WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

В залежності від етіологічного фактору основна група була поділена на вагітних з бактеріальною інфекцією (I група), з вірусною (II група) і змішаною (бактеріально-вірусою) інфекцією (III група). Вік вагітних основної групи переважно відповідав репродуктивному: до 18 років - 1,3%, до 35 – 94,0%, більше 35 – 4,7%. Вік вагітних контрольної групи суттєво не відрізнявся: до 18 років – 4,0%, до 35 - 85,6%, після 35 - 10,4%). Вік чоловіків також не мав достовірних відмінностей.

Бактеріальна інфекція була виявлена у 83 вагітних (35,6%). У цій групі інфекційні збудники розподілилися в такий спосіб: стафілококи - у 32,5% випадків, стрептококи - у 16,9%, гриби роду Candida визначені в 28,9% випадків, хламідії – у 25,3%, мікоплазми – у 10,8%, уреаплазми – у 15,7%, у 2,4% виділені трихомонади. Кишкова паличка при бакпосіві сечі була виділена у 8,4%. У 20,1% були визначені такі збудники як лістерія, клебсієла, гарднерела. У 37,3% спостережень (31 вагітна) відзначалася асоціація мікроорганізмів. Вірусна інфекція була виявлена в 45 вагітних (19,3%). Цитомегаловірусна інфекція визначена в 62,2%. У 16 спостереженнях (57,1%) виділено антиген при цитоскопії осадків епітеліальних клітин слини і сечі. При імуноферментному дослідженні специфічні антитіла до цитомегаловірусу були визначені в 12 спостереженнях (42,9%). У більшості вагітних (75,0%) були виявлені Ig G, рівень яких перевищував нормальні показники в 2-3 рази. Наявність високого рівня антитіл була вірогідним підтвердженням нещодавно перенесеного захворювання. У 4-х спостереженнях були виявлені Ig G із сероконверсією у динаміці. У 3-х випадках (25,0%) були виділені Ig M, що свідчило про наявність у вагітних безсимптомного перебігу цитомегаловірусної інфекції. Антитіла до вірусу простого герпеса виявлені у 68,9% (31 спостереження). Імуноглобуліни класу М виявлені в 6,5% (2 спостереження), класу G із сероконверсією у динаміці і з рівнем, що перевищує нормальні показники в 3-4 рази, - у 93,5% (29 спостережень). У чотирьох випадках визначено інфікування вірусом краснухи (8,9%). Тільки в одному випадку були виявлені імуноглобуліни М. У 31,1% (14 спостережень) відзначалася асоціація вірусів, переважно цитомегаловірусів і вірусів герпеса. У 105 вагітних (45,1%) виявлені як бактеріальні, так і вірусні мікроорганізми. При бактеріально-вірусних інфекціях виявлені наступні збудники: кандида – 21,0%, стафілокок – 22,9%, стрептокок – 12,4%, кишкова паличка – 6,7%, трихомонада – 4,8%, хламідії – 33,3%, уреаплазма – 16,2%, мікоплазма – 15,2%, токсоплазма – 30,5%, вірус краснухи – 3,8%, вірус герпеса – 71,4%, цитомегаловірус – 65,7%, а також лістерії, гарднерели, клебсієли – 7,6%.Таким чином, проведене дослідження показало, що 45,1% вагітних мають змішану бактеріальну і вірусну інфекцію, 13,3% - бактеріально-бактеріальну, 6,0% - вірусно-вірусну. Усього мікст-інфекції визначені у 64,4% вагітних, що є прогностично несприятливим для перебігу вагітності і стану внутрішньоутробного плода.

Мимовільні викидні з високою вірогідністю відзначалися в основній групі (48,53,3*). Більша питома вага мимовільних викиднів визначена при бактеріальних (50,65,5*) і змішаних інфекціях (55,24,9*), що, можливо, пов'язано з висхідним шляхом поширення інфекцій, ушкодженням плодових оболонок. В основній групі була вищою питома вага мертвонароджень: 3,4%1,2 у порівнянні з контрольною - 1,6%1,1. Рання дитяча смертність частіше зустрічалася в основній групі (4,71,4), при бактеріально-вірусних інфекціях цей показник був достовірним (2,91,6*). Антенатальна загибель плода відзначена у 1,70,9 випадків. Обтяжений акушерський анамнез відзначено у 58,33,2* спостережень, показник виявився достовірним. Природжені вади розвитку (ПВР) в анамнезі відзначалися в контрольній групі у 5,62,1, цей показник був вищим в основній групі майже в 2 рази - 9,01,9. Відомо, що мікроорганізми TORCH-комплексу можуть справляти тератогенний і мутагенний вплив і призводити до народження дітей із ПВР, вродженою патологією. У групі зі змішаною інфекцією питома вага ранньої дитячої смертності, антенатальної загибелі плоду, ВПР була вищою, ніж при вірусних і бактеріальних інфекціях.

Перебіг вагітності, ускладнений загрозою переривання, достовірно відрізнявся від аналогічних показників контролю (65,23,1*). З високою вірогідністю ця ознака відзначена при бактеріальних інфекціях (66,35,2*). Пієлонефрит ускладнював плин вагітності у 8,21,8* жінок основної групи, особливо високою була питома вага цієї патології при бактеріальних (10,83,4*) і змішаних інфекціях (7,62,6*). Анемія визначена у 10,42,7 вагітних контрольної групи і у 18,02,5* основної. Різниця була достовірною, що може вказувати на негативну дію інфекцій на стан здоров'я вагітних. Простудні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекції були відзначені у 20,03,6 жінок контрольної групи й у 24,52,8 при ВУІ, що свідчило про знижену імунологічну толерантність вагітних основної групи, особливо з вірусними (31,16,9) і змішаними (24,84,2) інфекціями.

Серцево-судинна патологія у вагітних контрольної і основної групи відзначалася приблизно з однаковою частотою (14,43,1 і 13,32,2 відповідно), що свідчило про високу частоту цих захворювань у популяції. Питома вага патології сечовидільної системи (переважно, хронічний пієлонефрит) при ВУІ склала 18,02,5* і була достовірно вищою у порівнянні з контрольними даними (8,82,5). Частіше запальний процес сечовивідних шляхів був діагностований у вагітних зі змішаною інфекцією (22,94,1*). Гінекологічна патологія в анамнезі (21,52,7) дещо перевищувала цей показник у контролі (16,83,3), але різниця виявилась статистично недостовірною. Зіставляючи дані патології нирок і гінекологічної патології у підгрупах інфекцій різної етіології, можна відзначити, що при бактеріальній інфекції, частіше відзначалися гінекологічні захворювання, при вірусній і змішаній - і та й інша системи уражалися з однаковою частотою. Таким чином, сечостатева система виявилась найбільш імовірним осередком внутрішньоутробних інфекцій, несвоєчасна ліквідація якого приводила до розвитку перинатальних ускладнень. Патологія гепатобіліарної системи у вагітних основної групи (22,32,7) достовірно не відрізнялась від такого ж показника у контрольній (14,43,1). Можна зазначити, що у відсотковому співвідношенні частіше виявлялася патологія печінки в групі з вірусними інфекціями (26,76,6), що підкреслює дані про тропність збудників TORCH-комплексу до паренхіматозних тканин. При аналізі здоров'я батьків заслуговувала на увагу така патологія як простатит. Питома вага її в основній групі (10,32,0*) достовірно перевищувала показники контролю (4,01,8). Частіше це захворювання відзначалося в групі змішаних інфекцій (12,43,2*). В основній групі ознаки сполучнотканинної дисплазії (СТД) у вагітних визначались вірогідно частіше, ніж у контрольній (31,83,0* і 21,63,7). Ознаки мезенхімальної дисплазії не мали достовірної різниці в основній та контрольній групах (12,02,9 і 7,71,7), що свідчило про поширеність у регіоні даного фенотипу, який може обумовлювати високий ризик розвитку ускладнень перебігу вагітності і пологів. Підвищений рівень стигматизації (МСД) достовірно відрізнявся у вагітних основної групи від такого ж показника контрольної (18,52,5* і 7,22,3 відповідно), причому з дещо більшою частотою в групі вірусних інфекцій (20,06,0).

Проведення генеалогічного аналізу, оцінка здоров'я родичів I - II ступеня спорідненості показала, що питома вага серцево-судинної патології була приблизно однакова в основній і контрольній групах (71,73,0 та 68,04,2 відповідно). Вірогідно вищою, ніж у контрольній, визначена питома вага патології сечовидільної (23,22,8* і 14,43,1), гепатобіліарної системи (44,23,3* і 30,44,1%). Особливо високим рівень цієї патології виявився у вагітних з вірусними інфекціями (53,37,4*). Достовірно відрізнявся в основній групі показник захворюваності родичів I - II ступеня спорідненості на онкологічну патологію (40,83,2* і 29,64,1).

Проведений дискримінантний аналіз дозволив виділити інформативні анамнестичні, клінічні, фенотипічні ознаки у вагітних з наявністю інфекцій. По F-критерію інформативними ознаками виявилися такі: соматична патологія вагітної, зокрема, захворювання сечовидільної системи, ознаки сполучнотканинної, мезенхімальної дисплазії, підвищений рівень стигматизації вагітної, невиношування вагітності, такі ускладнення перебігу вагітності, як загроза переривання, загострення хронічного пієлонефриту, кольпіт, респіраторні інфекції під час вагітності, анемія, обтяженість родоводу соматичною патологією. Проведена оцінка ефективності прогнозування на основі урахування клініко-генетичних факторів показала, що вагітні з наявністю інфекції правильно визначалися в 61,0% випадків, вагітні, що не мають інфекцій, - у 80,0%. У 67,6% випадків прогнозування було коректним. Чутливість методу (61,0%) виявилась недостатньо високою, специфічність (80,0%) - задовільною. Таким чином, встановлено, що до групи ризику з реалізації інфекцій належать не тільки вагітні з широко відомими факторами ризику: обтяженим акушерським анамнезом (невиношування вагітності), хронічними захворюваннями сечовидільної системи, ускладненим перебігом вагітності (загроза переривання, загострення хронічної патології нирок, анемія), але й вагітні з фенотипічними особливостями (ознаки сполучнотканинної, мезенхімальної дисплазії, підвищений рівень стигматизації), родовід у яких обтяжений мультифакторіальною патологією.


 
 

Цікаве

Загрузка...