WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

0,3410,005

0,680,03

0,380,01

0,710,02

0,430,11

0,790,07

mср.,

mx,г

0,0150,001

0,0700,002

0,0200,004

0,120,01

0,0620,001

0,1760,004

0,0810,001

0,2230,008

0,0930,002

0,250,01

0,1110,005

0,280,01

CI

0,785

0,833

0,647

0,636

0,641

0,607

RGRср(h),

г/гтиждень

__

0,1263

0,1435

0,0396

0,0407

0,0145

0,0509

0,0361

0,0239

-0,0338

-0,0052

RGRср(m),

м-3/м-3тиждень

__

0,1333

0,2456

0,2142

0,1006

0,1728

0,1994

0,0633

0,0758

0,0476

0,0608

NARср.,

г/м2тиждень

__

4,86

15,77

___

12,09

19,13

___

8,53

11,44

Примітка: 1. У чисельнику вказано середні значення параметрів в непорушених ценопопуляціях (контроль); у знаменнику - те ж саме, але в експерименті з видаленням сусідів (дослід);

2. NS - відмічені середні значення контролю і досліду, відмінності між якими недостовірні (Р > 0,05)

У особин Salicornia europaea в результаті інтенсивних конкурентних взаємодій втрата ваги досягає 55-60 % від максимально можливої за даних умов. У ценопопуляціях Suaeda acuminata відповідно 53-55 %.

Вплив внутрішньовидової конкуренції на продуктивність і ріст Salicorniaeuropaea L. і Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq. Морфометричні параметри скорельовані з продукційною діяльністю рослин. Динаміка нетто-асиміляції (NARcp.) протягом періоду вегетації у конкуруючих і не конкуруючих рослин Salicornia europaea і Suaeda acuminata ідентична (Табл. 1.; Рис. 1.). Максимальне значення NARcp. припадає на першу фазу життєвого циклу однорічних еугалофітів - формування вегетативної сфери (липень - початок вересня). В період масового цвітіння (вересень) і формування насіння відбувається загальний спад NARcp в контролі і досліді, що пов'язано з уповільненням ростових процесів під час переходу рослин в репродуктивну фазу розвитку. Порівняння одержаних величин NARcp контрольних і дослідних рослин виявило істотну відмінність між ними. Експериментальні рослини обох видів, що ростуть без сусідів-конкурентів, отримують необхідні для розвитку живильні речовини в значно більшому обсязі, ніж конкуруючі рослини на непорушених ділянках. Поліпшується їх життєвість і, як результат, зростає величина нетто-асиміляції у рослин (Табл. 1.; рис. 1.)

Поряд з найважливішими характеристиками продукційної діяльності рослин, ріст, також є показником конкурентоспроможності особини (Карманова, 1976). У обох видів сезонна динаміка RGRср контрольних і дослідних рослин аналогічна коливанням NARcp. і змінюється протягом онтогенезу (рис. 2.).

Рис.1. Зміна величини нетто-ассиміляції (NARср.) у Suaeda acuminata (контроль - дослід) за період вегетації (ценопопуляція 1.1. (I); ценопопуляція 2.1.(II); ценопопуляція 3.2.(III))

Рис.2. Динаміка RGRср.h рослин за період вегетацій в ценопопуляціях Salicornia europaea 3.2.(I); 3.3 (II); 4.2. (III).

Синхронне проходження основних фенологічних фаз конкуруючими й експериментальними рослинами визначається спадково обумовленими механізмами контролю розвитку особини, а не впливом внутрішньовидової конкуренції. У ценопопуляціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata конкуренція гальмує ріст рослин, значення середніх величин RGRcp(h) і RGRcp(m) у вегетативну фазу розвитку (липень-вересень), у дослідних особин значно перевищують аналогічні показники у контрольних. У першу фазу життєвого циклу відмінність в швидкості росту (RGRcp(h)) між конкуруючими і експериментальними рослинами Suaeda acuminata досягає 0,0656 м-3/м-3 • тиждень; у Salicornia europaea відповідно - 0,0892 м-3/м-3 тиждень (ценопопуляція 1.2.). Високі значення відносної швидкості росту в експериментальних рослин в перші два тижні після видалення конкурентів є доказом того, що конкуренція гальмує розвиток особин на ранніх етапах розвитку. Саме в першу фазу життєвого циклу однорічників відбувається активне поглинання ресурсів середовища, необхідних для подальшого формування генеративних органів.

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ І ЗАСОЛЕНОСТІ ҐРУНТУ НА

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ДИНАМІКУ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ ОСОБИН

У ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ SALICORNIA EUROPAEA L.

Для оцінки впливу едафічних чинників на життєвість рослин в популяціях Salicornia europaea розглянуто основні характеристики росту і продукційної діяльності дослідних рослин (внутрішньовидова конкуренція виключена штучно). Еугалофіти малотолерантні до сухості екотопу. Із ростом посушливості субстрату у рослин спостерігається статистично достовірна втрата по масі на 48, 7 %, зменшення висоти на 53,3 % і діаметра стебла на 62,2 %. Уздовж градієнта вологості ґрунту протягом періоду вегетації Salicornia europaea поступово збільшується швидкість накопичення органічної речовини в рослинному організмі (NARcp.) й інтенсивність росту (RGRcp.). Рослини, що зростають в посушливих умовах (польова вологість = 12,41-11,89 %), характеризуються коротким періодом росту (Табл.1.). Реакція прискорення темпів розвитку Salicornia europaea при водному дефіциті носить адаптивний характер по відношенню до несприятливих умов існування. Загальне скорочення тривалості вегетації однорічних еугалофітів дає можливість залишити після себе потомство і завершити життєвий цикл, доти доки зовнішні умови місцезростання більш - менш сприятливі для життєдіяльності. У міру зростання засоленості субстрату відбувається збільшення значень RGRcp. рослин. Активний ріст і інтенсивна акумуляція ґрунтової вологи в органах Salicornia europaea в умовах сильного засолення екотопу протидіють швидкому підвищенню концентрації легкорозчинних солей в рослинному організмі.

ВПЛИВ ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАТОМІЧНИХ СТРУКТУР

СТЕБЛА SALICORNIA EUROPAEA L.

Особливості анатомічної будови Salicornia europaea L. Стебло покрите однорядною епідермою з тонким шаром (1,0  0,6 мкм) кутикули. Тип продихового апарата – аномоцитний. Дослідження продихового комплексу Salicornia europaeа виявило варіювання розміру замикаючих клітин продихів. Узявши за основу довжину і форму замикаючих клітин, продихи об'єднали в дві групи: I - замикаючі клітини більш круглішої (ізодіаметричної) форми довжиною 21,1  0,5 мкм; II - замикаючі клітини крупні, витягнуті уздовж поздовжньої осі продихової щілини довжиною 25,2  0,7 мкм. Дві групи продихів достовірно (Р<0,05) розрізняються за середніми значеннями довжини замикаючих клітин. Периферичний шар первинної кори представлений хлоренхімою. Власне первинна кора утворена крупними тонкостінними водонакопичувальнимиклітинами. При досліджені первинної кори стебла Salicornia europaeа виявлено крупні спірально потовщені трахеї, що радіально проходять через всю хлоренхіму. Частина трахей з одного кінця впритул підходить і відкривається в підпродихову порожнину продихів II групи, інша частина клиновидно звужуючись, закінчується в хлоренхімі. З іншого кінця всі трахеї "занурені" у водоносну паренхіму. З боку водоносної паренхіми хлоренхіма обмежена кільцем провідних пучків, що є пучками листових слідів. Наявність в стеблі Salicornia europaeа листових слідів при загальній редукції листя вказує на те, що м'ясисті зелені пагони Salicornia europaeа утворені двома зрощеними між собою супротивними листками. У водоносній паренхімі, навколо центрального циліндра, поодиноко зустрічаються склеренхімні спеціалізовані арматурні елементи - ідіобласти. Внутрішній паренхімний шар первинної кори в стеблі недиференційований. Стебло має пучкову будову. Для Salicornia europaeа характерне "атипове" вторинне потовщення стебла завдяки діяльності меристеми, що закладається в перициклі. Ділячись тангентально, її клітини утворюють: до периферії стебла – додаткові клітини водоносної паренхіми; до центру – додаткові судини ксилеми з "сполучною" тканиною між ними. Клітини сполучної тканини склерефікуються і до периферії від "первинних" пучків утворюють суцільне кільце механічної тканини. Перимедулярна зона серцевини представлена паренхімними клітинами з рівномірно потовщеною оболонкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...