WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

4) відчуття власної спроможності, віра в себе, націленість на подальший творчий розвиток – позитивне самоставлення, самоповага, креативність.

Психологічний простір самореалізації особистості жінки характеризується пануванням статеворольових стереотипів, що пов'язується із домінуванням у суспільній свідомості патріархальних цінностей, наявністю "подвійного стандарту" (очікування виключно фемінної поведінки від жінок і маскулінної від чоловіків) у підході до виховання підростаючого покоління, у розподілі обов'язків у сім'ї та на робочих місцях.

Патріархальні установки та статеворольові стереотипи призводять до наступних наслідків, які обумовлюють особливості та труднощі у самореалізації жінок.

  • Згідно з традиційними цінностями, які приймаються і більшістю жінок, становлення особистості жінки, її місія пов'язана у першу чергу із материнством та сім'єю. Соціальна, суспільна, професійна активність жінки вважаються другорядними сферами.

  • Обмеження жінки приватною сферою призводить до втрати суспільної компетентності й почуття причетності до суспільних процесів, до зниження почуття власної значимості, заниження самооцінки, до матеріальної, моральної, психологічної залежності від чоловіка, до відмови від власних планів, поглядів заради дітей та спокою у сім'ї. Наслідки можуть виявлятися у дрібнопобутовій конфліктності, фрустрованості, схильності до депресій, психосоматичних розладах.

  • Жінка, яка обирає спосіб самореалізації "сім'я та кар'єра одночасно", може відчувати перевантаження, брак часу та сил для бажаного якісного виконання усіх обов'язків, що веде за собою почуття провини перед дітьми і чоловіком, невиправдані поступки, неконструктивну поведінку. Множинність обов'язків часто спонукає обирати неперспективні професії, що не вимагають великих енергетичних затрат, відмовлятись від кар'єрного росту.

  • Жінка, яка обирає професійну самореалізацію, може стикатись із невидимими перешкодами при просуванні у службовій ієрархії (феномен "скляної стелі") та з меншою оплатою порівняно з чоловіками. Оточення може чинити тиск через відмову жінки (можливо, тимчасову) від ролі матері, що не відповідає існуючим стереотипам.

  • Суперечності між прагненнями особистості та існуючими стереотипами в розподілі ролей можуть призводити до внутрішньоособистісних конфліктів, проблем становлення ідентичності жінок, що ускладнює особистісний розвиток.

Більшість дослідників висловлюються на користь залучення до сімейних обов'язків - домашньої роботи та догляду за дітьми - чоловіків і старших дітей, та на користь професійної задіяності жінок. Проективне опитування показало, що сучасні жінки мають потребу реалізувати себе поза межами сім'ї, що забезпечує включеність у суспільні процеси, покращує суспільне та психологічне самопочуття.

У третьому розділі "Самореалізація особистості жінки в умовах реальної життєдіяльності" представлено результати психологічного опитування, апробовано батарею тестів для комплексного дослідження процесу самореалізації жінки, експериментально перевірено критерії професійної самореалізації за відповідними показниками. Комплексне дослідження здійснювалось за допомогою психобіографічної анкети і стандартизованих психологічних методик: Опитувальника особистісної орієнтації (РОІ) Е.Шострем, шкали "Креативність" із опитувальника САМОАЛ, 16 РF Р.Кеттелла, ЕРІ Г.Ю.Айзенка, Міні-мульту, особистісного опитувальника Я.Стреляу, опитувальників особистісної та ситуативної тривожності, опитувальника діагностики міжособистісного спілкування Т.Лірі, стратегій поведінки у конфлікті К.Томаса, мотивації В.Гербачевського. В опитуванні використовували також: модифікований проективний тест "Завершення речення", шкалу суб'єктивного благополуччя, тести "Інтегральна задоволеність працею", "Експрес-діагностика соціальних цінностей", "Мотиви професійної діяльності".

Нами було проведено кореляційний, факторний та порівняльний аналіз середніх арифметичних показників методик у контрастних групах: 1) з високим та низьким рівнем реалізації життєвих планів щодо професійної діяльності, що відповідає високому та низькому рівню професійної самореалізації, – ВК та НК; 2) з високим та низьким рівнем реалізованості життєвих планів щодо сім'ї – ВС і НС. У контрастних групах було виявлено ряд статистично значущих відмінностей, що представлені у таблиці 1.

Аналіз отриманих результатів дав змогу зробити висновок, що жінкам, які досягли професійної самореалізації, властива незалежність у думках, судженнях, діях, рішучість, опора на себе (автономність), самоповага, здатність приймати рішення і брати на себе відповідальність за них, що є ознаками самоактуалізації. Високореалізованим у професійній діяльності жінкам властива більш конструктивна, скерована на задоволення інтересів обох конфліктуючих сторін, поведінка, представлена стратегіями співпраці та компромісу; нижчий рівень песимістичності, депресивності, більшою мірою характерна активна особистісна позиція, більш виражена впевненість у собі, менша емоційна лабільність, менша імпульсивність та ризикованість поведінки, менш виражена відокремлювально-споглядальна особистісна позиція, менша індивідуалістичність, нижчий рівень недовіри, емоційної дистанційованості, що свідчить про виражений соціальний інтерес. Наявна мотивація до досягнення успіху, а не уникання невдачі. У них виявлено високий пізнавальний інтерес, ініціативність, адекватно високий рівень домагань, віру у власні сили.

  1. Ми виокремили низку показників психодіагностичних методик, які відповідали критеріям професійної самореалізації, і проаналізували їх. Таблиця 1

Статистично значимі відмінності у групах ВК і НК

Методика

Показник

Сер.арифм групи НК

Сер.ариф групи ВК

t-критерій Ст'юдента

Рівень імовірн., р

Психобіогра-фічна анкета

А6 – сімейний вплив

6,59

7,54

-2,40

0,01

A7 – організовані позасімейні впливи

4,45

5,43

-2,13

0,04

A13 – проф. самореалізація

2,17

7,43

-22,70

0,000

РОІ Е.Шострем

Р20 – самоповага

47,07

58,09

-2,28

0,03

Особистісна тривожність

Т29 – тривожність

47,97

42,83

2,43

0,02

ЕРІ Г.Айзенка

А32 – нейротизм

17,48

14,49

2,15

0,04

Опит. Я.Стреляу

S33 – сила проц. збудження

46,07

52,31

-2,56

0,01

16 РF Р.Кеттелла

С – емоційна стійкість

5,03

6,14

-2,60

0,01

Діагн. міжособис. спілкуванняТ.Лірі

L53 – домінантність

3,76

6,57

-3,62

0,000

L61 – індекс домінантності

-3,60

1,82

-4,43

0,000

Діагност. повед. у конфл. К.Томаса

T66 – уникання конфлікту

7,69

6,37

2,77

0,01

Т67 – пристосування

6,72

5,54

2,06

0,04

Патохарактероло-гічний опитувальник Міні-мульт

М_D – депресивність

51,72

45,31

2,70

0,01

M_Hуемоційна лабільність

53,83

47,91

2,30

0,02

M_Pd – імпульсивність

51,03

45,29

2,08

0,04

М_Se – індивідуалістичність

51,79

47,14

2,03

0,04


 
 

Цікаве

Загрузка...