WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Було проведено дослідження віддалених результатів відновлювального лікування у хворих, які були виписані із значним поліпшенням та поліпшенням. Після лікування хворих на ВПКР за традиційною схемою результати зберігалися протягом року у 8 (22,8%) хворих. Стійкість досягнутого ефекту при застосуванні ЛП спостерігалася до року у 20 (47,6%) хворих. У групі хворих, що отримували ЛП в поєднанні з диференційованою ФЕКТ НМА, стійкість позитивного ефекту до року була у 30 (76,9%) осіб.

Відповідно при лікуванні хворих на СЗТ за традиційною схемою стійкість досягнутого ефекту спостерігалася до року у 2 (8,3%) хворих. Після лікування ЛП результати зберігалися протягом року у 10 (34,5%) осіб. У групі хворих, що отримували ЛП в поєднанні з диференційованою ФЕКТ НМА, стійкість позитивного ефекту до року була у 20 (66,7%) хворих.

Після лікування хворих на НЛН за традиційною схемою результати зберігалися протягом року у 12 (40%) осіб. Стійкість досягнутого ефекту при лікуванні ЛП до року спостерігалася у 20 (57,1%) хворих. У групі хворих, що отримували ЛП в поєднанні з диференційованою ФЕКТ НМА, стійкість позитивного ефекту до року була у 24 (82,6%) хворих.

ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної наукової проблеми лікування та реабілітації хворих з патологією периферичної нервової системи, зокрема, компресійно-ішемічними синдромами (вертеброгенна попереково-крижова радикулопатія, синдром зап'ясткового каналу, невропатія лицевого нерва). На основі експериментальних та клініко-інструментальних досліджень визначено особливості формування сполучнотканинного рубця та регенерації нервових волокон в ділянці компресії, розвитку патоморфологічних змін і клінічних проявів периферичних компресійно-ішемічних невропатій. Підвищення ефективності лікування досягнуто шляхом розробки диференційованих патогенетично та саногенетично обгрунтованих реабілітаційних програм із поєднаним використанням ліпосомних препаратів та нейроміостимуляції.

 2. Дані експериментальних досліджень з моделюванням тунельних компресійно-ішемічних невропатій доводять, що патогенетичною основою їх є не тільки демієлінізація з вторинною дистрофією аксона, а й порушення нейро-десмальних відношень, формування щільного сполучнотканинного рубця в ділянці компресії нерва.

 3. Використання ліпіну на моделі експериментальної тунельної компресійно-ішемічної невропатії стимулює регенерацію та ремієлінізацію нервових волокон завдяки поліпшенню мікроваскуляризації, формування менш щільного та більш однорідного сполучнотканинного рубця в ділянці пошкодження нервового стовбура.

 4. Клінічний перебіг периферичних компресійно-ішемічних невропатій без адекватних реабілітаційних заходів характеризується прогредієнтністю захворювання з порушенням рухових функцій і відповідною гіпотрофією, вегетативнотрофічними та чутливими розладами і больовими проявами в залежності від ступеня ураження периферичного чи спинномозкового нервів. Вираженість клінічних проявів компресійно-ішемічних невропатій залежить від тяжкості демієлінізуючого процесу, атрофії аксонів та мікроциркуляторних порушень, що підтвержується електронейроміографічними та реовазографічними даними.

 5. Розроблений комплекс відновлювального лікування хворих з компресійно-ішемічними невропатіями з включенням ліпіну забезпечує більш виражений позитивний вплив на ефективність лікування, що підтверджується динамікою основних клінічних ознак, вираженості больового синдрому та парезу м'язів, даних мануального обстеження, електронейроміографічних та реографічних показників в порівнянні з результатами лікування в групі хворих, де застосовувалась традиційна схема.

 6. Безпосередній вплив ліпіну на патоморфологічний субстрат хвороби має виражений ефект подвійної патогенетично і саногенетично направленої дії, що принципово відрізняється від впливу фармакологічних засобів, які застосовувались до теперішнього часу. Ліпін сприяє відновленню трофічного контролю за морфо-функціональним станом нейром'язового апарату при периферичних компресійно-ішемічних невропатіях.

 7. Особливості застосування фармако-електро-кінезитерапії і ліпіну при периферичних компресійно-ішемічних невропатіях залежать від рівня, локалізації, типу та вираженості змін в нейром'язовому апараті. Найбільш ефективне введення ліпіну параневрально, в рухові і больові точки, зони нейроміоостеофіброзу в поєднанні з електростимуляцією нейром'язового апарату і додатковим місцевим використанням інших фармпрепаратів (антихолінестеразних препаратів, біостимуляторів, вітамінів).

 8. Тривалість однієї процедури, курс лікування, режим та інтенсивність впливу електростимуляції, розміщення положення електродів та поєднання з фармакотерапевтичними засобами, кінезитерапевтичними методиками залежали від рівня, локалізації та функції уражених нервів, виду та вираженості змін в нервах і м'язах, вираженості рухових порушень, больового синдрому у хворих з компресійно-ішемічними невропатіями.

 9. Застосування ліпіну та диференційованої фармако-електро-кінезитерапії в комплексному лікуванні хворих з компресійно-ішемічними невропатіями сприяє більш швидкому та вираженому відновленню функції периферичних та спинномозкових нервів, що проявляється позитивно достовірною динамікою електронейроміографічних показників нейром'язового апарату (збільшення швидкості проведення імпульсу по нерву, амплітуди М-відповіді, Н/М коефіцієнта, біоелектричної активності м'язів), показників реограми (зростання кровонаповнення, зниження тонусу судин) в порівнянні з хворими, де в комплексному лікуванні застосували ліпін з традиційною медикаментозною терапією.

 10. Застосування розробленого комплексу з ліпіном в лікуванні хворих з вертеброгенною попереково-крижовою радикулопатією, синдромом зап'ясткового каналу, невропатією лицевого нерва запобігає прогресуванню дистрофічних змін у нейром'язовому апараті і підтримує його у робочому стані, а подальші адекватні реабілітаційні заходи (поєднання ліпіну з диференційованою фармако-електро-кінезитерапією нейром'язового апарату) стимулюють регенеративні саногенетичні процеси в периферичних нервах, що значно прискорює одужання хворих. Динаміка клінічної картини та електроміографічних даних свідчать, що запропоноване комплексне лікування стимулює регенерацію та ремієлінізацію нервових волокон, а, згідно даних реографії, нормалізує регіонарний кровообіг. Розроблений комплекс комбінованої нейром'язової терапії створює умови для прискорення відновлення рухових функцій, зменшує больові прояви, а поєднання з методиками мануальної терапії дозволяє регулювати біомеханіку хребта.

 11. У обстежених хворих компресійно-ішемічні невропатії були в іритативній, іритативно-дефіцитній та дефіцитній стадіях розвитку переважно в вигляді скороминучої ангіопатії, що підтверджено високою ефективністю розробленого комплексу. Його використовувати найбільш доцільно на ранніх стадіях захворювання до появи незворотніх нейродистрофічних процесів у нейром'язовому апараті.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Губенко В.П. Мануальная терапия позвоночника. – Киев, 1998. – 141 с.

 2. Губенко В.П. Мануальная терапия в вертеброневрологии. ― Київ: Здоров'я, 2003. ― 456 с.

 3. Губенко В.П., Марчук Г.С., Новиков Ю.О., Сандомирский М.Е. Использование автоматизированной системы диагностики рефлекторных синдромов при поясничном остеохондрозе, мануальная и рефлекторная терапия таких больных // Врачебное дело. – 1991. – № 6. – С. 84–85.

 4. Губенко В.П. Ефективність ліпіну при лікуванні периферичних невропатій // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 7. – Книга 1. – Київ, 1998. – С. 295–298.

 5. Губенко В.П. Вплив ліпіну на регенерацію сідничого нерва // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Випуск 6. – Частина 1. – Біла Церква, 1998. – С. 49–51.

 6. Губенко В.П. Поєднане використання ліпіну та електростимуляції в комплексному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових радикулітів // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 9. – Книга 1. – Київ, 2000. – С. 113–118.

 7. Губенко В.П., Зачатко Т.М., Федоров С.М., Кожанова А.К., Самосюк Н.І. Особливості використання електростимуляції в комплексній реабілітації хворих із корінцево-судинними синдромами (радикулоішемією) поперекового остеохондрозу // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 10. – Книга 3. – Київ, 2001. – С. 235–244.

 8. Губенко В.П. Ліпін у лікуванні синдрому зап'ясткового тунелю // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 10. – Книга 4. – Київ, 2001. – С. 1250–1258.

 9. Губенко В.П. Застосування ліпіну в комплексному лікуванні вертеброгенного попереково-крижового радикуліта // Ліки України. – 2001. – №12. – С. 46-48. Продовження в 2002, №1. – С. 43–45.

 10. Губенко В.П. Комплексне лікування синдрому зап′ясткового тунелю з використанням ліпіну та нейром′язової електростимуляції // Ліки України.– 2002. – №4. – С. 18–22.

 11. Губенко В.П. Медикаментозні блокади в комплексному лікуванні вертеброгенної попереково-крижової радикулопатії // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10. – №1. – С. 35–38.

 12. Губенко В.П. Нейром'язова терапія в комплексному відновлювальному лікування хворих з невропатією лицевого нерва // Збірник наукових праць Української військово-медичної академії "Проблеми війської охорони здоров'я". – Вип. 13. – Київ, 2003. – С. 133–137.

 13. Губенко В.П. Ефективність сполученого застосування ліпіну та нейром'язової фармако-електростимуляції у комплексному лікуванні хворих на вертеброгенну попереково-крижову радикулопатію // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2003. – №1. – С. 12–14.

 14. Губенко В.П. Ефективність сполученого застосування ліпіну та нейром'язової терапії в комплексному лікуванні хворих на невропатію лицевого нерва // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Вип. 12. – Книга 1. – Київ, 2003. – С. 526–534.

 15. Губенко В.П. Комбінована нейром'язова терапія в комплексному лікуванні хворих на вертеброгенну попереково-крижову радикулопатію // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Вип. 12. – Книга 2. – Київ, 2003. – С. 418–425.

 16. Губенко В.П. Застосування ліпіну в відновлювальному лікуванні невропатії лицевого нерва // Збірник наукових праць головного військового клінічного шпиталю МО України "Сучасні аспекти військової медицини". – Вип. 8. – Київ, 2003. – С. 237–241.

 17. Губенко В.П. Диференційоване застосування електростимуляції в комплексному лікуванні хворих на невропатію лицевого нерва // Український бальнеологічний журнал. – 2004. – №1 – С. 22–26.

 18. Губенко В.П. Вертеброгенний фактор в патогенетичних механізмах розвитку синдрому зап'ясткового тунелю // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Вип. 13. – Книга 2. – Київ, 2004. – С. 299–306.

 19. Губенко В.П., Самосюк І.З., Літус В.І., Зозуля І.С., Чайковський Ю.Б. Спосіб лікування периферичних невропатій. Патент на винахід. Виданий 04.11.97р., № 21174А. Бюл. №1, 27.02.98р.

 20. Губенко В.П., Чайковський Ю.Б., Завадська А.С. Спосіб моделювання тунельної компресійно-ішемічної невропатії. Деклараційний патент на винахід. Виданий 15.02.01р., № 33570А. Бюл. №1, 15.02.2001р.

 21. Губенко В.П., Самосюк І.З., Зачатко Т.М. Спосіб лікування вертеброгенної попереково-крижової радикулоішемії. Патент на винахід. Виданий 07.10.97р., № 20836А. Бюл. №1, 27.02.98р.

 22. Губенко В.П., Семенова М.И., Пелех Л.Е. Лечение больных с поражением лицевого нерва методом миоэлектростимуляции // Тезисы докладов IX Украинской конференции по бионике. – Киев, 1992. – С. 87.

 23. Губенко В.П., Пелех Л.Е., ОвчаренкоА.А. Комплексное лечение радикулоишемии // Тезисы докладов IX Украинской конференции по бионике. – Киев, 1992. – С. 73.

 24. Губенко В.П., Марчук Г.С., Лісайчук Ю.С. Дiагностика i реабiлiтацiя хворих з наслідками травматичних пошкоджень верхніх кінцівок // Тези доповідей 1-го Українського з'їзду рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. – Львів, 1992. – С. 34–35.

 25. Губенко В.П., Пелех Л.Е., Семенова М.І. Відновне лікування хворих з ураженням лицевого нерва // Тези доповідей 1-го Українського з'їзду рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів. – Львів, 1992. – С. 46–47.

 26. Gubenko V.P., Samosuk I.Z., Chaycovskiy U.B., Tkalina A.V., Hondurskaya O.P. Lipin Application in Peripheral Neuropaty Complex Treatment // Proceeding International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current State and Future Prospects (Kiev, May 24-28, 1995). – Kiev, 1995. – Р. 226–227.

 27. Губенко В.П. Эффективность применения липина в комплексном лечении периферических невропатий и вертеброгенных радикулитов // Матеріали науково-практичної республіканської конференції "Проблеми і особливості організації роботи санаторіїв-профілакторіїв у сучасних соціально-економічних умовах". Тези доповідей. – Київ-Одеса, 1996. – С. 126–128.

 28. Губенко В.П., Самосюк И.З., Парамончик В.М., Сердюк А.А. Применение низкочастотной ультразвуковой терапии в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и суставов // Матеріали науково-практичної республіканської конференції "Проблеми і особливості організації роботи санаторіїв-профілакторіїв у сучасних соціально-економічних умовах". Тези доповідей. – Київ-Одеса, 1996. – С. 125–126.

 29. Губенко В.П. Применение липина в комплексном лечении больных с нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента // Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю "Нетрадиційні методи діагностики і лікування в курортній практиці". – Київ, 1997. – Частина 1. – С. 152-153.

 30. Губенко В.П., Зачатко Т.М., Губенко А.М. Ефективність ліпіну при лікуванні вертеброгенних попереково-крижових радикулітів // Материалы международной научно-практической конференции "Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия". 30 сентября-1 октября 1999. – Ялта, Украина, 1999. – С. 190–191.

 31. Губенко В.П., Федоров С.М., Ількер Екші, Наім Ібрахім, Канут Мохамед Ібрахім. Електростимуляція та її застосування у клінічній практиці // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – Випуск 10. – Книга 3. – Київ, 2001. – С. 314–319.

 32. Губенко В.П. Сполучене застосування ліпіну та нейром'язової терапії в комплексному лікуванні хворих на невропатію лицьового нерва // Матеріали VI української конференції молодих вчених "Актуальні проблеми старіння" (28 січня 2005 р.). Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 42–43.

 33. Губенко В.П., Самосюк И.З., Парамончик В.М., Зачатко Т.М. Информационно-методические материалы по внедрению электростимуляции в санаторно-курортных учреждениях. – Киев, 1996. – 53 с.

 34. Губенко В.П., Самосюк И.З., Парамончик В.М. Информационно-методические материалы по внедрению мануальной терапии в санаторно-курортных учреждениях. – Киев, 1996. – 70 с.

 35. Губенко В.П., Самосюк И.З., Парамончик В.М. Электростимуляция в лечении заболеваний центральной и периферической нервной системы // Методичні рекомендації з санаторно-курортного лікування /Під ред. доктора мед. наук, проф. Лободи М.В./ Київ: "Тамед", 1998. – С. 115-141.

 36. Губенко В.П., Самосюк И.З., Губенко А.М., Зачатко Т.М., Федоров С.Н. Постизометрическая релаксация отдельных мышц и мышечных групп. – Учебное методическое пособие. – Киев, 2000. – 28 с.

 37. Губенко В.П., Самосюк І.З., Парамончик В.М., Зачатко Т.М., Федоров С.Н. Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів та відділень в умовах центрів медичної реабілітації. Навчально-методичний посібник для лікарів. – Київ, 2000. – 73 с.

 38. Губенко В.П., Самосюк І.З., Парамончик В.М. та ін. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування. Навчально-методичний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2001. – 316 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...