WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

2. Хижняк О.О. Применение Сиофора (Метформина) у подростков с метаболическим вариантом течения гипоталамического синдрома пубертатного периода // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика.- К., 2001. - С. 1186-1190.

3. Структурно-функциональное состояние костной ткани у юношей с гипоталамическим синдромом пубертатного пери ода / Е.И. Плехова, В.В.Поворознюк, О.О. Хижняк, С.И. Турчина // Проблеми остеології.- 2002.- Т.5, №1. - С. 73-75. (Дисертантом здійснено набір матеріалу, аналіз, статистичну обробку результатів).

4. Сезонные колебания содержания мелатонина и гонадотропинов у здоровых мальчиков-подростков / Е.И.Плехова, С.И.Турчина, О.О.Хижняк, Т.П. Костенко, Е.В. Фомина // Буковинський медичний вісник. - 2002 - № 3-4 - С.87-89. (Дисертантом проведено аналіз літератури, набір матеріалу, статистичну обробку результатів).

5. Хижняк О.О. Клинико-гормональные варианты течения полового созревания мальчиков-подростков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода // Медицина сьогодні і завтра. - 2002. - № 4. - С. 75 - 77.

6. Хижняк О.О. Применение Эспа-липона (альфа-липоевой кислоты) у мальчиков-подростков с метаболическим вариантом течения гипоталамического синдрома пубертатного периода //Медицина сьогодні і завтра.-2003.-№ 2.-С. 54-57.

7. Коренев Н.М., Хижняк О.О., Введенская Т.С. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы у мальчиков-подростков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода // Проблеми медичної науки та освіти. - 2003.- № 3.- С. 19-20. (Дисертантом проведено аналіз літератури набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

8. Хижняк О.О., Кашкалда Д.А., Плехова Е.И. Состояние протеиназно-ингибиторной системы крови у мальчиков с различными клиническими вариантами гипоталамического синдрома пубертатного периода // Проблеми ендокринної патології - 2003. - № 2. - С.30 - 34. (Дисертантом проведено аналіз літератури, набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

9. Хижняк О.О, Сулима Т.Н. Особенности липидного обмена у мальчиков – подростков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода // Ендокринологія. - 2003.- № 1. - С.73 - 78. (Дисертантом проведено аналіз літератури, набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

10. Хижняк О.О., Плехова Е.И., Сулима Т.Н., Багацкая Н.В. Роль наследственных и средовых факторов в формировании гипоталамического синдрома пубертатного периода у мальчиков // Ендокринологія. - 2003. - № 2.- С.221 - 227. (Дисертантом проведено аналіз літератури, статистичну обробку результатів, підготовку матеріалів до друку).

11. Хижняк О.О. Особенности метаболических нарушений при гипоталамическом синдроме пубертатного периода в детском и подростковом возрасте//Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна.-2003.-№597.-С. 97-100.

12. Соматическое здоровье у мальчиков с гипоталамическим синдромом / О.О. Хижняк, С.И. Турчина, А.В. Косовцова, Л.П. Левчук, Б.В.Банников // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. - № 2 / 2 - С. 839 - 840. (Дисертантом проведено набір матеріалу, статистичну обробку результатів).

13. Плехова Е.И., Хижняк О.О., Турчина С.И. Роль гормона эпифиза мелатонина в патогенезе метаболических нарушений при гипоталамическом синдроме у мальчиков-подростков // Проблеми ендокринної патології. - 2003. - №3. - С.61- 66. (Дисертантом проведено набір матеріалу, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

14. Плехова Е.И., Хижняк О.О., Турчина С.И. Содержание лептина в крови мальчиков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода // Проблеми ендокринної патології. - 2003. - № 4. - С. 29 - 31. (Дисертантом проведено аналіз літератури, набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

15. Хижняк О.О. Состояние гипофизарно - тиреоидной системы у мальчиков при гипоталамическом синдроме пубертатного периода // Проблеми ендокринної патології. - 2004. - № 1. - С. 30 - 35.

16. Хижняк О.О. Функціональний стан надниркових залоз у хлопців з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду // Проблеми ендокринної патології, 2004. - № 2. - С. 33 - 41.

17. Хижняк О.О., Череватова С.Х., Турчина С.І. Радіоімунні методи в діагностиці стану гіпофізарно - гонадної системи у хлопців, хворих на гіпоталамічний синдром пубертатного періоду // Укр. радіологічний журнал. - 2004. - № 3.- С.118 - 125. (Дисертантом проведено набір матеріалу, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

18. Хижняк О.О., Багацька Н.В. Клініко – генеалогічна характеристика сімей хлопців із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2004.- № 3. - С. 37 - 42. (Дисертантом проведено набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

19. Плехова О.І., Хижняк О.О. Стан симпатико – адреналової системи та обмін серотоніну у хлопців, хворих на гіпоталамічний синдром пубертатного періоду // Проблеми ендокринної патології. - 2004. - № 3. - С. 51-59. (Дисертантом проведено набір матеріалу, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

20. Хижняк О.О. Особливості вуглеводного обміну у хлопців, хворих на гіпоталамічний синдром пубертатного періоду // Ендокринологія. - 2004.- Т 9, №2. - С. 118 - 125.

21. Хижняк О.О., Кашкалда Д.А. Особенности протеолиза у мальчиков – подростков с артериальной гипертензией при гипоталамическом синдроме пубертатного периода // Вісник Харківського нац.університету ім. В.Н. Каразіна.- 2004.- № 639.- С. 78 - 82. (Дисертантом проведено аналіз літератури, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

22. Плехова О.І., Хижняк О.О., Косовцова Г.В. Прогноз перебігу гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у хлопців // Проблеми ендокринної патології, 2005. - № 1. - С. 3 - 8. (Дисертантом проведено аналіз літератури, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

23. Пат. 3282 Україна, МКВ7 А61К31/155. Спосіб лікування метаболічних розладів у хлопців з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду / М.М.Коренєв, О.О. Хижняк; Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України. - № 2003.1211335; Заяв. 10.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

24. Плехова Е. И., Турчина С. И., Хижняк О.О. Экскреция мелатонина у здоровых мальчиков-подростков в процессе полового созревания // Вестник проблем биологии и медицины. - 1998. - Вып. 23. –С. 89-93. (Дисертантом здійснено набір матеріалу, аналіз, статистичну обробку результатів).

25. Коренев Н.М., Хижняк О.О., Михановская Н. Г. К вопросу о диагностике и лечении артериальной гипертензии у мальчиков-подростков с гипоталамическим пубертатным синдромом // Ендокринологія.- 1999.- Т.4, № 2.- С. 242. (Дисертантом здійснено набір матеріалу, аналіз, статистичну обробку результатів).

26. Коренев Н.М., Хижняк О.О., Сулима Т.Н. Системный подход к анализу клинических проявлений гипоталамического синдрома пубертатного периода у мальчиков // Вісник Харківського нац.ун-ту ім. В.Н.Каразіна. - 2002. - № 546. - С. 94 - 98. (Дисертантом проведено аналіз літератури набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

27. Хижняк О.О., Сулима Т.Н. Экспертная система для дифференциальной диагностики различных клинических форм гипоталамического синдрома пубертатного периода у мальчиков // Проблеми ендокринної патології. - 2003 - №1. - С.48 - 53. (Дисертантом проведено аналіз літератури набір матеріалу, підготовку матеріалів до друку).

28. Плехова Е.И. Кашкалда Д.А., Хижняк О.О. Активность ферментов катаболизма коллагена и эластина у мальчиков-подростков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. - № 1 / 2– С. 377 - 378. (Дисертантом проведено аналіз літератури, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

29. Плехова О.І., Кашкалда Д.А., Хижняк О.О. Спосіб ранньої діагностики стертих форм гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у хлопців // Інформаційний бюлетень. Додаток до Журналу Академії медичних наук України. - К., 2004. - Вип.18. - С. 41. (Дисертантом проведено набір матеріалу, статистичну обробку, підготовку матеріалів до друку).

30. Хижняк О.О. Використання -ліпоєвої кислоти (лікарський препарат Еспа-ліпон) для лікування метаболічних розладів у хлопців з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду // Інформаційний бюлетень. Додаток до Журналу Академії медичних наук України. - К., 2004. - Вип.18. - С. 41.

За матеріалами дисертації опубліковано також 17 тез в збірниках матеріалів вітчизняних та міжнародних з'їздів і конференцій.

АНОТАЦІЯ

Хижняк О.О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у підлітків чоловічої статі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, Харків, 2005.

Дисертацію присвячено визначенню факторів ризику, ключових механізмів формування гіпоталамічного синдрому (ГСПП) у осіб чоловічої статі в періоді статевого дозрівання, вивченню характеру гормонально-метаболічних порушень, які зумовлюють клінічні прояви і перебіг захворювання. На підставі комплексного обстеження доведено наявність клінічного поліморфізму ГСПП та обґрунтовано доцільність виділення чотирьох варіантів захворювання: перший варіант (типова форма) характеризується максимальними проявами усіх провідних клінічних ознак; другий варіант ГСПП – з провідним симптомом ожиріння; третій – з провідним симптомом артеріальної гіпертензії; четвертий – стерта форма.


 
 

Цікаве

Загрузка...