WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

6,3%

(13 з 210)

15,7%

(33 з 210)

Анастомоз степлером СПТУ

6,1%

(7 з 113)

8%

(9 з 113)

Отже, з наведених даних можна бачити, що ми спостерігали зниження ускладнень у віддаленому періоді при анастомозуванні степлером на 7,7% (з 15,7% до 8%).

Застосування степлера СПТУ дозволило статистично достовірно зменшити середній час операції, а отже, і час перебування паціента в наркотичному сні, на 30% (з 3,5 + 1,6 годин до 2,5+1,4 годин), порівняно з часом операції при накладанні анастомозу ручним способом (р<0,001).

Таблиця 3

Порівняльна характеристика часу операцій

при накладанні анастомозу ручним способом та апаратом СПТУ

Час операції

Вид анастомозу

Мінімальний час операції

Максимальний час операції

Середній час операції

Ручний анастомоз

130 хвилин

(2,2 години)

320 хвилин

(5,3 години)

209 хвилини

(3,5 години)

СПТУ анастомоз

60 хвилин

(1 година)

230 хвилин

(3,8 години)

147 хвилин

(2,5 години)

Завдяки впровадженню методу Соаве-Болея в нашій модифікації статистично достовірно скоротився середній час перебування паціента в стаціонарі за рахунок післяопераційного періоду на 34 % (з 14 діб до 9,3 доби), порівняно з середнім часом перебування в стаціонарі паціента після накладання колоректального анастомозу вручну (p<0,05) (табл.4).

Таблиця 4

Тривалість госпіталізації після радикальної операції

при накладанні анастомозу ручним способом та апаратом СПТУ

Тривалість

госпіталізації

Вид анастомозу

Мінімальна тривалість, діб

Максимальна тривалість, діб

Середня тривалість, діб

Ручний анастомоз

7

21

14

СПТУ анастомоз

6

19

9,3

У відповідності з принципами доказової медицини ми вперше зробили дослідження існування статистично достовірної кореляції між об'ємом резектованої кишки та віком дитини з ректальною формою вади, найбільш частою в нашому дослідженні (39 з 67). Виявилося, що чим старша дитина, тим більший сегмент товстої кишки доводилося видаляти внаслідок вторинних змін в ньому (p<0,05). Незважаючи на очевидність такого висновку, ми не знайшли такого спостереження в доступній нам літературі. Вважаємо ці дані ще одним свідченням необхідності ранньої діагностики та радикального лікування паціента з хворобою Гіршпрунга для збереження більшої частини товстої кишки (табл.5).

Таблиця 5

Залежність об'ему резекції товстої кишки від віку паціента

з ректальною формою хвороби Гіршпрунга на час операції.

Вікова група

паціентів,

роки

Об'ем резекції

Пряма кишка,

30% сигмовидної кишки

Пряма кишка,

100% сигмовидної

кишки

Пряма кишка,

сигмовидна,

нисхідна кишка

Всього

0-1

1

1

1-3

3

3

3-5

2

9

1

12

5-10

6

2

8

10-16

15

15

Всього

3

33

3

39

Ми спостерігали також за швидкістю елімінації скобок та відмічали правильність їхнього згинання у 20 хворих за період від 1 до 24 місяців. Ми прийшли до висновку, що чим з більш проксимальним сегментом товстої кишки накладався анастомоз, тим скоріше елімінувалися скобки. Це можна пояснити більш активною обмінною функцією проксимальних відділів товстої кишки (табл.6).

Таблиця 6

Елімінація скобок за 2 роки спостереження

Форма

Спостереження

Ректальна

Ректо-сигмоїдна

Субтотальна

12 місяців

10,5% (6/57)

23,2% (13/56)

42% (13/31)

24 місяців

29,2% (7/24)

76,5% (26/34)

-

Ми спостерігали також за формою, яка надавалася скобкам при анастомозуванні. Ми спостерігали чотири форми скобок в зоні анастомозу: у вигляді букви "в", букви "√", букви "δ", букви "ω" (табл.7).

Таблиця 7

Форма скобок в зоні анастомозу на момент обстеження

Форма хвороби

Форма скобок

Ректальна

Ректо-сигмоїдна

Субтотальна

в

50% (34/68)

73% (54/73)

55% (10 /18)

3% (2/68)

3% (2/73)

-

δ

47% (32/68)

2% (1/73)

45% (8/18)

ω

-

22% (16/73)

-

З досвіду накладання механічного анастомозу ми можемо припустити, що навіть якщо плечі скобки будуть загнуті неповністю, як при формі "ω", або різнобічно, як при "δ", може утворитися досить надійний анастомоз. Тим не менш оптимальною формою скобок, що забезпечує найбільш надійний анастомоз, ми вважаємо форму "в", коли обидва плеча скобки загнуті однобічно та симетрично.

Всі 67 паціентів, що були оперовані в УДСЛ "ОХМАТДИТ" за допомогою степлера СПТУ, спостерігалися на протязі періоду з 6 місяців до 5 років. У 1 (1,5%) хворого зберігаються періодичні запори; у 5 (7,5%) відмічаються епізоди каломазання, причому у двох з цих хворих каломазання спостерігалося і до операції (табл.8).

Таблиця 8

Віддалені результати лікування у 67 дітей після одноетапного лікування за допомогою первинного степлерного колоректального анастомозу

Добрі

Задовільні

Періодичні запори

Каломазання

61 (91%)

1 (1,5%)

5 (7,5%)

Ці результати є кращими багатьох наведених в літературі даних, які варіюють від 10% до 32% [Meyer-Ruge W.et al.,1986, Teitelbaum D.H.,et al.,1998, Murthi G.V.S.et al., 2003]. Всі 67 паціентів спостерігалися у віддаленому періоді, або при госпіталізації, або за даними амбулаторного обстеження. Наведені дані є результатом ретельного збору анамнезу у паціентів та їх батьків, тоді як самі паціенти практично не відмічають цих симптомів і повністю адаптовані до соціального життя.

Ми дослідили випадки ентероколіту в групі хворих, які були оперовані в один етап в відділенні торако-абдомінальної хірургії вроджених вад розвитку у дітей УДСЛ "ОХМАТДИТ". Серед 67 дітей у 7 паціентів спостерігався ентероколіт після радикальної операції за Соаве-Болеем в нашій модифікації. Це становить 10,4%, що відповідає найменшим показникам частоти цього ускладнення за даними літератури, які коливаються від 10% до 58 % [Kleinhaus S.,1979, Fujimoto T.et al., 1989, Rassouli R.et al., 2003]. З 7 дітей було 4 хлопчиків та 3 дівчини; віком до 1 року життя ( n=1), 1-3 років (n=2), 3-5 років (n=3), 5-10 років (n=1). В трьох була ректальна форма, у трьох – ректо-сигмоїдна, у одної - субтотальна; у трьох була проведена внутрішня парціальна міектомія. Покращення результатів ми можемо пояснити наступними особливостями:


 
 

Цікаве

Загрузка...