WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища (автореферат) - Реферат

Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища (автореферат) - Реферат

Для підтвердження здатності досліджуваного штаму проникати в тканини коренів рослин шовковиці паралельно з методом генетичного маркування ми використовували імунологічні методи. Застосовуючи модифіковану нами схему імунізації кролів, була отримана штамоспецифічна антисироватка з титром 1:32 в реакції преципітації і 4х105 в реакції твердофазного імуноферментного аналізу, що дозволило використати її для дослідження можливості проникнення штаму Azospіrіllum brasіlense 54 у внутрішні тканини коренів шовковиці. З поверхнево стерилізованих коренів через 16 місяців після інокуляції були виділені ізоляти №1, 2, 3, 4, 5, з коренів рослин шовковиці через 4 місяці після інокуляції – ізоляти №6, 7, 8. Ізоляти №1, 2, 6 утворювали смуги преципітації зі штамоспецифічною антисироваткою.

Твердофазний імуноферментний аналіз (ТІФА) проводили на полістиролових планшетах в непрямому варианті. (табл. 4). Аналіз представлених даних дозволяє зробити висновок, що ізоляти №1, 2, 6 відповідають штаму A. brasіlense 54.

Таблиця 4.

Результати імуноферментного аналізу ізолятів бактерій, виділених з коренів дерев шовковиці.

Зразки

ТІФА

ОГ, 492 нм

ОГзразка/ОГ(-)*

Позитивний контроль (A.brasilense 54)

2,984

4,76

Негативний контроль (A.brasilense Sp7)

0,627

1,0

Іолят №1

2,859

4,56

Ізолят №2

2,947

4,70

Ізолят №3

0,622

0,99

Ізолят №4

0,531

0,85

Ізолят №5

0,645

1,03

Ізолят №6

2,937

4,68

Ізолят №7

0,492

0,78

Ізолят №8

0,528

0,84

Ізолят №9

0,486

0,78

  • - Співвідношення ОГ досліджуваного зразка до ОГ негативного контролю.

Таким чином, результати ТІФА свідчать про те, що азоспірили здатні проникати в корені рослин шовковиці та зберігати життєздатність протягом 16 місяців після інтродукції бактерій в кореневу зону цієї культури.

Розділ 5. Утворення парабульбочок на коренях шовковиці під впливом абіогенних та біогенних факторів нодуляції

Вивчали явище паранодуляції на коренях шовковиці під впливом абіогенного фактора нодуляції – 2,4-діхлорофеноксіацетата (2,4-Д), біогенного – бактерій Azospirillum brasilense 54, а також при одночасній обробці рослин 2,4-Д та інокуляції азоспіриллами.

Обробка 2,4-Д проростків шовковиці в стерильних умовах і сіянців, вирощених на нестерильному грунті сприяла утворенню дрібних парабульбочок на коренях даної культури, при цьому не спостерігалося збільшення висоти рослин та маси листя, але маса коренів достовірно підвищувалась у порівнянні з контролем на 56%.

При одночасній обробці сіянців шовковиці 2,4-Д і інокуляції їх A. brasilense 54 на 10 – 14 добу утворюються парабульбочки округлої форми (рис. 4).

Парабульбочки діаметром 2-5 мм утворювались переважно нижче кореневої шийки та вздовж головного кореня. Дрібніші парабульбочки ми спостерігали на нижній частині молодих коренів.

а) б)

Рис. 4. Парабульбочки на коренях сіянців шовковиці

а) 1 – контрольна рослина, 2 – рослина шовковиці, коренева система якої була оброблена 2,4-Д за одночасної інокуляції штамом A. brasilense 54; б) Збільшений фрагмент кореня сіянця шовковиці з парабульбочками.

В нестерильному ґрунті, де бактерії інокулюму конкурують з мікроорганізмами природного мікробного ценозу, в парабульбочки можуть проникати різні мікроорганізми. За використання методів отримання стрептоміцин стійких мутантів, імунологічних та імунохімічних методів нами було показано, що азоспірилли здатні заселяти парабульбочки шовковиці, штучно утворені на коренях даної культури в результаті обробки її 2,4-Д (табл. 5).

Таблиця 5

Результати імуноферментного аналізу ізолятів бактерій, виділених з парабульбочок сіянців шовковиці.

Зразки

ТІФА

ОГ, 492 нм

ОГзразка/ОГ(-)*

Позитивний контроль (A.brasilense 54)

2,984

4,76

Негативний контроль (A.brasilense Sp7)

0,627

1,0

Ізолят №1

2,791

4,45

Ізолят №2

2,847

4,54

Ізолят №3

2,096

3,34

  • - Співвідношення оптичної густини (ОГ) досліджуваного зразка до ОГ негативного контролю.

Таким чином, ми встановили, що мікрофлора парабульбочок менш різноманітна, ніж мікрофлора коренів. Вірогідно, застосування одночасної обробки рослин 2,4-Д і інокуляції A. brasilense 54 сприяє заселенню новоутворень на коренях шовковиці досліджуваним штамом. Значну роль в цьому процесі відіграє також здатність азоспірил до ендофітії. Заселивши парабульбочки на коренях шовковиці, азоспірили попереджують проникнення в дані структури інших мікроорганізмів, в тому числі і патогенних.

Нітрогеназна активність парабульбочок, отриманих при інокуляції рослин штамами азоспірил значно перевищувала (в 15 – 19 разів) активність парабульбочок, що з'явилися на коренях сіянців в результаті обробки їх лише 2,4-Д (табл. 6).

Слід відмітити, що обробка сіянців 2,4-Д з одночасною інокуляцією A. brasilense 54 забезпечила достовірне підвищення показника маси коренів (в 2,6 разів в порівнянні з контролем), який перевищував аналогічний показник, отриманий при інокуляції рослин A. brasilense 54.

Структура парабульбочок шовковиці схожа зі структурою "кореневих" бульбочок актінорізних рослин, які розвиваються з примордієв бокових коренів і характеризуються центральним розташуванням провідних пучків (рис. 5).

Таблиця 6

Утворення парабульбочок на коренях сіянців шовковиці в результаті обробки кореневої системи 2,4-діхлорофеноксіацетатом і азоспірилами.

Варіанти досліду

Кількість парабульбочок на 1 рослині, одиниці

Середня маса 1 парабульбочки, мг

Нітрогеназна активність парабульбочок, мкг N на 1 рослину за годину

Обробка 2,4-Д

12,00

3,25

0,22

Обробка 2,4-Д і A. brasilense 53

16,50

3,97

4,19

Обробка 2,4-Д і A. brasilense 54

13,30

4,25

3,79

Обробка 2,4-Д і A. brasilense 61

12,83

4,23

3,30

НСР05

3,30

1,01

0,58

Примітка: достовірне підвищення показників виділено жирним шрифтом

Рис. 5. Схематичне зображення структури парабульбочок шовковиці.

1 – меристема; 2 – провідні пучки; 3 – паренхіма; 4 – перидерма.

Розділ 6. Ефективність застосування препарату ризобразіну на основі Azospirillum brasilense 54

На основі ендофітного штама А. brаsilense 54 розроблено бактеріальний препарат для інокуляції насіння, однорічних саджанців і дорослих рослин шовковиці, а також вивчено його ефективність. Препарат ризобразін виготовляли у двох формах: торф'яній і рідкого концентрату. Рекомендовано використовувати рідкій концентрат для інокуляції насіння і однорічних саджанців. Так, інокуляція насіння рідкою формою ризобразіну сприяла збільшенню діаметра стовбура сіянців на 33, маси рослин – на 65, маси листя – на 67, площі листової пластинки – на 51%, замочування кореневої системи однорічних саджанців шовковиці в рідкому концентраті ризобразіна забезпечило підвищення висоти рослин – на 12, площі листової пластинки – на 40 і маси листя – на 36%. З метою інтродукції азоспірил в кореневу зону 3 – 5-річних насаджень шовковиці доцільно обробляти рослини торф'яною формою ризобразіна. Такий прийом сприяв підвищенню показників довжини та діаметра стовбура трьохрічних дерев на 11 і 9% відповідно, кількості пагонів на кущі – на 29 і врожаю листя - на 43% в порівнянні з контролем.

Результати внесення торф'яного препарату в кореневу зону рослин шовковиці п'ятирічного віку свідчать про його позитивний вплив на біометричні показники сортів: Українська-5, Українська-6, Українська-7 та гібридних насаджень шовковиці. Слід відмітити, що рослини даних сортів більшою мірою відзиваються на інокуляцію бактеріальним препаратом, ніж гібридні насадження. Так, довжина однорічних пагонів сортових насаджень шовковиці достовірно підвищилась на 10-15, а гібридних – на 7% в порівнянні з контролем. Прибавка урожаю листя гібридних рослин шовковиці складала 23%, в той час як сортових – 35-41% в порівнянні з контролем (рис. 6).

Рис. 6. Вплив обробки рослин шовковиці торфяним препаратом ризобразіном на врожай листя з одного куща: 1 – гібридні насадження; 2 – сорт Українська-5; 3 – Українська-6; 4 – Українська – 7.


 
 

Цікаве

Загрузка...