WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

Рис. 1. Поширеність запальних захворювань пародонту у дітей 15 років мм. Київ, Одеса таОдеської області.

Дослідження впливу на тканини пародонту УЗВ-, СМХ-терапії та ФС показали, що найбільш виражений протизапальний ефект відзначався в другій групі, де застосовували УЗВ-терапію. На 65,7 % знизилися показники індексу РМА, на 66,2 %  проби Ш-П в порівнянні з вихідними даними. У третій групі, де застосовували СМХ-терапію, зниження показника РМА склало 59,1 %, а проби Ш-П  51,2 %. У четвертій групі, де застосовували ФС, показник індексу РМА знизився на 58,1 %, проби Ш-П  на 30,8 %. У групі контролю ці показники знизилися відповідно на 49,6 % і 22,2 %. Зміна показника кровоточивості більшою мірою відзначається також у другій групі. Так, в порівнянні з вихідними даними зниження показника індексу кровоточивості склало 66,8 %. У третій групі цей показник знизився на 50,8 %, у четвертій  на 57,1 % і в групі контролю  на 33,7 %. Після проведеного курсу лікування наявність зубного каменю не відзначалась.

Покращення показників стійкості капілярів за Кулаженком після проведеного курсу лікування відзначали в усіх групах дослідження у дорослих пацієнтів 20-30 років, однак більш виражений вазотропний ефект зареєстровано у другій групі дослідження - на 81,6 % покращилися показники проби Кулаженко. У третій групі ці показники покращилися на 62,7 %, у четвертій  на 78,3 % і на 50,9 %  у групі контролю. У другій основній групі зазначені вище показники виявилися кращими і через 3 місяці.

Більш ефективним виявилося сполучене застосування УЗВ-терапії та катомасу у вигляді УФФ. Так, індекс РМА після курсу УФФ катомасу знизився на 69,2 %, проби Ш-П  на 37,6 %, індекси кровоточивості  на 70 %. Час утворення гематом за Кулаженком становив 73,3 с. Згодом, у цьому випадку показники практично не погіршувалися. Лише через 2 роки погіршення показників гігієни склало 16 %, РМА  на 24 %, а проби Ш-П  на 5,5 %.

Результати вивчення динаміки показників пародонтального статусу дорослих пацієнтів свідчать про виражений протизапальний і вазотропний ефекти, досягнення стійкої ремісії при включенні в комплексну терапію УФФ катомасу у хворих з ХКГ на тлі зниженої неспецифічної резистентності.

Проведення УФФ біотриту та бальзаму "Вікторія" у дітей 15 років показали, що індекс Г-В у другій, третій, четвертій та п'ятій групах після курсу терапії зменшився в 7,9 рази, в 9,2 рази, в 3,9 рази й в 4,2 рази відповідно (у контролі  в 2,8 рази). Зниження індексу РМА відповідно склало  3,5 рази, 3,7 рази, 3,5 рази й 3,6 рази (у контролі  в 2 рази), а показники проби Ш-П  на 28 %, на 31 %, на 29 % і на 30 % відповідно (у контролі  на 21 %).

Через 1 рік після проведеного курсу лікування відзначали істотне погіршення показників пародонтального статусу в контрольній групі й незначне в другій і третій групах, де використовували УФФ біотриту та УФФ бальзаму "Вікторія". На 10 % погіршилися показники індексу РМА й на 8,3 %  показники проби Ш-П у другій групі. У третій групі ці показники погіршилися, відповідно, на 10,6 % і на 5,5 %. Показники індексів пародонтального статусу через 1 рік залишалися в четвертій групі на рівні даних, отриманих через 6 місяців. У п'ятій групі відзначалася позитивна динаміка цих показників.

Через 2 роки в п'ятій групі, де застосовували сполучену терапію, що включає аплікації бальзаму "Вікторія" і НВЧ-терапію, всі показники зберігалися на рівні даних, отриманих через 1 рік.

Таким чином, можна стверджувати, що більш виразний безпосередній протизапальний ефект спостерігався при сполученому використанні ультразвуку з біотритом і бальзамом "Вікторія" у вигляді УФФ їх. Однак, у групах, де застосовувалася сполучена НВЧ-терапія з бальзамом "Вікторія" і біотритом, СБЖЗ, у дітей практично були відсутні рецидиви захворювання.

Висока ефективність запропонованої у дітей комплексної терапії ХКГ, що включає сполучену УЗВ-терапію та НВЧ-терапію з адаптогенними препаратами, заснована на одночасному впливі на клітинний метаболізм як з боку активізації генетичного захисту (посилення виходу молекул РНК і ДНК із ядра в цитоплазму клітин), так і за рахунок зменшення рівня вільнорадикального окислення та ліквідації органічних поразок клітинних мембран. При цьому адаптаційні реакції в організмі швидко й стійко переходять на фізіологічний рівень, забезпечуючи високу неспецифічну резистентність, у тому числі в порожнині рота.

Проведені спектроколориметричні дослідження слизової оболонки ясен дітей свідчать про те, що в результаті проведеної терапії "негативна" гіперемія мікрокапілярів, що спостерігалася під дією ЖН у вихідному стані перейшла в "позитивну", скоротився час нормалізації кровообігу після зняття ЖН. Це свідчить про нормалізацію, у першу чергу, функціональних реакцій у тканинах пародонту на ЖН. При цьому зросла концентрація оксигемоглобіну в артеріальній частині капілярного русла й практично зник метгемоглобін. При цьому застосування УФФ бальзаму "Вікторія" призводить до збільшення проникності та пофарбування слизової оболонки ясен, що зникає після закінчення курсу терапії. У цей час, у контрольній групі аналогічних змін не відбувалось.

Результати дослідження зарядового стану клітин букального епітелію (КБЕ) у дітей в процесі комплексної терапії показали, що під дією УФФ бальзаму "Вікторія" відбувається найбільш істотне збільшення заряду і ядер, і плазмолемм КБЕ. Однак надалі спостерігається відносне збільшення амплітуди зміщення в електричному полі плазмолем Апл і, отже, їхнього заряду, що призводить до оптимізації співвідношення амплітуд зміщення плазмолем і ядер (Апл/Ая=1,59 – в 15-річному віці), характерному для нормального фізіологічного стану адаптаційних реакцій, починаючи з клітинного рівня. Рецидиви порушення оптимального співвідношення Апл і Ая практично зникають після двох курсів комплексної терапії.

Таким чином, ми вважаємо, що нам вдалося вирішити поставлені завдання й досягти мети, підтвердивши можливість істотного збільшення в загальному комплексі заходів ролі індивідуальної профілактики за рахунок застосування УФФ бальзаму "Вікторія", коригуючого мембранний потенціал клітин, збільшуючого дифузію в тканини пародонту бальзаму "Вікторія" і істотно пролонгуючого позитивні результати лікування гінгівіту.

Біохімічними дослідженнями була показана позитивна роль УЗВ-, СМХ-терапії та ФС у зниженні вмісту білка в ротовій рідині (в 4,0, 2,5 і 3,0 рази відповідно), активності еластази (в 3,0, 2,5 і 2,0 рази відповідно) і кислої фосфатази (в 2,7, 2,4 і 2,0 рази відповідно). Вміст МДА у ротовій рідині під дією зазначеної терапії зменшився відповідно в 5,6, 2,2 і 1,9 рази. У групі контролю після базової терапії ці показники знижувалися в 1,1-1,7 рази. Після проведеного курсу терапії спостерігалося підвищення активності СОД і каталази, причому це підвищення було найбільш стабільним і виразним для УЗВ-терапії.

При застосуванні УФФ катомасу концентрація білка в ротовій рідині зменшилася в 7 разів, залишаючись на низькому рівні протягом 2 років. Аналогічно змінювалася і активність еластази. Активність деструктивної протеази зменшилась в 2,8 рази, рівень МДА зменшився в 4,1 рази, активність СОД збільшилася з 0,18  0,06 од. акт/л до 0,60  0,07 од. акт/л, активність каталази збільшилася в 2,8 рази. Зазначені параметри через 2 роки практично не погіршились.

У дітей 15 років під дією УФФ біотриту, УФФ бальзаму "Вікторія", сполученого застосування НВЧ-терапії з біотритом, НВЧ-терапії з бальзамом "Вікторія", концентрація білка в ротовій рідині зменшилась, відповідно, в 4,0, 4,3, 2,4 і 2,9 рази, а в контролі  в 1,5 рази. Аналогічно змінювалась активність еластази, лізосомального ферменту кислої фосфатази. При цьому рівень МДА знизився, відповідно, в 2,3, в 4,0, в 2,8 і в 2,7 рази. Активність каталази і СОД збільшилася найбільш істотно під дією УФФ бальзаму "Вікторія" (в 3,4 і в 3,2 рази).

Проведені біохімічні дослідження свідчать не тільки про високу, але й про пролонговану протизапальну, мембраностабилізуючу та антиоксидантну дію у дітей з ХКГ запропонованої сполученої терапії із застосуванням фізичних факторів впливу. Найбільш ефективне зниження маркерів запалення в ротовій рідині спостерігалося після застосування УФФ бальзаму „Вікторія" та УФФ біотриту. Однак період ремісії виявляється найбільшим при застосуванні НВЧ-терапії з бальзамом "Вікторія" і НВЧ-терапії з біотритом.

Проведені імунологічні дослідження показали, що УФФ катомаса активізує початково знижений функціональний стан Т- і В-систем імунітету у хворих на ХКГ. При цьому абсолютний вміст лімфоїдних клітин підвищувався з 1,05 0,08109 до 1,72 0,07109, вміст Т-лімфоцитів  з 0,72 0,06109 до 1,16 0,05109 і В-лімфоцитів  з 0,20 0,03109 до 0,29 0,02109, вміст Т-хелперів і Т-супресорів при цьому збільшився майже в 2 рази. Показник імунорегуляторного індексу після застосування УФФ катомасу підвищився з 1,48 0,11 до 1,93 0,10, що відповідає нормативному значенню даного показника. При цьому спостерігалося підвищення функціональної активності фагоцитуючих клітин і збільшення абсолютного та відносного їхнього вмісту майже на 50 %.

Під дією використаної терапії значно активізувалися й гуморальні фактори неспецифічного імунологічного захисту. Так, вміст лізоциму в ротовій рідині підвищився з 14,1 1,3 од. до 19,8 1,2 од. Значно знизився вміст патогенних малих циркулюючих імунних комплексів (М-ЦІК). У ротовій рідині вміст М-ЦІК знизився з 14,3 0,76 од. до 8,1 0,71 од., а в крові  з 119,0 3,7 од. до 85,7 3,2 од. Вміст SIgА в ротовій рідині, Ig A-, G-, M-класів у крові в результаті комплексної терапії підвищився, що свідчить про підвищення ефективності гуморального імунологічного захисту.


 
 

Цікаве

Загрузка...