WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Автор висловлює щиру вдячність усім співробітникам наукових лабораторій та відділів Інституту травматології та ортопедії АМН України та окремо керівнику відділу рентгенології, провідному науковому співробітнику, д.мед.н. Н.О.Науменко, керівнику відділу біохімії, д.біох.н., професору О.О.Магомедову, старшому науковому співробітнику лабораторії ультразвукової діагностики, к.мед.н. Г.Я.Вовченко, провідному науковому співробітнику лабораторії клінічної імунології, к.мед.н. Н.О.Дяхтеренко, провідному науковому співробітнику відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням, д.мед.н. В.В.Григоровському за цінну методологічну допомогу в роботі. Щиро вдячний співробітникам науково-практичного центру по заготівлі та зберіганню трупних тканин , а саме: керівнику Н.В Дмитренку., лікарям Л.М Шестерненій, Л.С Левіт, судмедексперту В.С Шуригіну за допомогу у заборі матеріалу для проведення гістоморфометричного дослідження.

Особлива вдячність фахівцям відділення психоневрології лікарні „ОХМАДИТ" м. Києва та їх консультанту, д.мед.н., професору, Л.А.Булаховій за допомогу у вивченні особливостей перебігу психоневрологічної симптоматики у хворих з ортопедичними проявами НФ1.

Апробація результатів дослідження. Матеріали, що складають зміст дослідження оприлюднені та обговорені на ХІІІ з'їзді ортопедів та травматологів України (Донецьк, 2002); вчених радах ІТО АМН України (Киів, 2002, 2003); наукових конференціях ІТО АМН України (Київ, 2002, 2003); Всесвітньому конгресі дитячої хірургії (Загреб, 2004); VII міжнародному конгресі сонографії м'язево-скелетної системи (Македонія, Охрід, 2004); 14 Всесвітньому конгресі Sicot (Будапешт, 2005); міжнародній науково-практичній конференції: „Кісткова тканина у дітей та підлітків" (Євпаторійський Міжнародний дитячий санаторний центр, 2001); міжобласній науково-практичній конференції, присвяченій 50 - річчю ортопедо-травматологічної служби Житомирщини (Житомир, 2002); конференції з актуальних питань остеопорозу (Інститут геронтології АМН України, Київ, 2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції з актуальних проблем ортопедії та травматології: „Спонділодез. Патологія стопи та гомілковостопного суглоба" (Харків, 2003); науково-практичній конференції ортопедів-травматологів України, що присвячена 40-річчю санаторія „Орлятко", „Актуальні питання відновного лікування дітей з патологією опорно-рухового апарату" (Євпаторія, 2003); засіданнях товариства ортопедів-травматологів м. Києва та Київської області (2003, 2004); засіданні Українського Допплер клубу (м. Київ, 2004); науково-практичній конференції з міжнародною участю: "Захворювання і пошкодження суглобів у дітей" (м. Маріуполь, 2005); науковій Польсько-Українській конференції (Красічин, 2005).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 35 друкованих роботах, 23 з яких — у фахових виданнях, що затверджені ВАК України, отримано 3 патенти України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 288 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, 9 розділів, висновків, списку використаних джерел (372 найменування, у тому числі, 141 кирилицею, 231 — латинським шрифтом). Робота ілюстрована 133 рисунками, містить 47 таблиць та 2 формули.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконано на основі аналізу матеріалу Інституту травматології та ортопедії АМН України, Інституту нейрохірургії ім. акад.. А.П.Ромоданова АМН України, Республіканської дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ" м. Києва. Обстежено 156 хворих з різнобічними ортопедичними проявами НФ1 віком від 1 року до 18 років (хлопчиків − 88, дівчаток − 68). У всіх хворих діагноз НФ1 був встановлений з використанням клінічних ознак, запропонованих у 1987 році Національним інститутом здоров'я (NIH) США. При необхідності, хворих консультував невропатолог, педіатр, генетик та інші спеціалісти. При клінічному обстеженні особлива увага зверталась на характер шкірних змін: наявність пігментних плям та шкірних пухлин, їх розміри, кількість та локалізацію, їх вікову динаміку.

Для вирішення поставлених задач застосовані наступні методи дослідження: рентгенологічний, рентген-денситометричний, біохімічний, гістоморфометричний, сонографічний (УЗД), електронейроміографічний (ЕНМГ), імунологічний, психоневрологічний, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія.

Рентгенологічно всі хворі були обстежені на апараті Multux UP. Розмір плівки відповідав розміру об`єкта, тобто 18х20, 24х30, 30х40 см. Крім того, грудний відділ хребта знімали у вертикальному та горизонтальному положенні хворого.

Структурно-функціональний стану кісткової тканини хворих з НФ1 вивчали на підставі застосування рентген-денситометричних, біохімічних та гістоморфометричних досліджень. У 46 хворих, для вирахування індексу Barnett – Nordin (рис.1) або метакарпального індексу (МІ) виконана рентгенографія кистей та рентгенограми хребта в боковій проекції для розрахунку остеопоротичного індексу (рис.2).

  Рис.1-Індекс Barnett-Nordin Рис.2-Остеопоротичний індекс

  Для вирахування індексу Barnett – Nordin вимірювали товщину другої п'ясної кістки та ширину медулярного каналу в найвужчому місці з наступними розрахунками за формулою (1).

  TW-MW

  IB

  =

  ———

  Ч

  100%

  (1)

  TW

  де ІВ — індекс Barnett-Nordin, TW — товщина другої п'ясної кістки, MW — ширина медулярного каналу.

  За рентгенограмами грудного і поперекового відділу хребта вираховували остеопоротичний індекс (ОІ): за формулою (2).

  SI

  R

  =

  ———

  (2)

  SII

  де R — остеопоротичний індекс, SI — площа прямокутника, що малюється в середині тіла хребця, SII — площа прямокутника, що малюється по зовнішній межі тіла хребця.

  Ультразвукова денситометрія проведена на апараті "Achiless"+ (LUNAR Cоrp. Madison, USA). Обстежено 43 хворих. Досліджувались наступні параметри: швидкість поширення ультразвуку (ШПУ) через п'яткову кістку та широкосмугове ультразвукове ослаблення (ШОУ) (Н.А. Корж, 2002). На основі показників ШПУ та ШОУ за допомогою комп'ютера вираховували індекс міцності кістки − ІМ (Stiffness). За допомогою комп'ютера вираховували величину стандартного відхилення (SD) показника міцності відносно норми піка кісткової маси (T-score) та вікової норми (Z-score). Діагноз остеопенії встановлювався (А.П.Крись-Пугач та ін., 2000) при значенні ІМ менше, ніж на одне стандартне відхилення (Z-критерій в межах від –1,0 SD до –2,5 SD), помірно вираженого ОП (Z-критерій в межах від –2,5 SD до –3, 0 SD), значного ОП (Z-критерій < –3,0 SD). Отримані дані порівнювалися з нормативними показниками фізичного розвитку та структурно-функціонального стану кісткової тканини в здорових дітей та підлітків України, що встановлені В.В.Поворознюком та ін.(2001).

  Біохімічні методики дослідження. З органічних компонентів обміну кісткової тканини в сироватці крові, тканинах та сечі хворих з НФ1 вивчали активність колагенази за методом S. Lindy, J. Halme, (1973). Фракції гідpоксипpоліну вилучали із сироватки крові за S. Frey (1965), а гідpоксипpолін (білковозв'язаний та вільний) визначали в них за H. Stegemann, (1952). Сумарний зміст глікозаміногліканів (ГАГ) визначали за С.А. Кляцкіним та Р.И. Ліфшиць (1989). Колаген у тканинах визначали за H. Stegemann (1952). ГАГ у тканинах визначали за П.Н Шараєвим та ін. (1987). Загальний гідроксіпролін у сечі визначали за методом А.А.Креля и Л.Н.Фурцевої (1968).

  З мінеральних компонентів обміну кісткової тканини в сироватці крові та сечі хворих з ортопедичними проявами НФ1 визначали активність лужної фосфатази (кісткового ізоферменту) та вміст неорганічного фосфору в сироватці крові і сечі проводили за методом А. Боданського (цит. за В.С. Камишніковим, 2000). Кальцій в сироватці крові визначали тригонометричним титруванням у присутності мурексиду за методом А.А.Крилова та ін. (1981) і добовій сечі за методом Грінблатта та Хартмана (цит. за В.С. Камишніковим, 2000). Креатинін визначали за кольоровою реакцією Яффе (цит. за. В.С. Камишніковим, 2000). Обстежено 50 хворих.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...