WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного опр - Реферат

Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного опр - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для встановлення причини та вибору тактики хірургічного лікування ПТ АСП достатньо інформативним є дуплексне УЗС, обов'язкове застосування рентгенконтрастної АГ недоцільне.

 2. Для відновлення центрального кровоплину слід виконувати ретроградну ТЕ з максимальним звільненням просвіту протеза від псевдоінтими або аорто-стегнове репротезування. Екстраанатомічні реконструкції показані як альтернатива заміні протезу при важкій супутній патології та після чисельних абдомінальних операцій.

 3. Оптимальні результати отримані при реконструкції ДА шляхом інтерпозиції вставки з протезу й реваскуляризації ГАС без виділення попереднього анастомозу. Розроблений спосіб реконструкції ДА за потреби додаткового стегново-дистального шунтування при дифузному ураженні ГАС дозволяє включити останню в кровоплин та уникнути виконання недовговічних прямих аорто-підколінних реконструкцій.

 4. Профілактична корекція поєднаної патології БЦА першим етапом до реваскуляризації нижніх кінцівок показана при стенозах ВСА понад 70%, а також при наявності ембологенного ураження.

 5. Періопераційне застосування НМГ запобігає раннім ретромбозам після повторних реконструктивних операцій. При резидуальній ішемії нижніх кінцівок після реваскуляризації через систему ГАС доцільне призначення препаратів ПГ Е1.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кобза І.І., Жук Р.А., Орел Ю.Г., Солонинко І.І., Сорока Т.Г., Єлісєєв Г.Ю. Виконання повторних реконструктивних операцій з приводу пізнього тромбозу аорто-стегнового протеза // Клінічна хірургія. - 1999. - №9. - С.24.

 2. Жук Р.А. Хірургічна тактика при пізніх тромбозах аорто-стегнових протезів // Львівський медичний часопис - Acta Medica Leopoliensia. - 2000. - Том. 6, №3. - С. 19-21.

 3. Кобза І.І., Жук Р.А. Медикаментозна корекція прогресуючої критичної ішемії після неповної реваскуляризації нижніх кінцівок через глибоку артерію стегна // Шпитальна хірургія. - 2001. - №3. - С. 38-40.

 4. Кобза І.І., Жук Р.А., Ярка А.О., Кобза Т.І. Поєднані ураження брахіоцефальних артерій та їх корекція у хворих з пізніми тромбозами аорто-стегнових протезів // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". - 2001. - Вип. 14. - С. 208-210.

 5. Кобза І.І., Жук Р.А., Сорока Т.Г. Пізні ускладнення аорто-стегнових реконструкцій: принципи та результати хірургічного лікування // Український бальнеологічний журнал. - 2001. - №2. - С. 83-87.

 6. Кобза І.І., Жук Р.А., Орел Ю.Г., Сорока Т.Г., Солонинко І.І., Лебедєва С.А. Особливості хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. - Вип. 10, кн.4. - Київ, 2001. - С.859-863.

 7. Жук Р.А., Кобза І.І., Сорока Т.Г. Принципи хірургічного лікування пізніх ускладнень аорто-стегнових реконструкцій // Шпитальна хірургія. - 2002. - №1. - С. 17-20.

 8. Кобза І.І., Жук Р.А. Ранні та віддалені результати повторних реконструкцій при пізніх тромбозах аорто-стегнових протезів // Актуальные вопросы диагностики и лечения сосудисто-мозговой недостаточности и распостраненного атеросклероза (под ред. проф. Мишалова В.Г.) - Київ, 2003. - С. 63-64.

 9. Кобза І.І., Жук Р.А., Орел Ю.Г., Солонинко І.І., Сорока Т.Г., Кіхтяк А.Т. Хірургічне лікування пізніх тромботичних ускладнень аорто-стегнових реконструкцій // Матеріали ХІХ З'їзду хірургів України. - Харків. - 2000. - С. 204-205.

 10. Kobza I., Zhuk R., Orel Y., Solonynko I., Soroka T., Retvinsky A. Late aorto-femoral graft thrombosis: surgical tactics and outcomes // Chirurgia Polska. - 2000. - Supl.2, t. 2. - P. 115.

 11. Жук Р.А., Кобза І.І., Орел Ю.Г., Солонинко І.І., Сорока Т.Г., Лебедєва С.А. Критична ішемія нижніх кінцівок у хірургії пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів // Матеріали конференції "Актуальні питання ангіології", присвяченої 30-річчю клініки судинної хірургії у Львові. - Львів. - 2000. - C. 44-46.

 12. Кобза І.І., Жук Р.А., Сорока Т.Г. Хірургічна корекція пізніх ускладнень аорто-стегнових реконструкцій // Матеріали ХХ З'ізду хірургів України. - Том 1.- Тернопіль: "Укрмедкнига". - 2002. - С. 665-668.

 13. Kobza I., Zhuk R., Solonynko I., Luzhanskyj V., Orel Y.,Sholomovych J., Solman D. Distal anastomotic reconstruction in the surgical management of late aorto-femoral graft thrombosis // Acta Angiologica. – 2003. – Vol. 9, Suppl. A. – P.21.

ВИНАХОДИ.

 1. Спосіб лікування множинних оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижньої кінцівки. Патент України 31730А від 15.12.2000 / Кобза І.І., Жук Р.А., Сорока Т.Г., Кіхтяк А.Т., Кобза Т.І. / Заявка № 98105674 від 28.10.1998. Промислова власність. Офіційний бюлетень. - 2000. - №7. - С. 1.44-1.45.

АНОТАЦІЯ

Жук Р.А. Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.04 – серцево-судинна хірургія. АМН України, Інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова, м. Київ, 2005.

Дисертацію присвяченопроблемі хірургічного лікування хворих зпізніми тромбозами аорто-стегнових протезів. Встановлено кореляцію причин та характеру клінічного перебігу рецидиву ішемії нижніх кінцівок з окремими клініко-анамнестичними факторами, особливостями первинної реконструкції, показниками реґіонарної гемодинаміки. Визначено діагностичну цінність дуплексного ультразвукового скенування та доведено можливість самостійного застосування методу в оцінці операбельності та визначенні хірургічної тактики. Доведено переваги реконструкції дистального анастомозу шляхом інтерпозиції вставки з протезу з реваскуляризацією глибокої артерії стегна без виділення попереднього анастомозу. Розроблено спосіб реконструкції дистального анастомозу при дифузному ураженні глибокої артерії стегна за потреби додаткового стегново-дистального шунтування. Уточнено показання та доведено доцільність профілактичної каротидної ендартеректомії у хворих з пізніми тромбозами аорто-стегнових протезів. Застосовано низькомолекулярні гепарини у профілактиці ранніх ретромбозів після повторних реконструктивних операцій та препарати простагландину Е1 при резидуальній ішемії після реваскуляризації через глибоку артерію стегна. Застосування комплексної діагностично-лікувальної тактики покращило відсоток безпосередніх позитивних результатів до 90,8%, зменшило необхідність високих ампутацій до 6,1%. Показники кумулятивної прохідності та збереження кінцівок склали, відповідно, 81,4% і 85,6% на 1-й рік та 56% і 67,8% на 5-й рік спостереження.


 
 

Цікаве

Загрузка...