WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Іркін О. І. Рання постінфарктна дилатація порожнини лівого шлуночка: причини виникнення та можливості профілактики.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. Інститут кардіології ім. Акад. М.Д. Стражеска АМН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню причин розвитку ранньої постінфарктної дилатації (РПД) порожнини лівого шлуночка (ЛШ) серця що виникає в гострому періоді інфаркту міокарду та оптимізації лікування гострого інфаркту міокарду (ГІМ) з ціллю профілактики РПД. Визначено вплив антропологічних, анамнестичних, клініко-лабораторних та інструментальних показників на частоту розвитку РПД. Виявлені взаємозв'язки між рівнем маркерів системного запального процесу, величиною пошкодження, наявністю життєздатного міокарду та розвитком РПД. Доведено що раннє відновлення прохідності ІОКА як механічним (ангіопластика) та фармакологічним шляхом, однаково ефективні в профілактиці РПД порожнини ЛШ. Оптимізація фібринолітичної терапії шляхом попереднього застосування прямих антикоагулянтів (НФГ та НМГ) веде до збільшення частоти реперфузії міокарду. Показано що використання БРА II першого типу більш ефективно попереджує розвиток РПД порожнини ЛШ, ніж ІАПФ. Виявлена ефективність використання препаратів з мембранопротекторними властивостями: триметазидина та кверцетина в попередженні розвитку РПД порожнини ЛШ.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарду, дилатація порожнини лівого шлуночка, запалення, маркери розвитку, лікування, фібринолітична терапія, ангіопластика, ренінангиотензинова система, мембранопротектори.

АННОТАЦИЯ

Иркин О. И. Ранняя постинфарктная дилатация полости левого желудочка: причины возникновения и возможности профилактики. - Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности - кардиология. Институт кардиологии им. Акад. Н.Д. Стражеско АМН Украины, Киев, 2004.

Диссертация посвящена изучению причин развития ранней постинфарктной дилатации (РПД) полости левого желудочка (ЛЖ) сердца возникающей в остром периоде инфаркта миокарда и оптимизации лечения острого инфаркта миокарда (ОИМ) с целью профилактики РПД. Определено влияние раннее перенесенного инфаркта миокарда, наличия хронической недостаточности кровообращения в анамнезе, принадлежности к мужскому полу больных и передней локализацией инфаркта на частоту развития РПД. У больных с развитием дилатации и дисфункции ЛЖ в течении первых десяти суток ОИМ отмечается более позднее начало лечения инфаркта и меньшее использование методов реваскуляризации реже регистрируется открытие ИЗКА (по данным неинвазивного мониторирования МБ-КФК) и увеличение времени нормализации гиперферментемии. Даже при успешной реваскуляризации миокарда у больных с дилатацией полости ЛЖ отмечается более позднее время достижения пика МБ-КФК и нормализации гиперферментемии. Этот факт может свидетельствовать о неадекватности тканевой перфузии.


 
 

Цікаве

Загрузка...