WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням (автореферат) - Реферат

Імплантацію ІОЛ US–301 рекомендовано проводити за допомогою запропонованого нами методу закритої техніки через малий розріз, що пропускає оптичну частину лінзи, з використанням основного розрізу і додаткового парацентезу від факоемульсифікації з прикріпленням її шляхом ущемлення, іриденклейзису, райдужки в спеціально розсіченому нижньому опорному елементі, а зрідка, коли структура райдужки неадекватна для підтримування стабільності центрації ІОЛ, підшиванням нижнього гаптичного елемента. Необхідність іриденклейзису нижнього гаптичного елемента лінзи або її підшивання рекомендовано визначати залежно від стану нижньої половини райдужки.

При видаленні катаракти у хворих на глаукому доцільно використовувати ІОЛ US–301, оскільки особливості її кріплення сприяють нормалізації внутрішньоочного тиску. Можливі випадки післяопераційної реактивної офтальмогіпертензії рекомендовано знімати випусканням вологи передньої камери за способом "burp".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Сулима А.С., Жабоедов Д.Г. Способ нанесения на очки дифракционной решетки, подобной полосчатым стеклам // Офтальмологический журнал. – 1996. – № 1. – С. 62–63.

 2. Курилина Е.И., Жабоедов Д.Г., Коник Н.Ю. Особенности хирургической тактики экстракции катаракты у больных после антиглаукоматозных операций // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ–Луганськ–Харків. – 2000. – С. 279–280.

 3. Сергиенко Н.М., Жабоедов Д.Г. Техника фиксации заднекамерной интраокулярной линзы // Офтальмологический журнал. – 2000. – № 6. – С. 111–113.

 4. Сергиенко Н.М., Жабоедов Д.Г. Метод фиксации ИОЛ модели "Гимнаст" при повреждениях задней капсулы хрусталика // Актуальні проблеми медицини та біології. – Київ. – 2001. – № 1. – С. 97–101.

 5. Жабоедов Д.Г. Особенности выбора конструкции, способа фиксации и материала интраокулярной линзы при операции удаления осложненной катаракты // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 7, № 3. – С. 177–182.

 6. Жабоедов Д.Г. Заднекамерная интраокулярная линза Н.М. Сергиенко в решении проблем осложнений, возникающих при операциях удаления катаракты путем факоэмульсификации // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2004. – Вип. 13, Кн. 4. – С. 78–86.

 7. Спосіб діагностики первинної відкритокутової глаукоми / Петренко О.В., Гула Н.М., Жабоєдов Д.Г., Куриліна О.І., Косякова Г.В. / Деклараційний патент на корисну модель UA 2985, 7G01N33/48. Бюл. № 9, 15.09.2004.

 8. Спосіб оцінки стадії первинної відкритокутової глаукоми / Петренко О.В., Жабоєдов Д.Г. / Деклараційний патент на корисну модель UA 3174 U, 7G01N33/48. Бюл. № 10, 15.10.2004.

 9. Жабоедов Г.Д., Курилина Е.И., Жабоедов Д.Г. Модифицированная методика экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ модели Н. М. Сергиенко у больных после антиглаукоматозных операций // Тези доповідей IV Міжнародної конференції з офтальмології. – Київ. – 1998. – С. 11–12.

 10. Жабоедов Г.Д., Курилина Е.И., Жабоедов Д.Г. Тактика удаления осложненной катаракты у больных первичной глаукомой // Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию больницы им. проф. Л.Л. Гиршмана. – Харьков. – 1998. – С. 67.

 11. Коник Н.Ю., Жабоедов Д.Г., Сидорова М.В. Безкапсульная имплантация ИОЛ при осложненной катаракте у больных с ранее оперированной глаукомой // Тезисы VI съезда офтальмологов России. – Москва. – 2000. – С. 146–147.

 12. Украинец Л.И., Жабоедов Д.Г., Скрипник Р.Л., Сидорова М.В., Коник Н.Ю. Особенности удаления диабетической катаракты у больных после антиглаукоматозних операций // Матеріали І Міжнародної конференції "Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органа зору (діагностика, профілактика, засоби лікування). – К., 2000. – С. 41.

 13. Сергиенко Н.М., Жабоедов Д.Г. Имплантация ИОЛ в глазах без капсульной опоры // Тезисы VII съезда офтальмологов России. – Москва. – 2000. – С. 71–72.

 14. Сєдой Л.О., Абарчуі Реза, Жабоєдов Д.Г. Вторинна глаукома при контузійних зміщеннях кришталика // Актуальні проблеми медицини та біології. – Київ. – 2001. – № 1. – С. 82–86.

 15. Петренко О.В., Жабоедов Д.Г. Вискоэластики, применяемые при хирургии катаракты // Тези ІІ симпозіуму секції катарактальної та рефракційної хірургії українського наукового товариства офтальмологів "Сучасна хірургія катаракти в Україні". – Київ. –2001. – С. 74–78.

 16. Сергиенко Н.М., Жабоедов Д.Г. Способ фиксации заднекамерной ИОЛ "Гимнаст" при отсутствии капсулярной основы // Тези ХІІ Міжнародного офтальмологічного симпозіуму. – Одеса–Генуя. – 2001. – С. 63.

 17. Abramia T.O., Zhaboedov D.G. Modern aspects of non-penetrating antiglaucomatous surgery // Тези 56 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю, присвяченій 160-річчю НМУ. – Київ. – 2001. – С. 16.

 18. Zhaboedov D.G., Abramia T.O., Vasyuta V.A. Particular features of phacoemulsification in patients with diabetes mellitus // Тезисы I научно-практической конференции офтальмологов стран причерноморского побережья. – Тбилиси. – 2002. – С. 13–14.

 19. Сергиенко Н.М., Жабоедов Д.Г. Особенности имплантации ИОЛ при отсутствии капсулярного мешка хрусталика // Тези Х з'їзду офтальмологів України. – Одеса. – 2002. – С. 112–113.

 20. Жабоедов Д.Г. Субтеноновая анестезия в глазной хирургии // Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини". – Київ. – 2003. – С. 95.

 21. Жабоєдов Д.Г. Випускання вологи передньої камери ока в лікуванні офтальмогіпертензії у хворих після видалення дислокованих кришталиків та імплантації ІОЛ // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". – 2004. – Вип. 22. – С. 44–46.

 22. Жабоедов Д.Г., Петренко О.В., Ивченко Т.Ю. Экстракт плаценты в комплексном лечении рецидивирующей эрозии роговицы // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Новые технологии в лечении роговицы". – Сб. научн. ст. "Федоровские чтения – 2004" – М., 2004. – С. 569–570.

 23. Kurilina E.I., Zhaboedov D.G., Churumov D.S. A clinical investigation on phacoemulsification after antiglaucomatous filtering surgery for pseudoexfoliative syndrome // 7th Congress of the European Glaucoma Society. – Florence (Italy). – 2004. – P. 110.

 24. Zhaboyedov D., Zhaboyedova E. Discharge of anterior chamber liquid in the eye with treatment of ophthalmohypertensia in patients after removal of dislocated lens and IOL implantation // XXII Congress of the ESCRS. – Paris. – 2004. – P. 170.

 25. Жабоедов Г.Д., Жабоедов Д.Г. Осложнения косметических операций // Матеріали І з'їзду Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хирургів "Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії". – Київ. – 2004. – С. 83–84.

 26. Жабоедов Д.Г. Хирургическая техника имплантации линзы модели Н.М.Сергиенко через малый разрез при операции факоэмульсификации // Матеріали науково-практичної конференції "Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологією". – Київ. – 2004. – С. 126–128.

 27. Жабоедов Д.Г., Петренко О.В. Пути решения проблемы возможных осложнений, возникающих при операции удаления катаракты путем факоэмульсификации // Современные технологии хирургии катаракты – 2004: Сб. науч. ст. / ГУ МНТК "Микрохирургия глаза". – М., 2004. – С. 104–108.

 28. Жабоедов Д.Г., Петренко О.В. Математическая модель идеальной линзы для случаев осложненного течения экстракции катаракты // Материалы Юбилейной научно-практической конференции офтальмологов, посвященной 100-летию со дня рождения чл.-кор. НАН Республики Беларусь, проф. Т.В. Бирич "Хирургическое лечение и реабилитация больных с офтальмологической патологией". – Минск. – 2005. – С. 79–85.

 29. Жабоедов Д.Г., Сулима А.С. Диагностика расстройств бинокулярного зрения у детей со сложной очковой коррекцией после операций удаления катаракты // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції лікарів-офтальмологів України "Запобігання сліпоти у дітей в Україні в рамках виконання програми ВООЗ "Зір-2020"" з практичним семінаром "Жива хірургія". – К., 2005. – С. 106–108.

 30. Жабоедов Д.Г. Осложнение переднего отрезка глаза после экстракции катаракты и имплантации заднекамерных линз у больных диабетом // Матеріали ІІ міжнародної конференції "Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органа зору". – Київ. – 2005. – С. 62–63.

 31. Жабоедов Д.Г. Новые хирургические методы закрытой техники имплантации ИОЛ модели Н.М. Сергиенко "Гимнаст" // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Нове в офтальмології". – Одеса. – 2005. – С.81–82.


 
 

Цікаве

Загрузка...