WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

Перспективи наступних досліджень проблеми пов'язані з розробкою науково обґрунтованої технології корекції статури жінок з урахуванням інерційних характеристик; з розробкою оціночних шкал біогеометричного профілю постави жінок першого зрілого віку.

Список робіт опублікованих за темою дисертації:

1.

Верховая Т.В. Динамика упруговязких свойств скелетных мышц женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. // Под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ, 2002. – № 5. – С. 79-85.

2.

Ивчатова Т.В. Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2004. – № 16. – С. 57-63.

3.

Івчатова Т.В. Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку // Спортивний вісник Придніпров'я: Наук.-теоретичний журнал // За ред. В.Г. Савченко – Дніпропетровськ: ДДІФКС 2004. – № 7. – С. 133-136.

4.

Ивчатова Т.В. Исследование биогеометрического профиля осанки женщин 25-32 лет // Материалы VIII научной конференции. Междунар. сессия. "Актуальные проблемы теории и методики физической культуры". – Минск, 2005. – С. 87-89.

5

Ивчатова Т.В. Характеристика просторової організації тіла жінок 25-32 років, які займаються оздоровчим фітнесом // Матеріали IX наукової конференції. Збірник наукових праць "Молода спортивна наука України". Том 2. – Львів, 2005.- С. 300-303.

6.

Івчатова Т.В. Технологія корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла// Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005 .– № 1.– С.77-81.

7.

Кашуба В.А., Верховая Т.В. Перспективы развития биомеханических технологий в фитнес-индустрии // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2002. – № 9. – С. 67-73.

8.

Кашуба В.А., Верховая Т.В. Методологические особенности исследования осанки человека // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харьків: ХДАДМ, 2002. – № 13. – С. 48-53.

9.

Кашуба В.А., Ивчатова Т.В. Контроль пространственной организации биозвеньев тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом на основе использования информационной системы "PERFECT BODY" // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. // Под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ, 2004. – № 2. – С. 53-62.

10.

Ивчатова Т.В., Хабинец Т.А. Технология совершенствования телосложения женщин 19-35 лет с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс тела // VII Междунар. научн. конгресс "Современный олимпийский спорт и спорт для всех". – Том 2. – Алматы, 2004. – С. 366-367.

11.

Ивчатова Т.В. Компьютерная программа "PERFECT BODY" по коррекции телосложения женщин первого зрелого возраста // Материалы VII Междунар. научн. сессии БГУФК и НИИФКиС РБ (по итогам научно- исследовательской работы за 2003 год). – Минск. – 2004.- С. 582-583.

АНОТАЦІЯ

Івчатова Т.В. Корекція статури жінок першого зрілого віку с урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного вихованню і спорту за спеціальністю 24.00.02. – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена питанням корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла.

У процесі досліджень виявлено, що в жінок першого зрілого віку найістотніші зміни просторової організації тіла спостерігаються у сагітальній площині. Біомеханічні властивості скелетних м'язів і рівень фізичної підготовленості жінок, вірогідно, впливають на порушення сагітального профілю постави.

Розроблено й апробовано технологію корекції статури з урахуванням сагітального профілю постави жінок і геометрії мас їхнього тіла, що може використовуватися у процесі організованих занять з оздоровчого фітнесу і самостійно.

Нами розроблено алгоритм організації річного циклу занять оздоровчим фітнесом жінок 25-32 років. У річному циклі занять оздоровчим фітнесом було виділено три макроцикли: утягуючий, корекційно-профілактичний та підтримуючо-оздоровчий.

Проведений педагогічний експеримент показав, що впровадження розробленої авторської технології у процес занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку істотно поліпшує показники фізичної підготовленості, геометрії мас тіла та просторової організації біоланок відносно соматичної системи координат.


 
 

Цікаве

Загрузка...