WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

ДР 2.3К 2.3

Реактор Р9

Приготування мазевої основи (ПЕО-400 іПЕО-1500)

ДР 2.4К 2.4

Реактор Р14

Введення суспензії метилурацилу в основу

ТП 3.1К 3.1

Реактор Р14

Введення розчину натрію гепарину в основу

ТП 3.2К 3.2

Реактор Р14

Гомогенізація мазі

ТП 3.3К 3.3

РПА

ФП-15

Виготовлення мазі

ТП 3

Втрати

Шаровий млин,РМ-3

Втрати

Втрати

Рис. 8 Технологічна схема виготовлення мазі "Трофепарин".

Подрібнений і просіяний метилурацил змішують з ПЕО 400 у співвідношенні 2:1. Паралельно готують розчин натрію гепарину у воді. Мазеву основу готують шляхом сплавлення ПЕО 400 і ПЕО 1500. До мазевої основи додають суспензію метилурацилу і розчин натрію гепарину. Суміш гомогенізують і фасують в туби.

 1. Фізико-хімічні і фармакологічні дослідження мазі "Трофепарин"та розробка методів аналізу

Реологічні характеристики активно впливають на споживчі вимоги (процес екструзії з труб, зручність і легкість намащування на шкіру), виробничі характеристики (процес диспергування, фасування), вивільнення лікарських речовин і терапевтичну ефективність препарату.

Для вивчення структурно-механічних властивостей поліетиленоксидної основи було виготовлено 5 зразків з різним співвідношенням поліетиленоксиду 400 (ПЕО 400) і поліетиленоксиду 1500 (ПЕО 1500):

зразок № 1 – 8:2; № 2 – 9:1; № 3 – 7:3; № 4 – 6:4; № 5 – 7,5:2,5.

Вивчення структурно-механічних властивостей проводили на ротаційному віскозиметрі "Реотест-2" при температурі 201°С (передбачувана температура зберігання мазі) та 341°С (температура шкіряного покрову людини). На основі отриманих даних були побудовані криві залежності напруги зсуву r від швидкості зсуву Dr (рис. 9).

1

2

4

3

5

Як видно з рисунку, крива плинності дослідного зразка основи № 1 повністю вкладається в область реологічного оптимуму, кордони якого позначені кривими А-А і В-В. Це дає можливість стверджувати, що співвідношення ПЕО 400 і ПЕО 1500 – 8:2 являється оптимальним.

З метою опрацювання технології виробництва мазі в заводських умовах нами була розроблена математична модель залежності напруги зсуву від швидкості зсуву, співвідношення поліетиленоксидів і температури, яка має вигляд:

 a1+a2t)С -( a3-t) lnDr

З метою повної і об'єктивної оцінки споживчих властивостей розробленої мазі, були проведені експерименти по визначенню напруги зсуву в діапазоні швидкостей зсуву 125-275 с-1, при яких моделюється намащуваність гідрофільних мазей на шкіряний покров. На основі отриманих даних будували обмежені реограми плину (рис. 10).

Рис. 10 Обмежені реограми плину мазі "Трофепарин" притемпературі 20˚С: 1 – через 2-3 с; 2 – через 15 с.

Як видно з рисунку, намащуваність мазі є задовільною, бо обмежені реограми плину повністю вкладаються в зону реологічного оптимуму, обмеженого площею багатокутника АБВГДЕКЛМ.

Важливим показником якості, який впливає на фармакологічну дію препарату та характеризує фізико-хімічні процеси, є значення рН. Тому нами було проведено вивчення рН 10% розчинів мазі безпосередньо після приготування і в процесі зберігання при різних температурах. Результати досліджень свідчать, що водневий показник знаходиться в межах 6,75-6,90 і в процесі зберігання мазі суттєво не змінюється.

Для здійснення контролю за якістю мазі та кількісним вмістом в ній діючих речовин нами розроблені методики якісного і кількісного аналізу мазі "Трофепарин". Дослідження проводились на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету під керівництвом професора Болотова В.В.

Кількісне визначення гепарину натрію в препараті проводили біологічним методом in vitro за спроможністю випробуваного препарату запобігати згортанню рекальцифінованої плазми. Для цього була використана заморожена стандартна плазма барана.

Ідентифікація метилурацилу проводилась методом тонкошарової хроматографії. Для кількісного визначення метилурацилу в мазі був використаний спектрофотометричний метод. Вимірювали оптичну густину дослідного розчину на спектрофотометрі при довжині хвилі 260 нм. Для кількісного визначення споріднених домішок метилурацилу в мазі "Трофепарин" використовували метод газорідинної хроматографії. Точність і відтворюваність методів аналізу, що запропоновані, доведено результатами статистичної обробки експериментальних даних.

Доклінічні фармакологічні дослідження мазі "Трофепарин" проводились на базі кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету під керівництвом професора Березнякової А.І.

На підставі проведених досліджень антикоагулянтної активності можна стверджувати, що мазь "Трофепарин" суттєво впливає на час кінця згортання, збільшує час початку згортання і тривалість процесу згортання крові у порівнянні з антикоагулянтною активністю гепаринової мазі промислового виробництва.

Для оцінки специфічної дії мазі "Трофепарин" як ранозагоюючого засобу були проведені дослідження на моделі механічного пошкодження шкіри у щурів. Отримані результати свідчать про те, що ранозагоююча активність мазі "Трофепарин" значно перевищує активність гепаринової та метилурацилової мазей.

Репаративну активність мазі "Трофепарин" вивчали на моделі лінійних різаних ран у щурів. В результаті проведених досліджень встановлено, що показники репаративної активності мазі "Трофепарин" істотно перевищують аналогічні показники мазі метилурацилової та майже в три рази  гепаринової мазі.

Результати субхронічного досліду по вивченню токсичності мазі свідчать про біологічну нешкідливість мазі "Трофепарин".

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1. На підставі проведених біофармацевтичних, фізико-хімічних, мікробіологічних, технологічних і фармакологічних досліджень розроблено склад та технологію нової комбінованої мазі з натрію гепарином і метилурацилом для лікування варикозної хвороби та її ускладнень. Обґрунтовано склад мазевої основи – сплав поліетиленоксидів з молекулярною масою 400 і 1500 у співвідношенні 8:2 та визначена оптимальна концентрація діючих речовин: натрію гепарину – 10000 ОД і метилурацилу – 10%.

 2. Проведено термогравіметричний аналіз натрію гепарину, метилурацилу, мазевої основи та мазі "Трофепарин", на підставі якого встановлено температурний режим введення діючих речовин до складу мазі, а саме – введення натрію гепарину в основу і сплавлення поліетиленоксидів з молекулярною масою 400 і 1500 необхідно проводити при температурі 50°С. Метилурацил являє собою термостабільну речовину і його температурний режим введення в основу не має важливого значення.

 3. Проведено визначення фракційного складу часток метилурацилу і встановлено, що основна маса порошку метилурацилу у складі мазі має розмір часток від 10 до 70 мкм, що відповідає вимогам до лікарських препаратів для місцевого призначення. На підставі вивчення структурно-механічних властивостей доведено, що введення до складу основи натрію гепарину (10000 ОД) та метилурацилу (10%) не призводить до погіршення реологічних властивостей мазі.

 4. Проведена розробка математичної моделі реологічних параметрів поліетиленоксидної основи, результати якої можуть бути використані при опрацюванні технології виробництва мазі в заводських умовах.

 5. За результатами проведених біофармацевтичних, фізико-хімічних, технологічних і фармакологічних досліджень розроблена технологія і складені технологічна та апаратурна схеми виробництва мазі під умовною назвою "Трофепарин".

 6. Розроблені методики якісного аналізу та кількісного визначення діючих речовин мазі – натрію гепарину та метилурацилу при сумісній присутності. Складено проект аналітичної нормативної документації.

 7. Вивчена осмотична активність мазі "Трофепарин" і встановлена можливість її використання як в першій так і в другій фазі раневого процесу.

 8. Досліджена консервуюча дія поліетиленоксидної основи і мазі "Трофепарин". Доведено, що при зберіганні дослідних зразків спостерігається повна відсутність життєздатних мікроорганізмів. Проведена оцінка мікробіологічної чистоти мазі "Трофепарин". Встановлено, що за мікробною чистотою мазь задовольняє вимогам ДФУ.

 9. На підставі проведених фармакологічних досліджень встановлено, що мазь "Трофепарин" має виражену антикоагулянтну, ранозагоюючу і репаративну активність. За результатами гострої токсичності мазь, згідно загальноприйнятої класифікації, відноситься до VI класу, а саме, "відносно нешкідливі речовини".

 10. Розроблено тимчасовий технологічний регламент на виробництво мазі "Трофепарин" та проведена його апробація в умовах промислового виробництва ТОВ "ФК "Здоров'я".

 11. Досліджена стабільність мазі "Трофепарин" і встановлено, що термін придатності препарату складає 2 роки при зберіганні при температурі 202°С.

 12. Проведені біофармацевтичні, фізико-хімічні, фармакологічні та технологічні дослідження мазі "Трофепарин" дають можливість запропонувати її як лікарський засіб для лікування варикозної хвороби та її ускладнень.


 
 

Цікаве

Загрузка...