WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Передочищення технологічних стічних вод процесу виробництва фуразолідону пропонується жорстким окисненням СТС шляхом кип'ятіння у збірному реакторі з 10 % розчином НСl і подальшою нейтралізацією NaOH та скиданням попередньо нейтралізованих стічних вод на очисні споруди міської каналізації або на споруди біологічного очищення на підприємстві з наступним скиданням у водоймища на підґрунті проекту ГДС.

Інгредієнти суміші в процесі гідролізу і біотрансформації перетворюються на суміш неізоадитивних (різноспрямованої дії) речовин (фуран, амінні сполуки, оцтова кислота, метанол), що передбачає вивчення цієї суміші як одного цілого (однієї речовини) з паралельним інтегральним комплексним токсикометричним аналізом комбінованих ефектів за токсичністю і ступенем кумуляції з використанням існуючих експрес-експериментальних методів обґрунтування ОДР СТС у воді водоймищ, який не співпадає з індивідуальними ГДК інгредієнтів.

Таблиця

Підсумкові результати матеріалів з обґрунтування санітарних стандартів фуразолідону, 5-НФДА, БАО і потрійної СТС в воді водойм

Ознаки шкідливості

Характер виявлення дії

Концентрації , мг/дм3

фуразолідон

5-НФДА

БАО

Потрійна СТС (1:8,46:50)

1. Органолептична (кольоровість)

2. Загальносанітарна

3. За В. Aerobacter Аerogenes № 4041

4. Санітарно-токсикологічна

4.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

5. ГДК, що пропонується та лімітуюча ознака шкідливості

6.Клас небезпечності

Поріг

Поріг

Поріг

ПДхр(мг/кг20 = мг/дм3)

МНДекспериментальна, мг/кг

МНД за ДЕ500/Кs, мг/кг

МНДекс/Кs, мг/кг

МНК від МНД за ДЕ500,мг/дм3

МНК від МНДексп, мг/дм3

ГДК, мг/дм3

0,187

0,04

0,012

1,8 20 = 36,0

0,35

1,5 : 5 = 0,3

0,35 : 5=0,07

0,3 20 = 6,0

0,07 20 = 1,4

0,04 – загально- санітарна

2

1,0

5,0

1,66

0,5 20 = 10,0

0,1

0,2 : 5 = 0,04

0,1 : 5 = 0,02

0,04 20=0,8

0,02 20=0,4

Офіційна ОДР 2,0 мг/ дм3, санітарно-токсико логічна, пропонується як ГДК до перегляду –

0,4 мг/дм3

2

2,5 – умовна, на межі

розчинності

5,0

1,66

1,0 20 = 20,0

0,2

0,5 : 10 = 0,05

0,2 : 10 = 0,02

0,05 20=1,0

0,02 20 = 0,4

0,4

санітарно – токсикологічна

1

0,187 (Ф) + 8,46 (5-НФДА) + 125,0 (БАО) = 133,64

0,04 (Ф) + 42,3 (5-НФДА) + 250,0 (БАО) =  292,34

0,012 (Ф) + 14,01 (5-НФДА) + 83,33 (БАО) =  97,352

ПДхр за ДЕ500 – 1,5 (0,5 ч 2,0)

ПДхр – 0,5 (нижня довірювальна межа)

______

0,5 : Кs (10) = 0,05 мг/кг

______

0,05 20 = 1,0

________

1,0 мг/дм3

(0,0168 Ф + 0,14 5-НФДА + 0,84 БАО мг/дм3) санітарно – токсикологічна, індикаторна речовина – 5–НФДА

1

ВИСНОВКИ

1. За сукупністю отриманих у дисертації даних вирішено актуальне наукове завдання регламентування суміші технологічного складу фуразолідону та продуктів його синтезу за санітарно-токсикологічною лімітуючою ознакою шкідливості в 30-денному досліді з оцінкою ДЕ500 за найбільш чутливими інтегральними показниками для надання необхідного імовірнісного змісту підпороговим ефективним дозам і розрахунку ОДР суміші в воді водоймищ та обґрунтовано профілактичні заходи.

2. Порогові концентрації (за кольоровістю) фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону і суміші технологічного складу встановлені відповідно 0,187; 1,0; 2,5 та 133,64 (0,187 + 8,46 + 125,0) мг/дм3 з використанням норми кольоровості 200, співвіднесеної з нормативом 15 одиниць правдивої кольоровості з типом комбінованої дії компонентів суміші – антагонізм. Клас стабільності фуразолідону, 5-нітро- фурфуролдіацетату – 2-й, високостабільні речовини і N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону та суміші технологічного складу – 1-й, надзвичайно стабільні речовини.

3. Порогові концентрації фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону визначені за гальмуванням процесів БПК і становлять відповідно 0,04; 5,0; 5,0 мг/дм3, а для суміші технологічного складу за парадоксальним ефектом – стимуляція БПК – 292,34 (0,04 + 42,3 + 250,0) мг/дм3, що є наслідком нагромадження продуктів гідролізу суміші.

4. Порогові концентрації за впливом на загальний санітарний режим водоймищ фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону і суміші технологічного складу з кількісною оцінкою дегідрогеназної активності В. Aerobacter Aerogenes № 4041 (Klebsiella Aerobines), встановлені в концентраціях 0,012; 1,66; 1,66; 97,352 (0,012 + 14,01 + 83,33) мг/дм3, що нижче порогових за оцінкою процесів БПК і тому цей метод пропонується для скрінінгової оцінки при регламентуванні лікарських засобів у воді водоймищ.

5. Середньосмертельні дози фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону та суміші технологічного складу становлять відповідно 3390,4; 842,0; 1778,0; 7675,0 мг/кг з потенціюванням інгредієнтів суміші за коефіцієнтом комбінованої дії 1,73. Метод розрахунку надійних інтервалів ДЛу пропонуємо застосовувати при нормуванні лікарських засобів 1–5 класів небезпечності, коли терапевтичні дози розглядаються як діючі. Ступінь кумуляції суміші (1-А – дуже сильна кумуляція) перевищує кумулятивність її інгредієнтів (групи 2А – середня кумуляція; 1Б – сильна кумуляція).

6. Імовірнісна оцінка ДЕ500 – максимально неефективних (підпорогових) доз за впливом фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону та суміші технологічного складу на активність ферменту холінестерази в тканинах головного мозку – дозволила виявити залежність градуйованих ефектів від доз і надати необхідний імовірнісний зміст підпороговим дозам, які становили відповідно (з врахуванням коефіцієнтів за кумулятивністю і стабільністю – 5, 5, 10, 10) – 0,3; 0,04; 0,05; 0,05 мг/кг з абсолютним антагонізмом інгредієнтів у складі суміші.

7. Максимально недіючі дози експериментальні із врахуванням коефіцієнтів запасу становили відповідно для фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону – 0,07; 0,02; 0,02 мг/кг, а відповідні максимально недіючі концентрації – 1,4; 0,4; 0,4 мг/дм3. ГДК фуразолідону – 0,04 мг/дм3 (загальносанітарна ознака шкідливості); ОДР 5-НФДА – 2,0 мг/дм3 – пропонується зменшення до ГДК 0,4 мг/дм3 (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості); ГДК N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону – 0,4 мг/дм3 (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості). Класи небезпечності відповідно – 2; 2; 1.

8. ОДР суміші технологічного складу з врахуванням відсоткового вмісту інгредієнтів 1,0 (0,0168 + 0,14 + 0,84) мг/дм3 (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості) з індикаторною речовиною – 5-НФДА, чутливість методу визначення якої становить на рівні ГДК 0,02 мг/дм3. Клас небезпечності – 1.

9. Кінцевими продуктами гідролізу і біотрансформації фуразолідону і півпродуктів його синтезу, а також суміші технологічного складу є фуран, похідні оксозолу (5-амінооксозолідону-2), амінні з'єднання з оцтовою кислотою (1,1,3-триацето-2-гідрокси-5-нітропентен-3); метанол, гідрозон (бензтіазон), які не вступають один з одним в реакцію, чим забезпечують ефект антагонізму на рівні порогових концентрацій за органолептичною та загальносанітарною лімітуючими ознаками шкідливості і ефект потенціювання в гострих, підгострих дослідах та антагонізм на рівні максимально недіючих доз за ДЕ500.

10. Розроблено і рекомендовано для впровадження у виробництво заходи щодо попереднього очищення стічних вод синтезу фуразолідону їх жорстким окисненням методом кип'ятіння у збірному реакторі з 10 % розчином HCl, подальшою нейтралізацією NaOH і скиданням нейтралізованої суміші на загальні очисні споруди з біохімічного очищення стічних вод, що повинно враховуватись при експертизі проектів гранично допустимого скиду.


 
 

Цікаве

Загрузка...