WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При встановленні у пацієнта хвороби Реклінгаузена, останній підлягає, поряд з іншими спеціалістами, огляду ортопеда. З ортопедичної точки зору, особливу увагу слід звертати на хворих з хворобою Реклінгаузена віком від 2 до 5 років коли, найчастіше відбувається маніфестація ортопедичної патології. Окрім огляду, обстеження пацієнтів з хворобою Реклінгаузена повинно включати рентгенографію хребта та кісток гомілок, гомілковостопних суглобів для виявлення достовірних ортопедичних ознак захворювання.

При корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини при НФ1 доцільно застосовувати антирезорбенти.

Хворі з НФ1 підлягають диспансеризації з обов'язковим сонографічним та електронейроміографічним обстеженням раз у рік з метою виявлення клінічно безсимптомних нейрофібром та шванном з наступним їх моніторингом.

Для використання в клінічній практиці можуть рекомендуватися наступні розроблені оперативні втручання з приводу ортопедичних проявів НФ1:

 • спосіб лікування прогресуючої деформації довгих кісток (патент № 73897 від 15.09.05);

 • спосіб лікування деформації дистального метадіафіза кісток гомілки (деклараційний патент № 61027 від 15.10.2003);

 • спосіб лікування деформації кісток гомілки у сагітальній площині у дітей та підлітків (патент № 74084 від 17.10.2005).

Розроблені способи лікування ортопедичних проявів НФ1 можуть виконуватись в ортопедо-травматологічних відділеннях міського, обласного та державного рівнів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Костюк А.Н., Гук Ю.М., Даровський О.С. Застосування стержневих апаратів ІТО АМН України в дитячій і підлітковій травматології // Зб. наук. пр. спів робіт. КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 10. – Кн. 1. – 2001. – С. 237–239.

Дисертант вперше застосував стержневий апарат ІТО АМН України при корекції довжини кінцівок та лікуванні несправжніх суглобів.

 1. Гук Ю.М., Іваницька О.О. Остеопороз при нейрофіброматозі Реклінгаузена у дитячому та підлітковому віці // Проблеми остеології. – 2001. – Т. 4, № 3. – С. 64.

Дисертант вперше за даними ультразвукової денситометрії виявив системний остеопороз у хворих з ортопедичними проявами хвороби Реклінгаузена.

 1. Спадковість та діагностичні критерії патології опорно-рухового апарату при нейрофіброматозі / А.П. Крись-Пугач, В.Я. Фіщенко, Ю.М. Гук, М.В. Квасніцький // Ортопед., травматол. и протезир. – 2002. – № 3. – С. 135−137.

Пошукач дослідив наявність діагностичних ознак периферичного нейрофіброматозу у ортопедичних хворих.

 1. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М. Стан опорно-рухового апарату при нейрофіброматозі // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2002. – № 4. – С. 73–78.

Дисертант узагальнив та проаналізував літературні дані щодо ортопедичних проявів хвороби Реклінгаузена.

 1. Деклараційний пат. № 61027 UA, МПК7 А 61 В 17/56. Спосіб лікування деформації дистального метадіафіза кісток гомілки у дітей та підлітків / А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, Я.Б. Куценок, О.О. Іваницька (UA); № 20021210715; Заявлено 28.12.2002; Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10. – Кн. № 1. – С. 4.31.

Автор теоретично обґрунтував та розробив спосіб лікування деформації гомілковостопного суглоба при НФ1.

 1. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Іваницька О.О. Патологія гомілковостопного суглоба при хворобі Реклінгаузена // Ортопед., травматол., протезир. – 2003. – № 3 – С. 109–111.

Здобувач вивчив клініко-рентгенологічні прояви патології гомілковостопного суглоба при хворобі Реклінгаузена.

 1. Квасніцький М.В., Гук Ю.М. Кісткові зміни у хворих на нейрофіброматоз // Проблеми остеології. − 2003. − Т. 6, № 1−2. – С. 69−70.

Здобувач виявив та дослідив ортопедичні прояви НФ1, акцентував увагу на необхідності ортопедичного спостереження за даним контингентом хворих.

 1. Гук Ю.М., Лучко Р.В. Інформативність діагностичних критеріїв нейрофіброматозу у ортопедичних хворих / Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2003. – № 4. – С. 30−34.

Здобувач з'ясував частоту виникнення та інформативність діагностичних ознак НФ1 у хворих з ортопедичними проявами захворювання.

 1. Гук Ю.М., Вовченко Г.Я. Особливості сонографічної діагностики новоутворень у хворих з патологією опорно-рухового апарату при нейрофіброматозі першого типу // Укр. радіологічний журн. – 2004. – Т. ХII. –Вип. 2. – С. 129–132.

Автор описав методику сонографічного обстеження нервів та встановив особливості сонографічної картини пухлин у хворих з патологією опорно-рухового апарату при НФ1.

 1. Фіщенко В.Я., Гук Ю.М., Улещенко Д.В. Особливості клініко-ренгенологічних проявів сколіозу при нейрофіброматозі // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2004. – № 1. – С. 5−8.

Здобувач встановив особливості клінічного перебігу та рентгенологічної картини сколіозу при НФ1.

 1. Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А. Структурно-функціональний стан кісткової тканини при периферичному нейрофіброматозі. (Рентген-денситометричне дослідження) // Современная педиатрия. – 2005. – № 1(6). – С. 169−171.

Здобувачем на основі рентген-денситометричних показників вивчено структурно-функціональний стан кісткової тканини при НФ1.

 1. Магомедов С., Гук Ю.Н. Показатели органического обмена костной ткани у больных нейрофиброматозом первого типа // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2004. – № 2. – С. 33−36.

Дисертант вивчив біохімічні порушення органічної основи ремоделювання кісткової тканини у хворих з ортопедичними проявами НФ1.

 1. Магомедов С., Гук Ю.Н. Показатели минерального обмена костной ткани у больных нейрофиброматозом первого типа // Літопис травматол. та ортопед. –2004. – № 1–2. – С. 30−33.

Здобувач вивчив біохімічні порушення метаболізму мінерального компоненту кісткової тканини хворих з ортопедичними проявами НФ1.

 1. Дегтяренко Н.О., Гук Ю.М. Стан імунної системи у хворих з ортопедичними проявами нейрофіброматозу першого типу // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2004. – №3. – С. 15−19.

Здобувач дослідив стан імунної системи у хворих з ортопедичними проявами НФ1.

 1. Гук Ю.М., Науменко Н.О., Кінча-Поліщук Т.А. Клініко-ренгенологічні прояви уражень кінцівок при периферичному Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2004. – № 4. – С. 26–30.

Здобувач дослідив та систематизував найбільш характерні рентгенологічні прояви хвороби Реклінгаузена.

 1. Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А. Медикаментозна корекція остеопенії та остеопорозу при ортопедичних проявах нейрофіброматозу І типу // Вісн. ортопед., травматол. та протезув. – 2005. – № 1. – С. 29−35.

Здобувач обґрунтував призначення антирезорбентів у хворих з ортопедичними проявами НФ1, навів схеми та дозування антиостеопоротичних препаратів.

 1. Гук Ю.М. Деформація кісток гомілки та патологія гомілковостопного суглоба – "дзеркало" ортопедичних проявів хвороби Реклінгаузена // Травма. –2005. – Т. 6, № 3. – С. 348–352.

 2. Гук Ю.М., Злий В.В. Візуалізація змін головного мозку у хворих з ортопедичними проявами нейрофіброматозу І типу // Вісн. ортопед. травматол., та протезув. – 2005. – № 2. – С. 78−81.


 
 

Цікаве

Загрузка...