WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

Наукові праці опубліковані у співавторстві з Чуєшовим В.І.,Рубан О.А., Рибак В.А., Кузнєцовою В.М.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертаційної роботи доповідались на:

  • ІХ Російському Національному конгресі "Человек и лекарство". – Москва, 2002 р.

  • Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фармація ХХІ століття". – Харків, НФаУ, 2002 р.

  • ІІІ Всеукраїнській конференції "Клінічна фармація в Україні". – Харків, НФаУ, 2002 р.

  • Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Вчені майбутнього". – Одеса, 2002 р.

  • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія" – Харків, НФаУ, 2003 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових робіт – у тому числі 3 статті у фахових журналах, 5 тез доповідей, деклараційний патент України.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 129 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури (розділ 1), розділу, присвяченому об'єктам і методам досліджень (розділ 2), експериментальної частини (розділ 3-5), загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота містить 27 рисунків та 22 таблиці. Список використаної літератури складає 193 джерела, у тому числі 32 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Розробка складу мазі

Аналіз даних літератури та вивчення проблеми місцевого лікування варикозної хвороби та її ускладнень дозволили обґрунтувати введення до складу мазі речовини, яка проявляє антитромботичну дію, активізує фібрінолітичні властивості крові та зменшує запальний процес і речовини, що регулює процеси репарації. В якості однієї з них нами обрано натрію гепарин, в якості іншої – метилурацил.

Натрію гепарин за хімічною будовою відноситься до групи аніонних полісахаридів. Механізм антикоагулянтної дії гепарину полягає в підвищенні активності фібрінолітичної системи за рахунок утворення комплексу з антиплазміном. Роль натрію гепарину пов'язана з ліквідацією стазу крові в розширених поверхневих венах, прискоренням кровообігу та зменшенням набряку кінцівок.

Метилурацил за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину. Він сприяє синтезу піримідинових основ в клітинах, що посилює їх ріст і розмноження, покращує репаративні процеси, прискорює загоєння ран, стимулює клітинні і гуморальні фактори імунного захисту. Місцеве застосування метилурацилу прискорює відторгнення некротичних тканин, зменшує гнійно-запальні явища в ранах і виразках, сприяє утворенню грануляцій.

При розробці нового лікарського препарату у формі мазі з зазначеними діючими речовинами першим етапом нашої роботи став вибір оптимального носія. Однією з найголовніших вимог, що висуваються до мазевих основ, є спроможність легко вивільняти діючі речовини та забезпечувати їх належне всмоктування. Тому нами були проведені біофармацевтичні дослідження вивільнення метилурацилу з різних мазевих основ.

В якості дослідних зразків основ були використані: емульсійна типу масло/вода, емульсійна типу вода/масло (Кутумової), гідрофільна (поліетиленоксидна), гідрофільна ХНІХФІ, гель карбополу та основа з проксанолом. Склад основ наведений в таблиці 1.

На вищенаведених мазевих основах були виготовлені зразки мазей з концентрацією метилурацилу 10% на 100 г мазі (згідно з даними літератури).

Таблиця 1

Досліджувані мазеві основи

Тип мазевої основи

Допоміжні речовини

Вміст допоміжних речовин в основі, г

1

Емульсійна основа типу масло/вода

Олія вазелінова

Гліцерин

Емульгатор № 1

Вода очищена

20,0

10,0

9,0

61,0

2

Емульсійна типу вода/масло (Кутумової)

Вазелін

Емульгатор Т-2

Вода очищена

60,0

10,0

30,0

3

Гідрофільна основа (поліетиленоксидна)

Поліетиленоксид 400

Поліетиленоксид 1500

80,0

20,0

4

Гідрофільна основа ХНІХФІ

Олія вазелінова

Твін-80

Вищі жирні спирти

Поліетиленоксид 400

Вода очищена

25,0

5,0

25,0

12,0

33,0

5

Гелева основа

Карбопол 934

Пропіленгліколь

Гліцерин

Ніпагін

Ніпазол

Гідроксид амонію

Вода очищена

0,8

20,0

5,0

0,18

0,03

0,3

73,69

6

Основа з проксанолом

Проксанол 268

Поліетиленоксид 400

Поліетиленоксид 1500

Вода очищена

19,8

59,36

14,84

6,0

Для визначення залежності концентрації метилурацилу від часу проведення досліду вивчали кінетику вивільнення метилурацилу в буферний розчин з рН 7,8. Залежність концентрації метилурацилу в середовищі для діалізу від часу проведення досліду наведена на рисунку 1.

Аналіз одержаних даних показав, що найбільш повне вивільнення метилурацилу проходить з мазі, яка виготовлена на ПЕО основі (зразок №3); максимальна кількість метилурацилу в діалізаті спостерігається через 7-8 годин досліду. Мазі, виготовлені на гелевій (зразок №5) та проксанольній (зразок №6) основах, показали значно менший рівень вивільнення метилурацилу. Водночас, зразки № 1, 2, 4 виявили досить низький рівень вивільнення метилурацилу, що дозволяє виключити їх з подальших досліджень.

З метою вивчення тенденції вивільнення натрію гепарину нами були проведені дослідження антикоагулянтної активності зразків мазей з вмістом натрію гепарину 10000 ОД/100 г на основах: поліетиленоксидна (мазь№1), гелева (мазь№2), проксанольна (мазь№3).

Антикоагулянтну активність зразків мазей вивчали за допомогою приладу коагулограф Н-334.

Визначали вплив досліджуваних зразків на час початку згортання крові (рис. 2), час кінця згортання крові (рис. 3) і тривалість процесу згортання крові (рис. 4).

Антикоагулянтну активність розраховували за рівняннями (1-3).

Як видно з наведених рисунків, найвищій рівень антикоагулянтної активності спостерігається для мазі, виготовленій на поліетиленоксидній основі: мазь збільшує час початку згортання, суттєво впливає на час кінця згортання і тривалість процесу згортання крові. Зразки, виготовлені на гелевій і проксанольній основах виявили помірний рівень антикоагулянтного ефекту.

З метою вибору оптимальної концентрації натрію гепарину було проведено визначення його ефективної дози на моделі карагенінового набряку. Дослідження проводилися на кафедрі патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету під керівництвом професора Березнякової А.І.

Для досліджень були виготовлені зразки мазі на поліетиленоксидній основі з вмістом гепарину 5000 ОД, 7500 ОД, 10000 ОД, 12000 ОД, 15000 ОД на 100 г мазі.

Ефективну дозу натрію гепарину розраховували за методом Б.М.Штабського по формулі:

ED50=X1 + , (4)

де: X1 і X2 – значення двох крайніх випробуваних доз;

Y1 і Y2– відповідні відсотки ефекту.

ED50=7500 + 10000 ОД

Отримані результати представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Показники визначення ефективної дози натрію гепарину

Вміст субстанції у зразку(ОД/100 г)

Об'єм лапи після лікування (відн. од.)

% пригнічення набряку

Р

5000

27,31,3

11,2

0,001

7500

21,41,4

26,1

0,001

10000

12,31,1

62,1

0,001

12000

10,22,4

68,8

0,001

15000

8,14,4

69,7

0,001


 
 

Цікаве

Загрузка...