WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу (автореферат) - Реферат

Методи дослідження: клінічні, функціональні, алергологічні, біохімічні, імунологічні, морфологічні, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що в різні вікові періоди і залежно від давності виникнення захворювання в дітей з БА змінюється спектр причинно-значущих алергенів і тригерних факторів, що необхідно враховувати при проведенні відновлювального лікування. У 3–6 років переважає реакція на харчові алергени і запахи кулінарних олій, яка з віком зменшується при одночасному зростанні сенсибілізації до аерополютантів хімічної природи, побутових, епідермальних і пилкових алергенів. У періоді ремісії в дітей з БА виявлена пряма залежність між реактивністю бронхів до фізичних іритантів (холодне повітря, фізичне навантаження, зміна метеоумов), значущістю нервово-психічних стресів, зниженням толерантності до фізичного навантаження і давністю виникнення захворювання. Вперше встановлено, що в дітей з БА при відповідній клінічній симптоматиці (настирливий кашель, тривалий субфебрилітет, часті фарингіти із затяжним перебігом і т. ін.), в 43 % випадків виявляються Мусорlаsма pn. і в 15 % — Chlamydia sp.

Для оптимізації використання ЛФЧ при відновлювальному лікуванні дітей з БА в періоді ремісії на основі аналізу особливостей перебігу захворювання (реакція на індукторні і тригерні фактори, наявність супровідної патології, клінічні прояви захворювання, функціональні і лабораторні показники) виділено пріоритети (основні патогенетичні порушення, що потребують цілеспрямованої корекції): високий рівень сенсибілізації організму; запальні процеси в бронхолегеневій системі алергійного генезу і вегетативні дисфункції.

Розроблено й апробовано новий підхід до комплексного призначення ЛФЧ при відновлювальному лікуванні дітей з БА, що передбачає їхній поділ на базовий (що становить основу терапії) і допоміжні (які призначаются залежно від їхнього домінуючого лікувального ефекту з комбінуванням різних ділянок впливу).

В експериментальних умовах доведено, що курсовий вплив лазерним випромінюванням (гелій-неоновий і арсенід-галієвий лазер) на ділянку проекції імунокомпетентних органів (тимус і селезінка) приводить до істотної стимуляції їхньої функціональної активності, про що свідчить поява в тимусі й крові більш зрілих функціонально активних клітин, активація морфофункціональних структур органів і пуринового обміну в лімфоїдних клітинах (збільшення активності ферменту синтезу імуномодулятора аденозину екто-5-нуклеотидази і зниження активності ферментів, які сприяють деградації аденозину — аденозиндезамінази і аденозинмонофосфат-аміногідролази). Більш стійкий імуномодулюючий ефект спостерігається при впливі арсенід-галієвим лазером на ділянку проекції селезінки.

В експериментальних дослідженнях доповнено уявлення про механізми реалізації терапевтичної дії штучного середовища соляного аерозолю. Показано, що активація лімфоїдної системи (перерозподіл у крові й тимусі популяцій тимоцитів і лімфоцитів різного ступеня зрілості, зі збільшенням більш функціонально активної популяції клітин) спостерігається в перші 10–11 процедур, а надалі згасає, що визначає доцільність додаткового призначення інших ЛФЧ, починаючи з 10–11-ї процедури КШМК, для потенціювання терапевтичного ефекту.

Науково обгрунтовано і доведено можливість підвищення ефективності відновлювального лікування дітей з БА при комплексному призначенні штучного мікроклімату соляного аерозолю з іншими ЛФЧ (нормобарична гіпокситерапія, інгаляції водного розчину препарату "мумійо-Вітас", вплив на селезінку арсенід-галієвого лазера та інтерференційних струмів) з урахуванням виділених пріоритетів лікування.

Розроблено основні положення концепції комплексного використання лікувальних фізичних факторів у відновлювальному лікуванні дітей з БА (мета, завдання, алгоритм дій лікаря, принципи), які значною мірою дозволяють стандартизувати обсяг призначуваних лікувально-діагностичних заходів при складанні довгострокових індивідуальних програм відновлювального лікування дітей з БА і підвищити ефективність терапії.

Практична значущість роботи. При обстеженні близьких родичів дітей з БА встановлено, що найбільш несприятливим фактором ризику виникнення захворювання в дітей є наявність в бабусь, особливо по лінії матері, БА і хронічного обструктивного бронхіту, що необхідно враховувати при формуванні груп ризику.

Встановлено, що в дітей з БА в різні вікові періоди переважає певна супровідна патологія (у 3–6 років — атопічний дерматит, у 7–11 років — дискінезія жовчовивідних шляхів, у 12–14 років — вегетативні дисфункції і хронічний фарингіт), що необхідно враховувати при призначенні комплексної терапії.

Встановлено, що результати алерготестування не завжди відповідають клініко-анамнестичним даним і показникам функції зовнішнього дихання (ФЗД). Вірогідність імуноферментного визначення специфічних імуноглобулінів (Іг) E до різних алергенів істотно знижується при рівні загального ІгЕ нижче 400 МЕ/мл, а вірогідність скарифікаційного алерготестування з харчовими алергенами — за наявності супровідної патології з боку шлунково-кишкового тракту.

Показано, що при оцінці стану дітей з БА в періоді ремісії більш доцільно орієнтуватися на клінічні прояви захворювання і порушення ФЗД (особливо швидкісні спірографічні показники і добові коливання значень пікфлоуметрії), ніж на зміну показників імунного гомеостазу.

Доведено, що при проведенні комплексної терапії дітей з БА з використанням штучного мікроклімату соляного аерозолю інші ЛФЧ доцільно призначати після 10–11-ї його процедури, оскільки у відповідь на перші 5 процедур відзначається погіршення показників бронхіальної прохідності з тенденцією до відновлення до 10-ї процедури.

Розроблено нові методики комплексного використання камер штучного мікроклімату соляного аерозолю з нормобаричною гіпокситерапією, інгаляціями водного розчину препарату "мумійо-Вітас", впливом на селезінку арсенід-галієвого лазера та інтерференційними струмами у дітей з БА і доведено їхню ефективність. Комплексне призначення нормобаричної гіпокситерапії і КШМК найбільш показане хворим на БА дітям з наявністю астено-вегетативних порушень. Використання інгаляцій водного розчину препарату "мумійо-Вітас" найбільш доцільно включати в комплекс лікування пацієнтам з наявністю активних запальних процесів у бронхолегеневій системі. Вплив на ділянку проекції селезінки випромінюванням арсенід-галієвого лазера та інтерференційними струмами найбільш показаний в дітей, що страждають на БА, для досягнення десенсибілізуючого ефекту. При цьому з метою досягнення довгострокового клінічного ефекту слід призначати лазеротерапію.

Розроблено алгоритм дій лікаря при складанні довгострокових індивідуальних програм відновлювального лікування дітей з БА, що дозволяє значною мірою стандартизувати призначення ЛФЧ і лікарських препаратів.

Розроблено схему моніторингу перебігу БА в дітей, що передбачає різні рівні обстеження (базове, поточне й етапне), використання якої дозволяє оптимізувати і стандартизувати обсяг діагностичних заходів у дітей у періоді ремісії і підвищити ефективність контролю за перебігом БА при диспансерному спостереженні.

Матеріали дисертації впроваджено в роботу Медичного центру реабілітації дітей із соматичними захворюваннями МОЗ України (акт від 23.09.2004 р.), МДКЛ № 1 м. Одеси ім. академіка Б. Я. Рєзника (акт від 17.09.2004 р.), Клінічного санаторію ім. В. П. Чкалова МОЗ України (акт від 5.10.2004 р.), Санаторного підприємства "Росія" (акт від 9.09.2004 р.), Дитячого санаторію "Затока" МОЗ України (акт від 16.09.2004 р.), Дитячого санаторію "Ластівка" МОЗ України (акт від 10.09.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано клінічні, алергологічні (скарифікаційне алерготестування) і експериментальні (відпуск процедур лабораторним тваринам) дослідження, проведено статистичну обробку та аналіз всіх отриманих у ході досліджень результатів, проведено пошук і аналіз наукових публікацій, написано всі структурні частини дисертації й опубліковані наукові роботи. Спірографічні дослідження виконано частково автором, а частково — лікарем кабінету функціональної діагностики консультативної поліклініки Українського НДІ медичної реабілітації та курортології Т. І. Федорчук. Імунологічні і біохімічні дослідження виконано в Українському НДІ медичної реабілітації та курортології (зав. відділом О.С.Павлова). Клініко-лабораторні дослідження, імуноферментне алерготестування, ПЛР- діагностику та електроенцефалографічні обстеження виконано в Одеському міському лікувально-діагностичному центрі ім. академіка Б. Я. Рєзника (зав. лабораторіями О. О. Петрашевич і В. П. Петрашевич).


 
 

Цікаве

Загрузка...