WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для оцінки ризику розвитку ранньої постінфарктної дилатації порожнини лівого шлуночка у хворих з ГКС з елевацією сегмента ST показано визначення головних факторів ризику: наявність в анамнезі перенесеного інфаркту та серцевої недостатності, передньої локалізації теперішнього інфаркту, зберігающейся оклюзією інфарктобумовившеї коронарної артерії, початково високим рівнем ТНФα перевищуючим 31 пг/мл (чутливість – 86%, специфічність – 48%, позитивна передбачувальна точність – 46%, негативна передбачувальна точність – 86%), а також визначення групи ризику ускладнень госпітального терміну, хворих з наявністю ранньої постінфарктної дилатації по зберігающемуся високому рівню ТНФα та СРБ до десятої доби ГІМ.

 2. Хворим на ГІМ рекомендовано проведення стрес - ехокардіографії з добутаміном з ціллю виявлення життєздатного міокарда (ішемізованого, "приглушеного" або "гібернованого ") та визначення подальшої тактики ведення хворого.

 3. У хворих на ГКС з підйомом сегменту ST при наявності високого ризику розвитку ранньої постінфарктної дилатації рекомендовано проводити ургентне коронарне стентування, при неможливості - оптимізований режим фібринолітичної терапії з послідуючим призначенням низькомолекулярного гепарину.

 4. З метою підвищення ефективності медикаментозної терапії у хворих високого ризику розвитку ранньої постінфарктної дилатації при ГІМ, у хворих з переднім інфарктом иіокарда рекомендовано раннє (з першої доби госпіталізації) призначення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту останнього покоління (периндоприлу) або блокатора рецепторів ангіотензину II першого типу (ірбесартану) на фоні стандартної медикаментозної терапії.

 5. Для профілактики розвитку ранньої постінфарктної дилатації порожнини лівого шлуночка рекомендовано використання з першої доби препаратів що володіють мембранопротекторними властивостями (триметазидину або кверцетину) за оригінальними схемами.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Иркин О.И. Предикторы развития и возможности профилактики ранней постинфарктной дилатации полости левого желудочка сердца // Український медичний часопис. - № 4.(42) – 2004. – С. 100 – 104. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу ГІМ, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень,, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 2. Иркин О.И.Клинические возможности использования мембранопротекторов в профилактике раннего постинфарктного ремоделирования полости левого желудочка // Репродуктивное здоровье женщины № 3 (19/204).-2004.-С. 113-117. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання різних мембранопротекторів аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 3. Иркин О.И. Дилатация и дисфункция миокарда левого желудочка: взаимосвязь анамнеза, предшествующей патологии и клинического течения острого периода инфаркта миокарда с частотой развития дилатации полости левого желудочка // Здоровье женщины.- № 3 (19).- 2004.-С.203-207. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу захворювання, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень,, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 4. Иркин О.И. Сравнение эффективности ингибитора ангиотензинпревращающего фермента каптоприлу, блокатора рецепторов ангиотензина II первого типа ірбесартану и их комбинации в профилактике ранней постинфарктной дилатации полости левого желудочка // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва.- № 3.- 2004.- С.35-41. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу захворювання, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень,, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 5. Бобров В.А., Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Попов Е.Р., Рухленко С.Н., Антонов А.Я. Применение мембранопротекторов при остром инфаркте миокарда: воздействие на электрическую, нестабильность сердца и гемодинамику// Український кардіологічний журнал. - № 3. – 1996. – С. 24 – 28. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання різних мембранопротекторів аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 6. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Шкляр Л.В., Брыль Ж.В., Попов Е.Р., Антонов А.Я. Влияние антиоксиданта триметазидина (предуктала) на размер зоны некроза и, внутрисердечную гемодинамику у больных с острым инфарктом миокарда // Український кардіологічний журнал. - № 5-6. – 1996. – С. 33 – 36. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання тіметазидину, аналізував результати ехокардіографічних, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 7. Пархоменко О.М., Долженко М.М., Иркин О.И., Солярик О.О., Кожухов С.М., Шумаков О.В., Скаржевський О.А. Виявлення життєздатного міокарда у хворих із гострим інфарктом міокарда за даними стрес-ехокардіографії з добутаміном// Український кардіологічний журнал.-1999.-№2.- С.6-8 (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, що складалося з проведення стресс-ехокардіографії з добутаміном, проводив аналіз и статистичну обробку даних, готовив матеріали у вигляді статті).

 8. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шумаков А.В., Кушнир С.П., Скаржевский А.А., Солярик О.О., Лутай Я.М. Опыт сочетанного применения ангиотензинпревращающего фермента капотена и блокатора рецепторов ангиотензина II ірбесартану в раннем периоде острого инфаркта миокарда// Українськиий Кардіологічний журнал –2000.-№3.-С.5- 8. (Лікував та приймав участь в обстеженні хворих, брав участь в розробці схеми використання різних ІАПФ та блокатора рецепторів ангиотензину, самостійно проводив обробку та аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати у вигляді статті).

 9. Пархоменко А.Н., Скаржевский А.А., Иркин О.И., Солярик О.О., Кожухов С.Н. , Кушнир С.П., Шкляр Л.В. Применение низкомолекулярного гепарина фраксипарина у больных с острым инфарктом миокарда после проведения фибринолитической терапии с использованием стрептокиназы // Український кардіологічний журнал. - № 4. – 1999. – С. 19 – 22. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, аналізував результати ехокардіографічних даних, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 10. Пархоменко А.Н., Мойбенко А.А., Иркин О.И., Кожухов С.Н., Максютина Н.П., Шкляр Л.В.,. Шаламай А.С. Первый опыт применения внутривенной формы ингибитора 5-липоксигеназы у больных с острым инфарктом миокарда: клинико-гемодинамические параллели, влияние препарата на размеры некроза// Український кардіологічний журнал. - № 1-2. – 2000. – С. 5 – 9. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, проводив розробку схеми використання корвитину і статистичній обробці результатів).

 11. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Бриль Ж.В., Шумаков А.В., Скаржевский А.А., Солярик О.О., Лутай Я.М. Неінвазивні електрофізіологічні маркери віддаленного прогнозу у хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда // Українськиий Кардіологічний журнал – 2001. - № 1. - С. 11-15. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу ГІМ, розраховував та аналізував показники, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 12. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Кушнир С.П., Брыль Ж.В., Солярик О.О., Шкляр Л.В. Сравнительная оценка эффективности блокатора рецепторов ангиотензина II ірбесартану и его сочетанного применения с каптоприлом при остром инфаркте миокарда: сопоставимое влияние на размер некроза и процессы раннего ремоделирования сердца// Українськиий Кардіологічний журнал –№2.-2001.-С.11-17. (Лікував та приймав участь в обстеженні хворих, брав участь в розробці схеми використання блокатора рецепторів ангиотензину, самостійно проводив обробку та аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні у вигляді статті).

 13. Пархоменко А.Н., Скаржевский А.А., Иркин О.И., Шкляр Л.В. Повышение эффективности фибринолитической терапии при раннем применении низкомолекулярного гепарина надропарина (фраксипарина) до введения стрептокиназы у больных с острым инфарктом миокарда: сравнение с нефракционированным гепарином в проспективном рандомизированном открытом исследовании // Український кардіологічний журнал. - № 5. – 2001. – С. 5 – 10. (Лікував та приймав участь в обстеженні хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 14. Пархоменко О.М., Кожухов С.М., Иркин О.И., Соколов Ю.М., Соколов М.Ю., Костенко Л.М., Шкляр Л.В. Підвищення ефективності реваскуляризації міокарда шляхом блокади 5-ліпоксигенази у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Українськиий Кардіологічний журнал –2001.-№6.-С.6-10. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, проводив розробку схеми використання корвитину і статистичній обробці результатів приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 15. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Шумаков А.В. Скаржевский А.А. Динамика маркеров негомогенности деполяризации и реполяризации миокарда у больных с острым инфарктом миокарда и их коррекция при лечении низкомолекулярным гепарином надропарином // Ліки України. – № 1. – 2002. - С. 54-56. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, розраховував та аналізував показники ЕКГ ВП, ВСР та дисперсії інтервалу QT, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 16. Пархоменко А.Н., Иркин О.И, Кожухов С.Н., Бриль Ж.В. Возможности фармакологической защиты миокарда при ишемии – реперфузии в эксперименте и клинической практике // Ліки України. – № 7-8.(50-61) – 2002. - С. 2-11. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, розраховував та аналізував показники ЕКГ ВП, ВСР та дисперсії інтервалу QT, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 17. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Кушнир С.П., Брыль Ж.В., Солярик О.О., Шкляр Л.В. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента эналаприла и каптоприлу у больных с острым инфарктом и сопутствующей артериальной гипертензией // Український кардіологічний журнал. - № 2. – 2002. – С. 10 – 14 (Приймав участь в лікуванні та обстеженні переважної більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу ГІМ, приймав участь в підготовці матеріалів до друку).

 18. Пархоменко А.Н. , Скаржевский А.А. , Иркин О.И., Шкляр Л.В. Дисфункция эндотелия у больных Остром инфарктом миокарда при применении стрептокиназы: возможности ее коррекции низкомолекулярным гепарином надропарином // Кровообіг та гемостаз. - 2003.-№2.-С.54-59. (Лікував та приймав участь в обстеженні хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 19. Пархоменко А.Н., Кушнир С.П., Шумаков А.В., Иркин О.И., Солярик О.О. Влияние раннего применения каптоприлу и ірбесартану на гемодинамические и электрофизиологические показатели сердца у больных с острым инфарктом миокарда // Українськиий Кардіологічний журнал –2003.-№5.-С.9-13. (Приймав участь в обстеженні хворих, брав участь в розробці схеми використання блокатора рецепторів ангиотензину, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні у вигляді статті).

 20. Пархоменко А.Н., Соколов Ю.Н., Иркин О.И., Соколов М.Ю., Скаржевский А.А., Кушнир С.П., Кожухов С.Н., Лутай Я.М., Шкляр Л.В., Шумаков А.В., Солярик О.О., Довгань Н.В., Гурьева О.С. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: новые возможности восстановления коронарной и тканевой перфузии // Український кардіологічний журнал. - № 1. – 2004. – С. 41 – 48. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, розраховував та аналізував показники, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 21. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Бриль Ж.В., Шкляр Л.В., Кушнир С.П. Кардиозащитное действие блокатора липоксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты при остом коронарном синдроме с подъемом сегмента ST: влияние не размер некроза, параметры гемодинамики и результаты программируемой стимуляции желудочков сердца // Українськиий терапевтичний журнал –№2.-2004.- С.48-55. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, проводив розробку схеми використання корвитину і статистичній обробці результатів приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 22. Иркин О.И., Пархоменко А.Н., Кушнир С.П., Солярик О.О., Лутай Я.М. Сравнительная оценка эффективности ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента разных поколений при остром инфаркте миокарда: влияние на процесс ранней дилатации полости левого желудочка// Український кардіологічний журнал. - № 3. – 2004. – С. 26 – 29. (Лікував та приймав участь в обстеженні переважної більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання різних ІАПФ, самостійно проводив обробку та аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати у вигляді статті).

 23. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Гавриленко Т.И., Корнилина Е.М., Пономарева Г.В. Взаимосвязь уровня противовоспалительных цитокинов и С - реактивного белка c развитием ранней постинфарктной дилатации полости левого желудочка сердца // Український кардіологічний журнал. - № 4. – 2004. – С. 39–43. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, приймав участь в підготовці статті до друку).

 24. Деклараційний патент України 32350 А. 61К 31/725 Спосіб лікування гострого інфаркту міокарда / Пархоменко О.М., Скаржевський О.А., Іркін О.І., Шумаков О.В. № 99042083 // Бюл. П.В. № 7-ІІ.-2000. (Провів теоретичне обґрунтування практичного впровадження фраксипарину в лікуванні гострого інфаркту міокарда, подав заявку и отримав деклараційний патент України на винахід).

 25. Деклараційний патент України 45901 А 7А61В5/0402,0452,0468 Спосіб визначення наявності резидуальної ішемії в зоні інфаркту в підгострому періоді інфаркту міокарда / Пархоменко О.М., Іркін О.І., Шумаков О.В., Солярик О.О., Кожухов С.М., Скаржевський О.А. №2001107091 // Бюл. П.В.№ 4.- 2002 (Приймав участь в теоретичному обґрунтуванні способу визначення наявності резидуальної ішемії при гострому інфаркті міокарда, подав заявку и отримав деклараційний патент України на винахід).

 26. Деклараційний патент України 45902 А 7А61В5/0402,0452,0468 Спосіб визначення стану інфарктзумовившої коронарної артерії в гострій фазі інфаркту міокарда / Пархоменко О.М., Іркін О.І., Шумаков О.В., Шкляр Л.В., Скаржевський О.А. №2001107092// Бюл. П.В. № 4.- 2002. (Приймав участь в теоретичному обґрунтуванні методу визначення стану інфарктзумовившої коронарної артерії, подав заявку и отримав деклараційний патент України на винахід).

 27. Деклараційний патент України 54285 А А 61К31/455 Застосування ірбесартану як кардіопротектора при гострому інфаркті міокарда / Пархоменко О.М., Іркін О.І., Кушнір С.П. №2002075717 // Бюл. П.В. №2.- 2002. (Приймав участь в теоретичному обґрунтуванні практичного впровадження ірбесартану в лікуванні гострого інфаркту міокарда, брав участь в оформленні заявки и отримав деклараційний патент України на винахід).

 28. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шкляр Л.В., Антонов А.Я.. Применение антиоксиданта триметазидина (предуктала) в комплексной терапии острого инфаркта миокарда // Терапевтический архив. - 1996. №9- С.47-52. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання тіметазидину, аналізував результати ехокардіографічних, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 29. Пархоменко А.Н., Савицкий С.Ю., Иркин О.И. Снижение содержания трийодтиронина в плазме крови у больных острым инфарктом миокарда // Кардиология.- 1998.- №8.- С.61-64. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні переважної більшості хворих і статистичній обробці результатів).

 30. Parkhomenko А., Irkin O., Kushnir S., Bryl Z. , Soliarik O., Shkliar L. Additional effects of irbesartan when compared to captopril in the prevention of post-infarction left ventricular dilatation // Acta Cardiologica-2002.- №1. Vol.-57-P.61-63. (Лікував та приймав участь в обстеженні декілька хворих, брав участь в розробці схеми використання блокатора рецепторів ангиотензину, проводив обробку та аналізував результати ехокардіографічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні у вигляді статті).

 31. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Кушнир С.П. Клинические аспекты постинфарктного ремоделирования левого желудочка // Доктор-№4(8).-2001.-С.36-40. (Самостійно оформив у вигляді статті).

 32. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шкляр Л.В. Применение неотона в комплексной терапии острого инфаркта миокарда // Серцево-судинна хірургія, щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України, 2000, вип.8 С.173-176. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання неотону, аналізував результати ехокардіографічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 33. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Бриль Ж.В., Шумаков А.В., Кушнир С.П., Скаржевский А.А., Солярик О.О., Лутай Я.М. Клинико-гемодинамические эффекты применения капотена в ранние сроки инфаркта миокарда // Серцево-судинна хірургія, щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України, 2000, вип.8, c.177-179. (Лікував та приймав участь в обстеженні декілька хворих, проводив обробку та аналізував результати ехокардіографічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 34. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шумаков А.В., Перепелица М.В., Скаржевский А.А., Солярик О.О., Лутай Я.М. Неінвазивні маркери несприятливого перебігу післяінфарктного періоду // Серцево-судинна хірургія, щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – 2000. - вип.8.- С.179-183. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, розраховував та аналізував показники, самостійно оформив результати дослідження у вигляді статті).

 35. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Скаржевский А.А., Кожухов С.Н., Солярик О.О., Шумаков А.В., Кушнир С.П., Шкляр Л.В., Лутай Я.М. Тромболитическая терапия в лечении острого инфаркта миокарда: клинико-инструментальные критерии эффективности и возможности оптимизации вмешательства // Сборник научных трудов "Достижения и перспективы развития терапии в канун ХХI века".Харьков 2000. С. 321-329. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні переважної більшості хворих, самостійно проводив аналіз клінічного перебігу ГІМ, приймав участь в підготовці матеріалів до друку).

 36. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шкляр Л.В., Солярик О.О., Кожухов С.Н., Скаржевский А.А., Шумаков А.В., Кушнир С.П. Кардиозащитное действие мембранопротекторов у больных острым инфарктом миокарда: особенности воздействия в зависимости от эффективности тромболитической терапии // Серцево-судинна хірургія, щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України, 1999, вип.7.-c.232-236 (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання різних мембранопротекторів аналізував результати ехокардіографічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді статті).

 37. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шкляр Л.В., Рухленко С.Н., Холоденко Н.Н. Профилактика ремоделирования левого желудочка у больных инфарктом миокарда с помощью предуктала // Тез. докл. 5 Конгресса кардиологов Украины, Киев.-1997.- С.72 (Приймав участь у лікуванні та клінічному обстеженні більшості хворих, статистичному співставленні результатів та підготовив матеріали до друку).

 38. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Шкляр Л.В., Брыль Ж.В., Антонов А.Я., Горелин Д.М. Кардиозащитный эффект триметазидина при остром инфаркте миокарда: воздействие на гемодинамику и размер зоны некроза // Тез. докл. I Конгресса ассоциации кардиологов стран СНГ, Москва.- 1997.- С. 20 (Приймав участь у лікуванні та клінічному обстеженні більшості хворих, статистичному співставленні результатів та підготовив матеріали до друку).

 39. Parkhomenko A., Irkin O., Bryl Z. 5-lipoxygenase inhibitor quercetin cytoprotective effi cacy in early left ventricular dilatation and electrical instability prevention after acute myocardial infarction // 37th World Congress Intern.College of Angiol.,Absrtacts Book, Istambul.- 1997 .-P.27-28 (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 40. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шкляр Л.В., Кожухов С.Н., Солярик О.О., Антонов А.Я. Эффективность использования мембранопротекторов у больных с острым инфарктом миокарда при успешном применении фибринолитических средств // Укр. кардиол. ж.- 1998.- №4 10 дод.-С. 12. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання різних мембранопротекторів аналізував результати ехокардіографічних та біохімічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, приймав участь в оформленні результатів у вигляді тезисів).

 41. Пархоменко А.Н., Савицкий С.Ю., Иркин О.И., Кушнир С.П. Синдром эуритеоидной недостаточности у больных с инфарктом миокарда - маркер неблагоприятного прогноза? // Укр.кардиол. ж-л.- 1998.- №4 10 дод.-С. 13 (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 42. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Солярик О.О., Скаржевский А.А., Шумаков А.В., Брыль Ж.В., Кожухов С.Н. Стресс-эхокардиография с добутамином у больных острым инфарктом миокарда в ранние сроки заболевания // Перший український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики. Київ.- 1999.- С.48-49. (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, що складалися з проведення СЕД, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 43. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Skarzhevsky A.A., Shklyar L.V., Kozhuhov S.N. Comparison between fraxiparine and unfractionated heparin after thrombolysis for acute myocardial infarction: an open blind randomized pilot trial // 3rd International congress of Polish cardiac society Warsaw/- 1999.- P40. (Лікував та приймав участь в обстеженні переважної більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, проводив статистичну обробку даних, самостійно оформив результати у вигляді тезисів).

 44. Пархоменко О.М., Долженко М.М., Солярик О.О., Іркін О.И., Кожухов С.М., Скаржевський О.А., Шумаков О.В. Виявлення життєздатного міокарда у хворих з ранньою післяінфарктною ішемією за допомогою стресс-ехокардіографії з добутаміном // Українська науково-практична конференція кардіологів і кардіохірургів з міжнародною участю "Нові напрямки профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань".- 1999.- С.17-18 (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, що складалися з проведення СЕД, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали до друку).

 45. Пархоменко А.Н., Солярик О.О., Иркин О.И., Скаржевський А.А. Применение низкомолекулярного гепарина (надропарина) у больных с острым инфарктом миокарда после проведения системного тромболизиса // Українська науково-практична конференція кардіологів і кардіохірургів з міжнародною участю "Нові напрямки профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань".- 1999.- С.19-20. (Лікував та приймав участь в обстеженні переважної більшості хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, проводив статистичну обробку даних, оформив результати до руку).

 46. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Кожухов С.Н., Скаржевський А.А., Новые подходы применению низкомолекулярного гепарина надропарина при остром инфаркте миокарда // Тези доповідей об'еднаного пленуму кардіологів, ревматологів та кардіохірургів України з міжнародною участю "Некоронарогенні хвороби серця: сучасні підходи до класифікації, нові напрямки діагностики і лікування".- 1999.-С.148. (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 47. Довженко М.Н., Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Солярик О.О., Кожухов С.Н., Шумаков А.В., Скаржевський А.А. Определение резидуальной ишемии миокарда с помощью стресс-эхокардиографии с добутамином у больных с ранней постинфарктной стенокардией // Тези доповідей 3-го з'їзду російської асоціації фахівців з ультразвукової діагностики у медицині.- 1999.-С.48. (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, що складалися з проведення СЕД, проводив статистичну обробку даних, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 48. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Kozhukhov S.N., Bryl Z.V., Skarzhevsky A.A., Solarik O.O., Shumakov A.V. Cardioprotective effects of 5-lipoxigenase inhibitor quercetine in thrombolysed patients with acute myocardial infarction // XXII Congress of the European Society of Cardiology. Amsterdam (The Netherlands). - 2000. - Europ. Heart J. - 2000 - Vol 21. (suppl.).- P. 476. (Приймав участь в лікуванні та обстеженні більшості хворих, проводив розробку схеми використання корвитину і статистичній обробці результатів).

 49. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Skarzhevsky A.A., Shklyar L.V., Shumakov A.V. Fraxiparine versus unfractioned heparin after thrombolysis for acute myocardial infarction // 8th Alpe Adria cardiology meeting. Slovenia.- 2000.- P. 62. (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 50. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Shumakov A.V.,Solarik O.O., Bryl G.V. Whether is essential hypertension the negative prognostic factor in the patients after myocardial infarction? // 18th Scientific Meeting of the Internatijnal Society of Hypertension. Chicago.- 2000.- P.2.25. (Лікував та приймав участь у лікуванні та клінічному обстеженні більшості хворих).

 51. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Shumakov A.V.,Solarik O.O., Skarzhevsky A.A. Diagnostic significance of stress-echocardiography with dobutamine in early terms of acute myocardial infarction // Xes jurnees europeennes de la societe francaise de cardiologie. Paris.- 2000.- P. С226. (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, що складалися з проведення СЕД, проводив статистичну обробку даних, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 52. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В., Шумаков А.В., Шкляр Л.В., Кушнир С.П., Солярик О.О. Кардиозащитное действие комбинации ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и блокатора рецепторов ангиотензина II в ранние сроки острого инфаркта миокарда //Тези наукових доповідей VI Конгресу кардіологів України – Київ.- 2000.-С.127 (Приймав участь у лікуванні та клінічному декілька хворих, статистичному співставленні результатів та підготовив матеріали до друку).

 53. Пархоменко А.Н., Кожухов С.Н., Иркин О.И., Шкляр Л.В., Солярик О.О. Применение ингибитора 5-липоксигеназы корвитина у больных острым инфарктом миокарда с высоким лейкоцитозом: влияние на зону некроза и внутрисердечную гемодинамику //Тези наукових доповідей VI Конгресу кардіологів України – Київ.- 2000.-С.127 (Приймав участь в обстеженні багатьох хворих, проводив аналіз и статистичну обробку даних по групам, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 54. Скаржевский А.А., Иркин О.И., Шумаков А.В., Шкляр Л.В. Повышение эффективности фибринолитической терапии при назначении низкомолекулярного гепарина у больных острым инфарктом миокарда //Тези наукових доповідей VI Конгресу кардіологів України – Київ.- 2000.-С.130 (Лікував та приймав участь в обстеженні багатьох хворих, брав участь в розробці схеми використання фраксипарину, проводив аналіз и статистичну обробку даних, готовив матеріали у вигляді тезисів).

 55. Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Kushnir S.P., Bryl G.V., Solarik O.O., Shkliar L.V. Additional effects of irbesartan when compared to captopril in the prevention of post-infarction left ventricular dilatation // 18th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology. – Krakow. – 2001. - P.35. (Лікував та приймав участь в обстеженні більшості хворих, проводив аналіз клінічного перебігу ГІМ, аналізував результати ехокардіографічних обстежень, проводив статистичну обробку даних, брав участь в підготовки матеріали до друку).

 56. Shumakov A., Parkhomenko A., Irkin O., Dovgan N. Does prognostic of noninvasive depolarization abnormality markers can be improved by combination with parameters of repolarization inhomogeneity or systolic function after acute myocardial infarction ? // Acute cardiac care 2004, European society of cardiology working group on acute cardiac care.- Rome.- 2004.-P.58. (Приймав участь в обстеженні більшості хворих, , аналізував результати ехокардіографічних та електрофізіологічних обстежень, проводив статистичну обробку, брав участь в підготовки матеріали до друку у вигляді тезисів).

 57. Skarzhevsky A., Irkin O., Kozhukhov S., Parkhomenko A. Direct thrombin inhibitor, unfractionated or low molecular weight heparin prior to the streptokinase for acute myocardial infarction: evaluation of efficiency and safety in open blind randomized trial // Acute cardiac care 2004, European society of cardiology working group on acute cardiac care.- Rome.- 2004.-P.58. (Лікував переважну більшість хворих, брав участь в обстеженні більшості хворих, проводив статистичну обробку даних, брав участь в підготовки матеріали у вигляді тезисів).


 
 

Цікаве

Загрузка...