WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Хоп'як Н.А. Материалы к гигиеническому регламентированию в воде водоемов смесей технологического состава производства фуразолидона // Гигиена населенных мест: Сб. научн. тр., 1999. – № 35. – С. 95-101.

2. Хоп'як Н.А. Гігієнічна оцінка впливу фуразолідону, 5-нітрофурфурол-діацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону та їх суміші технологічного складу на органолептичні властивості води і загальний санітарний режим водойм // Медичні перспективи. – 2005. – Т. Х, №3. – С. 122-126.

3. Хоп'як Н.А. Оптимізація гігієнічних досліджень з розробки ГДК лікарських засобів і їх сумішей у воді водойм на прикладі препаратів фуранового ряду // Гігієна населених місць. – Київ, 2005. – Вип. 45. – С. 82-92.

4. Хоп'як Н.А. Оцінка токсичності фуразолідону, напівфабрикатів його синтезу та суміші технологічного складу з експрес-експериментальним обґрунтуванням їх санітарних стандартів у воді водойм // Практична медицина. – Львів, 2005. – Т. Х1, №1. – С. 126-129.

5. Маненко А.К., Иванова О.П., Бирюкова Н.А*. Метод оценки доверительных границ смертельных доз вредных веществ // Гигиена и санитария. – 1989. – № 5.– С. 47-49. Здобувач висунула ідею роботи, особисто визначила надійні інтервали ДЛ16 фуразолідону, підготувала матеріал до друку.

6. Маненко А.К., Иванова О.П., Бирюкова Н.А. Определение максимального времени накопления вещества в биосредах для оценки последовательного действия // Гигиена и санитария. – 1990. – № 2. – С. 69-71. Здобувач розрахувала Т (час) напівнакопичення та напіввивидення, визначила тип комбінованої дії 11 подвійних сумішей та їх умовну ДЛ50 при одночасному і послідовному впливі, провела статобробку отриманих результатів, підготувала матеріал до друку.

7. Маненко А.К., Иванова О.П., Бирюкова Н.А. Комплексная оценка степени кумуляции пестицидов при одновременном и последовательном введении // Гигиена и санитария. – 1990. – № 11.– С. 8-11. Здобувач провела розрахунки параметрів кумуляції сумішей пестицидів, підготувала матеріал до друку.

8. Маненко А.К., Иванова О.П., Бирюкова Н.А. Сравнительная оценка методов определения CL50/ Limac и возникающих комбинированных эффектов при совместном и последовательном ингаляционном воздействии на организм двух и более химических факторов // Гигиена и санитария. – 1991. – № 2. – С. 80-83. Здобувач провела визначення порогів гострої дії пестицидів та їх сумішей при інгаляційному впливі.

9. Маненко А.К., Иванова О.П., Бирюкова Н.А. Сравнительная оценка

комбинированных эффектов бинарных - тройных смесей пестицидов при изолированном, совместном и последовательном ингаляционном воздействии в острых опытах // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1991. – № 4. – Деп. в ВИНИТИ 06.06.90 г., № 3053-В. Здобувачем проведено визначення СЛ50 подвійної, потрійної та четверної сумішей пестицидів при одночасному інгаляційному впливі з розрахунком Ккд і визначення типу комбінованої дії.

10. Маненко А.К., Іванова О.П., Хоп'як Н.А. Постановка експериментальних досліджень з метою оцінки характеру комбінованої дії хімічних речовин при їх послідовному впливі // Актуальні проблеми екогігієни і токсикології – Київ, 1998. – С. 170-174. Здобувач провела визначення середньосмертельних доз пестицидів, оцінку їх кумулятивності та комбінованої дії сумішей, підготувала матеріали до друку.

11. Хоп'як Н.А. Обґрунтування ГДК суміші технологічного складу (СТС) фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату і 1-бензіліден-3-аміно-оксозолідону (1:8,46:50) в воді водоймищ // Тези доповідей I з'їзду токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001 р. – К., 2001, – С. 68.

12. Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології / Уклад. Алек Маненко, Тимотей Балабан, Наталія Хоп'як. – Львів: "Ліга-Прес", 2002. – 111 с. Здобувач провела укладання матеріалу словника в об'ємі букв А-М, редагування та підготовку до друку.

13. Маненко А.К., Хоп'як Н.А. Оцінка комбінованих ефектів сумішей пестицидів і нітрофуранів при одночасному і послідовному введенні з врахуванням хімізму процесів біотрансформації // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 1. – С. 376-378. Здобувач провела визначення ДЛ50 препаратів фуранового ряду і їх сумішей та ДЛ50 сумішей пестицидів при одночасному введенні, обґрунтувала висновки, підготувала матеріал до друку.

_________________

* тепер Хоп'як Н.А.

14. Термінологія профілактичної та екологічної токсикології / Маненко Алек, Лотоцька Уляна, Хоп'як Наталія, Іванова Ольга, Сверстюк Степан // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". – 1998. – № 336. – С. 114-115. Здобувач провела порівнювальну оцінку застарілих українських термінів профілактичної токсикології, застосованих у США і Канаді і уніфікувала їх до вимог сучасного глосарію термінів, прийнятих в Україні.

15. Хоп'як Н.А. Оцінка фуразолідону в зв'язку з гігієнічним регламентуванням у водоймах // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.– Львів, 1999. – Вип.3 (частина 1). – С. 181-183.

16. Панас А.Р., Бирюкова Н.А. Гигиенический норматив фуразолидона в воде открытых водоемов // Охрана объектов окружающей среды от загрязнения химическими веществами: Рекомендации по результатам научных исследований для внедрения в практику. – Львов. – 1988. – С. 133. Здобувач обґрунтувала порогову концентрацію фуразолідону за органолептичною лімітуючою ознакою шкідливості, підготувала матеріал до друку.

17. Способ повышения точности общесанитарного лимитирующего признака вредности / Б.Т. Заброцкий, А.К. Маненко, О.П. Иванова, В.С. Петрус, Н.А Бирюкова // Гигиена окружающей среды: Тезисы докладов Республиканской науч. конф. – К, 1989. – С. 78-79. Здобувач особисто провела оцінку пригнічення дегідрогеназної активності в розчинах метиленового синього у розведенні 1:1250000 у порівнянні з двома контролями та з БПК, проаналізувала отримані результати і підготувала матеріал до друку.

18. Бірюкова Н.А. Комбіновані ефекти фуразолідону та його сумішей із півпродуктами синтезу при встановленні біохімічного споживання кисню (БПК20) за допомогою культури В. Аеробактер Аерогенес № 4041 // Актуальні проблеми розвитку медичної науки в сучасних умовах: Тези доповідей обл.. наук.-практ.конф. – Львів, 1990. –– С. 55-56.

19. Санітарно-токсикологічна характеристика 5-нітрофурфуролдіацетату / Долошицький С.Л., Пластунов Б.А., Дячок Л.О., Шатинська І.Г., Кіт Ю.Є., Панас А.Р., Бірюкова Н.А. – Актуальні проблеми розвитку медичної науки в сучасних умовах: Тези доповідей обл.. наук.-практ.конф. – Львів, 1990. – С. 50. Здобувач провела визначення ДЛ50 препарату і санітарно-токсикологічної лімітуючої ознаки шкідливості.

20. Санітарно-токсикологічна характеристика 1 – бензиліден – 3 – амінооксозолідону (БАО) / Долошицький С.Л., Пластунов Б.А., Дичок Л.О., Шатинська І.Г., Бірюкова Н.А., Ковальчук Т.В., Панас А.Р., Піняжко Б.О. – Актуальні проблеми розвитку медичної науки в сучасних умовах: Тези доповідей обл.. наук.-практ.конф. – Львів, 1990. – С. 46-47. Здобувач провела визначення ДЛ50 препарату, біохімічних показників – холінестерази мозку, крові, білірубіну, сечовини; санітарно-токсикологічної лімітуючої ознаки шкідливості.

21. Санітарно-токсикологічна характеристика фуразолідону / Панас А.Р., Долошицький С.Л., Пластунов Б.А., Дичок Л.О., Лапець М.В., Бірюкова Н.А. – Актуальні проблеми розвитку медичної науки в сучасних умовах: Тези доповідей обл.. наук.-практ.конф. – Львів, 1990. – С. 47. Здобувач провела визначення ДЛ50 препарату і санітарно-токсикологічної лімітуючої ознаки шкідливості.

22. Досвід допомоги практичним органам санепідслужби в питаннях охорони навколишнього середовища / А.К. Маненко, Н.М. Сахновська, О.П. Іванова, Н.А. Бірюкова / Медицина і фармація – досягнення і перспективи: Тези доповідей наукової сесії. – Львів, 20-21 червня 1990. – С. 31. Здобувач узагальнила рекомендації щодо перевірки проектів ГДС у водні об'єкти, узагальнила розробки гігієнічних стандартів 50 ГДК шкідливих речовин у воді водойм та рекомендації "Гігієнічні аспекти екологічної експертизи проектів", підготувала матеріал до друку.

23. Хоп'як Н.А. Оцінка комбінованих ефектів сумішей фуразолідону і продуктів його синтезу в зв'язку з регламентуванням у воді водоймищ та пропозиції щодо очищення стічних вод // Матеріали II міжнародного міжкафедрального симпозіуму з питань гігієни тварин – Львів, 16-18 вересня 1995. – С. 173-174.

24. Хоп'як Н.А. Вплив окремих інгредієнтів та суміші препаратів фуранового ряду на кольоровість води // Охорона здоров'я і довкілля: Матеріали ювілейної наук.-практ. конф. – Львів, 1996. – С. 63.


 
 

Цікаве

Загрузка...