WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії (автореферат) - Реферат

Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л. Шупика

ІСАКОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 616.318:617.52:616-002.3

Комплексне лікування хворих на гнійно-запальні процеси щелепно-лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями

14.01.22 - стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра стоматології дитячого віку.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Лісова Ірина Григорівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;

- доктор медичних наук, професор Матрос-Таранець Ігор Миколайович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, завідувач кафедри хірургічної стоматології.

Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія, кафедра хірургічної стоматології, МОЗ України, м. Полтава.

Захист відбудеться 22 квітня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04050, м. Київ-50, вул. Пимоненка, 10-а).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04050, вул. Доро-гожицького, 9).

Автореферат розісланий 19 березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К 26.613.09

к.мед.н., доцент О.В. Горобець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема сучасного лікування гнійно-запальних процесів є одною з найбільш актуальних у щелепно-лицевій хірургії. Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні гострих запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці, кількість хворих з даною патологією збільшується, росте кількість ускладнень та летальних випадків (Тимофеев А.А., Кинд-рась И.Б., 1997; Шаргородский А.Г. та співавт., 1998; Рыбалов О.В., 2000; Супиев Т.К., 2001; Робустова Т.Г. та співавт., 2003).

Питання розвитку, протікання гнійно-запальних процесів та реактивність організму нерозривно зв'язані. На сьогоднішній день комплексний підхід у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострих гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки потребує врахування у першу чергу стану і функціональної активності імунної системи (Бернадский Ю.И., 1990, 1998; Атмажитова (Лесовая) И.Г., 1993; Лобас В.М., 1994; Карпінець Г.Б., 1997; Терещенко А.Е. та співавт., 2000; Тимофеев А.А. та співавт. 2003).

Однією із основних груп хіміотерапевтичних препаратів, які широко використовуються для лікування гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, є антибіотики (Ушаков Р.В., Царев В.Н., 1993; Лобода Г.П., 2001; Стручанський Л.С., Зузова А.П., 2002; Киричек Л.Т., 2003). Вивченню впливу даних препаратів на імунну систему присвячена невелика кількість робіт, крім того, отримані результати досліджень в більшості випадків не лише неоднозначні, а й суперечливі. Існує думка деяких авторів про імуносупресивний вплив антибіотиків (Караев З.О. 1988; Алехин Е.К. та співавт. 1993; Васина Т.А. та співавт. 1998). Досліджень імунотропності антибіотиків, що застосовуються в щелепно-лицевій хірургії, не проводилось. Відомо, що гнійно-запальні процеси виникають на фоні імунодефіциту, а оперативне втручання з приводу розтину абсцесів та флегмон, крововтрата, передопераційний стрес ще більше поглиблюють зміни в імунній системі. Тому в комплексне лікування доцільно вводити препарати, які корегують зміни в імунній системі хворого, тим самим сприяючи позитивному результату лікування (Бернадский Ю.И., 1990, 1998, Тимофеев А.А. та співавт. 2003).

Серед вітчизняних препаратів з імуномодулюючими та протизапальними властивостями важливе місце займає амізон. Препарат створений в інституті фармакології і токсикології АМН України і зареєстрований в Україні (реєстраційні посвідчення Р/97/70/16 і Р/97/70/15). На відміну від інших сучасних імуномодуляторів, таких як поліоксидоній, імудон, лікопід, тільки амізон поєднує в собі імуностимулюючі та протизапальні властивості, що раніше вважалось взаємовиключним. А такий відомий імуностимулятор, як левамізол, взагалі викликає лейкопенію, гіпертензію в малому колі кровообігу та протеїнурію (Михайлов И.Б., 1999). У порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними препаратами (ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота, анальгін), амізон не має гемо - та нефротоксичних властивостей, не подразнює слизові оболонки шлунково-кишкового тракту, а також не викликає лейкопенію.

Амізон застосовувався для лікування інфекційних захворювань, таких як грип, кір, вітряна віспа, епідемічний паротит, скарлатина, гепатити А, Е, призначався при ангінах, інфекційному мононуклеозі, бешисі, шкірно- суглобовій формі еризипелоїду, фелінозі, при лікуванні пневмонії вірусної, вірусно-бактеріальної, хламідійної етіології, а також як допоміжний лікарський засіб при гострих та хронічних гнійно-запальних процесах в акушерсько-гінекологічній практиці. Амізон добре сполучається з іншими препаратами, в тому числі з антралем, вітамінами, детоксикуючими засобами (Даниленко В.Ф. та співавт., 1997; Фролов А.Ф., Фролов В.М., Бухтиарова Т.А., 1999). Питання використання препарату "Амізон" у стоматологічній практиці та в комплексі з антибіотиками при лікуванні хворих на гнійно-запальні процеси щелепно-лицевої ділянкине стало предметом спеціальних досліджень і не знайшло відображень у літературі. Тому вивчення дії цього препарату в комбінації з антибіотикотерапією на перебіг гнійно-запального процесу в щелепно-лицевій ділянці та застосування його в клініці для підвищення ефективності лікування і реабілітації хворих є актуальною медичною проблемою, важливою для практичної охорони здоров'я.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Робота проведена відповідно до плану наукових досліджень кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова "Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань (запально-дистрофічних процесів та зубощелепних деформацій)". Зареєстрована тема в Українському центрі науково - практичної інформації, номер державної реєстрації 0102U003631.

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на гнійно-запальні процеси щелепно-лицевої ділянки за допомогою використання комбінації антибіотиків та імуномодулятора "Амізон".

Завдання дослідження:

  1. Вивчити вплив комбінованого застосування препарату "Амізон" разом з антибіотиком на протікання гнійно-запального процесу з урахуванням імунотропності препаратів в експерименті на білих щурах.

  2. Вивчити антимікробні властивості амізону в експерименті in vitro.

  3. В експерименті на культурі тканин вивчити інтерфероногенні властивості антибіотиків.

  4. Вивчити інтерфероногенні властивості амізона в клініці при комбінованому застосуванні з антибіотиками.

  5. Розробити схему комплексного лікування хворих антибіотиками та амізоном при гнійно – запальних процесах в щелепно-лицевій ділянці.

  6. Провести клінічну апробацію розроблених схем лікування і за допомогою клініко-лабораторних, мікробіологічних, цитологічних та імунологічних досліджень оцінити їх ефективність.

Об'єктом дослідженняє гнійно-запальний процес щелепно-лицевої ділянки під впливом комбінованої терапії амізоном та антибіотиками.

Предмет дослідження: дія імуномодулятора разом з антибіотиками за результатами мікробіологічних, цитологічних, імунологічних, вірусологічних, клініко-лабораторних досліджень.

Методи дослідження: експериментальні (імунологічні, макрометричні, мікробіологічні, вірусологічні), клінічні (мікробіологічні, цитологічні, імунологічні, вірусологічні, лабораторні, загальноклінічні методи).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше. Показана ефективність комбінованої дії оксациліну разом з амізоном на протікання гнійно-запального процесу в експерименті.

В експерименті in vitro виявлені антимікробні властивості амізону на культуру Staphyllococcus aureus та E.coli (музейні та клінічні штами).


 
 

Цікаве

Загрузка...