WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів (автореферат) - Реферат

Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів (автореферат) - Реферат

У жінок, що одержували превентивний курс лікування, довжина тіла у новонароджених при ДМТ 1-го ступеня збільшувалася на 3 см (56,1+1,2 проти 53,11,1), при ДМТ 2-го ступеня на 4 см (55,4+1,3 проти 51,4+1,3), 3-го ступеня на 3,2 см (52,3+1,3 проти 49,1+1,1), 4-го ступеня на 3,3 см (50,3+1,3 проти 47,0+1,2). У той же час маса тіла новонародженого при 3-му ступені ДМТ збільшується на 720 г (3650+180 проти 2930190, р<0,05), при ДМТ 4-го ступеня на 770 г (3120170 проти 2350+195, р<0,05).

Зростає оцінка за шкалою Апгар і при 2 ступені ДМТ збільшується на 1 бал (9,1+0,2 проти 8,1+0,2, р<0,05), 3-го ступеня на 1,2 бали (8,4+0,3 проти 7,20,2, р<0,05), 4-го ступеня на 0,8 бала (7,3+0,2 проти 6,5+0,1, р<0,05), як і знижується частота порушень мозкового кровообігу при ДМТ 2 ст. на 4,7%, З ст. - на 5%, 4 ст. - на 6%. Отже, варто припустити позитивний ефект на перебіг пологів і стан новонароджених від запропонованої терапії.

ВИСНОВКИ

В дисертації зроблено теоретичне обґрунтування і запропоноване нове вирішення актуальної задачі сучасного акушерства — удосконалення і підвищення ефективності профілактики ускладнень під час вагітності і пологів у жінок з ДМТ шляхом превентивного лікування під час планування вагітності на підставі виявлених деяких ланок етіопатогенетичних механізмів розвитку синдрому ДМТ з метою корекції гормонального статусу жінки і поліпшення перинатальних наслідків.

1. Жінкам із ДМТ екзогенного генезу властива висока екстрагенітальна захворюваність (анемії, ГРЗ, хвороби нирок) на фоні високої загальногінекологічної захворюваності (запальні захворювання, пухлини і передопухлинні захворювання, порушення оваріально-менструальної функції, безплідність), високої акушерської патології (спонтанні аборти, передчасні пологи, мертвонароджуваність, рання неонатальна смертність, зниження фертильності).

2. При ДМТ екзогенного генезу має місце порушення гормонального балансу (зниження Е2, П, ФСГ, ЛГ і підвищення К), причому, чим більш високий ступінь ДМТ, тим більш глибокі і значні порушення балансу. У залежності від етіопатогенетичного генезу найбільш значними є тривала психоемоційна напруга і недостатнє харчування в кількісному і якісному відношенні, в той час як тривалі фізичні перевантаження і ведення нездорового способу життя є більш м'якими схильними причинами, що викликають зміни гомеостазу при ДМТ різних ступенів.

3. Частота і характер ускладнень під час вагітності залежать від ступеня ДМТ. У разі ДМТ 1-2 ступенів в залежності від тяжкості синдрому йде збільшення частоти зустрічаємості невиношування (загроза переривання вагітності, мимовільні аборти, передчасні пологи). При цьому в групі "недостатнє харчування" і "психоемоційна напруга" відзначається також зростання частоти гестозів 1-ї і 2-ї половини вагітності, що говорить про порушення адаптації у цього контингенту вагітних, при порушенні функціонування фетоплацентарного комплексу (зростання частоти СЗРП,хронічної гіпоксії плоду) у групі жінок "психоемоційна напруга". У разі ДМТ 3-4 ступенів відзначається прогресування процесів невиношування, дезадаптації, явне порушення фетоплацентарного комплексу в усіх досліджуваних групах жінок.

4. Пологи при ДМТ відрізняються збільшенням кількості частоти ускладнень таких як: несвоєчасне відходження навколоплідних від, аномалії пологової діяльності, кровотечі в послідовому і ранньому післяпологовому періоді, травматизм в пологах, гіпогалактія. Знижується маса, довжина тіла та оцінка по шкалі Апгар у новонароджених, зростає частота порушень мозкового кровообігу. Частота ускладнень збільшується з прогресуванням ступеня ДМТ, причому найбільші зміни виявляються у жінок в групах "тривала психоемоційна напруга" і "недостатнє харчування", у меншому ступені - "тривалі фізичні навантаження" і "нездоровий спосіб життя".

5. У залежності від етіопатогенетичного фактору виникнення ДМТ екзогенного генезу найбільш агресивною і значною причиною при відповідних ступенях ДМТ, що провокує ускладнення під час вагітності і пологів, виходячи з причинно-наслідкового зв'язку, є на першому місці "психоемоційна напруга", потім "недостатнє харчування в кількісному і якісному відношенні", "нездоровий спосіб життя" і "тривалі фізичні навантаження".

6. Запропонований терапевтичний комплекс при плануванні вагітності позитивно впливає на організм жінки, корегуючи гормональну дисфункцію, сприяє зниженню кількості ускладнень під час вагітності і пологів, поліпшує функцію фетоплацентарного комплексу.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Суттєвим резервом підвищення ефективності охорони здоров'я жінки, плода і новонародженого є розробка і впровадження системи науково обґрунтованих заходів щодо цілеспрямованого зміцнення здоров'я жінок з дефіцитом маси тіла:

  1. Жінки з ДМТ потребують виділення в окрему диспансерну групу та спостереження гінекологом. Гінеколог повинен провести комплексне дослідження гормонального статусу, використовуючи біохімічні й радіоімунологічні методи, ультразвукове сканування органів малого таза.

  2. Пацієнтки з дефіцитом маси тіла складають групу ризику за розвитком акушерських ускладнень і підлягають обстеженню до вагітності і проведення комплексу лікувально-профілактичних засобів, спрямованих на зниження рівня перинатальної захворюваності та смертності.

  3. При підготовці до планованої вагітності у жінок з дефіцитом маси тіла екзогенного генезу доцільно застосовувати запропонований нами лікувальний комплекс, який включає зниження фізичних навантажень, підвищення загальної калорійності раціону до 3600 ккал, вміст білків 120 г, жирів - 110-120 г, вуглеводів - 350 г, додатково харчові суміші "Супро-плюс 2725" або "Нутрізон" (100-110 г, калорійність 450-500 ккал), застосування ферментів: Мезим-форте (по 1 таблетці) або Креон (10 тис. од. на кожен прийом їжі), застосування седативних фітопрепаратів персен, санасон за наступною схемою: Персен - по 1 драже двічі в день, після їжі (у 9 ч. і 14 ч.), санасон - по 1 таблетці за час до сну; полівітамінотерапія з мікроелементами Компггівіт (по 1 таблетці) або Піковіт (по 1 мірній ложці 2 рази на день) протягом місяця трьома курсами з перервою 25-30 днів до планованої вагітності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Андриевский А.Г., Стокалюк Т.А., Громанчук С.П. Влияние особенностей психологической адаптации матерей, работающих на водном транспорте, на исход родов //Архів психіатрії. -2000.-№1-2.-С.32-34. (Аналіз матеріалу, підготовка до друку)

  2. Зелинский А.А, Громанчук С.П.. Фортуна И.О. Особенности гормональных нарушений при длительном психоэмоциональном напряжений у женщин с дефицитом масса тела. //Вісник психіатрії та психофармакотерапії - 2004,- 2(6). - С.57-60. (Виконання клінічних досліджень, підготовка до друку).

  3. Громанчук С.П. Состояние гормонального баланса у женщин с дефицитом массы тела различного генеза в Юго-Западном регионе Украины. // Вісник морської медицини. - 2004.-№4(27) -СІ 1-14.

  4. Зелінський О.О., Громанчук С.П., Фортуна І.О. Особливості гормональних порушень при надмірних фізичних навантаженнях у жінок із дефіцитом маси тіла. //Досягнення біології та медицини — 2005.-№1(5) — С.65-67. (Виконання клінічних досліджень, аналіз матеріалу).

  5. Зелинский А.А.,Громанчук С.П., Андриевский А.Г. Особенностисостояния новорожденных у матерей с различными степенями и этиопатогенетическими причинами развития дефицита массы тела в приморском регионе Украины. // Вісник морської медицини. - 2005.- №1(28) —С. 14-18. (Виконання клінічних досліджень, аналіз матеріалу, підготовка до друку).

  6. Зелинский А.А., Андриевский А.Г., Громанчук С.П. Особенности состояния здоровья и репродуктивной функции у женщин с дефицитом массы тела экзогенного происхождения. // Одеський медичний журнал. — 2005.-№2(88).-С.60-63. (Виконання клінічних досліджень, аналіз матеріалу, підготовка до друку).

  7. Зелінський О.О., Громанчук С.П., Манасова Г.С. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з дефіцитом маси тіла і надмірними фізичними навантаженнями. //Вісник наукових досліджень,- 2005.- №2,- С.57-59. (Виконання клінічних досліджень, аналіз матеріалу, підготовка до друку).

АНОТАЦІЯ


 
 

Цікаве

Загрузка...