WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Збудники інфекцій групи torch та їх асоціації при репродуктивних втратах (автореферат) - Реферат

Збудники інфекцій групи torch та їх асоціації при репродуктивних втратах (автореферат) - Реферат

Клінічний ефект комплексного лікування визначали через 5-7 днів: відзначалось поліпшення самопочуття, апетиту, зникали скарги на болі внизу живота, в поперековій області, зникали клінічні симптоми загрози переривання вагітності (зниження збудливості тонусу матки), наступила нормалізація всіх лабораторних показників, спостерігалася нормалізація мікробіоценозу піхви, припинення виділень, зростання лактобіфідобактерій.

Після використаних методів лікування в оцінці стану мікробіоценозу піхви показники основної і контрольної груп між собою не відрізнялися. Відзначено, що чистота вагінальних мазків відповідала ІІ ступеню, рН - 4,50,2, а також зростання лактобацил (>106 КУО/мл). Склад мікрофлори піхви після лікування наведений на рис. 2.

Визначене вірогідне (р<0,05) збільшення кількості лактобацил, 46,7%, загальне число вагінального вмісту склало <105 КУО/мл в основній групі і не відрізнялося від показників контрольної групи, а в групі порівняння ці зміни не спостерігалися. Показники поверхневих клітин вірогідно (р<0,05) знизилися у всіх термінах і досягли показника контрольної групи (р>0,05).

В результаті проведеного лікування у вагітних основної групи визначене вірогідне (р<0,05) зниження всіх показників швидкості кровотоку в маткових артеріях і артеріях пуповини у всіх термінах (20-32 тижні), яке не відрізнялося від показників контрольної групи. Оскільки ці показники визначаються станом кровотоку в системі мікроциркуляції, можна припустити, що під впливом комплексного лікування (антибактеріального з місцевою дією) відбувається зняття периферичного спазму і поліпшення гемодинаміки в судинах мікроциркуляторного русла.

Відзначено поліпшення показників гормональної функції фетоплацентарного комплекса (вірогідне (р<0,05) їх збільшення) до рівня контрольної групи. Таке підвищення можна розцінити як відповідь фетоплацентарного комплексу на дію подразника - етіотропної і місцевої терапії. Медикаментозне лікування в групі порівняння не призводило до істотних змін рівня плацентарного лактогену, прогестерону в терміні 20-32 тижні. Збереження низького рівня концентрації цих гормонів, мабуть, обумовлено порушенням мікроциркуляції в плаценті і переважанням дегенеративно-склеротичних процесів над компенсаторно-пристосовними. Результати досліджень показали, що більш ефективним лікування було в ранньому терміні вагітності: 6-19 тижнів - 96,6%, в терміні 20-24 тижні - 90,0% в порівнянні з більш пізнім терміном - 75,5% основної групи після порівняння з 70,0% вагітних групи порівняння, які одержали медикаментозне лікування без антибактеріальної і місцевої терапії.

Про ефективність проведеного лікування загрози переривання вагітності свідчила і відсутність різниці між показниками основної і контрольної груп в оцінці стану новонароджених за шкалою Апгар в терміні 6-19 тижнів (8,110,12) і в терміні 20-24 тижні (8,080,12), а також низький показник в терміні 28-32 тижні (7,750,11). У вагітних групи порівняння оцінка новонароджених за шкалою Апгар не залежала від терміну вагітності, в якому почато лікування: 6-19 тижнів - 7,700,10; 20-24 тижні - 7,470,18; 28-32 тижні - 7,330,18 і не досягала значення контрольної групи (8,340,11 балів). Слід зазначити, що у вагітних основної групи, які одержували загальноприйняте лікування в сполученні з місцевою антибактеріальною і місцевою (інтравагінальний, антисептичний вплив) терапією з порушенням мікробіоценозу піхви при загрозі переривання вагітності, середня оцінка новонароджених за шкалою Апгар вірогідно (р<0,05) вище, ніж у новонароджених, матері яких в цьому ж терміні одержали тільки медикаментозну терапію.

Важливим показником ефективності лікування являється ступінь порушення внутрішньоутробного росту плоду, основним критерієм якого є оцінка маси тіла новонародженого в перцинтілях відповідно гестаційному терміну (3839 тижнів). Виділяють показники, які відповідають 90-25-й перцинтілі (норма), 25-10-й перцинтілі (гіпотрофія), менше 10-ї перцинтілі (важка форма гіпотрофії) і більше 90-ї перцинтілі (крупний плід). При народженні більшість новонароджених основної групи (83,6%) і 63,3% групи порівняння мала нормальну масу тіла. Гіпотрофію було діагностовано у 13,6% новонароджених основної групи і у 33,3% - групи порівняння. Важка форма гіпотрофії не зустрічалася. Крупний плід було діагностовано у 2,7% вагітних основної групи і в 3,3% випадків - групи порівняння. Слід зазначити, що частота гіпотрофії серед новонароджених групи порівняння була в 2,4 рази вище, ніж в основній групі. Також було діагностовано внутрішньоутробну гіпоксію плоду легкого ступеня в 3 випадках, важкого ступеня - в 1, зниження м'язового тонусу і рефлексу – в 1, кон'юнктивіту - в 2, синдром дихальних розладів і відмова від їжі - в 3 випадках. Післяродових і післяопераційних ускладнень в основній групі не було, а в групі порівняння у 6,6% пацієнток спостерігалися ендометрит, лохометра і метроендометрит. Слід зазначити, що більш високими були характеристики новонароджених, матері яких одержали комплексне загальноприйняте лікування в поєднанні з системним антибіотиком і місцевим (інтравагінальною, антисептичною дією).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що проведене у вагітних основної групи загальноприйняте лікування в сполученні з системним антибіотиком і місцевим (інтравагінальною, антисептичною дією) сприяло відновленню захисних механізмів вагінальної флори, нормальної кислотності піхви, зростанню лактобіфідобактерій, нормалізації мікроциркуляції в плаценті, поліпшенню стану фето-плацентарного комплексу, що привело до зниження частоти загрози переривання вагітності. Це дозволяє значно зменшити кількість ускладнень під час вагітності, пологів, післяпологового і неонатального періоду.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено актуальну задачу сучасного акушерства і гінекології – зниження перинатальної захворюваності і смертності у жінок із загрозою переривання вагітності шляхом розробки етіотропних методів санації організму, нормалізації мікробіоценозу піхви.

1. У спостережуваних вагітних із загрозою переривання вагітності в анамнезі вагітність протікала на фоні запальних захворювань шийки матки - 53%, анемії - 74,5%, багатоводдя - 10%, маловоддя - 7,2%, ізосенсібілізації по АВО - 6,7%, ОРВІ - 3,6%, ангіни - 3,3%, обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу - 80,0%.

2. Біоценоз піхви у вагітних з фізіологічною вагітністю характеризується наявністю лактобактерій 105-106 КУО/мл, мікроорганізмів - менше 103-106 КУО/мл і відсутністю лейкоцитів. А у жінок із загрозою переривання вагітності характеризується збільшенням числа мікроорганізмів з патогенними властивостями до 109 КУО/мл, появою асоціацій мікроорганізмів в поєднанні із зниженням кількості лактобацил (<105 КУО/мл), що є сприяючим чинником інфікування родових шляхів. Зміна біоценозу клінічно діагностується як бактеріальний вагіноз (до 53,5%), вагініт (до 27,8%), вагінальний кандидоз (до 18,5%).

3. Гормональна функція плаценти у вагітних із загрозою переривання вагітності характеризувалася в терміні 20-24 тижні зниженням рівня плацентарного лактогену (144,11,9 нмоль/л, р0,05), естрадіолу (33,51,5 нмоль/л, р0,05) і прогестерону (63,12,03 нмоль/л, р0,05), в терміні 28-32 тижні - зниженням плацентарного лактогену (186,62,04 нмоль/л, р0,05), естрадіолу (48,21,0 нмоль/л, р0,05) і прогестерону (157,75,5 нмоль/л, р0,05), що свідчило про розвиток фето-плацентарної недостатності.

4. Розроблений етіотропно і патогенетично обґрунтований комплекс методів з сануючою місцевою (еубіотики, що при необхідності поєднуються з лазерним опромінюванням або далацином) і системною дією препаратів групи пеніцилінів дозволили досягти клінічного ефекту, нормалізувати тонус матки у 91,8% вагітних основної групи і у 70,0% - групи порівняння. Лікувальний ефект застосованого комплексу більш високий в ранньому терміні (6-24 тижні), ніж в більш пізньому терміні (28-32 тижні).

5. Вживання розроблених лікувальних комплексів дозволило нормалізувати біоценоз піхви у 91,8%, гормонпродукуючу функцію – у 89,1% і кровообіг в матково-плацентарному комплексі – у 87,2% вагітних.

6. Лікувальний ефект дозволив знизити кількість новонароджених з низькою масою тіла (в 15,0%) і підвищити масу тіла новонароджених до 3514,1842,13 г при народженні.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ.

1. Нагорная В.Ф., Хепатрауд А. Антибиотики в лечении угрозы преждевременных родов // Вісн. асоц. акуш.-гінекол. України. – 2000. – № 4. – С. 3-9. (Особистий внесок дисертанта: аналіз отриманих результатів, формулювання висновків, підготовка статті до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...