WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології (автореферат) - Реферат

Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології (автореферат) - Реферат

Рис. 4. Динаміка седиментації олійної суспензії кверцетину,

диспергованої в реакторі з турбінною (1) та дисковою (2) мішалкою

(частота обертів 5000 об/хв, час 30 хв);

диспергованої ультразвуком на частоті 22 кГц (3) і 45 кГц (4)

(потужність 3 Вт/см2, час 5 хв).

Озвучені суспензії були значно стабільнішими. Навіть за відсутності ПАР візуально помітний осад з'являвся лише через 6 – 12 годин. При додаванні стабілізаторів утворювався дуже стійкий флокулят, що практично не відшаровувався протягом 1 доби (рис. 4).

В результаті реологічних досліджень було встановлено, що в'язкість одержаних суспензій знаходилася практично на одному рівні при вмісті спену-65 до 1,0%, МГД і Crodesta F10 – до 0,1%, потім різко зростала, що може пояснюватися міцелоутворюванням молекул ПАР, яке супроводжується ущільненням просторової структури флокуляту.

Випробування на приладі "Реотест-2" показали, що суспензії при концентраціях спену-65 до 2,5 % є ньютонівськими рідинами, в'язкість яких не залежить від швидкості течії, що сприяє рівномірному дозуванню препарату в капсули.

З метою автоматизації процедури контролю гомогенності нами був розроблений лабораторний аналізатор однорідності дисперсних систем, принцип дії якого базується на скануючій ІЧ-фотометрії. Для оцінки достовірності і відтворюваності даного приладу через певні проміжки часу проводилося кількісне визначення кверцетину в наважках, відібраних з різних висот циліндра зі зразком суспензії.

Одержані результати показали, що в суспензії без стабілізаторів вже через 1 годину спостерігається значна нерівномірність розподілу часток твердої фази. У зразках з 0,1% спену-65, диспергованих механічним способом, відсотковий вміст кверцетину протягом 3 годин був приблизно однаковим у всьому об'ємі дисперсійного середовища, потім спостерігалося ущільнення флокуляту. При озвучуванні суспензія характеризувалася повною однорідністю складу приблизно протягом 1 доби (рис.5).

А Б В

Рис. 5. Інтенсивність потоку ІЧ-світла,

що пройшло через шар суспензії, на різній висоті кювети:

А – суспензія без ПАР; Б – диспергована механічно, з 0,1% спену;

В –диспергована ультразвуком, з 0,1% спену.

Розробка складу і технології препарату "Силіцетин" в капсулах

Для капсулювання використовувалася суспензія кверцетину, що містила 0,1% спену-65, диспергована протягом 5 хвилин ультразвуком з частотою 22 кГц і потужністю 3 Вт/см2.

Герметизацію капсул проводили різними способами: термозварюванням шва короткочасним нагріванням до 80-120°С; нанесенням 10% розчину желатину у вигляді смуги на область з'єднання тіла капсули з кришкою; мікронапиленням на вказану область клеючих розчинників (в кількості 0,05 мл на 1 капсулу): спирту різної міцності, води і водного ацетону. Сушку здійснювали струменем повітря різної температури до повного випаровування розчинника.

Було встановлено, що найкращими показниками характеризувалися капсули, запаяні шляхом мікронапилення 40-60% спирту або 20% водного ацетону. Враховуючи високу вогненебезпечність і токсичність останнього, в подальшому для герметизації капсул "Силіцетин" використовувався 60% етанол (табл. 3).

Таблиця 3.

Зовнішні характеристики і ступінь герметичності капсул "Силіцетин",

запаяних різними методами

На підставі проведених досліджень нами була розроблена технологічна схема промислового виробництва препарату "Силіцетин" (рис. 6).

Рис. 6. Технологічна схема виробництва препарату "Силіцетин".

Оцінка якості різних серій капсул "Силіцетин", закладених на зберігання, проводилася за такими показниками: зовнішній вигляд, однорідність маси, розпадання, розчинення, герметичність, тотожність, кількісний вміст кверцетину, однорідність дозування діючої речовини та мікробіологічна чистота.

Результати експериментів показали, що впродовж 18 місяців періоду спостереження капсули "Силіцетин" в контурних коміркових упаковках при зберіганні їх в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°С відповідали всім вимогам, закладеним в проект АНД (табл. 4).

Таблиця 4.

Показники якості капсул "Силіцетин" в процесі зберігання

Показники

Допустимі норми

Термін зберігання, міс.

0

6

12

18

Середня маса капсул, г

0,3062 –

0,3558 г

0,3305

0,3302

0,3287

0,3324

Однорідність маси

7,5 %

6,27

6,1

6,92

5,79

Розпадання, хв

30 хв

11,20,4

10,30,3

11,40,3

10,70,2

Розчинення, %

75 – 115%

80,40,6

79,30,4

78,70,9

78,10,7

Герметичність

+*

+

+

+

+

Тотожність:

 • на кверцетин

 • ж/к склад олії

пляма на ТШХ

ГРХ

+

+

+

+

+

+

+

+

Кількісний

вміст кверцетину, г

0,02775 –0,03225 г

0,0291

0,0293

0,0290

0,0287

Відхилення в дозуванні

діючої речовини, %

15 %

5,2

5,9

5,0

6,4

Кислотне число олії

Не більше 6,0

4,37

0,08

4,26

0,13

4,49

0,11

4,78

0,15

Перекисне число олії

Не більше 10,0

2,20

0,11

2,29

0,09

2,54

0,07

2,78

0,15

Мікробіологічна

контамінація:

- бактерій, КУО/г

- грибів, КУО/г

- Enterobacteriaceae

Не більше 103

Не більше 102

Не припуск.

50

30

відсутні

60

40

відсутні

60

30

відсутні

80

40

відсутні

* - відповідає вимогам.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1. Теоретично і експериментально обґрунтована склад і технологія виділення жирної олії з плодів розторопші та створено комплексний гепатопротекторний засіб "Силіцетин" у формі твердих желатинових капсул, заповнених олійною суспензією кверцетину, що дозволяє розв'язати проблему комплексної переробки плодів розторопші.

 2. Досліджено вплив різних факторів на процес екстракції плодів розторопші зрідженими хладонами. Показано, що найбільший вплив на ефективність процесу роблять подрібненість сировини та швидкість подачі екстрагента.

 3. Проведено вивчення якісних і кількісних характеристик олії розторопші, одержаної екстракцією зрідженими газами. Було показано, що дана технологія дозволяє зберігати основні групи БАР в нативному стані та одержувати продукт, мікробіологічна чистота якого на 2 порядки вища, а перекисне число в 9 разів нижче в порівнянні з пресованою олією.

 4. Вивчені різні способи диспергування суспензії кверцетину в олії розторопші. Встановлено, що найраціональнішої є гомогенізація в реакторі з турбінною мішалкою зі швидкістю 5000 об/хв протягом 15 хв, або ультразвуком потужністю 3 Вт/см2 на частоті 22 кГц протягом 5 хвилин.

 5. Дослідження з вибору стабілізатора показали, що застосування 0,1 % спену-65 як ПАР забезпечує необхідну седиментаційну стійкість і реологічні характеристики суспензії.

 6. Запропоновані методика і прилад, засновані на скануючій ІЧ-фотометрії. Проведені експерименти характеризувалися відтворюваністю і достовірністю результатів.

 7. Експериментально обґрунтований спосіб герметизації твердих желатинових капсул шляхом мікронапилення 60% етанолу на область шва з подальшою сушкою холодним повітрям, внаслідок чого забезпечувалася герметичність 99% капсул.

 8. Проведено фармакологічні випробування препарату "Силіцетин", які свідчать про його більш високу гепатопротекторну та противиразкову активність в порівнянні з існуючими фітопрепаратами на основі розторопші.

 9. В результаті проведених досліджень розроблені проекти АНД і тимчасового технологічного регламенту на промислове виробництво капсул "Силіцетин".

 10. З використанням фармакоекономічних підходів розрахована проектна собівартість та ціна препарату "Силіцетин". Показано, що вартість капсул забезпечує рентабельність виробництва та конкурентоспроможність на вітчизняному й зарубіжному ринках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ

 1. Бодрі Хамам Саліх, Дем'яненко В.Г., Дем'яненко Д.В. Розробка складу та технології капсульованої суспензії на основі олії розторопші // Вісник фармації.- 2004.- Т. 39, № 3.- С. 41-44. (Особистий внесок – експериментальна частина, статистична обробка результатів, оформлення статті).

 2. Демьяненко В.Г., Бодри Хамам Салих, Зинченко А.А., Демьяненко Д.В. Разработка методик контроля качества препарата "Силицетин" // Фармаком.- 2004.- №2. – С. 43-48. (Особистий внесок – експериментальна частина, статистична обробка результатів, оформлення статті).

 3. Деримедведь Л.В., Демьяненко В.Г., Бодри Хамам Салих, Демьяненко Д.В. Изучение влияния препарата "Силицетин" на течение экспериментального тетрахлорметанового гепатита // Фармаком.- 2004.- № 3. – С. 45-48. (Особистий внесок – обговорення результатів, статистична обробка експериментальних даних, оформлення статті).

 4. Пат. 63301A України, МКВ А61К35/78. Гепатопротекторний лікарський засіб „Силіцетин" (Варіанти) / В.Г. Дем'яненко (Україна), Бодрі Хамам Саліх (Судан), Л.В. Деримедвідь, С.М. Дрововоз, В.С. Кисличенко, Д.В.Дем'яненко (Україна); Національний фармацевтичний університет.- Заявл. 31.03.03; Опубл. 15.01.04, Промислова власність №1.- 4 с.

 5. Демьяненко В.Г., Бодри Хамам Салих, Демьяненко Д.В. Применение ИК-анализатора для оценки качества суспензий // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта – 2004". Том 52. Хімія та хімічні технології.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.- С. 60-62.

 6. Демьяненко В.Г., Бодри Хамам Салих. Изучение возможности заполнения твердых желатиновых капсул маслом расторопши // Тез. доп. ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія", м. Харків, 21-23 травня 2003 р.- Х.: Вид-во НФаУ, 2003.- С. 100.

 7. Демьяненко В.Г., Бодри Хамам Салих. Изучение седиментационной устойчивости суспензии масла расторопши пятнистой // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна наукова – 2003". Том 14. Хімія та хімічні технології.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 9-10.


 
 

Цікаве

Загрузка...