WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Вплив внутрішньовидової конкуренції й едафічних умов росту на метричні параметри покривної тканини стебла Salicornia europaea L. Між конкуруючими і експериментальними рослинами встановлено достовірні (P<0,05) різниці за довжиною і кількістю основних епідермальних клітин (мм2). Усунення конкуренції у рослин на дослідних ділянках сприятливо позначилося на рості епідермальних клітин в довжину і висоту. Закономірна зміна розмірних параметрів (довжина, висота) основної епідермальної клітини під впливом внутрішньовидової конкуренції не торкається її форми. Вологість місцезростання відіграє головну роль у визначенні форми основних клітин епідерми. Із зростанням засоленості ґрунту епідерма Salicornia europaea стає великоклітинною. Збільшення розміру основних епідермальних клітин рослин, вирощених на ділянках з високим вмістом солей в ґрунті (ценопопуляції 5.1. - 5.4.), вказує на те, що за структурно - функціональними ознаками великоклітинна епідерма Salicornia europaea виконує не тільки захисну функцію, але й слугує додатковим водним резервуаром в рослинному організмі. Зростаюче потовщення зовнішньої стінки оболонки епідерми у конкуруючих особин, а також в обох групах (контроль - дослід) рослин на ділянках з високою засоленістю екотопу, спрямоване на підтримку водного гомеостазу в організмі в умовах напруженого водного режиму.

Продиховий комплекс I групи у Salicornia europaea, відрізняється від II групи, формою і меншими розмірами замикаючих клітин. На відміну від продихового апарата II групи, практично у всіх ценопопуляціях Salicornia europaea встановлено достовірну (P<0,05) відмінність між дослідними і контрольними рослинами за довжиною замикаючих клітин продихів I групи. Покривній тканині конкуруючих рослин властиві дрібні, численні продихи I групи.

Головну роль у визначенні розміру водоносної паренхіми у Salicornia europaea відіграє рівень засоленості екотопу (P<0,01). Незалежно, чи виросла особина у відсутності конкурентів (дослід) чи піддавалася конкурентній дії (контроль), засоленість визначає ступінь розвитку водонакопичувальної тканини в органах рослини (Табл.2).

Таблиця 2.

Кореляційний аналіз зв'язку екотопічних чинників з товщиноюводонакопичувальної паренхіми в стеблі рослин Salicornia europaea L.

Ценопо-пуляція

Варіант

Вологість

Засоленість

Концентрація засолювальниханіонів в ґрунтовому розчині

[Cl]-

[SO4]2-

1.1. - 5.4.

контроль

0,380,26 NS

0,820,13

0,780,14

0,260,27NS

дослід

0,360,27 NS

0,840,12

0,820,13

0,360,25 NS

Примітка: NS- значення коефіцієнта кореляції недостовірне (P> 0,05)

У стеблі контрольних і експериментальних рослин водоносна паренхіма, по відношенню до загальної площі поперечного зрізу (100%), займає в середньому 55%. Розвиток водонакопичувальної паренхіми в стеблі рослин обох груп (контроль - дослід) супроводжується збільшенням товщини склеренхіми. Між двома ознаками встановлений тісний взаємозв'язок (r = 0,86  0,08 (P<0,05)).

В ході однофакторного дисперсійного аналізу, в ценопопуляціях Salicornia europaea при оптимальному едафічному режимі встановлено достовірний вплив внутрішньовидової конкуренції на товщину хлорофілоносної паренхіми в стеблі рослин (P<0,05). Дослідні рослини, споживаючи весь спектр необхідних для існування живильних речовин, активно формують свою асиміляційну поверхню. Товщина хлоренхіми стебла експериментальних особин у декілька разів перевищує таку в контролі.

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НАКІЛЬКІСНІ ОЗНАКИ АНАТОМІЧНИХ СТРУКТУР SUAEDA ACUMINATA (C.A. MEY) MOQ.

Особливості анатомічної будови Suaeda acuminata (C.A. Mey.)Moq. Листок Suaeda acuminata покритий крупноклітинною епідермою з кутикулою. Тип продихового комплексу – паразитний. У субепідермальному шарі розміщена добре розвинена водонакопичувальна паренхіма (гіподерма), утворена великими клітинами, що не містять хлоропластів. Провідна система листка являє собою 8-9 закритих колатеральних пучків, що мають одношарову паренхімну обкладку. Великий центральний провідний пучок армірован одним шаром склеренхімних клітин. Радіально видовжені палісадні клітини мезофілу і округлі тонкостінні хлорофілоносні клітини обкладки утворюють по одному концентричному шару навколо провідних пучків листової пластинки.

Епідерма стебла Suaeda acuminata складається з одного шару клітин з сильно потовщеними зовнішніми і внутрішніми стінками. Поверхня епідерми покрита товстим шаром кутикули. Зовнішні шари (2-3 шари) первинної кори диференційовані в куткову коленхіму. Під коленхімою розташовуються власне паренхімні клітини первинної кори (3-шари). Стебло має пучкову будову. Для Suaeda acuminata, так само, як і для утворення прокамбієм "первинних" закритих колатеральних пучків, відбувається вторинне потовщення стебла, що здійснюється діяльністю меристематично активної зони (4-5 шарів), що закладається в перициклі. Клітини меристеми, ділячись тангентально до центру стебла Suaeda acuminata, утворюють "вторинні" закриті провідні колатеральні пучки і сполучну тканину між ними. Далі сполучна тканина диференціюється в склеренхіму. Клітини серцевини розташовані поздовжніми рядами.

Вплив внутрішньовидової конкуренції на метричні параметри анатомічних структур Suaeda acuminata (C.A. Mey.)Moq. У всіх ценопопуляціях Suaeda acuminata, між двома групами рослин (контроль - дослід) встановлено достовірну (P<0,05) відмінність за розміром і кількістю епідермальних клітин (мм2) (Табл. 3). Покривна тканина конкуруючих особин (контроль) дрібноклітинна, з сильно потовщеними зовнішніми стінками клітинної оболонки. Товщина зовнішньої стінки оболонки епідермальної клітини у контрольних особин у 1,5 рази вища, ніж в експериментальних. Потовщення зовнішньої стінки клітинної оболонки епідерми в цій групі рослин спрямоване у бік скорочення продихової транспірації в умовах обмеженого конкуренцією ґрунтового водопостачання. Продиховий комплекс дослідних рослин утворений крупними замикаючими клітинами, що є показником оптимальних умов існування особини (Bissing, 1982). Поява ознак ксероморфізму в листі конкуруючих рослин Suaeda acuminata указує на те, що дані особини зростають в умовах скрутного ґрунтового водопостачання і мінерального живлення.

Таблиця 3.

Впливконкуренції на кількісні характеристики анатомічних структур

листової пластинки Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq.

Параметр

Ценопопуляція

1.1

2.1.

3.1.

3.2.

Довжина основної епідермальної клітини, мкм

63,82,8

89,411,5

47,81,1

74,29,6

40,42,3

56,27,2

33,92,6

50,43,5

Висота основної епідермальної клітини, мкм

35,39,5

48,13,8

15,01,4

26,13,5

10,60,5

18,42,1

14,85,7NS

19,02,2NS

Товщина зовнішньої стінки оболонки основної епідермальної клітини, мкм

5,30,1

3,20,1

1,10,1NS

1,20,6NS

2,20,1

1,50,2

3,60,4

2,10,1

Відношення товщини зовнішньої стінки клітинної оболонки до висоти клітини, %

15,0

6,6

7,3

4,5

20,7

8,1

24,3

11,5

Кількість основних епідермальних клітин,шт/мм2


 
 

Цікаве

Загрузка...