WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

Список основних праць, опублікованих за темою дисертації

 1. Гунчак В.М. Імунодепресантна дія нітрату натрію на білих щурів // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету "Проблеми неінфекційної патології". – Біла Церква, 1998. – В. 5, Ч. 1. – С. 38-42.

 2. Зміни процесів обміну у дослідних тварин під впливом сполук амонію/Гунчак В.М., Харів І.І., Коваленко П.П., Кравчук Л.М. // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 1999. – В. 3, Ч. І. – С. 31-33. (Дисертант опрацював літературні дані і результати власних досліджень, йому належить участь в їх аналізі та написанні статті).

 3. Метгемоглобінемія – як тест ранньої діагностики нітратно-нітритної інтоксикації / Гуфрій Д.Ф., Скорохід В.Й., Гунчак В.М., Хомик Р.І. // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2000. В. 1, Ч. І. – С. 33-37. (Дисертант брав участь у виконанні експериментальних досліджень, аналізі результатів та написанні статті).

 4. Гунчак В.М. Окремі аспекти впливу нітрату натрію на організм птиці // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2000. – Т. 2, № 3-4. – С. 110-112.

 5. Вплив окремих вітамінних препаратів на нагромадження нітритних сполук у крові і сечі / Гунчак В.М., Васів Р.О., Гуфрій Д.Ф., Скорохід В.Й., Хомик Р.І. // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2000. – Т. II, № 2, Ч. І. – С. 47-51. (Дисертант є співавтором ідеї, покладеної в основу статті. Йому належить участь в опрацюванні робочої схеми експерименту, отриманні та аналізі результатів і написанні статті).

 6. Гунчак В.М. Морфологічні показники крові птиці за експериментального нітратного навантаження // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2001. – Т. 3, № 4, В. 3. – С. 38-42.

 7. Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Скорохід В.Й. Особливості сучасних тлумачень токсикодинаміки нітратно-нітритних інтоксикацій в організмі щурів за умов навантаження його свинцем // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2001. – Т. 3, № 3. – С. 34-38. (Дисертанту належить ідея, покладена в основу статті, опрацювання робочої схеми експерименту, участь у проведенні досліджень, аналізі результатів та написанні статті).

 8. Гунчак В.М. Вплив нітратного навантаження організму курчат на активність окремих ферментів крові // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2001. – Т. 3, № 1. – С. 82-83.

 9. Гунчак В.М. Вплив нітратів на дезінтоксикаційну функцію печінки // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2002. – Т. 4, № 1. – С. 5-7.

 10. Гунчак В.М. До вивчення питання про мутагенну дію нітратів і нітритів в організмі щурів // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ, 2002. – В. 55. – С.46–49.

 11. Гунчак В.М., Гунчак А.В. Вплив нітратів на поствакцинальний імунітет у курчат // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2002. – № 5-6. – С. 44-45. (Дисертант провів експериментальні дослідження, брав участь в інтерпретації отриманих результатів та написанні статті).

 12. Вплив солей кадмію на окремі показники крові щурів на тлі нітратного навантаження / Гуфрій Д.Ф., Скорохід В.Й., Гунчак В.М., Канюка О.І. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2002. – Т. 2(21). – С. 295-297. (Дисертант є співавтором ідеї, що покладена в основу статі. Брав участь у проведенні експериментів, обґрунтуванні отриманих результатів і написанні статті).

 13. Гунчак В.М., Гунчак А.В. Вплив нітрату натрію та ацетату свинцю на деякі ланки обміну речовин в організмі щурів // Укр. біохім. журнал. – 2002. – Т. 74, № 4 /додаток 2/. – С. 218.

 14. Гунчак В.М. Вплив метіоніну на антиоксидантний статус курчат-бройлерів при нітратно-нітритному токсикозі // Ветеринарна медицина. Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2003. – В. 81. – С. 112-115.

 15. Гунчак В.М. Гістоморфологічні зміни у внутрішніх органах курчат за умов хронічного нітратного токсикозу // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5, № 4. – С. 27-30.

 16. Гунчак В.М. Рівень електролітів у крові курчат при нітратно-нітритному токсикозі // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2003. – В. 25, Ч. ІІ. – С. 59-64.

 17. Фактори, що впливають на забруднення продуктів харчування та продовольчої сировини нітратами / Д.Ф. Гуфрій, В.Й.Скорохід, В.М.Гунчак, О.І. Канюка // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2003. – Т. 5(4), Ч. 1. – С. 106-114. (Дисертант брав участь в аналізі літературних та власних досліджень, їх інтерпретації та написанні статті).

 18. Гунчак В.М. Застосування фенарону для зменшення токсичної дії нітратів // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми. 2004. – № 2(ІІ). – С. 153-154.

 19. Гунчак В.М. Профілактична дія аскорбінової кислоти при наявності нітратів у кормі // Птахівництво. Міжвід. темат. наук. зб. – Алушта, 2004. – В. 55. – С. 232-234.

 20. Гунчак В.М. Застосування метіоніну для зменшення токсичної дії нітратів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2004. – Т. 6, № 3, Ч. 1. – С. 84-88.

 21. Гунчак В.М. Новий антиоксидант "Метіфен" та його застосування для профілактики нітратно-нітритного токсикозу у курей // Сільський господар. – 2004. – № 7. – С. 13-15.

 22. Вплив фенарону на дезінтоксикаційну функцію печінки при нітратно-нітритному токсикозі у курчат / Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Хомик Р.І. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького. – Львів, 2004. – Т. 6, № 3, Ч. 3. – С. 38-41. (Дисертанту належить ідея, покладена в основу статті, він розробив схему експерименту, брав участь в отриманні результатів і написанні статті).

 23. Patogenesis of nitrat and nitrite roisonong of the introduction of nitrates into their organism with fodded or water./ Skorochid V., Hunchak V., Khomyk R., Guphrij D. //Ukrainian-Austrian symp. "Agriculture: Science and Practice". – Lviv, 1996. – P. 113.

 24. Huntschak W. Unspezifische zellimmunitat bei der adaption zum einfluss der kleinen dosen des Natriumnitrits // 2 Symposium Osterreich – Ukraine / Landwirtschaft. – Wien, 2000. – Р. 34-35.

 25. Гунчак В.М. Нітратно-нітритний токсикоз у тварин і птиці, шляхи його усунення та отримання якісної продукції від них // Інформаційний листок. – Львів. – 2001. – 6 с. (Дисертант брав участь у підготовці інформаційного листка).

 26. Методичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отруєнні нітратами та нітритами // Розробники: співробітники кафедри фармакології і токсикології Національного аграрного університету, Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького та Центральної лабораторії ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України /Затверджено науково-технічною радою Державного департаменту ветеринарної медицини України. – Харків, 2001. – 58 с. (У цих рекомендаціях використані матеріали експериментальних досліджень автора).

 27. Довідник сучасних лікарських препаратів для практики ветеринарної медицини // Авторський колектив за заг. ред. Гунчака В.М. – Львів. – 2003. – 239 с.

 28. Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І. Технічні умови України ТУ У 24.4 – 31003546-001-2004 "Метіфен" // Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України 29 вересня 2004. Термін введення в дію із 2004 р. – 10 с. (Дисертант на основі проведених досліджень оформив технічні умови на препарат).

 29. Гунчак В.М. Настанова по застосуванню препарату "Метіфен" // Затверджена Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок. – Львів, 2004. – 2 с.

 30. Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І. Спосіб профілактики токсичної дії нітратів корму і корекції обміну речовин у курей-бройлерів// Рішення про видачу деклараційного патенту на винахід (Реєстр. номер 2004604928 від 18 листопада 2004).

Анотації

Гунчак В.М. Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія. – Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2005.

Дисертація присвячена вивченню хронічного нітратно-нітритного токсикозу у курчат та застосуванню антиоксидантів для зниження токсичної дії нітратів на організм птиці. Вперше розкрито нові аспекти патогенезу нітратно-нітритного токсикозу. Встановлено, що у цьому процесі поряд із метгемоглобіноутворенням вирішальну роль на клітинному рівні відіграють процеси вільнорадикального окиснення фосфоліпідів біологічних мембран клітин із подальшим розвитком окиснювального стресу, а також пригнічується гуморальний імунітет та ослаблюється поствакцинальна імунна відповідь. Досліджено морфологічні і біохімічні зміни у крові та гістологічні зміни у внутрішніх органах, встановлено пригнічення білоксинтезуючої, дезінтоксикаційної, антиоксидної функцій печінки у птиці при наявності в кормах нітратів і нітритів понад допустиму добову дозу. Запропоновано ефективні методи корекції гомеостазу за допомогою антиоксидантів. У модельних дослідах на щурах за показниками метафазного аналізу клітин кісткового мозку і кількістю еритроцитів з мікроядрами встановлено мутагенну дію нітритів у дозі ЛД50.


 
 

Цікаве

Загрузка...