WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

З боку фагоцитарної здатності СЯН хворих основної групи виявляли нормалізацію усіх вивчених показників, крім ІЗФ, який на 13,6% знижувався у порівнянні з умовною нормою. Однак цей показник був на 10,7% вище, ніж пацієнтів контрольної групи, в яких усі показники фагоцитарної здатності СЯН було знижено.

Таким чином, проведені дослідження виявили низьку ефективність традиційної терапії ГП у відношенні корекції порушень в імунному статусі пацієнтів уже через 6 місяців після закінчення лікування. Загострення патологічного процесу в пародонті на цьому терміні спостереження реєструвалося в 2 рази частіше, ніж при використанні КЕПЛ.

Терапія з використанням КЕПЛ, який виявляє усі властивості пародонтопротекторів, такі як протизапальний, антиоксидантний, стимулюючий регенерацію ефекти, також дозволяє провести корекцію імунних порушень у пацієнтів протягом тривалого терміну (принаймні 12 місяців). У той же час спостерігається стійка клініко-рентгенологічна стабілізація запально-дистрофічного процесу в пародонті протягом 12 місяців при застосуванні способу лікування з використанням КЕПЛ.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на основі експериментальних і клінічних досліджень представлено теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі, спрямованої на підвищення ефективності лікування хронічного генералізованого пародонтиту з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини для корекції порушень імунного статусу, а також стимуляції процесів регенерації тканин пародонта та остеогенезу кістки альвеолярного відростка.

  1. Кріоконсервований екстракт плаценти людини виявив в експерименті виражений терапевтичний ефект: знижував ступінь клінічних проявів індукованого пародонтиту у тварин на 50%, корегував усі ланки імунної системи, зокрема підвищував відносний вміст загальних Т-лімфоцитів у 2 рази, знижував вміст Т-супресорів/кілерів на 72%, підвищував імунорегуляторний індекс в 1,5 рази, знижував вміст ЦІК на 63%, підвищував рівень комплементу в 2,5 рази, а також нормалізував прооксидантно-антиоксидантний баланс, знижуючи вміст у плазмі крові гідро перекисів ліпідів на 24% і підвищуючи активність глутатіонпероксидази на 16%.

  2. Застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини здійснило виражений місцевий протизапальний ефект, а також стимулювало процеси регенерації, остеогенеза і дентиногенеза у тварин, що були досліджені. Повна санація запального процесу в пародонті під впливом кріоконсервованого екстракту плаценти людини без розведення й у розведенні 1:10 відзначена у 83% тварин, що підлягало дослідженню.

  3. Показаннями до застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини ставляться порушення в імунному статусі пацієнтів з генералізованим пародонтитом. Кріоконсервований екстракт плаценти людини виявив виражений тривалий корегуючий ефект у відношенні клітинної та гуморальної ланок імунітету, а також стимулюючий вплив на фагоцитарну активність сегментоядерних нейтрофілів. Через 12 місяців після проведення комплексної терапії генералізованого пародонтита з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини відмінними від умовної норми були 7 з 31-го вивченого показника імунного статусу (22,7%), а при проведенні традиційної терапії - 19 (61,3%). При застосуванні кріоконсервованого екстракту плаценти людини враховувалися відомі протипоказання до застосування біостимуляторів.

  4. Кріоконсервований екстракт плаценти людини сприяв ліквідації запального процесу і стабілізації стану тканин пародонта протягом тривалого терміну після проведеного комплексного лікування у 88,9% хворих, при проведенні традиційної терапії клініко-рентгенологічна стабілізація наставала в 72,4% пацієнтів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Кріоконсервований екстракт плаценти людини рекомендовано використовувати при генералізованному пародонтиті при виявленні порушень в імунному стані пацієнтів.

  2. Кріоконсервований екстракт плаценти людини рекомендовано використовувати при комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у вигляді підслизових ін'єкцій препарату в перехідну складку передодня порожнини рота, по 1,0 мл, 4 ін'єкції на курс.

  3. При транспортуванні кріоконсервованого екстракту плаценти людини необхідно дотримувати режиму глибокої заморозки, для чого препарати в індивідуальних розфасовках поміщають у судини Д'юара (термос) з рідким азотом (-196°С), подальше збереження можливе в умовах низькотемпературних морозильних камер (-20°С) протягом 14 днів.

  4. Розморожування кріоконсервованого екстракту плаценти людини варто проводити безпосередньо перед уведенням на водяній бані при 37°С до повного відтавання. Не слід допускати повторної заморозки препаратів після відтавання.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Куцевляк В.Ф., Куцевляк В.І., Грищенко В.В. Корекція імунологічних порушень у хворих на генералізований пародонтит із використанням препаратів фетальних тканих людини // Український стоматологічний альманах. – 2003. - № 5. – С. 33-35. Автором проведено клінічне обстеження та лікування хворих на генералізований пародонтит, статистичну обробку матеріалу, зроблені висновки та підготовка статті до друку.

2. Куцевляк В.Ф., Гольцев А.Н., Останкова Л.В., Семенченко А.Ю., Строна В.И., Грищенко В.В. Изучение влияния криоконсервированного экстракта плаценты человека на течение экспериментального пародонтита у крыс // Вісник стоматології. – 2004. - № 1. – С. 6-11. Участь автора в моделюванні експериментального пародонтиту, статистичній обробці отриманих показників білої крові та Т-клітинної ланки імунного статусу, аналізі результатів, підготовці роботи до публікації.

3. Грищенко В.В. Фагоцитарная активность сегментоядерных нейтрофилов крыс с индуцированным генерализованным пародонтитом и его коррекция с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – Київ-Луганськ-Харків. – 2004. – Вип. 5 (58). – С. 59-68.

4. Патент 35192 А, Україна, МПК 6, А 61К 35/00. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту /Грищенко В.І., Куцевляк В.Ф., Куцевляк В.І., Прокопюк О.С., Строна В.І., Грищенко В.В.; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – №99094885; Заяв. 01.09.1999; Опубл. 15.03.2001. - Бюл. №2.

5. Грищенко В.В. Фетальные ткани в комплексной терапии болезней пародонта // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез конференції молодих вчених ХДМУ (Харків, 17-18 січня 2001 р.). – Харків, 2001. – Частина III. - С. 86-87.

6. Куцевляк В.Ф., Грищенко В.В., Куцевляк В.И. Возможности применения плодовых тканей в комплексной терапии заболеваний пародонта // Нові технології в медицині: Мат. наук.-практич. конференції молодих вчених ХМАПО (Харків, 25 грудня 2001 р.). – Харків, 2001. - С. 43-44. Автором проведено клінічне обстеження та лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит, проведена статистична обробка матеріалу, зроблені висновки та підготовка роботи до публікації.

7. Грищенко В.В. Корекція імунологічних порушень у хворих генералізованим пародонтитом з використанням препаратів фетальних тканин людини // Нові технології в медицині: Мат. підсумкової наукової конференції молодих учених ХМАПО (Харків, 21 листопада 2002 р.). – Харків, 2002. – С. 15-16. Автором проведено клінічне обстеження та лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит, аналіз результатів імунологічних досліджень, статистична обробка матеріалу, підготовка роботи до публікації.

8. Грищенко В.В. Оценка эффективности применения препаратов криоконсервированных фетоплацентарных тканей человека в комплексном лечении пародонтита // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2003. - № 2 (28). – С. 158-159.

9. Грищенко В.В. Лікування пародонтиту у хворих зі зниженою функцією імунітету // Актуальні питання взаємозв'язку патології внутрішніх органів і зубо-щелепної системи та слизової оболонки ротової порожнини: Мат. доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів-інтернів (Полтава, 20-21 листопада 2003 р.). – Полтава, 2003. – С. 23 -24.


 
 

Цікаве

Загрузка...