WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для ліку-вання тромбофлебіту (автореферат) - Реферат

Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для ліку-вання тромбофлебіту (автореферат) - Реферат

4. На основі отриманих даних розроблено програму фізичної реабілітації, що включає фізичні вправи, масаж, фізіотерапевтичні процедури, гідрокінезитерапію, бальнеотерапію, альтернативні засоби, а також ортопедичні технології. Розроблена нами програма побудована з урахуванням педагогічних принципів та принципу диференціації фізичних вправ спеціальної спрямованості, що впливають на окремі м'язові групи залежно від локалізації осередку ураження, характеру рухових порушень, і здійснювалася за трьома руховими режимами: щадним, щадно-тренуючим та тренуючим.

Обґрунтування режимів рухової активності та застосування засобів і методів фізичної реабілітації базувалося з урахуванням особливостей перебігу захворювання, функціонального стану хворого, а також показників стабілографії, тензодинамометрії та термографії.

5. У результаті проведеного комплексного відновного лікування встановлено, що у хворих, які займалися за оригінальною методикою, показники, котрі вивчалися, відновилися значно краще, ніж у пацієнтів інших груп. Так, у контрольних групах, що займалися за стандартною програмою, максимум переднього поштовху збільшився на 3,3% та 5,2% (P<0,05). В основній групі, що займалася за нашою методикою - на 8,4% (P<0,05). Максимум заднього поштовху в групі К1 збільшився на 4,7%, у групі К2 - на 5,7%, в основній групі - на 7,9% (P<0,05). Відмінності у досягнутих результатах між групами статистично достовірні, що свідчить про сприятливий вплив нашої методики на функціональний стан стопи та хребта.

6. Під час проведення досліджень вертикальної стійкості тіла в основній групі хворих амплітуда коливань ЗЦМ за віссю Х зменшилася на 36,4% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася у 2,5 раза (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 44,4% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася у 2 рази (P<0,05). У хворих групи К1 за віссю Х амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 28,9% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 66,7% (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 23,3% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 50% (P<0,05). У хворих групи К2 за віссю Х амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 19% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 66,7% (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 25% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 50% (P<0,05). Різниця між показниками контрольних та основної груп статистично достовірна (P<0,05) і це дозволяє зробити висновок про відновний ефект пропонованої програми.

7. Оцінка біодинамічних показників в основній групі свідчить про те, що сила м'язів стопи збільшилася на 33,2 % (P<0,05), м'язів-розгиначів тулуба - на 52,5% (P<0,05), м'язів-згиначів тулуба - на 42,9% (P<0,05). У групі К1 сила м'язів стопи збільшилася на 13,9% (P>0,05), сила м'язів-розгиначів тулуба - на 22,4% (P>0,05), м'язів-згиначів - на 23,4% (P>0,05). У групі К2 сила м'язів стопи збільшилася на 20,1% (P<0,05), сила м'язів-розгиначів і м'язів-згиначів тулуба практично не змінилася (збільшилася на 6,5% та 11,4%) (P>0,05).

8. Для оцінки теплопровідності нами вимірялася температура шкірних покровів. Так, після проведеного курсу реабілітації в основній групі хворих температура поперекового відділу знизилася на 3° (8,4%) (P<0,05), стоп - підвищилася на 4° (16,6%) і також наблизилася до показників норми. У контрольних групах температура поперекового відділу знизилася на 2° (P<0,05) та 1° (P>0,05), температура стоп збільшилася на 1,8° (P>0,05) та 2,1° (P<0,05) .

Таким чином, можна зробити висновок про те, що пропонована нами програма реабілітації позитивно впливає на температуру шкіри, приводячи її до належних величин, що не спостерігалося у хворих, які займаються за загальноприйнятими методиками.

9. Після проведеного курсу комплексного лікування у хворих на остеохондроз та плоскостопість усіх груп відмічалося зниження інтенсивності больового синдрому, але більш вираженим воно було в основній групі хворих - 38,42,8%. Це дозволяє охарактеризувати пропоновану програму реабілітації як високоефективну і таку, що сприятливо впливає на зниження клінічних проявів поперекового остеохондрозу хребта.

10. Проведені дослідження з вивчення ефективності програми фізичної реабілітації мають підтверджені дані та достовірну перевагу порівняно з загальноприйнятими програмами і відкривають нові перспективи ефективного лікування та реабілітації хворих зі сполученою патологією ОРА.

Перспективи наступних досліджень пов'язані з розробкою науково обґрунтованої програми реабілітації спортсменів, що мають плоскостопість та вертеброгенну патологію.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації:

  1. Жарова И.А. Взаимосвязь развития статического плоскостопия и остеохондроза у лиц различных возрастных групп // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2003.- №7. – С.81-89.

2. Жарова І.О. Застосування кінезитерапіі в осіб зі статичною формою плоскостопості та остеохондрозом хребта // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2004. - №1. – С.24-27.

3. Жарова І.О. Динаміка показників вертикальної складової опорних реакцій в осіб із статичною формою плоскостопості та остеохондрозом поперекового відділу хребта при проведенні курсу комплексної реабілітації // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2004. - № 6. – С. 109-112.

4. Жарова И.А. Влияние статических деформаций стоп на клиничекие проявления остеохондроза позвоночника // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання и спорту: Зб.наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова– Харків; ХДАДМ (ХХПІ). - 2004. - № 3. – С. 72-79.

5. Жарова І.О. Порівняльна характеристика показників опорних реакцій хворих на остеохондроз хребта та плоскостопість та хворих з "чистим" остеохондрозом після проведення курсу реабілітації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання и спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова – Харків; ХДАДМ (ХХПІ). - 2004. - № 16. – С. 3-8.

6. Марченко О.К., Жарова И.А. Сравнительная характеристика данных центральной гемодинамики детей с плоскостопим и здорових детей дошкольного возраста // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2004. - №. 6 – С. 93-97.

7. Жарова И.А. Показатели термографии у больных остеохондрозом и плоскостопием до и после курса физической реабилитации // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2005. - №. 2 – С. 66-72.

8. Жарова І.О.Динаміка стану кісткової тканини у хворих на остеохондроз і плоскостопість при проведенні курсу фізичної реабілітації // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005. - № 1. – С. 74-76.

9. Марченко О., Жарова И. Физическая реабилитация при травматических и паралитических формах плоскостопия у лиц пожилого и старческого возраста // Тези доповідей учасників між нар. наук.-метод. конф. „Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів". – Киев. - 2003. - С. 23-24.

10. Марченко О., Жарова И. Санаторно-курортный этап в восстановительном лечении больных со статической формой плоскостопия и остеохондрозом позвоночника // Материалы второго междунар. конгр. "Спорт и здоровье". – СПб., 2005. – С. 175-177.

АНОТАЦІЯ

Жарова І.О. Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03. – Фізична реабілітація. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена питанням реабілітації і відновної корекції порушень опорно-рухового апарату осіб з статичною формою плоскостопості та поперековим остеохондрозом хребта. У роботі проведено аналіз результатів дослідження у динаміці відновного лікування 92 хворих з статичною формою плоскостопості та остеохондрозом хребта за допомогою клінічних, інструментальних методів досліджень (стабілографії, тензодинамометрії, термографії) та педагогічного експерименту.


 
 

Цікаве

Загрузка...