WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Опит. мотивації В.Гербачевського

G84 – рівень домагань

1,38

4,06

-2,89

0,00

G90 – мобілізація зусиль

1,38

4,46

-3,48

0,001

Порівняно з іншими групами досліджуваних у групі високореалізованих у професійній сфері жінок виявлено:

1) вищий рівень задоволеності професійною діяльністю та життям загалом, що відповідає першому критерію професійної самореалізації;

  1. вищий рівень реалізації життєвих планів щодо кар'єри і сім'ї, реалізації професійних цінностей, більша сила мотивації, що підтверджує адекватність другого критерію;

  2. вищий рівень спирання на себе, автономності, що підтверджує правомірність третього критерію;

  3. вищий рівень креативності, самоповаги, що відповідає четвертому критерію.

Отже, критерії професійної самореалізації знайшли емпіричне підтвердження. Жінки з групи ВК відповідають високому рівню професійної та особистісної самореалізації. Характеристики реалізованих у професійній діяльності жінок відповідають показникам становлення особистості.

Професійно нереалізовані жінки продемонстрували порівняно з високореалізованими недовірливе ставлення до оточуючих та схильність до конкурентної поведінки, вищий рівень незалежності (за даними опитувальника Кеттелла) при реально більш залежному становищі, що свідчить про неконгруентність. У цих жінок спостерігаються негативні показники самоставлення та низька самоповага, низький рівень мотивації до діяльності та емоційна нестійкість. З одного боку, це свідчить про певні індивідуально-психологічні особливості - внутрішню конфліктність, незадоволеність собою та життєвими умовами, неадаптивність, небажання щось змінити або почуття безсилля, відчаю внаслідок низької віри у власні сили. З іншого боку, така ситуація може бути результатом дезадаптації за несприятливих життєвих умов, що наявні у суспільстві епохи трансформації. Кваліфікована психологічна робота з такими жінками могла б налагодити адаптаційні та мотиваційні процеси, допомогти сформувати позитивне самоставлення за наявних умов та розробити стратегії особистісних змін з метою покращення суб'єктивної та об'єктивної реальності. Ефективними у психокорекційній роботі з такими жінками могли б бути індивідуальні бесіди і консультації, групові заняття у формі тренінгів впевненості у собі, мотиваційного тренінгу та тренінгу прийняття рішень.

Отже, професійна самореалізація жінки є позитивним чинником становлення її особистості. Такий висновок дає підстави рекомендувати у процесі виховання жіночої молоді звертати увагу на формування активної особистісної позиції, власної життєвої стратегії, націленості на процес особистісної самореалізації, у тому числі професійної.

За формулою В.Джемса (самоповага=успіх/рівень домагань), вищий рівень самоповаги спостерігатиметься у двох випадках: 1) вищий успіх; 2) нижчий рівень домагань. При підстановці у формулу В.Джемса числових значень, отриманих у ході емпіричного дослідження, де успіхові відповідатиме суб'єктивна оцінка ступеня реалізації життєвих планів (СРЖП) у відповідній групі, рівневі домагань – показник G84 із опитувальника мотивації Гербачевського, який діагностує рівень домагань особистості, отримуємо значення очікуваного рівня самоповаги у групах ВК, НК, ВС і НС (табл.2).

Рівень домагань у групі з високим рівнем самореалізації у сфері сім'ї (ВС) справді найвищий, однак і успіх оцінено теж найвищими балами. Як видно із таблиці 2, найнижчого рівня самоповаги слід очікувати у групі нереалізованих у сім'ї (НС), далі у порядку зростання рівня самоповаги мали б розташуватись групи НК, ВК та ВС. Однак, отримані із опитувальника особистісної орієнтації значення за шкалою самоповаги (Р20) не відповідають очікуваним (див. табл.2).

Найвищий рівень самоповаги спостерігається у групі високореалізованих у кар'єрі (ВК), другу позицію займає група нереалізованих у сфері сім'ї (НС), нижчі за неї показники самоповаги мають високореалізовані у сімейній сфері жінки (ВС), найнижчий рівень – у жінок з низьким рівнем професійної самореалізації.

Таблиця 2

Очікуваний та реальний рівень самоповаги у контрастних групах НС і ВС, НК і ВК

Група

Рівень домагань (G84)

Очікуваний рівень самоповаги (за формулою В.Джемса)

Показник самоповаги (Р20) за шкалою РОІ

НС – нереалізовані у сфері сім'ї

1,19

0,87

57,7

ВС – високореалізовані у сфері сім'ї

2,34

2,38

53,7

НК – нереалізовані у кар'єрі

1,38

1,58

47,1

ВК – високореалізовані у кар'єрі

4,06

1,83

58,1

Отже, реалізованість у сімейній сфері не підвищує самоповаги жінки. Підвищенню рівня домагань та самоповаги особистості жінки сприяє її професійна самореалізація. Таким чином, професійна самореалізація особистості жінки може виступати мірилом успішності особистісного становлення.

У групі ВС (див.табл.3) спостерігається низький рівень самоповаги і автономності при високій відповідальності, емоційна нестабільність, сензитивність, емоційність, тривожність, відсутня цілісність структури мотивації: пізнавальні та вольові компоненти слабо корелюють із емоційно-оцінковими. Високореалізовані у сімейній сфері жінки виявили схильність до підпорядкованої поведінки з переважаючим альтруїстичним соціально-психологічним патерном. Жінки з високим рівнем самореалізації у сім'ї не повністю відповідають критеріям становлення особистості: виявлено високий соціальний інтерес, однак середній рівень самоактуалізації та самоефективності. Високореалізованим у сімейній сфері жінкам необхідна психологічна допомога у набутті навичок саморегуляції, раціонального планування діяльності, у налагодженні заснованих на взаємній повазі стосунків у сім'ї. Тому таким жінкам можна рекомендувати релаксаційний, мотиваційний тренінг, тренінг асертивності, міжособистісного спілкування та прийняття рішень.

Таблиця 3

Основні відмінності у групах ВС і НС

Методика

Показник

Сер.ариф. у гр.НС

Сер.ариф. у гр.ВС

t-критерій Ст'юдента

Рівень імовірн., р

Психобіографічна анкета

A11 – вплив власної сїм'ї

3,15

6,64

-6,31

0,00

A12 – ступінь реалізації життєв.планів щодо сім'ї

1,04

7,96

-0,62

0,54

Опитувальник само-актуалізації

P19 – самоприйняття

81,27

54,28

0,15

0,96

P20- самоповага

57,73

53,66

0,87

0,39

Особистісн. опитув. Я.Стреляу

S34 – сила процесів гальмування

59,96

54,53

2,35

0,02

16 РF Р.Кеттелла

Q4 – напруженість

5,00

6,09

-2,56

0,01

Стратегії повед. у конфлікті К.Томаса

T63 – суперництво

2,42

4,13

-2,03


 
 

Цікаве

Загрузка...