WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК: 615.454.1.014:616.14-007.63:612.115.35

ГРИЦЕНКО ВІТА ІВАНІВНА

Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенякандидата фармацевтичних наук

Харків — 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професорЧуєшов Владислав Іванович Національний фармацевтичний університет завідувач кафедри промислової фармації

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професорКазарінов Микола ОлександровичДержавне підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів"завідувач лабораторії таблеткових лікарських засобів

доктор фармацевтичних наук, професорГладишев Віталій ВалентиновичЗапорізький державний медичний університет професор кафедри технології ліків

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освітиім. П.Л.Шупика, кафедра технології ліків та клінічної фармації

Захист дисертації відбудеться "_22_" квітня 2005 рокуо 1200 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "_19" березня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради

д. біол. наук, проф. Малоштан Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема забезпечення населення України високоефективними лікарськими засобами потребує створення нових вітчизняних препаратів з урахуванням вимог сучасної фармації.

За даними досліджень ВООЗ варикозна хвороба у різних її формах і проявах виявляється у 62% населення. Крім того, в значній кількості випадків при цій патології виникають ускладнення у вигляді варикозних виразок.

Лікування варикозної хвороби та її ускладнень вимагає комплексного підходу, зокрема використання засобів, що мають багатоспрямовану фармакологічну активність. Використання лікарських засобів комбінованої дії дозволяє комплексно впливати на перебіг патологічного процесу, підвищує ефективність терапії та знижує ризик можливих ускладнень.

На сьогодні фармацевтичний ринок препаратів для місцевого лікування захворювань венозної системи відрізняється широтою і різноманітністю асортименту. В арсеналі лікарських засобів для лікування цієї патології значне місце займають м'які лікарські форми, серед яких більшість складають мазі закордонного виробництва. Номенклатура вітчизняних мазей залишається досить обмеженою і більшість з них проявляє однонаправлену дію.

Широке розповсюдження варикозної хвороби та відсутність високоефективних засобів для її лікування диктують необхідність пошуку нових лікарських препаратів.

Виходячи з наведеного слід зазначити, що проблема створення мазей багатоспрямованої дії з обґрунтуванням оптимального складу лікарських речовин, раціональним вибором основи і оптимальною технологією є досить актуальною і відкриває нові можливості в комплексній терапії варикозної хвороби та її ускладнень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету ("Хімічний синтез, виділення та аналіз нових фармакологічно активних речовин, встановлення зв'язку "структура – дія", створення нових лікарських препаратів", № державної реєстрації 0198U007011) та проблемної комісії "Фармація" МОЗ України.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розробка науково обґрунтованого складу, технології і методів контролю якості м'якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом для лікування варикозної хвороби, тромбофлебіту, трофічних розладів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

  • провести аналіз літературних джерел з питань лікування захворювань венозної системи;

  • провести комплекс фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних, мікробіологічних та фармакологічних досліджень з метою вибору та обґрунтування оптимального складу мазі;

  • обґрунтувати та розробити технологію виготовлення мазі з гепарином та метилурацилом;

  • провести дослідження щодо визначення основних показників якості запропонованої мазі, розробити проект аналітичної нормативної документації (АНД);

  • вивчити специфічну активність та нешкідливість розробленого лікарського засобу при місцевому застосуванні;

  • визначити умови і термін зберігання препарату;

  • розробити проект тимчасового технологічного регламенту на виробництво мазі та провести його апробацію в умовах промислового виробництва.

Об'єкт дослідження - м'які лікарські форми, що використовують для лікування варикозної хвороби; гідрофільні, гідрофобні, абсорбційні мазеві основи, субстанції натрію гепарину, метилурацилу, мазь під умовною назвою "Трофепарин".

Предмет дослідження - розробка науково обґрунтованого складу і технології лікарського засобу для місцевого лікування варикозної хвороби, тромбофлебіту, трофічних розладів. Визначення оптимальної концентрації діючих і допоміжних речовин, їх сумісності, а також вивчення фізико-хімічних і біофармацевтичних властивостей розробленого складу мазі.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані загальноприйняті органолептичні, технологічні, біофармацевтичні, фізико-хімічні (визначення рН, осмотичної активності, реологічних характеристик, термогравіметричний аналіз), математичні (планування експерименту, статистична обробка результатів), мікробіологічні та фармакологічні методи дослідження, які дозволяють проводити об'єктивну оцінку якісних характеристик мазі на підставі експериментально одержаних та статистично оброблених результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано та експериментально підтверджено раціональний склад і технологію виробництва нового лікарського препарату у формі мазі з натрію гепарином і метилурацилом для комплексної терапії варикозної хвороби та її ускладнень.

Вперше всебічно вивчені фізико-хімічні та біофармацевтичні властивості розробленого лікарського препарату, запропоновані методи ідентифікації і кількісного визначення діючих речовин.

Проведено термогравіметричний аналіз натрію гепарину, метилурацилу, мазевої основи та мазі "Трофепарин", на підставі якого встановлено температурний режим введення діючих речовин до складу мазі.

Розроблено математичну модель реологічних параметрів поліетиленоксидної основи, яка може бути використана при опрацюванні технології в заводських умовах.

В експерименті на лабораторних тваринах досліджена специфічна активність і біологічна нешкідливість мазі.

Досліджена стабільність розробленої мазі, умови зберігання та термін її придатності.

За одержаними результатами досліджень отримано деклараційний патент України №64483 А.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано новий лікарський препарат у формі мазі під умовною назвою "Трофепарин" для місцевого лікування варикозної хвороби та її ускладнень.

Розроблено тимчасовий технологічний регламент на виробництво мазі, проект аналітичної нормативної документації. Технологія виробництва мазі "Трофепарин" апробована в умовах промислового виробництва ТОВ "ФК "Здоров'я".

Окремі фрагменти роботи впроваджені до навчального процесу кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 16.12.2004 р.); кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського (акт впровадження від 19.10.2004 р.); кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (акт впровадження від 24.11.2004 р.); кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 9.12.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором особисто здійснено пошук та аналіз літературних джерел з поставлених питань, науково і експериментально обґрунтовано склад та технологію нової лікарської форми з натрію гепарином і метилурацилом – мазі "Трофепарин", проведено дослідження фізико-хімічних, біофармацевтичних, технологічних властивостей; за участю автора проведені дослідження фармакологічних властивостей, відпрацьовані методики якісного і кількісного аналізу препарату; розроблено тимчасовий технологічний регламент та проект аналітичної нормативної документації.


 
 

Цікаве

Загрузка...