WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

  1. відносно меншою частотою ентероколіту у вибраній групі хворих, оскільки їх можна було оперувати радикально в один етап при невиражених ознаках ентероколіту та відносно невеликого діаметру супрастенотичного відділу кишки;

  2. впровадження заходів для впливу на кожен з відомих на цей час етіопатогенетичних факторів ентероколіту при хворобі Гіршпрунга (табл.9).

Таблиця 9

Схема профілактичних та лікувальних заходів

при ускладненні хвороби Гіршпрунга ентероколітом

за даними клініки дитячої хірургії УДСЛ "ОХМАТДИТ" за 1997-2003 р.

Всім паціентам незалежно від наявності симптомів ентероколіту (n=67 )

А. Доопераційний період

Декомпресія кишечника:

- дієта №17Б, за 1 день до операції -17А

- сіфонні клізми два рази на добу на протязі всього доопераційного періоду.

Деконтамінація кишечника:

- метронідазол 1/2-1/3 таб тричі на добу за 3 дні до операції;

- цефтріаксон 1/2 добової дози в/м за 3 години до операції.

Б. Післяопераційний період

-Антибіотикотерапія в/в та в/м у вікових дозах до 8 доби після операції:метронідазол,цефтріаксон,гентаміцин або амікацин.

-Спостереження 1-2 доби в стаціонарі після відміни антибіотикотерапії.

Гіпербарична оксигенація (1 сеанс на добу, 3-5 сеансів, параметри АТІ-0,5 атм-40хв).

Паціентам з ентероколітом (n=7)

-Посів калу на дизбактеріоз з чутливістю мікрофлори до антибіотиків.

-Ентерол 1-2 капсули двічі на добу 2 тижні.

-При висіванні St.aureus (n=1) або Ps.aeruginosa (n=2) додатково призначався курс антибіотику за даними посівів.

- Контрольний посів калу на дизбактеріоз.

ВИСНОВКИ

В дисертації вирішено актуальне питання хірургії – оптимізація лікування хвороби Гіршпрунга у дітей шляхом впровадження нового методу гістологічної діагностики, відмови від анальних дилатацій як методу консервативного лікування та застосування первинного колоректального анастомозу апаратом СПТУ.

 1. В комплексі клініко-рентгенологічних та морфофункціональних методів діагностики хвороби Гіршпрунга вирішальне значення належить гістологічному дослідженню біоптатів кишки з забарвленням препаратів гематоксиліном та еозином. Розроблений та протокольно виконаний метод біопсії прямої кишки з наступною гістологічною ідентифікацією нервових структур є ефективним способом діагностики хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку.

 2. Вперше доведено, що анальна дилатація як парахірургічне втручання не має анатомо-функціонального обгрунтування, приводить до формування рубців в анальному сфінктері та ускладнює умови подальшого радикального лікування. Анальна дилатація має розглядатися як ятрогенне пошкодження анального сфінктеру і отже не повинна застосовуватися як метод лікування анальної ахалазії.

 3. Суперкоротка форма хвороби Гіршпрунга (анальна ахалазія) вимагає радикального хірургічного лікування.

 4. Методом вибору хірургічного радикального лікування хвороби Гіршпрунга є черевно-промежинна резекція патологічно зміненої кишки з інтраректальним зведенням нормального її сегменту і подальшим накладанням колоректального (анального) анастомозу за розробленим новим способом.

 5. Запропонований та розроблений нами метод накладання первинного колоректального анастомозу апаратом СПТУ є ефективним та надійним. Метод має суттеві переваги порівняно з традиційними та відомими методами анастомозування. Порівняно з групою паціентів, яким анастомоз накладали вручну, застосування степлерного механічного анастомозу дозволило скоротити час операції на 1 годину, кількість ускладнень у віддаленому періоді – з 15,7% до 8,0% (на 7,7%), досягти скорочення тривалості госпіталізації на 4,7 доби.

 6. Оптимізація діагностики та хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга розробленими методами дозволила зменшити кількість ускладнень при повній відсутності летальності, отримати позитивні результати в 91%, що краще за дані, представлені в спеціальній літературі.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для лікування анальної ахалазії в дитячому віці виправдано використання лише оперативних методів (операція Лінна, операція за Соаве-Болеєм в нашій модифікації).

 2. З метою достовірної діагностики хвороби Гіршпрунга в ранньому дитячому віці необхідно використання способу гістологічного дослідження біоптатів прямої кишки з наступним виявленням нервових гангліїв при забарвленні препаратів гематоксиліном та еозином.

 3. При формуванні колоректальних анастомозів у дітей з хворобою Гіршпрунга доцільно використовувати багаторазовий степлер СПТУ.

 4. Для попередження та лікування ентероколіту при хворобі Гіршпрунга необхідно використання схеми заходів, що націлена на кожен з етіопатогенетичних моментів цього ускладнення.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кривченя Д.Ю., Жежера В.М., Сільченко М.І., Хурсін В.М. Дослідження інтрамуальних гангліїв товстої кишки з метою діагностики хвороби Гіршпрунга у дітей // Хірургія дитячого віку.- 2004.- № 2.- С.96-100 (проведено аналіз літератури, клінічних спостережень за хворими, розроблено протокол дослідження, проведено оперативний забор матеріалів для дослідження, обробку даних, узагальнено результати, зроблено висновки).

2. Кривченя Д.Ю., Хурсін В.М., Притула В.П.Ентроколіт при хворобі Гіршпрунга. Імунологічні особливості, патогенез,клініка, лікування // Український медичний часопис. -2001. -№5. - С.9-11 (проведено аналіз літератури, узагальнено дані огляду літератури, зроблено висновки).

3. Кривченя Д.Ю., Сорока В.П., Грегуль В.В., Сільченко М.І., Притула В.П., Хурсін В.М. Хвороба Гіршпрунга у дітей: 20-річний досвід лікування. Збірник наукових праць співробітників КМАПО.- 2001.-Вип.10.-С. 138-144 (аналіз клінічних спостережень за хворими, лабораторно-інструментальних досліджень, узагальнення результатів, формулювання висновків).

4.Кривченя Д.Ю., Сорока В.П., Грегуль В.В., Притула В.П., Хурсін В.М. Колостографія при діагностиці хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку // Нові технології ендоваскулярної хірургії, інтервенційна радіологія в онкології, гепатології та гематології. -1999. -С.114-118 (аналіз літературних джерел та клінічно-інструментальних спостережень).

5.Кривченя Д, Сорока В, Грегуль В., Притула В, Хурсін В. Гнійно-запальні ускладнення при лікуванні вад розвитку товстої і прямої кишки у дітей // Галицький лікарський вісник. -1999. -№2. -С.42-45 (аналіз літературних джерел, узагальнення результатів клінічних спостережень, ускладнень).

6.Кривченя Д.Ю., Сорока В.П., Грегуль В.В., Сільченко М.І., Притула В.П., Хурсін В.М., Заєць О.В. Хвороба Гіршпрунга та ентероколіт: проблеми та результати // Проблемы медицины.- 1999.- № 1-2.-С.14-16 (аналіз літератури, узагальнення даних клінічних, лабораторних та інструментальних дослдіжень, оформлення та статистична обробка результатів, формулювання висновків).

7.Сорока В.П., Грегуль В.В., Притула В.П., Хурсін В.М. Ентероколіт як небезпечне ускладнення хвороби Гіршпрунга у дітей // ІІ Конгрес хірургів України. -1999. -С.430-432 (літературний огляд, порівняно дані літератури з даними клінічних спостережень).

8.Krivchenya D.U., Silchenko M.I., Takoeva T.I., Khursin V.N. Anal Achalasia – to dilate or not to dilate // Surgery in Childhood International. -2001. -#2.-P.1-4 (пошук літературних джерел, розроблення ідеї об'єктивізації клінічних спостережень за допомогою УЗД, викликано паціентів з анальною ахалазією для огляду, проведено аналіз та узагальнення отриманих даних, перекладено статтю англійською мовою).


 
 

Цікаве

Загрузка...