WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

3,690,23**

2,500,11

2,070,15*

Основна група

Поч.-Ι

1,670,21

1,250,07

25,001,06

13,610,68**

1,720,07

1,320,08**

1,500,22

0,500,24*

ΙΙ

2,240,12

1,440,12**

53,841,42

24,173,41**

3,720,20

2,580,09**

1,820,12

0,750,21**

ΙΙΙ

2,640,09

1,500,11**

66,381,29

30,992,64**

5,300,12

2,740,23**

2,550,11

1,250,20**

П р и м і т к и: * - Р<0,05 у порівнянні з показником до лікування;

** - Р<0,01 у порівнянні з показником до лікування.

У хворих на ГП ясна при пальпації були пастозні, у деяких випадках, болісні, поряд з явищами гіперемії відзначався ціаноз міжзубних сосочків і, іноді, альвеолярних ясен. При II-му і III-му ступені важкості ГП відзначали усікання вершин міжзубних сосочків, рідше – гіпертрофію ясеневого краю.

Глибина пародонтальних кишень варіювала від 2-2,5 мм при початковому-I ступені важкості ГП (у середньому 2,250,08) до 3-4,5 мм при II ступені (у середньому 3,50,08) і 5-8 мм при III ступені (у середньому 5,850,15). Відокремлюване з пародонтальних кишень носило серозний або серозно-гнійний характер. При збільшенні глибини пародонтальних кишень виявляли посилення розростання грануляційної тканини в них. При прогресуванні патологічного процесу в пародонті ступінь рухливості зубів підсилювався і складав 1,480,08 при II ступені важкості ГП, 2,570,08 - при III-му.

При дослідженні імунного статусу хворих хронічним ГП у клітинній ланці імунітету було виявлене зниження відносного вмісту Т-лімфоцитів, а також абсолютного і відносного вмісту Т-хелперів/індукторів і Т-супресорів/ кілерів з відносною перевагою останніх, що й обумовило зниження значення імунорегуляторного індексу.

Підвищення продукції В-лімфоцитів, що їх концентрація у крові хворих ГП була на 18,0% вище умовної норми, викликало розвиток дисбалансу в гуморальній ланці імунітету у виді зниження вмісту IgА (на 21,9%), а також підвищення рівнів IgG і IgM на 32,7% і 45,9% відповідно.

У периферичній крові обстежених пацієнтів було виявлене підвищення концентрації ЦІК на 42,9% у порівнянні з умовною нормою. У той же час, на 9,9% знижувався рівень вільного комплементу. Вміст лімфоцитотоксичних аутоантитіл і гетерофільних гемолізінів в обстежених пацієнтів значно перевищував рівень відносної норми (на 98,3% і 110,1% відповідно).

При вивченні фагоцитарної здатності СЯН периферичної крові пацієнтів із ГП відзначалося пригноблення фагоцитарного захисту слизових оболонок, що характеризувалося зменшенням ФІ на 19,1%, ФЧ – на 15,0%, БАН – на 22,4%, а також зменшенням ІЗФ – на 22,3%.

З метою корекції порушень імунного статусу, що описано в обстежених пацієнтів із ГП, крім традиційної комплексної загальної і місцевої терапії був використаний КЕПЛ, який потенційно має імуномодулюючий ефект.

При проведенні динамічного диспансерного спостереження за станом тканин пародонта пацієнтів виявлений тривалий терапевтичний ефект комплексної терапії з використанням КЕПЛ. Клініко-рентгенологічна стабілізація запально-дистрофічного процесу в пародонті через 12 місяців після закінчення курсу лікування відзначена в 88,9% пацієнтів, а при проведенні традиційної терапії - у 72,4% випадків (табл. 2).

Таблиця 2

Оцінка віддалених клінічних результатів ефективності різних видів комплексної терапії генералізованого пародонтиту

Терапевти-

чний ефект

Контрольна група

Основна група

Ступінь важкості ГП

Поч.-Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Усього

Ступінь важкості ГП

Поч.-Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Усього

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

Через 6 місяців після закінчення курсу терапії

Число хворих

7

100

13

100

18

100

38

100

6

100

11

100

20

100

37

100

Стан ремісії

6

85,7

12

92,3

16

88,9

34

89,5

6

100

10

90,9

19

95,0

35

94,6

Загострення

1

14,3

1

7,7

2

11,1

4

10,5

-

-

1

9,1

1

5,0

2

5,4

Через 12 місяців після закінчення курсу терапії

Число хворих

5

100

9

100

15

100

29

100

4

100

8

100

15

100

27

100

Стан ремісії

4

80,0

6

66,7

11

73,3

21

72,4

4

100

7

87,5

13

86,7

24

88,9

Загострення

1

20,0

3

33,3

4

26,7

8

27,6

-

-

1

12,5

2

13,3

3

11,1

При дослідженні віддалених результатів корекції порушень імунного статусу пацієнтів із ГП, що одержували лікування з використанням КЕПЛ, тільки 7 з 31 вивчених показників відрізнялися від умовної норми, що складає 22,6%, а при проведенні традиційної терапії виявлене відхилення в тому чи іншому ступені виразності 19 показників імунної системи, що склало 61,3%.

В пацієнтів контрольної групи відхилення виявляли як з боку клітинного, так і гуморального імунітету. Зниженим був відносний і абсолютний вміст загальних Т-лімфоцитів і їх регуляторних субпопуляцій, ІРІ був на 17,6% нижче рівня умовної норми. Застосування КЕПЛ сприяло вираженому тривалому коригуючому ефекту у відношенні клітинної і гуморальної ланок імунітету, що відбилося в нормалізації рівня загальних Т-лімфоцитів, Т-хелперів/індукторів, ІРІ, В-лімфоцитів, концентрації сироваткових IgА, IgG, IgМ в периферичній крові пацієнтів із ГП. В гуморальній ланці імунітету пацієнтів основної групи було виявлено лише підвищення рівня гетерофільних гемолізинів і лімфоцитотоксичних аутоантитіл на 46,8% і 38,1% відповідно, у той час, коли в пацієнтів контрольної групи достовірно відхилялися усі показники гуморальної ланки імунітету, а саме: знижувався рівень IgА, підвищувалися рівні IgG та IgМ у порівнянні з умовною нормою, різко підвищеною була концентрація ЦІК на тлі зниження рівня комплементу, а також значно збільшувалася концентрація лімфоцитотоксичних аутоантитіл і гетерофільних гемолізинів.


 
 

Цікаве

Загрузка...