WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування високотонової терапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію і та її стадій (автореферат) - Реферат

Застосування високотонової терапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію і та її стадій (автореферат) - Реферат

Таким чином, отримані діагностичні критерії дозволяють виділити із групи пробандів з Е симптоматичні форми, що сполучаються з МАХ, завдяки високій специфічності, чутливості і прогностичній цінності. Проведені дослідження дозволяють припустити, що в реалізації аномалій фенотипу при симптоматичних Е, що сполучаються з МАХ, можлива тератогенна роль поліглутамінової експансії, а в зміні нейронної активності – вплив гетерохроматину на генну експресію.

ВИСНОВКИ

 1. Багатопараметричне вивчення різних категорій хворих із спадковою патологією дозволило виявити питому вагу симптоматичних епілепсій і визначити їхні частоти, які склали для фенілкетонурії 19,67% (197:1000), для гамартозів – 36,4% (364:1000), для хромосомної нестабільності 4,17% (42:1000), для хромосомного поліморфізму – 2,58% (26:1000), для структурних перебудов хромосом – 4,3% (43:1000).

 2. Відносний розрахунковий ризик розвитку судорог для пробандів з гамартозами 81,0; з ФКУ і ГФА – 34,7; для хворих з хромосомною нестабільністю – 6,2; для пробандів з структурними перебудовами хромосом – 6,3; з хромосомним поліморфізмом – 3,8.

 3. Серед обстежених хворих симптоматичні епілепсії, що сполучаються із "малими аномаліями хромосом" знайдені в 45,8% випадків Е, що підтверджує актуальність розробки діагностичних критеріїв.

 4. Встановлено анамнестичні діагностичні критерії епілепсії, що сполучаються із МАХ: наявність негативних факторів при виношуванні вагітності, слабкість пологової діяльності при народженні пробанда, обтяженість родоводу хромосомними і мультифакторіальними хворобами.

 5. Проведена фенотипова оцінка хворих з Е, що сполучаються із МАХ, дозволила встановити фенотиповий портрет пробандів із статистично достовірною перевагою мікроцефалії (31,8% проти 1,7%), зменшеного відношення окружності голови до зросту (31,8% проти 3,3%) судинних уражень шкіри (45,5% проти 18,3%), пігментних порушень (63,6% проти 38,3%), тонкого, ламкого волосся (27,3% проти 5,0%), мезодермальної дисплазії (45,5% проти 8,3%), дизморфій (18,5% проти 3%), що може свідчити про можливу тератогенну роль поліглутамінової експансії.

 6. Електронно-емісійне дослідження мозку при епілепсії показало неспецифічні дистрофічні зміни нейронів, набряк мітохондрій, руйнування кріст та їхніх остаточних тіл, що ілюструє наявність повного руйнування структури даних органел і порушень роботи ланцюга переносу електронів як прояву нейротоксичного ефекту.

 7. Виявлені ознаки залучення енергетичного обміну в порушенні нейронної збудливості, порушення проміжного обміну у вигляді гіпераміноацидурії, гіперпролінурії, які перевищують в 100 разів нормальні показники, підвищення коефіцієнта аланін/лізин, пролін/глутамін свідчать про існування метаболічного механізму змін нейронної активності при Е, що сполучаються із МАХ, про вплив ГХ на генну експресію.

 8. На підставі отриманих даних виникає припущення, що в основі епілепсій, що сполучаються із МАХ, лежить ураження нормально розвинених ділянок головного мозку, яке викликане порушенням апоптозу та накопиченням поліглютамінових фрагментів білків в певних структурах мозку.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. При встановлені причини Е, прогнозування її перебігу, розробці адекватної терапії доцільно використовувати системний генетичний підхід до оцінки пробанду і його сім'ї і включати в коло діагностичної інформації оцінку фенотипу і родоводу.

  2. Використання маркерних анамнестичних даних – наявність дії негативних факторів при виношуванні вагітності пробандом, слабкість пологової діяльності при народженні пробанда, обтяженість сім'ї хромосомною та мультифакторіальною патологією, ускладнений перебіг періоду новонародженності, відставання в психомоторному розвитку, можна рекомендувати для пошуку Е, що асоційовані із МАХ.

  3. Фенотипові ознаки Е, що асоційовані із МАХ (мікроцефалія, зменшення відношення окружності голови до зросту, судинні ураження шкіри, порушення пігментації, наявність тонкого ламкого волосся, мезодермальної дисплазії і множинних дизморфій), потребують використання цитогенетичного дослідження із Q- і C-забарвленням і являються діагностичними критеріями Е, що асоційовані з МАХ.

  4. В розробці методів реабілітації хворих із Е, що асоційовані із МАХ, доцільно враховувати дані про порушення проміжного обміну, в тому числі і біоенергетичного як прояви механізму змін нейронної активності, і проводити відповідні засоби корекції.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гречанина Ю.Б., Молодан Л.В., Бусыгина В.Б. Современная диагностика факоматозов// Актуальні питання діагностики в клінічній генетиці/ Під ред. О.Я. Гречаніної, Б.Д. Колєснікова - Харків - Донецьк – Тернопіль. - 1995.- Т.1.- С.129-148.

2. Гречанина Е.Я. Гольдфарб И.Г. Здыбская Е.П. Степанец А.П. Добродецкая А.Л. Гречанин Б.Е., Новикова И.В., Гречанина Ю.Б., Варенко В.А. Наследственные нарушения метаболизма. Аминоацидопатии. Органические ацидурии. Гипераммониемии. Эритроцитарные энзимопатии // Проблемы клин. генетики/ Под ред. Е.Я. Гречаниной. - Харьков: "Квадрат". – 2003. – С.77-111.

3. Гречанина Ю.Б. Дифференциальная диагностика симптоматических эпилепсий, сочетающихся с хромосомными болезнями // Проблемы клин. генетики/ Под ред. Е.Я. Гречаниной – Харьков: "Квадрат". – 2003. – С.238-291.

4. Гречанина Ю.Б. Причины неонатальных судорог// Ультразвукова перинатальна діагностика. - Харків, 1999.- №11.- С. 87-105.

5. Христич А.В. Дворниченко Н.С., Гречаніна Ю.Б. Регистр хромосомных болезней //Ультразвукова перинатальна діагностика. - Харків, 1999.- №11.- С. 24 –50.

6. Гречаніна Ю.Б., Молодан Л.В. Частота, характер та термін маніфестації судомного синдрому у хворих гамартозами//Укр. вісн. психоневрології. – 1999.–Т.7, вип. 3 (21).-С.48-51.

7. Гречанина Ю.Б. Наследственно обусловленные заболевания, сопровождающиеся остеопорозом, неврологическими и эндокринными нарушениями // Ультразвукова перинатальна діагностика - Харків, 2001. – №14. - С.133-151.

8. Гречанина Е.Я. Добродецкая А.Л. Степанец А.П. Новикова И.В. Здыбская Е.П. Гольдфарб И.Г. Гречанин Б.Е. Гречанина Ю.Б., Варенко В.А. Наследственные нарушения метаболизма // Ультразвукова перинатальна діагностика. – Харьков, 2003. - №16. – С.3-41.

9.Гречанина Е.Я. Рубинская Н.В. Варенко В.А., Гречанина Ю.Б. Хромосомный полиморфизм–цитогенетические характеристики и клинико-биохимические сопоставления//Ультразвукова перинатальна діагностика. – Харків, 2003. - №16. – С.97-109.

10. Гречаніна Ю.Б. Спадкові форми епілептичної хвороби// Тези II з`iзду медичних генетикiв України ( Львiв, 18-20 жовт. 1995 р.) – Львів, 1995. - С. 52.

11. Гречаніна Ю.Б., Молодан Л.В. Здибська О.П. Ромадіна О.В. Жадан І.А. Неонатальні судороги як ознака спадкової патології новонароджених// Х з'їзд акушерів-гінекологів України: Тез. доп. – Одеса, 1996. – С.150.

12. Гречанина Е.Я. Гречанина Ю.Б., Молодан Л.В. Ткачева Т.М. Случай терминальной делеции короткого плеча 10-й хромосомы как вариант хромосомной нестабильности у больной с нейро-окуло-кутанеальной формой болезни Штурге-Вебера// Плід як пацієнт: Тез.доп. 1-й Конгр. Укр. асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології ( 21-23 трав. 1997р., Харків). - Харків,1997. - С. 32-33.

13. Гречанина Е.Я. Молодан Л.В., Гречанина Ю.Б., Христич А.В. Случай терминальной делеции длинного плеча 11-й хромосомы как вариант хромосомной нестабильности у больной с туберозным склерозом // Плід як пацієнт: Тез.доп. 1-й Конгр. Укр. асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології (21-23 трав. 1997р., Харків). - Харків,1997. - С. 33-34.

14. Молодан Л.В., Гречанина Ю.Б. Изучение биоэлектрической активности головного мозга у больных факоматозами //Плід як пацієнт: Тез.доп. 1-й Конгр. Укр. асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології ( 21-23 трав. 1997р., Харків). - Харків,1997. - С. 35-36.

15. Бабаджанян Е.Н. Ромадина О.В. Молодан Л.В., Гречанина Ю.Б. Случай пренатальной диагностики туберозного склероза // Плід як частина родини: Зб. тез ІІ Конгр. Укр. асоц. спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології: У 2т.- Харків, 2000.- Т 1.- С.130-131.

16. Молодан Л.В., Гречанина Ю.Б., Причины и эпидемиология эпилептической болезни// Плід як частина родини: Зб. тез ІІ Конгр. Укр. асоц. спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології: У 2т. - Харків, 2000. – Т2. - С. 351-353.

17. Новикова И.В. Здыбская Е.П. Молодан Л.В., Гречаніна Ю.Б. Исследование свободных аминокислот биохимических жидкостей // Плід як частина родини: Зб. тез ІІ Конгр. Укр. асоц. спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології: У 2т. - Харків, 2000.- Т 1. - С. 369-370.

18. Здыбская Е.П., Гречанина Ю.Б., Бугаева Е.В. Синдром базальноклеточного невуса//Укр. вісн. психоневрології. – 2002. – Т.10, вип. 1 (30), дод. - С.54.

19. Гречанина Е.Я. Здыбская Е.П., Гречанина Ю.Б., Бугаева Е.В. Подходы к ранней диагностике гамартозов // Укр. вісн. психоневрології. – 2002. – Т.10, вип. 1 (30), дод. - С.41.

20. Ткачова Т.М. Христич А.В., Гречанина Ю.Б. Клинические и электрофизиологические особенности судорог у больных с хромосомными аномалиями // Проблемы клин. генетики: Сб. тез. – Харьков, 2003. – С. 106-108.

21. Бугаева Е.В., Гречанина Ю.Б. Фенотипические особенности больных с судорожным синдромом и аномальным кариотипом // Проблемы клин. генетики: Сб. тез. – Харьков, 2003. – С. 108-110.


 
 

Цікаве

Загрузка...