С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. - К.: Перун, 1998.
7. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання ( для 12-річної школи ) / За редакцією Д.С. Наливайко, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005.- № 4, С. 16 -19.
8. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. "Зарубіжна література". 8 -11 класи. К.: Педагогічна преса. - 2004. - С. - 3-92
9. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. "Зарубіжна література". 10-11 класи. К.: Педагогічна преса. - 2004. - С. - 93-142.
10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи. К.: Шкільний світ .- 2003.
11. Клименко Ж.В. Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.- 2002.- № 11.
12.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002.- №10.
13.Український педагогічний словник - К: Либідь. - 1997.- 376с.

 
 

Цікаве

Загрузка...