WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопроте - Реферат

Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопроте - Реферат

На закінчення слід зазначити, що "супутні" показники, які використовуються в роботі на додаток до основних (глікогену і сумарних ліпідів), дають важливу інформацію про процеси, що відбуваються в тілі мідій впродовж репродуктивного циклу.

ВИСНОВКИ

Вивчення хімічного складу тіла мідій – глікогену і сумарних ліпідів – дає важливий матеріал для оцінки їх стану за різних умов мешкання та на різних стадіях репродуктивного циклу.

1. У мідій трьох фенотипів, що мешкають в Одеській затоці Чорного моря, вміст глікогену в тілі не відрізняється. Це вказує на універсальне значення глікогену як енергетичного субстрату для усіх фенотипів мідій.

2. Вміст глікогену в тілі мідій з Одеської затоки значно нижчий, ніж біля узбережжя Криму (район Карадагу) (2,98 та 5,20–5,70 % сирої маси відповідно), що пов'язано з гіршими кисневими умовами мешкання молюсків в районі Одеси.

3. Вміст глікогену в тілі мідій Одеської затоки влітку тісно залежить від умов водообміну в біотопах. На п'яти прибережних станціях, обмежених хвилеломами, рівень вмісту глікогену зменшується від станції з вільним водообміном – 4,9 % до станцій з обмеженим водообміном – 2,1 % сирої маси.

4. Вміст глікогену у мідій на колекторах в 1,8 раз вищий, ніж у мідій з природних субстратів. Спостерігається зменшення цього показника від верхнього горизонту колекторів – 4,58 %, до середнього – 4,00 %, а від нього – до нижнього – 2,68 % сирої маси. Вміст глікогену в зовнішніх частинах друзи в 1,6–1,8 разів вищий, ніж у внутрішніх.

5. Динаміка вмісту глікогену і сумарних ліпідів в тілі мідій залежить від сезону. Вміст глікогену збільшується в зимово-весняні місяці, сягаючи максимуму в першу половину літа, а потім різко знижуючись до початку осені і знову збільшуючись до її середини. Сумарний вміст ліпідів збільшується весною та восени. Влітку ж він відносно стабільний.

6. Вміст глікогену та сумарних ліпідів в гонадах і гепатопанкреасі мідій залежить від стадій репродуктивного циклу. Рівень глікогену сягає максимуму в цих органах на стадії статевого спокою (5,15 і 1,91 % відповідно), а рівень сумарних ліпідів – на стадії завершення дозрівання гамет (1,53 і 2,47 % відповідно). Мінімальний вміст обох компонентів спостерігається на стадії вимету (0,53–0,58 % сирої маси). Вміст глікогену та сумарних ліпідів в зябрах впродовж всього репродуктивного циклу мінімальний (0,20–1,13 % і 0,20–1,25 % відповідно). Вміст глікогену в гонадах і гепатопанкреасі у самців нижчий, ніж у самок (в 1,4 і 1,1 раза відповідно).

7. Істотну додаткову інформацію про стан мідій дають "супутні" показники: вміст сухої речовини, "безвуглеводної знежиреної органіки" (БЗО), вологи, а також сирої маси (без черепашки) та гонадо-, гепато- і зяброво-соматичні індекси. Так, максимальний вміст сухої речовини (32,06 %) і БЗО (26,59 % сирої маси) припадає на переднерестову стадію, що вказує на завершення накопичення "пластичного" матеріалу перед виметом. Зяброво-соматичний індекс на станції з обмеженим водообміном достовірно вищий (на 23 %), ніж на станції з вільним водообміном.

8. Приведені в роботі матеріали показують високу інформативність всіх досліджених показників як індикаторів фізіологічного стану мідій і умов їх мешкання.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Лисовская В.И., Иванович Г.В., Адобовский В.В. Биохимический состав, пищевая и лечебно-профилактическая ценность мидий, выращенных в северо-западной части Черного моря // Наук. зап. Тернопільского держ. пед. ун-ту. Серія Біол., № 4(15). Спец. вип.: Гідроекологія. – 2001. – С. 106.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену і сумарних ліпідів.

2. Иванович Г. В. Динамика содержания гликогена в теле мидий в Одесском заливе и у Южного берега Крыма // Доп. НАН України. – 2003.– № 3. – С. 187 – 190.

3. Иванович Г. В. Особенности содержания гликогена в мидиях, выращенных в различных частях коллектора // Доп. НАН України. – 2003. – № 6. – С. 179–181.

4. Иванович Г.В., Холодковская Е.В. Содержание гликогена и липидов у мидий Одесского залива на разных стадиях полового цикла // Доп. НАН України. – 2004. – № 9. – С. 158–161.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу, аналіз літературних джерел.

5. Иванович Г.В., Лисовская В.И. Особенности содержания гликогена и липидов у мидий в зоне берегоукрепительных сооружений Одесского залива // Морськ. екол. журн. – 2004. – Т. 3, № 4. – С. 48–53.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу, аналіз літературних джерел.

6. Лисовская В.И., Иванович Г.В., Адобовский В.В., Говорин И.А. Сезонные изменения гликогена в мидиях обрастаний Одесского залива // Вісн. Житомирського пед. ун-ту. – 2002. – Вип.10. – С. 103–105.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів.

7. Лисовская В.И., Иванович Г.В., Холодковская Е.В. Динамика содержания гликогена и липидов у мидий Одесского залива // Еколого-фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / Зб. наук. праць. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 107–110.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу, аналіз літературних джерел.

8. Иванович Г.В. Особенности содержания гликогена у мидий Одесского залива // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. – Петрозаводск, 2004. – С. 54–55.

9. Холодковская Е.В., Лисовская В.И., Иванович Г.В. Содержание гликогена у черноморских мидий с асинхронным половым циклом // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов. – Петрозаводск, 2004. – С. 142–143.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу.

10. Lisovskaya V.I., Ivanovich G.V. Seasonal variations in the biochemical composition of the mussel in the northwestern Black Sea, Ukraine // A Gateway to Sustainable Development. – Sevastopol, 2004. – Р. 698–701.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу.

11. Иванович Г.В. Содержание гликогена у мидий естественных и искусственных поселений // Тез. докл. IV Всесоюз. науч.-тех. конф. "Вклад молодых ученых и специалистов в решение совместных проблем океанологии и гидробиологии". – Севастополь, 1987. – С. 45.

12. Лисовская В.И., Анцупова Л.В., Кандюк Р.П., Иванович Г.В. Биохимические методы – индикаторы биологических последствий антропогенного воздействия на гидробионты северо-западной части Черного моря // Тез. докл. на конф. "Управление и охрана побережий Северо-Западного Причерноморья". – Одесса, 1996.– С. 37–38.

Внесок авторки в роботи під номерами 12 – 16 – лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, аналіз одержаних даних.

13. Лисовская В.И., Иванович Г.В. Влияние абиотических факторов на энергетические запасы культивируемых мидий в Одесском заливе // Тези доповiдей II з'їзду гідроекологічного товариства України. – 1997. Київ, 1997. – С. 47.

14. Lisovskaya V.I., Ivanovich G.V, Adabovsky V.V. Cultivated mussels in Odessa coastal area a nutritive source for human consumption // Proc. 5th Intern. Conf. "Littoral 2000", Croatia. – 2000. – Vol.102, Suppl. 1. – Р. 701–702.

15. Lisovskaya V.I., Ivanovich G.V. Marine aquaculture: Seasonal variations in the biochemical composition of cultivated mussels in the northwestern Black Sea // The Black Sea ecological problems Implementations (1996 – 2000): Intern. Symp. - Odessa: SCSEIO, 2000. – P. 121–124.

16. Лисовська В.Й., Іванович Г.В. Динаміка вмісту глікогену та ліпідів в мідії (Mytilus galloprovincialis Lam.) Одеської затоки // Укр. біохім. журн. Спецвип. Матер. VIII Укр. біохім. з'їзду. – Чернівці, 2002. – Т. 74, 4б (додаток 2). – С. 96.

17. Lisovskaya V.I., Ivanovich G.V. Seasonal variations in the biochemical composition of the mussel in the northwestern Black Sea, Ukraine // Abstracts of 30th Inter. Confer. "Pacem in maribus". – Kiev, 2003. – Р.115–116.

Внесок авторки – планування і постановка досліджень, лабораторний аналіз вмісту глікогену та сумарних ліпідів, статистична обробка матеріалу.


 
 

Цікаве

Загрузка...