WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування (автореферат) - Реферат

4. Доведено, що діюча система служби крові України з її організацією виробництва біопрепаратів, з використанням напівзаводських застарілих технологій, не здатна забезпечити потреби лікувальних закладів високоефективними, вірусбезпечними біопрепаратами плазми крові і потребує реорганізації, до першочергових завдань якої відносяться:

– створення Центру з переробки донорської плазми (120-150 т на рік) на біопрепарати;

– перепрофілювання 6 обласних станцій переливання крові України (із 27 існуючих) в Обласні плазмоцентри служби крові (з об'ємом заготівлі 120-150 т плазми на рік), міські СПК – в Міські донорські центри – філії Обласних плазмоцентрів служби крові;

– розгортання в закладах служби крові спеціалізованих відділень карантинного зберігання запасів СЗП та кріоконсервації ЕМ;

– вдосконалення системи управління закладами служби крові за рахунок створення консорціуму "Служба крові України", інформаційно-аналітичного центру з реєстрацією осіб, відсторонених від донорства, Національної асоціації донорів України з повноваженнями активного залучення населення до донорства;

– поліпшення фінансового, матеріального та технічного забезпечення інших обласних та міських ЗСК, забезпечення їх сучасними технологіями заготівлі, зберігання і переробки донорської крові.

5. Існуюча нормативно-правова база у сфері регулювання служби крові, яка створена протягом 1991-2002 рр., дозволяє провести рекомендовані нами організаційні і структурні зміни, спрямовані на поліпшення роботи служби крові України та успішне завершення виконання "Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки".

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Результати проведеного наукового дослідження дозволяють нам запропонувати для втілення в практику діяльності служби крові України практичні рекомендації та шляхи реалізації запропонованої нами структури функціонування служби крові, що, в свою чергу, дозволить покращити забезпечення лікувальних закладів високоякісними, вірусбезпечними компонентами та біопрепаратами плазми крові. Для цього необхідно:

1. Кабінету Міністрів України:

– увійти з пропозицією до Верховної ради України щодо внесення змін до "Бюджетного Кодексу України", надання Статусу самостійних державних фінансових суб'єктів господарювання республіканській СПК АР Крим та обласним закладам служби крові з їх філіями у містах з правом створення загальноукраїнського консорціуму "Служба крові України";

– прийняти постанову Кабінету Міністрів про створення 6 обласних плазмоцентрів служби крові та будівництва Центра (заводу) з промислової переробки плазми крові на біопрепарати.

2. Міністерству охорони здоров'я України:

– розробити "Положення про консорціум "Служба крові України" та "Положення про обласний плазмоцентр служби крові", які акумулювали б в собі юридично-правовий, виробничий, фінансовий Статус з організації донорства, заготівлі донорської крові, її компонентів та біопрепаратів;

– створити єдиний Інформаційно-аналітичний центр служби крові, який би поєднував: державний реєстр осіб групи ризику з метою недопущення їх до виконання донорських функцій у будь-якому регіоні України, медико-статистичну, фінансову інформацію з однаковими вхідними і вихідними параметрами та стандартами обробки даних, єдину нормативно-довідкову систему, систему обміну інформацією, сформовані фінансово-економічні нормативи з виробництва компонентів та біопрепаратів плазми крові та оперативне управління запасами компонентів та біопрепаратів донорської крові.

– розробити Положення про громадську організацію "Національна асоціація донорів України", основною задачею якої буде масове залучення населення до донорства та активна співпраця з Національними федераціями добровільних донорів інших країн та Міжнародною федерацією організацій донорів крові (МФОДК-FTODS);

– створити громадську організацію "Асоціація лікарів служби крові України" з філіями в обласних ЗСК з основними завданнями – участю у ліцензуванні ЗСК та атестації фахівців.

3. Науково-дослідним інститутам АМН України:

– розробити Державні стандарти діяльності служби крові та стандарти лікування із застосуванням компонентів та біопрепаратів донорської крові;

– розробити та затвердити державну наукову програму з виробничої та клінічної трансфузіології, у якій передбачити розробку нових гемоконсервантів, крово-, плазмозамінників, біопрепаратів плазми крові, гамаглобулінів для внутрішньовенного введення, методів вірусної інактивації компонентів та біопрепаратів крові, моноклональних рекомбінантних препаратів (факторів VII, VIII, IX) для лікування коагулопатій.

4. Міністерству охорони здоров'я АР Крим, Управлінням охорони здоров'я обласних, міських, районних державних адміністрацій:

– запропонувати систему договірних взаємовідносин закладів служби крові (надавачів медичних послуг) з органами місцевого самоврядування (замовниками медичних послуг);

– розробити систему рейтингових оцінок діяльності обласних та міських закладів служби крові з використанням моделей кінцевих результатів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Новак В.Л., Гриза П.В., Лучанко П.І. Донорство в Україні. Проблеми, реальність, перспективи розвитку // Вісник наукових досліджень. – 2001. - №4 (24). - С. 60-62. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

2. Новак В.Л., Гриза П.В., Чугрієв А.М. Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в 1991-2000 рр. // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 3 (23). - С. 8-12. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

3. Новак В.Л., Гриза П.В., Вільхова Т.К. Інфекційна безпека донорської крові та шляхи її досягнення // Інфекційні хвороби. – 2001. - №3. - С. 5-10. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

4. Новак В.Л., Гриза П.В. Автодонорство. Сучасні погляди на автогемотрансфузію компонентів крові // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2001. - Т. 2, №4. - С. 5-10. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

5. Веретка Б.М., Гриза П.В. Державний контроль за якістю препаратів крові та кровозамінників: проблеми та шляхи вирішення // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2001. - №2 (1). - С. 42-45. Дисертанту належить статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

6. Гриза П.В., Лучанко П.І. Пропаганда донорства – актуальність сьогодення // Вісник наукових досліджень. – 2002. - №2 (27). - С. 20-22. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

7. Новак В.Л., Гриза П.В. Служба крові в Україні: структура та шляхи реформування // Охорона здоров'я України. – 2002. - №3-4. - С. 81-85. Дисертанту належить ідея та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

8. Гриза П.В., Новак В.Л., Мосейчук В.І. Діагностика та профілактика трансмісивних інфекцій у донорстві крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів // Інфекційні хвороби. – 2003. - №3. - С. 52-56. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

9. Гриза П.В., Лучанко П.І. Карантинізація свіжозамороженої плазми в закладах служби крові України. Проблеми. Шляхи вирішення // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №1 (34). - С. 48-51. Дисертанту належить ідея, статистична обробка та аналіз матеріалів дослідження, підготовка до публікації.

Статті в інших наукових виданнях:

10. Гриза П.В. До профілактики знепритомлень у донорів крові // Матеріали III Українського з'їзду гематологів і трансфузіологів. - Суми, 1995. - С. 6.

11. Вільхова Т.К., Гриза П.В., Чернет О.М. Проблема безпеки донорської крові // Матеріали наук.-практ. конф. "Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії". – Житомир, 2001. - С. 44-47.

12. Новак В.Л., Гриза П.В. Использование автодонорства в лечебной практике на Украине // Проблемы гематологии и переливания крови. – 2001. - №3. - С. 58.

13. Новак В.Л., Гриза П.В. Актуальные вопросы донорства в Украине // Проблемы гематологии и переливания крови. – 2001. - №3. - С. 59.

14. Новак В.Л., Качоровський Б.В., Гриза П.В., Новак О.П., Прокоп-чук С.Ю. Сучасні принципи клінічної трансфузіології // Матеріали IX конгресу СФУЛТ. – Луганськ, 2002. - С. 431.


 
 

Цікаве

Загрузка...