WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти (автореферат) - Реферат

Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти (автореферат) - Реферат

З 52 хворих оперованих в другій період досліджень, яким було виконано роз'єднання злук + інтубація кишечнику і проводилась передопераційна підготовка за нашим способом (Патент України № 62507 А), а також хірургічна корекція моторно-евакуаторних розладів (Патент України № 62510 А) і комплексна профілактика злукової хвороби (Патент України № 61525 А) загинув один пацієнт, летальність склала 1,92%. Хворий похилого віку загинув на 8 післяопераційну добу. Патогістологічне дослідження виявило, що причиною загибелі хворого була гостра серцева недостатність.

З 17 хворих оперованих в перший період досліджень, яким було виконано роз'єднання злук + резекція некротизованої ділянки кишки + інтубація кишечнику – загинули сім хворих, летальність в цій групі становила 41,1%. Патогістологічне дослідження ділянки анастомозу виявило у всіх хворих в черевній порожнині численні рихлі злуки, велика кількість гнійного вмісту. Парієтальна і вісцеральна очеревина з вираженою гіперемією і численними крововиливами. Петлі кишок роздуті, покриті фібрином, між петлями кишок досить часто знаходились абсцеси. Виявлено значне геморагічне просякання кореня брижі тонкого і товстого кишечнику. При ретельному огляді анастомозу і проб на герметичність виявлялась неспроможність швів.

При патогістологічному дослідженні кишки в ділянці анастомозу виявлено значний набряк усіх шарів кишки. При цьому у різко розширених прошарках, які були просякнуті білковою рідиною часто зустрічалися формені елементи крові у вигляді свіжих незмінених еритроцитів. Їх кількість була різною. В одних випадках вони були нечисленні, розміщені в прошарках, переважно навкруги різко розширених, переповнених кров'ю вен. У інших – ці екстравазати були чіткіше виражені і більш розповсюджені. Досить часто при цьому спостерігалась повна дискомплектація шарів, вони були розміщені на зразок острівків серед вилитої крові.

Численні крововиливи частіше виявлялися в підслизовому і м'язовому шарі кишки. Зустрічалися клітинні лейкоцитарні інфільтрати. В одних препаратах вони були незначними, або у вигляді окремих клітин, чи невеликих їх груп, у інших відмічені густі скопичення лейкоцитів.

Відмічено зміни внутрішньоорганних судин: в артеріях усіх калібрів спостерігали нерівномірне потовщення внутрішньої оболонки завдяки розщепленню внутрішньої еластичної пластинки і розростання сполучної тканини. Своєрідні зміни артерій спостерігались в осередках некрозів і в прилеглий до них тканинах. Стінки їх у частини чи у всій окрузі були інфільтровані лейкоцитами, які виявлялися і в оточуючій тканині.

Лейкоцити часто пронизували усю товщу судинної стінки, більше того, їх можна бачити у просвіті судини серед волокон фібрину. М'язові волокна середньої оболонки при цьому були частково або повністю некротизовані. В артеріях малого калібру при повному некрозі м'язової і зовнішньої оболонки уся стінка судини мала вигляд гомогенної білкової маси. Проте внутрішня еластична пластинка, як правило, збережена, хоча відмічено її потоншення і фрагментацію. Подекуди білкові маси виявлялися і у внутрішній оболонці, в них інколи можна було побачити лейкоцити. Ендотеліальні клітини при цьому були набухлими і частково злущеними. У надзвичайно набряклій периваскулярній тканині помітна велика лейкоцитарна інфільтрація.

Досить частим явищем був тромбоз вен. Тромби виявлялися у венах усіх калібрів, проте переважно у венах малого калібру і у капілярах. Огляд серійних зрізів виявив, що затромбовані вени продовжувались у зону некрозу. Ми спостерігали, що у венах малого калібру, які розташовані у зоні м'язового шару, стінки судин були просякнуті білковими масами. Це ж явище було відмічене і в артеріях малого калібру. У венах крупного калібру, що знаходились поблизу осередків некрозу, стінки були різко набряклими, розрихленими і густо інфільтрованими лейкоцитами.

Ураження слизового, підслизового і м'язового шарів полягало в осередкових, широко розповсюджених дистрофічних, некробіотичних і некротичних змінах. Клітини не мали чіткої структури, протоплазма була гомогенною, тьмяною, у ній не можна було виявити апікальну і основну зону. Межі між окремими клітинами були стерті через лізис протоплазми. Ядра клітин зморщені, вони фарбувались гематоксиліном інтенсивніше. У інших ділянках ядра, навпаки, погано контурувались або приймали вигляд блідих тіней через втрату здібності до забарвлення. На цьому фоні чітко виступали повнокровні капіляри та еритроцити, що виходили за межі судинної стінки.

Таким чином, проведене патоморфологічне дослідження кишки хворих з ГТКН, які померли, виявило в ділянці анастомозу розповсюджені циркуляторні розлади, особливо на рівні мікроциркуляторного русла у вигляді вазодилятації, венозного і артеріального стазу і тромбозу, підвищення проникненості судин з розвитком осередкових, широко розповсюджених дистрофічних, некробіотичних і некротичних змін, які привели до неспроможності швів і летального кінця.

З 18 хворих, оперованих в другій період досліджень, яким було виконано роз'єднання злук + резекція некротизованої ділянки кишки з використанням інтраопераційного способу визначення межі життєздатності кишки + інтубація кишечнику і проводилась передопераційна підготовка, а також хірургічна корекція моторно-евакуаторних розладів і комплексна профілактика злукової хвороби за нашим способом, загинув один пацієнт - летальність склала 5,5%.Патоморфологічне дослідження кишки, резекцію якої виконали з використанням запропонованого нами інтраопераційного способу визначення життєздатності довело, що анастомоз накладений в межах життєздатних тканин.

Підсумком виконаної роботи стало те, що розробка і впровадження в клінічну практику інтраопераційного способу визначення життєздатності кишки при її резекції дозволило уникнути в післяопераційному періоді неспроможності швів анастомозу, що суттєво знизило летальність при ГТКН.

В И С Н О В К И

Дисертація є самостiйною науково-дослiдницькою роботою, яка мiстить новий пiдхiд до вирiшення актуальної проблеми визначення межі некрозу кишки при її резекції у хворих з гострою тонко-кишковою непрохідністю та стандартизації до- інтра- та післяопераційного їх ведення, що дозволило покращити результати хірургічного лікування.

 1. Основною причиною летального кінця у хворих з гострою тонко-кишковою непрохідністю є неспроможність швів анастомозу після резекції некротизованої ділянки кишки.

 2. Загальна післяопераційна летальність при ГТКН в перший період досліджень становила 13,43%. При оперативних втручаннях, які включали роз'єднання злук + інтубацію тонкої кишки – 4%, роз'єднання злук + резекція кишки + інтубація тонкої кишки – 41,1%.

 3. Проведення комплексної передопераційної підготовки і хірургічної корекції моторно-евакуаторних розладів шлунково-кишкового тракту з використанням антиоксидантного захисту і введення блокаторів кальцієвих каналів у хворих з ГТКН дозволило знизити загальну післяопераційну летальність в другий період досліджень до 2,86% (4,69 рази). При оперативних втручаннях, які включали роз'єднання злук + інтубацію тонкої кишки – 1,92%, (2,08 рази).

 4. Використання інтраопераційної діагностики межі життєздатності кишки при її резекції в другий період дозволив уникнути неспроможності швів анастомозу і завдяки цьому знизити післяопераційну летальність до 5,5% (7,47 рази).

 5. Впровадження комплексної профілактики злукової хвороби за допомогою проточної санації черевної порожнини з введенням в брижу тонкої кишки розчину верапамілу при ГТКН дозволило запобігти цього ускладнення у всіх оперованих хворих.

 6. Використання запропонованої моделі ГТКН дозволяє вивчати складні морфологічні і біохімічні зміни і розробляти нові способи хірургічної і медикаментозної корекції розладів гомеостазу.

СПИСОК РОБІТ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Іванов Р.П., Кузнєцов А.Я. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої тонкокишкової непрохідності //Шпитальна хірургія. – 2003. - № 3. – С. 90-93.

 2. Іванов Р.П. Комплексна профілактика спаечной болезни при острой тонкокишечной непроходимости // Вісник проблем біології і медицини. – 2004. - №2. – С. 100-102.

 3. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Лігоненко О.О. Дивертикул Меккеля як причина гострої спайкової непрохідності кишечнику // Клінічна хірургія. – 2004. - №7. – С. 60. (Автор оперував хворого і написав основну частину статті).

 4. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Чорна І.О. Гостра кишкова непрохідність – як наслідок защемлених гриж //Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. - №3. – С. 250-252. (Автор провів аналіз літературних даних, написав основну частину статті).

 5. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Аеш Рабіа Ахмад.Спосіб інтраопераційної діагностики межі життєздатності кишки при непрохідності кишечнику //Харківська хірургічна школа. – 2004. - № 1-2. – С. 118. (Автор провів статистичний аналіз результатів, написав вступ до статті та основну її частину).

 6. Інтраопераційна діагностика життєздатності кишки при непрохідності кишечнику. О.В.Лігоненко, Р.П.Іванов ., І.О.Чорна, А.Б.Зубаха / Клінічн. хірургія. – 2004. - № 11- – С. 56. (Автор провів статистичний аналіз результатів, написав вступ до статті).

 7. Зміни показників гомеостазу при гострій тонко-кишковій непрохідності. О.В.Лігоненко, Р.П.Іванов, І.О.Чорна та ін. / Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2005 - № 1. – С.107-110

 8. Іванов Р.П. Морфологічні аспекти неспроможності швів кишкового анастомозу / Вісник Укр.мед.стомат.академії. – 2005. –Т.5, вип.1(9). – С.39-41.

 9. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Лігоненко З.О. Спосіб моделювання гострої злукової тонкокишкової непрохідності // Деклараційний патент на винахід № 3629. (Автор виконав оперативні втручання на тваринах і зробив літературний огляд).

 10. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Лігоненко З.О. Спосіб інтраопераційної діагностики межі життєздатності кишки при кишковій непрохідності // Деклараційний патент на винахід № 3616. (Автор виконав оперативні втручання на тваринах і написав огляд літератури).

 11. Іванов Р.П. Спосіб хірургічної корекції моторно-евакуаційних розладів шлунково-кишкового тракту при гострій тонкокишковій непрохідності // Деклараційний патент на винахід № 62510 А.

 12. Іванов Р.П., Аєш Рабіа Ахмад, Кузнєцов А.Я. Спосіб комплексної профілактики спайкової хвороби при гострій тонкокишковій непрохідності. Деклараційний патент на винахід № 61525А. (Автор зробив огляд літератури та оформлення патенту).

 13. Іванов Р.П. Спосіб передопераційної підготовки хворих на гостру тонкокишкову непрохідність // Деклараційний патент на винахід № 62507А.

 14. Іванов Р.П. Лікування хворих на гостру тонкокишкову непрохідність. // Збірник матеріалів 7-го міжнародного конгресу молодих вчених. – Тернопіль, 2003. – С. 54.

 15. Лігоненко О.В., Іванов Р.П. Причини летальності при тонкокишковій непрохідності //Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії: Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції – Львів. - 2004. – С. 100-101. (Автором проведено ретроспективний аналіз історій хвороб і статистичну обробку матеріалу).

 16. Лігоненко О.В., Іванов Р.П., Чорна І.О. Гостра кишкова непрохідність – як ускладнення защемлених гриж // Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю . – Алушта, 2004.- С. 29-31.

 17. Лігоненко О.В.,Іванов Р.П.Спосіб інтраопераційної діагностики межі життєздатності кишки при кишковій непрохідності // Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії національного медичного університету ім. Данили Галицького. – Львів. - 2004. – С. 33-34. (Автор провів статистичний аналіз результатів, написав вступ до статті та основну її частину).


 
 

Цікаве

Загрузка...