WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції (автореферат) - Реферат

Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача: Особисто здобувачем: проаналізовано та узагальнено дані сучасних літературних джерел щодо стану ринку лікарських препаратів рослинного походження, особливо ретельно тих, які застосовуються в гінекології і урології; вивчено сучасний стан і проблеми підвищення ефективності аптечного виготовлення ліків; проведено аналіз матеріально-технічного забезпечення аптек м. Куп'янська та району; теоретично обґрунтовано технологію екстемпоральних прописів зборів та розроблено методичні рекомендації "Тверді лікарські форми"; розроблено склад, технологію та методики контролю якості зборів "Уролік" і "Воспалік" з настойкою прополісу для застосування в гінекології і урології; розроблено конструкторську документацію, на виготовлення дослідно-промислових зразків портативних пристроїв для подрібнення лікарської рослинної сировини (насіння, трав і коренів) для використання в умовах аптек; підготовлений та опублікований інформаційний лист "Пристрої для подрібнення рослинної сировини в умовах аптек"; розроблена нормативно-технічна документація (ТУ У 15.8-01974520-001-2004) на збори "Уролік" і "Воспалік".

Апробація результатів дисертації: Основні положення дисертаційної роботи викладені на науково-практичних конференціях "Сучасні проблеми фармацевтичної науки і практики" (Харків, 2001 р.), "Фармація 21 століття" (Харків, 2002 р.), молодих вчених "Вчені майбутнього" (Одеса, 2002 р.), "Наукова студентська конференція" (Харків, 2002 р.), "Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки" (Харків, 2003 р.), "Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики" (Запоріжжя, 2003 р.), Tartautinės mokslinės konferencijos "Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje medžiaga" (Литва, м. Каунас, 2003 р.) та ІІ з'їзді апітерапевтів України (Харків, 2002 р.).

Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 15 робіт, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 5 тез доповідей, 1 інформаційний лист, методичні рекомендації, отримано патент № 71367/А, МПК 7 А 61К35/78.

Обсяг і структура дисертації: Дисертаційна робота викладена на 158 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), розділу, що присвячений обґрунтуванню загальної концепції і методів досліджень (розділ 2), експериментальної частини (розділ 3-5), загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 49 таблицями, 17 рисунками та 7 схемами. Список використаних джерел містить 154 джерела, у тому числі 47 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Аналіз сучасного стану та оптимізація аптечного виготовлення

лікарських препаратів

З метою визначення заходів щодо оптимізації виробничої функції аптек у сільській місцевості та малих містах, нами було проведено вивчення сучасного стану асортименту екстемпоральної рецептури, аналіз матеріально-технічного забезпечення та економічної ефективності виготовлення лікарських препаратів в умовах аптек (на прикладі мережі аптек м. Куп'янська та Куп'янського району Харківської області).

За період 1998-2003 рр. було проаналізовано 42600 рецептів. Аналіз співвідношення екстемпоральних ліків, внутрішньо аптечної заготовки й фасовки показав, що найбільшу частину в загальному виготовленні займає приготування внутрішньо аптечної заготовки (42,9% - 18260 рецептів) та зборів (29,9% - 12710 рецептів).

Співробітництво аптек з лікувально-профілактичними установами є одним із шляхів оптимізації виробничої діяльності аптек. Ще одним напрямком підвищення ефективності аптечного виготовлення лікарських препаратів та якості обслуговування населення є створення спеціалізованих виробничих аптек. Така структура виробничої діяльності характерна для аптек Угорщини, Польщі, Швеції, Данії . Спеціалізовані аптеки в багатьох випадках мають свої переваги. Вони можуть швидше та більш гнучко враховувати технологічні новації, зміни попиту, оперативніше задовольнити потреби у дрібносерійній та поштучній продукції, краще використовувати трудові ресурси та більш досконалу техніку, особливо в малих містах та сільській місцевості. Крім того, централізоване приготування екстемпоральних ліків на підставі науково - обґрунтованої технології та стандартизації прописів значно підвищить їх якість.

З метою вивчення доцільності збереження виробничих ланок в усіх аптеках, підпорядкованих ЦРА №63 м. Куп'янська та перспективності створення спеціалізованої аптеки, нами було проведено аналіз стану їх матеріально-технічної бази, а саме будівель, технологічного обладнання, транспортних засобів, певної сфери комунальних послуг, а також вивчена ефективність використання виробничих площ.

На підставі отриманих даних, встановлено що, середній показник навантаження загальної площі становив 0,41 тис. грн./м2, виробничих площ – 0,04 тис. грн./м2. Враховуючи максимальне навантаження на одиницю площі в аптеці №63, а також фактор раціонального розміщення та використання технологічного обладнання і кадрового потенціалу у виробничому процесі, вона була визначена базовою (спеціалізованою) для виготовлення лікарських засобів.

У зв'язку з чим, було проведено переміщення всього технологічного обладнання у виробничий відділ аптеки №63, а виробничі приміщення приведені до належного стану, згідно діючих Ліцензійних умов. Вивчення технічного стану технологічного обладнання показало, що існує необхідність у постійному поновленні і модернізації засобів малої механізації, особливо в технології зборів. У нашому випадку необхідним є розробка апаратурної схеми дрібносерійного виготовлення зборів та компактних пристроїв для подрібнення рослинної сировини.

Наступним етапом нашої роботи було вивчення економічних показників виробничої діяльності досліджуваних аптек та розробка найбільш вдалої, в економічному плані, схеми їх подальшого функціонування.

Аналіз економічної ефективності виробничої діяльності аптек (ЦРА №63, аптек №№ 72, 257, 277) проводили на підставі даних звітів за період з 1998 по 2004 рік включно (табл.1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика зростання товарообігу і доходу від реалізації ГЛЗ й екстемпоральних ЛЗ в державних аптеках

Куп'янського району за період 1998-2004 рр.

Період

Товарообіг,тис.грн.

ЗростанняТО,%

Доход від реалізації ГЛЗ,тис.грн.

Зростаннядоходу від реалізації ГЛЗ, %

Доход від реалізації екстемпоральних ліків , тис.грн.

Зростаннядоходу від реалізації екстемпоральних ліків , %

1998

1038,80

326,67

2,13

1999

1252,30

120,55

344,50

105,46

4,30

201,88

2000

1689,50

134,91

384,80

111,70

8,70

202,33

2001

2452,51

145,16

538,60

139,96

15,64

179,77

2002

3119,60

127,20

748,70

127,20

29,98

191,68

2003

3631,90

116,42

871,66

116,42

59,68

199,06

2004

4884,37

134,48

1180,25

135,40

98,45

164,96

Вивчалися кількісні і якісні показники виробничої діяльності зазначених аптек: обсяги виготовлення та питому вагу різних екстемпоральних лікарських форм в об'ємі виробництва та загальному товарообігу.

Таблиця 2.

Обсяги виготовлення лікарських форм в ЦРА №63

за період 1998-2004 рр. (в грн.)

Період

М'які лікарські форми

Розчини зовнішні

Розчини внутрішні

Збори та порошки

Внутрішньо аптечна

заготовка

Усього

1998

574

2262

726

906

2655

7123

1999

996

2968

1459

1530

4410

11363

2000

1200

3922

2091

8510

7039

22762

2001

2322

7313

3033

33327

39996

85991

2002

3421

13746

5797

33101

67258

123323

2003

5040

36254

6198

42256

97918

187666

2004

5137

37401

5926

43280

119727

211471


 
 

Цікаве

Загрузка...