WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Нами розроблені та запроваджені диференційовані методики ЕС в поєднанні з медикаментозними блокадами та постізометричною релаксацією. ЕС проводилась в залежності від рефлекторних, статодинамічних та невральних порушень. Брались до уваги результати м'язового тестування (ступеня вираженості виявлених змін м'язів): сили (парези), тонусу (гіпер-, гіпотонія), трофіки (гіпотрофія, дистрофія), болі. Враховували рівень (варіант) ураження корінця (радикулопатії L5, L5-S1 та S1) з парезом ступні, больовим синдромом.

У хворих СЗТ проводились диференційовані методики ЕС в залежності від невральних та статодинамічних порушень, брались до уваги результати м'язового тестування (ступеня вираженості змін м'язів): сили (парези), тонусу (гіпер-, гіпотонія), трофіки (гіпотрофія, дистрофія), больового синдрому. Враховували варіант поєднання СЗТ з вертеброгенною торакобрахіалгією, де в лікування включали мануальну терапію.

Дотримуючись тих же принципів, нами були розроблені дифференційовані методики ЕС в залежності від невральних порушень у хворих на НЛН. Враховували варіант ураження лицевого нерва з парезом мімічних м'язів, вираженість парезу, стан збудливості нерва та м'язів, наявність больового синдрому.

У комплексне лікування хворих усіх форм КІН (ВПКР, СЗТ та НЛН) включали медичні препарати, що підсилюють ефект НМЕС ― такі як прозерин, пірацетам, судинні препарати, вітаміни групи В, біостимулятори, ЛФК. Поряд з цим переважно для релаксуючого та протибольового впливу на НМА застосовували блокади з лідокаїном, компреси з дімексидом, оксибутиратом натрію та лідокаїном, масаж, постізометричну релаксацію. Проти набряку нерва використовували дексаметазон, ліпін та ДМХ-терапію. Метою комплексного лікування було досягнення компенсації компресії нерва (корінця) і відновлення його функції.

Дані таблиці №1 показують, що терапевтична ефективність лікування в ІІ і ІІІ групах хворих ВПКР, СЗТ та НЛН виявилась достовірно (P<0,05) вищою в порівнянні з І групою.

Низька ефективність традиційного лікування зумовлює застосування нових препаратів та модифікацію існуючих консервативних методів при різних формах КІН. Виявили статистично достовірні результати при використанні ЛП: відсоток хворих на ВПКР та НЛН виписаних зі значним поліпшенням в ІІ групі був вищий по відношенню до відсотку таких же хворих в І групі (P<0,05), а відсоток хворих на СЗТ, виписаних з поліпшенням в ІІ групі був вищий по відношенню до відсотку хворих з поліпшенням в І групі (P<0,05). Порівняльний аналіз результатів лікування між ІІ та ІІІ групами показав більшу ефективність при застосуванні в комплексі ЛП та диференційованої ФЕКТ НМА: зі значним поліпшенням відсоток хворих на ВПКР, СЗТ та НЛН в ІІІ групі був вищий по відношенню до відсотку зі значним поліпшенням в ІІ групі (P<0,05).

Таблиця 1.

Порівняльні дані клінічної ефективності запропонованих реабілітаційних програм у хворих з різними формами ТКІН

Запропонована реабілітаційна програма

Клінічна форма ТКІН

Всього

n=293

Ефективність лікування – n (%)

Значне поліп-шення

Поліп-шення

Незначне поліп-шення

Відсут-ність ефекту

Комплексна традиційна терапія

(n=89)

І група

ВПКР, (n=35)

10 (28,6)

8 (22,9)

10 (28,6)

7 (20)

СЗТ, (n=24)

4 (16,7)

3 (12,5)

8 (33,3)

9 (37,5)

НЛН, (n=30)

9 (30)

6 (20)

9 (30)

6 (20)

Комплексна традиційна терапія + ЛП

(n=106)

ІІ група

ВПКР, (n=42)

22 (52,4)

Р1<0,05

8 (19)

9 (21,4)

3 (7,1)

СЗТ, (n=29)

6 (20,7)

11 (37,9)

Р1<0,05

12 (41,4)

НЛН, (n=35)

20 (57,1)

Р1<0,05

7 (20)

8 (22,9)

Комплексна традиційна терапія + ЛП та ФЕКТ НМА

(n=98)

ІІІ група

ВПКР, (n=39)

30 (76,9)

Р2<0,05

7 (17,9)

2 (5,1)

СЗТ, (n=30)

16 (53,3)

Р2<0,05

10 (33,3)

4 (13,3)

НЛН, (n=29)

24 (82,8)

Р2<0,05

2 (6,9)

3 (10,3)

Примітки: Р1<0,05 – достовірність різниці між показниками І та ІІ груп, Р2<0,05 – достовірність різниці між показниками ІІ та ІІІ груп

Порівняльні дані ефективності лікування І та ІІ груп хворих на КІН, динаміки клінічних ознак, даних ступеня вираженості больового синдрому та ступеня вираженості парезу м'язів, мануального обстеження свідчили про достовірно вищу ефективність комплексного лікування з використанням ЛП, що супроводжувалось позитивно достовірною динамікою ЕНМГ показників з боку НМА (збільшення швидкості проведення імпульсу по нерву, зростання амплітуди М-відповіді та Н/М коефіцієнта).

Дані електронейроміографії при вивченні трьох форм компресійно-ішемічного ураження свідчили про більш виражений достовірний (P<0,05) позитивний вплив комплексного лікування з застосуванням ЛП на біоелектричну активність НМА.

Також відзначалась позитивна достовірна (P<0,05) динаміка показників периферійного кровообігу у хворих з ВПКР ІІ групи при використанні ЛП, що проявилось підвищенням реографічного індексу судин гомілки на хворій стороні, зниженням дикротичного індексу, нормалізації коефіцієнту асиметрії.

В ІІ групі хворих СЗТ та НЛН теж виявили позитивну достовірну (P<0,05) динаміку даних реографії ураженої сторони, в порівнянні з І групою.

Медикаментозні блокади з ЛП та його введення в рухові і міофасціальні больові (тригерні) точки, нейродистрофічні зони м'язів у лікуванні хворих з КІН сприяли зменшенню больового синдрому, покращили функцію попереково-крижових корінців та периферичний кровообіг, мали вищу ефективність порівняно з традиційними блокадами. Це зумовлено тим, що ЛП стимулював регенерацію та ремієлінізацію нервових волокон завдяки поліпшенню мікроваскуляризації, формуванню менш щільного і більш однорідного сполучнотканинного рубця та встановленню нейро-десмальних відношень у ділянці пошкодження нервового стовбура. Параневральні (паравертебральні корінцеві) блокади з ЛП і дексаметазоном безпосередньо вплинули на патоморфологічний субстрат хвороби і відновлення структури та функції нервових утворень при синдромах неврологічного дефіциту. Крім того, відомо про позитивний вплив ЛП на артеріальну гіпоксемію, тканинну гіпоксію, активацію процесів перекисного окислення ліпідів, що має місце при денервації (Стефанов А.В. и соавт., 1990). Виявлена здатність ліпосом значно зменшувати виразність таких проявів запального процесу, як набряк та альтерація м'яких тканин, гальмувати ріст умовно-патогенної флори (Крейнес В.М. и соавт., 1990). Все це дозволило даний медичний препарат віднести до засобів з саногенетично направленою дією.

Таким чином, ми довели, що застосування ЛП дає можливість здійснення патогенетично та саногенетично обгрунтованого лікування, яке принципово відрізняється від застосованих до теперішнього часу.

Порівняльні дані клінічної ефективності лікування ІІ та ІІІ груп хворих, динаміки клінічних ознак, розподілу за ступенем вираженості больового синдрому та парезу м'язів, даних мануального обстеження свідчили про достовірно вищу ефективність комплексного лікування з застосуванням ЛП та диференційованої ФЕКТ НМА (P<0,05).

Відзначено більш виражену позитивну достовірну (Р<0,05) динаміку показників ЕНМГ з боку НМА (зростання амплітуди М-відповіді та Н/М коефіцієнта) при застосуванні ЛП та диференційованої ФЕКТ НМА у хворих з ВПКР. Також більш виражене збільшення (Р<0,05) амплітуди М-відповіді було в ІІІ групі хворих з СЗТ порівняно з ІІ групою, де лікування складалося з традиційної схеми та ЛП. В ІІІ групі хворих з НЛН теж виявлена більш виражена позитивна достовірна (Р<0,05) динаміка амплітуди глобальної електроміограми та М-відповіді в порівнянні з другою групою.

Порівняння результатів позитивної динаміки показників периферичного кровообігу у хворих на ВПКР показало виражене достовірне (Р<0,05) збільшення кровонаповнення судин гомілок при комплексному лікуванні з застосуванням ЛП та диференційованою ФЕКТ НМА. Також більш виражене збільшення (Р<0,05) кровонаповнення судин передпліч спостерігалось в ІІІ групі хворих з СЗТ порівняно з ІІ групою, де лікування складалося з традиційної схеми та ЛП. При лікуванні хворих з НЛН в ІІІ групі отримали більш виражене (Р<0,05) зниження тонусу судин обличчя в порівнянні з результатами в ІІ групі.

Динаміка клінічної картини та даних ЕНМГ свідчили про відновлення функції уражених нервів (корінців) та паретичних м'язів при комплексному лікуванні з використанням ЛП та диференційованою ФЕКТ НМА. Запропоноване комплексне лікування стимулювало регенерацію та ремієлінізацію пошкоджених нервових волокон нерва, а, згідно даних реографії, нормалізувало регіонарний кровообіг. Розроблений комплекс створив умови для прискорення відновлення рухових функцій, зменшення больових проявів, а поєднання розробленого методу з методиками мануальної терапії дозволило регулювати біомеханіку хребта. Розроблений реабілітаційний комплекс при КІН значно підвищив ефективність загальноприйнятих методів лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...