WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія провідної системи серця при гос-трій ішемії міокарда (автореферат) - Реферат

Патоморфологія провідної системи серця при гос-трій ішемії міокарда (автореферат) - Реферат

В цілому, наші дані свідчать, що у віддалені строки при хірургічному лікуванні ІЕМК пізній рецидив ІЕ реєструвався в 15 (4,6%) випадках, при летальності 3,4% (11 випадків). Консервативне лікування 8 рецидивів ІЕ супроводжувалось 100% летальністю. Частота реєстрації тромбоемболічних ускладнень склала 5,5% (18 випадків), летальність склала 3,4% (14 випадків). В цілому виживання до 9 року після операції з приводу ІЕМК склало 88,0%. Більше половини пацієнтів перейшло у вищий ф.к. Таким чином, результати нашого дослідження свідчать, що вживані методи хірургічного лікування ІЕМК забезпечують добрі результати у віддаленому періоді.

ВИСНОВКИ.

 1. Інфекційний ендокардит мітрального клапана (ІЕМК) серця – захворювання з поліморфною клінічною картиною і несприятливим природним перебігом. Летальність при консервативному лікуванні даної патології наближається до 100%, тому єдиним ефективним методом лікування є хірургічне втручання, спрямоване на радикальне видалення вогнища інфекційного процесу.

 2. Визначено, що частка ІЕ в загальному етіологічному спектрі захворювань МК зросла з 2,8% до 10,1%. Патологічний процес при ІЕМК був первинним в 177 (48,6%) випадках.

 3. Доведено, що мікробна інфільтрація тканин стулок клапанів спостерігається в межах 2 мм від межі з ураженими ділянками, за даними наших патогістологічних досліджень. За межами 2 мм зони тканини стулок клапанів зберігають незмінену структуру, що є обґрунтуванням для виконання КЗО при ІЕМК.

 4. Вибір типу оперативного втручання (КЗО або ПМК) визначається в залежності від локалізації та об'єму ураження МК: за наявності вегетації і руйнування задньої стулки є можливим виконання КЗО, за наявності вегетації і руйнування обох стулок - ПМК. При поєднаному уражені МК і АК, при збереженій замикаючій функції МК, представляється можливим виконати видалення вегетації з антисептичною обробкою МК або КЗО на МК в поєднанні з ПАК.

 5. Розроблений метод КЗО (декларативний патент на винахід №52517 А від 16.12.2002р., бюл.№ 12), що полягає в імплантації опорного кільця, оповитого аутоперікардом, відповідає принципам хірургічного лікування ІЕМК і забезпечує хороший гемодинамічний ефект з мінімальним ризиком рецидиву ІЕ.

 6. Реконструктивні операції при ізольованому ІЕМК супроводжуються розвитком клапанозалежних ускладнень (ГСН, ранній рецидив ІЕ) значно рідше, ніж ПМК. Дані ускладнення при КЗО не були фатальними.

 7. Доведено, що хірургічне лікування ІЕМК, що виконується в ранні терміни від моменту розвитку захворювання (до 3 місяців), дозволяє зменшити частоту розвитку і знизити тяжкість ГСН. Використання кров'яної кардіоплегії з комбінованим шляхом її введення дозволяє зменшити госпітальну летальність від ГСН.

 8. Чинниками ризику раннього рецидиву ІЕ є: наявність активності ІЕ в передопераційному періоді, виділення грамнегативної флори в гемокультурі. Використання розробленого комплексу заходів профілактики (адекватне висікання ушкоджених тканин, антисептична обробка внутрішньосерцевих структур, застосування аутоперікарду замість синтетичного матеріалу та монофіламентної нитки при виконанні КЗО, імпрегнація розчином антибіотика манжети ІКС, внутрішньовенне застосування 2 антибіотиків до 4 тижнів після операції), дозволяє зменшити частоту раннього ПЕ до 0,6%.

 9. Вживані методи хірургічного лікування ІЕМК забезпечують добрі результати у віддаленому періоді. Найкращі результати спостерігаються при КЗО: виживання до 9 років після операції складає 95,3%, частота рецидивів ІЕ - 2,3%, частота реоперацій – 2,3%. Результати віддалених спостережень при ПМК, також можна визнати задовільними: виживання до 9 років після операції складає 84,8%, частота рецидивів ІЕ – 8,2%, частота реоперацій – 6,3%.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ.

    1. Руденко А.В., Крикунов А.А., Исаенко В.В. Непосредственные результаты реконструктивных операций на митральном клапане при инфекционном эндокардите. - Щорічник наук. праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. Вип.9, 2001: С. 262-265.

    2. Крикунов А.А., Исаенко В.В., Ризк Г.И., Жовтобрух А.Л., Селезинка Р.М., Бойко Н.Н. Этиология пороков митрального клапана в многолетней динамике. - Щорічник наук. праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. Вип.10, 2002: С. 157-162.

    3. Руденко А.В., Крикунов А.А., Исаенко В.В., Ризк Г.И. Сравнительный анализ хирургического лечения инфекционного эндо-кардита митрального клапана. - Щорічник наук. праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. Вип.10, 2002: С. 260-263.

    4. Крикунов О.А., Исаенко В.В., Ризк Г.І., Вітовський Р.М., Селезінка Р.М., Бойко М.М. Метод оригінального реконструктивного хірургічного лікування мітрального клапана при инфекційному ендокардиті. - Галицький лікарский вісник. Т.10, №4, 2003, С.42-45.

    5. Книшов Г.В., Крикунов О.А., Вітовський Р.М., Ризк Гаттас, Ісаєнко В.В., Селезінка Р.М., Бойко М. М.. Спосіб реконструктивного хірургічного лікування мітральної недостатності. Деклараційний патент UA № 52517 А від 16.12.2002. - Бюл. № 12.

    1. Книшов Г.В., Крикунов О.А., Вітовський Р.М., Ризк Гаттас, Ісаєнко В.В., Руснак А.О. Спосіб імплантації штучного клапана сердця за допомогою манжети зазначеного клапана. Деклараційний патент UA № 63819 А від 15.01.2004. Бюл.№ 1.

    2. Книшов Г.В., Крикунов О.А., Вітовський Р.М., Ризк Гаттас, Ісаєнко В.В., Руснак А.О. Спосіб хірургічного лікування внутришньосерцевого абсцессу. Деклараційний патент UA № 63826 А від 15.01.2004. Бюл.№ 1.

    3. Руденко А.В., Крикунов О.А., Вітовський Р.М., Ісаєнко В.В., Руснак А.О., Сало С.В., Бойко М.М. Пристрій для реконструктивного хірургічного лікування мітральної та тристулкової недостатності (корисна модель). Декларационный патент UA № 4040 от 15.12.2004. Бюл.№ 12.


 
 

Цікаве

Загрузка...