WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження: регенерація нервів в умовах експериментального моделювання тунельної невропатії та у хворих з периферичними невропатіями компресійно-ішемічного генезу.

Предмет дослідження: морфологічні показники стану нервів при експериментальному моделюванні тунельної КІН на щурах; клінічні особливості та інструментальні дані у хворих з вертеброгенною попереково-крижовою радикулопатією, синдромом зап'ясткового тунелю, невропатією лицевого нерва.

Методи дослідження. Клініко-неврологічне, мануальне та інструментальне обстеження для патогенетичного та саногенетичного обгрунтування схем лікування. Вивчення змін сегментів хребта за допомогою рентгенографії та комп'ютерної томографії. Дослідження функціонального стану НМА методом електронейроміографії. Вивчення регіонарної гемодинаміки методом реовазографії. Вивчення морфології на експериментальній моделі тунельної КІН загальногістологічними, нейрогістологічними та морфометричними методиками дослідження. Комп'ютерна обробка одержаних результатів із використанням методів варіаційної статистики для аналізу ефективності лікування.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше для підвищення якості експериментальної моделі тунельної КІН здійснено стискування за рахунок накладеної на нерв лігатури із заданим терміном розсмоктування.

Виконано морфологічне дослідження впливу ЛП на стан нервів при моделюванні експериментальної тунельної КІН на щурах. Встановлено, що ЛП стимулює регенерацію та ремієлінізації нервових волокон завдяки поліпшенню мікроваскуляризації, формуванню менш щільного і більш однорідного сполучнотканинного рубця та встановленню нейро-десмальних відношень у ділянці компресії нерва.

Вперше проведено клінічне дослідження ефективності ЛП в поєднанні з традиційною терапією у хворих з КІН. Встановлено, що застосований комплекс підвищує ефективність лікування.

Вперше в комплексне лікування хворих з КІН для підтримання НМА в робочому стані до завершення відновлювального процесу в нервах застосована диференційована ФЕКТ НМА, яка побудована на принципі стимуляції та регуляції функціонального та трофічного станів.

Розроблені та вперше застосовані в комплексній терапії параневральні (корінцеві) блокади з ЛП та кортикостероїдом в зону тунеля (радикулопатії) для зняття набряку, стимуляції регенерації та ремієлінізації нервових волокон.

Результати вивчення вираженості функціональних порушень та органічних змін в сегментах хребта вперше були враховані в лікуванні периферичних КІН, що розвинулись як вертеброгенний синдром, для чого було застосовано поєднання параневральних (корінцевих) блокад з ЛП та диференційованою ФЕКТ НМА. Це дозволило регулювати біомеханіку хребта, зміцнити м'язовий корсет поперекової зони у разі затяжного перебігу, нормалізувати тонусно-силові співвідношення між антагоністичними парами м'язів, що в цілому оптимізувало та підвищило ефективність лікування.

Практичне значення одержаних результатів.

На створеній експериментальній моделі виявлено, що патогенетичною основою тунельної КІН є не тільки демієлінізація з вторинною дистрофією аксона, а й формування щільної сполучної тканини і порушення нейро-десмальних відношень у ділянці регенераційної невроми. Запропонована модель тунельної КІН із заданим строком розсмоктування лігатури може бути використана для апробації інших методів лікування

Введення ЛП за умов експериментальної тунельної невропатії сприяє створенню кращих умов мікроваскуляризації, формуванню менш щільного і більш однорідного сполучнотканинного рубця та встановленню нейро-десмальних відношень у ділянці пошкодження нервового стовбура. Морфологічне дослідження впливу ЛП на експериментальній моделі КІН стало обгрунтуванням для застосування цього медичного препарату у хворих.

Враховуючи позитивний вплив ЛП на регенерацію та ремієлінізацію уражених нервів, його застосування рекомендовано в комплексному лікуванні хворих з КІН з суттєвими розладами в зоні ушкодженого нерва (осьових циліндрів і оболонок), функції НМА, периферичного кровообігу. У комплексне лікування таких хворих запропоновано включати диференційовану ФЕКТ. Вона включала реабілітаційні засоби, які підсилюють та потенціюють ефект НМЕС ― антихолінестеразні препарати, ноотропи, парафін-озокеритові аплікації, ЛФК. ЛП, антихолінестеразні та інші загальноприйняті препарати вводяться безпосередньо в уражені м'язи. Для релаксуючого впливу на НМА показані блокади з лідокаїном, компреси з дімексидом, оксибутиратом натрію та лідокаїном, масаж, постізометрична релаксація.

Запропоновані нові медикаментозні параневральні (корінцеві) блокади з ЛП та кортикостероїдом в зону тунеля (радикулопатії) для зняття набряку, стимуляції регенерації та ремієлінізації нервових волокон. З метою потенціювання зняття набряку слід застосовувати ДМХ-терапію на зону тунеля.

Для лікування хворих з периферичними КІН розроблена диференційована ФЕКТ НМА, яка повинна здійснюватись з урахуванням рівня, локалізації та функції уражених нервів, їх кількості, ступеня вираженості парезу, змін у м'язах, больового синдрому, порушень біомеханіки, результатів комп'ютерної томографії, ЕНМГ та РВГ.

Для нормалізації рухових порушень комлексне лікування необхідно призначати в ранні терміни розвитку периферичних КІН. При наявності залишкових явищ у таких хворих після лікування через 1-1,5 місяця проводилися повторні курси із застосуванням ЛП та диференційованої ФЕКТ НМА.

Запропоноване лікування НМА можливо використовувати в умовах стаціонару, поліклініки, санаторно-курортних закладів.

Робота виконана на кафедрі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Результати дослідження впроваджені в практику фізіотерапевтичного відділення та відділення реабілітації клінічної лікарні №8 м. Києва, відділення відновлювального лікування та неврологічних відділень Київського міського шпиталю інвалідів Великої вітчизняної війни, а також використовуються в навчальному процесі на кафедрах медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, неврології і медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача.

Дисертант самостійно обрав тему, здійснив інформаційний і патентний пошук, проаналізував наукову літературу та патентну інформацію з проблем КІН, розробив методологію та етапи проведення експериментальних, клініко-неврологічних та функціональних досліджень. Автором особисто проведено морфологічне вивчення експериментальної тунельної КІН на щурах, запропоновано та апробовано використання ЛП для лікування цієї патології на створеній моделі та в клініці. Дисертант запропонував диференційовану ФЕКТ НМА в поєднанні з ЛП. Автором самостійно розроблений комплекс клініко-неврологічних та функціональних досліджень. Автор особисто проводив формування груп хворих, клінічні та спеціальні інструментальні дослідження хворих (ЕНМГ, РВГ), первинну обробку результатів клінічних та інструментальних методів дослідження. Брав участь в проведенні комп'ютерної томографії. Самостійно аналізував та оцінював дані клініко-інструментальних методів обстеження. Дисертантом проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, сформульовані положення та висновки, підготовлені до друку наукові праці, виступи, науково обгрунтовані практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях. Статистична обробка отриманих даних, аналіз та узагальнення результатів досліджень, оформлення дисертаційної роботи, автореферату і наукових статей здійснено автором також самостійно.


 
 

Цікаве

Загрузка...