WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментально-математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах великогомілкової кістки (а - Реферат

Експериментально-математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах великогомілкової кістки (а - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ходарченко Ганна Борисівна

УДК: 615.246.2: 615.451.2:66.081.32

Розробка складу та технології рідких лікарських форм із силіксом

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор

ТИХОНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри аптечної технології ліків

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

ДМИТРІЄВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри заводської технології ліків

кандидат фармацевтичних наук,

старший науковий співробітник

АЛМАКАЄВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА,

Державне підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів", завідувач лабораторії інфузійних та пероральних рідких лікарських засобів

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України,

кафедра промислової фармації

Захист відбудеться "14" жовтня 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "_7" вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, проф. Л.М.Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Щорічнозахворюваність в Україні на гострі кишкові інфекції суттєво зростає і посідає значне місце серед інфекційних хвороб. На сьогодні проведено багато досліджень з метою вивчення етіології, патогенезу гострих та хронічних інфекцій кишечника (ентерити, ентероколіти, сігмоїдити, проктити), що супроводжуються діареями. Визначено, що значні результати у лікуванні діарей спостерігаються при призначенні регідратаційної терапії, дієти та лікарських засобів з антимікробною дією. Проте лікування останніми призводить до порушення рівноваги кишкової флори (дисбактеріозу), а також до їх токсичного впливу на організм хворого.

Основні патологічні зміни в організмі хворих на гострі кишкові інфекції пов'язані з дією токсинів ентеробактерій. Саме тому ентеросорбція, як один із видів сорбційних методів детоксикації, посідає важливе місце у комплексному лікуванні таких захворювань. Крім того, спостерігається чимало випадків діареї неінфекційної етіології, наприклад, при екзогенних (арсен, ртуть) і ендогенних (уремія, діабет, подагра) інтоксикаціях, ендокринних розладах (дисфункція надниркових залоз, тиреотоксикоз), при підвищеній чутливості до продуктів харчування. У лікуванні неінфекційної діареї сорбентам також належить чільне місце.

Серед існуючого арсеналу сорбентів на фармацевтичному ринку України особливу увагу привертає новий високодисперсний кремнезем – силікс. До значних переваг цього препарату можна віднести його нетоксичність, розвинену поверхню і високу адсорбційну здатність по відношенню до води, білків, токсинів та мікроорганізмів.

В аспекті викладеного, створення вітчизняних лікарських препаратів комплексної сорбуючої дії для терапії діарей є актуальною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково – дослідних робіт Національного фармацевтичного університету ("Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини, зокрема продуктів бджільництва, для дорослих і дітей", номер державної реєстрації 0198U007008) та проблемної комісії „Фармація" АМН та МОЗ України.

Мета і завдання дослідження. Метою наших досліджень стала розробка науково обґрунтованого складу, технології та методик контролю якості рідкої лікарської форми у вигляді суспензії з силіксом для профілактики та лікування діарей інфекційного і неінфекційного генезу.

Реалізація поставленої мети вимагала вирішення таких завдань:

  • проаналізувати та узагальнити літературні дані про сучасний стан профілактики й лікування діарей різного походження та перспективи застосування ентеросорбентів для терапії цих захворювань;

  • провести дослідження по встановленню оптимальної дози діючої речовини;

  • провести комплекс технологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних та біологічних досліджень з метою вибору та обґрунтування оптимального складу рідкої лікарської форми у вигляді суспензії з активною субстанцією синтетичного походження – силіксом;

  • розробити та обґрунтувати технологію суспензії з силіксом;

  • провести визначення основних показників якості розробленого препарату, обґрунтувати умови зберігання та терміни придатності; розробити проект аналітичної нормативної документації (АНД) на лікарський препарат під умовною назвою "Ентеросил";

  • вивчити специфічну активність та нешкідливість пероральної суспензії;

  • розробити проект технологічного промислового регламенту виробництва суспензії з силіксом.

Об'єкт дослідження – рідка лікарська форма у вигляді пероральної суспензії з силіксом для профілактики та лікування діарей різного походження.

Предмет дослідження – розробка науково обґрунтованого складу і технології рідкої лікарської форми у вигляді суспензії для перорального застосування на основі активної субстанції синтетичного походження – силіксу.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань застосовувались загальноприйняті органолептичні, технологічні, фізико-хімічні (визначення рН, в'язкості, сорбуючої активності, тощо), мікробіологічні та біологічні (вивчення специфічної активності та нешкідливості розроблюваних експериментальних зразків на модельних патологіях) методи досліджень, що дозволяють об'єктивно оцінювати якісні та кількісні характеристики препарату на підставі експериментально одержаних та статистично оброблених результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження, спрямоване на створення суспензії для лікування діарей різного генезу, з вираженим антидіарейним ефектом. Теоретично й експериментально обґрунтовано склад та оптимальну технологію нового лікарського препарату.

Вивчені фізико-хімічні, технологічні, мікробіологічні властивості розробленої суспензії. Запропоновані методики ідентифікації та визначення кількісного вмісту основних і допоміжних речовин, що ввійшли до проекту аналітичної нормативної документації, яка регламентує якість, умови зберігання та термін придатності. Досліджено вплив допоміжних речовин на специфічну активність силіксу у суспензії.

Доклінічними дослідженнями доведена специфічна активність та нешкідливість запропонованого лікарського препарату.

За одержаними результатами подано заявку на винахід до інституту промислової власності за № 2004031641 від 11 травня 2004 року.

Практичне значення одержаних результатів. Створено новий оригінальний вітчизняний препарат у формі суспензії для лікування діарей різного генезу.

Розроблено проекти АНД на запропонований препарат і технологічного промислового регламенту на виготовлення пероральної суспензії під умовною назвою „Ентеросил".

Підготовлено і видано інформаційний лист "Склад і виготовлення пероральної суспензії із силіксом в умовах аптек" (№ 179 – 2004), який впроваджено до роботи аптек.

Фрагменти роботи впроваджені до навчального процесу кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 23.12.2003 р.), на курсі технології лікарських засобів Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського (акт впровадження від 19.01.2004р.), кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету ім.їДанила Галицького (акт впровадження від 15.04.2004 р.), кафедри технології ліків Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 27.10.2004 р.), кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного університету ім.єО.О.Богомольця (акт впровадження від 25.10.2004 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...