WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

5. Встановлено, що при складанні базових програм реабілітації інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби пріоритетними є заходи з стабілізації хвороби та її контролю, які спрямовані на відновлення таких категорій життєдіяльності як самообслуговування, самостійне пересування, трудова діяльність та навчання.

6. Розроблені принципи медико-соціальної експертизи та формування базових програм реабілітації інвалідів дають можливість використання в практичній діяльності закладів охорони здоров'я алгоритму прийняття експертних рішень й формування варіантів індивідуальних програм реабілітації з урахуванням перебігу захворювання, функціональних порушень, професійного, соціально-середовищного статусу інваліда внаслідок гіпертонічної хвороби.

7. Визначена ефективність впровадження результатів дослідження в практичну діяльність установ медико-соціальної експертизи за рахунок підвищення якості надання медико-соціальної та реабілітаційної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу, зниження первинної інвалідності та зростання показників реабілітації інвалідів внаслідок ГХ, соціального ефекту.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ

    1. Використовувати в практичній діяльності МСЕК удосконалені принципи медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок ГХ у відповідності до Інструкції про встановлення груп інвалідності (2004) та визначення видів та ступеня обмеження життєдіяльності.

    2. Використовувати у практичній діяльності МСЕК та ЛКК розроблені принципи побудови базових програм реабілітації інвалідів внаслідок ГХ.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ханюкова І.Я. Інвалідність внаслідок гіпертонічної хвороби в Україні // Медичні перспективи.- 2003, Т.VIII,4.-С.99-103.

 2. Кліменко Д.І., Марченко С.В., Ханюкова І.Я. Критерії оцінки вестибулярно-судинних реакцій в практиці медико-соціальної експертизи // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування серцевої недостатності" (18-19 грудня 2003р., м.Запоріжжя).-Запорожский медицинский журнал.-2003, Т.2.-№6.-С.231-233. (Здобувачем особисто проведено обстеження хворих на гіпертонічну хворобу за розробленою прогамою).

 3. Ханюкова І. Методологія та сучасні підходи до проведення медико-соціальної експертизи при гіпертонічній хворобі //Укр. кардіол. журн.-2004.-№6.-С.52-56.

 4. Ханюкова І.Я., Безбородько С.А., Грибанов П,М, З досвіду використання телмісартану в лікуванні інвалідів та хворих на гіпертонічну хворобу // Медичні перспективи.-2004, Т.ІХ/2._С.47-50. (Здобувачем особисто складено план обстеження хворих, аналіз та статистична обробка одержаних даних, підготовлено статтю до друку).

 5. Iз досвiду застосування ПАЙЛЕР-свiтла в комплексному лiкуваннi гiпертонiчної хвороби / С.А.Безбородько, I.Я.Ханюкова, Л.В.Омельницька, Н.М.Бірець та інш. // Науково-практичний журнал "Архiв клiнiчної та експериментальної медицини".-2003, Т.12.-№2.-С.27. (Здобувачем особисто проведено клінічне, лабораторно-інструментальне обстеження хворих, аналіз та статистична обробка одержаних даних, підготовлено матеріали до друку).

 6. Ханюкова І.Я. Соціально-гігієнічна характеристика інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби в Україні // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми МСЕ і реабілітації хворих та інвалідів внаслідок серцево-судинних захворювань.-Д.: Пороги, 2002.-С.66-72.

 7. Стан центральної гемодинаміки у хворих та інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби / С.А.Безбородько, І.Я.Ханюкова, Л.В.Омельницька, О.В.Танцура // Міжвідомчий збірник наукових праць УкрДержНДІ МСПІ "Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів".-Вип.32.-Д.:Пороги,2003.-С.315-322. (Здобувачем особисто проведено клінічне, лабораторно-інструментальне обстеження хворих, зроблені висновки та підготовлено статтю до друку) .

 8. Преимущества использования бетаксолола в индивидуальных программах реабилитации инвалидов вследствие гипертонической болезни / Е.М.Лысунец, И.Я.Ханюкова, Г.В.Охромий, А.В.Танцура // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Українського державного НДІ реабілітації інвалідів МОЗ України "Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів".-Вінниця.-2004.-С.89-92. (Здобувачем особисто складено план обстеження хворих, проведено клінічне обстеження та аналіз одержаних результатів, зроблені висновки).

 9. Медико-соцiальна експертиза iнвалiдiв внаслiдок гіпертонічної хвороби в рамках виконання Нацiональної програми профiлактики i лiкування АГ в Українi / А.В.Iпатов, О.В.Сергiєнi, С.А.Безбородько, I.Я.Ханюкова та iнш.// Матерiали Української науково-практичної конференцiї "Профiлактика i лiкування АГ в Українi в рамках Нацiональної програми" 15-17 квiтня, Київ.-2002.-С.47-48. (Здобувачем особисто складено план статті, проведено літературний пошук, зроблені висновки та підготовлено статтю до друку).

 10. Ханюкова И.Я. Индивидуальные программы реабилитации инвалидов вследствие гипертонической болезни // "Фундаментальные исследования и прогресс в кардиологии".-Сборник тезисов Конгресса Ассоциации кардиологов стран СНГ.-Т.1,2003.-Санкт-Петербург.-С.299.

 11. Лысунец Е.М., Ханюкова И.Я., Танцура А.В. Физическая реабилитация инвалидов вследствие гипертонической болезни в аспекте психологического комфорта // Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии КМАПО им.П.А.Шупика.-К.:Київський університет, 2004.-С.57-58. (Здобувач особисто склав план статті, зробив висновки та підготував статтю до друку).

 12. Сергієні О.В., Безбородько С.А., Ханюкова І.Я. Базові програми реабілітації інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби // Матеріали Української науково-практичної конференції "Профілактика і лікування АГ в Україні".-К.:СПД Коляда О.П., 2004.-С.131. (Здобувачем особисто зроблені висновки та підготовлено матеріали до друку).

 13. Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби в аспекті виконання Програми "Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні / О.М.Лисунець, І.Я.Ханюкова, С.А.Безбородько, Л.В.Омельницька, О.В.Танцура // Матеріали Української науково-практичної конференції "Профілактика і лікування АГ в Україні" .-К.: СПД Коляда О.П., 2004.-С.96. (Здобувач особисто склав план роботи, зробив аналіз отриманих результатів та підготував матеріали до друку).

 14. Медико-соціальна реабілітація хворих та інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби / О.М.Лисунець, І.Я.Ханюкова, С.А.Безбородько, Л.В.Омельницька, О.В.Танцура // Тези науково-практичної конференції "Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів", присвяченої 25-річчю Кафедри МСЕ ФПО ДДМА.-Д:ДНУ, 2004.-С.181-183. (Здобувач особисто склав план статті, провів обстеження хворих та статистичний аналіз одержаних результатів, підготував статтю до друку).

 15. Реалізація Національної Програми та стан медико-соціальної експертизи і реабілітації інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби / О.М.Лисунець, І.Я.Ханюкова, С.А.Безбородько, Г.В.Охромій, Л.В.Омельницька, О.В.Танцура// Х Конгрес світової Федерації українських лікарських товариств 26-28 серпня 2004р. м.Чернівці.-Тези доповідей.-.- К.:ЗАТ "Київська книжкова фабрика", 2004.-С.647. (Здобувачем особисто складено план роботи, проведено аналіз одержаних результатів, зроблені висновки та підготовлено матеріали до друку).

 16. Ханюкова І.Я.Удосконалені критерії медико-соціальної експертизи при гіпертонічній хворобі серця // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України .-К.:СПД Коляда О.П., 2004.-С.309.

 17. Ханюкова І.Я. Медико-соціальна експертиза при гіпертонічній хворобі // Матеріали Української науково-практичної конференції "Профілактика і лікування АГ в Україні".-К.:СПД Коляда О.П., 2004.-С.158.

 18. Ханюкова І.Я. Сучасні підходи до МСЕ при гіпертонічній хворобі // Тези науково-практичної конференції "Сучасні аспекти МСЕ, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів", присвяченої 25-річчю кафедри МСЕ ФПО ДДМА.-Д.:ДНУ, 2004.-С.65-67.

АНОТАЦІЯ

Ханюкова І.Я. "Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби". –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м.Запоріжжя,2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...