WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Контрольну групу склали 43 пацієнта з хронічним ГП, серед яких 7 хворих мали початковий-I ступінь ГП, 14 – II і 22 – III, яким призначали традиційну терапію. Достовірних відмінностей за статевим і віковим складом між групами виявлено не було.

Результати досліджень. Результати клінічної оцінки стану тканин пародонта тварин на 26-й день експерименту свідчили про наявність усіх ознак ГП як у тварин без лікування, так і у випадку застосування препаратів, щодо 49-го дня експерименту сприяли зменшенню клінічних проявів ГП, що відбивало зниження (на 50,0% у порівнянні з тваринами з ГП без лікування) значення індексу оцінки стану тканин пародонта, який був найменшим у тварин, лікованих КЕПЛ у розведенні 1:10. Дані рентгенологічного дослідження на 49-й день експерименту також свідчили про найбільш виражену стабілізацію патологічного процесу в тканинах пародонта тварин цієї підгрупи.

Дані лабораторних досліджень периферичної крові показали, що використані в експерименті імуномодулюючі препарати мають здатність потенціювати імуно-запальний процес у ранні терміни після застосування, що виявлялося в підвищенні рівня лейкоцитозу. Однак, вже на ранніх термінах після введення КЕПЛ у розведенні 1:10 виявляв корегуючий ефект, мінімізуючи рівень лейкоцитозу.

При дослідженні клітинного імунітету встановлено, що розвиток ГП істотно спотворює стан Т-ланки. Так, на ранніх термінах відмінності визначалися зниженням відносного вмісту як загальних Т-клітин, так і їх регуляторних субпопуляцій. У більш пізні терміни збереглися низькі величини загальних Т-клітин, і, крім того, відбувся виражений перерозподіл субпопуляцій Т-лімфоцитів з відносною перевагою Т-супресорної ланки. Кожний з використаних в експерименті препаратів здійснював, деякою мірою, імунокоригуючий ефект, однак найбільш виражену імуномодулюючу активність у відношенні Т-ланки імунітету виявив КЕПЛ у розведенні 1:10.

При розвитку ГП цитотоксична активність мононуклеарів селезінки тварин знижувалася. Уведення біомодулятора Біоглобіна ще більше знижувало цю активність, у той час, коли КЕПЛ без розведення викликав гіперреакцію цитотоксичної дії мононуклеарів селезінки на ранніх термінах після введення і виснаження їхньої функціональної здатності у віддалений термін. При зменшенні концентрації БАВ у препаратах, що вводилися, спостерігався більш гармонічний імуномодулюючий ефект у відношенні цитотоксичної активності мононуклеарів селезінки.

Формування запально-дистрофічного процесу в пародонті спричиняло різьке підвищення концентрації ЦІК у периферичній крові тварин на фоні значно зниженого рівня комплементу. Усі використані в експерименті препарати зменшували накопичення ЦІК, однак цей ефект був найбільш виражений після введення біомодулятора Біоглобіна і КЕПЛ у розведенні 1:10. Крім того, КЕПЛ у розведенні 1:10 найбільш ефективно коригував рівень комплементу.

У результаті проведених досліджень установлено, що при розвитку ГП абсолютна більшість показників стану сегменто-ядерних нейтрофілів (СЯН) істотно відрізнялася від показників інтактних тварин. Знижувалися ФІ, ФЧ, індекс бактерицидності нейтрофілів і абсолютний показник бактерицидності.

При дослідженні в найближчі і віддалені терміни встановлено, що усі використані препарати мають явно виражену стимулюючу активність у відношенні фагоцитарної здатності СЯН, однак по сукупному модулюючому ефекту КЕПЛ у всіх обраних концентраціях виявив набагато більш виражений терапевтичний ефект, ніж біомодулятор Біоглобін, що свідчить про більш виражений протизапальний і бактерицидний ефект КЕПЛ.

Проведені дослідження стану прооксидантно-антиоксидантного балансу плазми крові і гомогенатів печінки тварин показали, що КЕПЛ без розведення і у розведенні 1:10 виявили виражену антиоксидантну активність, знижуючи концентрацію продуктів ПОЛ, а також інтенсивність аскорбат-індукованого ПОЛ. З усіх вивчених показників антиоксидантної системи селензалежна глутатіонпероксидазна активність у відповідь на введення КЕПЛ у всіх розведеннях нормалізувалася, а у випадку застосування КЕПЛ без розведення і у розведенні 1:10 була навіть вище, ніж у інтактних тварин при подовженні термінів спостереження.

При патоморфологічному вивченні терапевтичної ефективності досліджених препаратів встановлено виражений протизапальний ефект КЕПЛ, про що свідчить відсутність у тканинах пародонта лімфоідно-плазмоцитарної інфільтрації, ознак набряку і розладу кровообігу. КЕПЛ виявив виражену здатність стимулювати регенерацію одонтобластів, остеоцитів, а також багатошарового плоского епітелію ясен. Цікаво, що КЕПЛ без розведення й у розведенні 1:10 виявили аналогічний терапевтичний ефект.

Виявлена при патоморфологічному дослідженні здатність КЕПЛ стимулювати регенерацію кісткової тканини, епітелію слизових оболонок, розширює область його використання. Даний препарат може бути рекомендовано для застосування не тільки в стоматології, але й в інших галузях медицини (дерматології, ортопедії і травматології).

Результати експериментального вивчення впливу КЕПЛ свідчать про виражений терапевтичний ефект даного препарату у відношенні різних патогенетичних ланок ГП, таких як запальний, імунний компоненти, баланс прооксидантно-антиоксидантної системи. Крім того, КЕПЛ має виражену здатність стимулювати загоєння і регенерацію всіх тканин пародонта. Усе вищесказане дозволяє запропонувати використовувати КЕПЛ у комплексній етіопатогенетичній терапії ГП.

При об'єктивному дослідженні стану тканин пародонта пацієнтів основної і контрольної груп зареєстрована наявність ознак симптоматичного гінгівіту різного ступеня виразності відповідно з фазою патологічного процесу в пародонті. Таким чином, у пацієнтів з початковим-I ступенем важкості ГП індекс ПМА склав 31,753,77 у контрольній групі і 25,001,06 в основній, при II ступені ГП індекс ПМА в пацієнтів контрольної групи - 51,830,65, у пацієнтів основної групи - 53,841,42, при III ступені ГП - 63,231,43 у контрольній групі і 66,381,29 - в основній. Достовірних розходжень значень індексу ПМА, так саме як і ГІ Федорова-Володкіної, ПІ Рассела, індекса кровоточивості, у виділених групах не виявляли (табл. 1).

Таблиця 1

Зміни гігієнічного індекса Федорова-Володкіної, ПМА у модифікації Parma,

пародонтального індекса Рассела та індекса кровоточивості під впливом

різних видів комплексної терапії генералізованого пародонтиту

Ступінь важкості

ГІ Федорова-Володкіної

(бали)

ПМА Parma

(%)

ПІ Рассела

(бали)

Індекс кровоточивості (бали)

До лікування

Через 12 місяців після лікування

До лікування

Через 12 місяців після лікування

До лікування

Через 12 місяців після лікування

До лікування

Через 12 місяців після лікування

Контрольна група

Поч.-Ι

1,810,14

1,630,15

25,080,90

19,111,64*

2,000,13

1,870,14

1,570,20

1,200,17

ΙΙ

2,200,10

1,930,13*

52,941,23

36,053,03**

3,380,05

3,370,26

1,860,10

1,440,19

ΙΙΙ

2,580,09

2,080,11**

66,611,19

43,263,30**

5,340,11


 
 

Цікаве

Загрузка...