WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від віку хворих та комплексна дезинтоксикаційна коригуюча терапія (автореферат) - Реферат

Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від віку хворих та комплексна дезинтоксикаційна коригуюча терапія (автореферат) - Реферат

За час проведення досліджень на території Центральної України було обстежено 28 водойм. На природну зараженість лептоспірозом було обстежено 48 видів тварин-гідробіонтів загальною кількістю 4362 особини. В експериментальних дослідженнях було використано 25 видів тварин (21744 особин) та 16 видів вищих та нижчих рослин (125 екземплярів).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ МІСЦЬ ДОСЛІДЖЕНЬ

У даному розділі коротко охарактеризовано кліматичні умови Центральної України та найголовніші біоценотичні показники прибережно-водних екосистем. Наведено перелік найбільш масових, фонових видів рослин та тварин, які визначають характер консортивних зв'язків з лептоспірами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЇХ АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Прибережно-водним біоценозам регіону властиве значне видове розмаїття гідробіонтів, що є основою стабільності цих екосистем. Однак значення переважної більшості гідробіонтів для існування лептоспір маловідоме або ж вивчена вкрай недостатньо. Комплекс проведених експериментальних досліджень дозволив виявити топічні, трофічні та форичні типи консортивних взаємин лептоспір, узагальнена схема яких наводиться на рис.1.

Т

Рис. 1. Схема консортивних зв'язків лептоспір у прибережно-водних екосистемах.


Черевоногі молюски

П'явки

Тварини-фільтратори:

  • Інфузорії

  • Губки

  • Моховатки

  • Коловертки

  • Дафнії та діаптомуси

  • Двостулкові молюски

  • Личинки малярійного комара

ЛЕПТОСПІРИ

Амфібії

Риби

Плазуни

Птахи

Ссавці

Вищі та нижчі

рослини

Топічні зв'язки

Форичні зв'язки

Трофічні зв'язки типу "хижак -жертва"

Трофічні зв'язки типу "паразит - живитель"

опічний тип консортивних зв'язків лептоспір.
Найбільш виразні консортивні зв'язки топічного типу для позаорганізменної частини популяцій лептоспір встановлюються з численними видами рослин прибережно-водних екосистем. Насамперед це стосується широко розповсюджених фонових видів гідато- та гідрофільних рослин, які складають основу консорцій у прибережно-водних екосистемах регіону.

Б

Рис. 2. Вплив інтенсивності інсоляції на динаміку щільності популяцій лептоспір.

1. Рівень освітлення 6000 лк

2. Рівень освітлення 50000 лк


0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

Години

Вміст лептоспір у досліді,

%% від початкового

1

2

іофізичні аспекти консортивних зв'язків лептоспір.
Рослини здатні значною мірою впливати на фізичні показники середовища, здійснюючи середовищеформуючу роль в екосистемах і формуючи біофізичний вплив на консортивні зв'язки з лептоспірами. Перш за все, рослинність значною мірою здатна знижувати інтенсивність сонячної інсоляції на зайнятих нею ділянках акваторій, створюючи умови, що сприяють виживанню популяцій лептоспір. Так у дослідах після 8 годин експозиції на відкритих ділянках за показників сонячного освітлення у 500002000 лк щільність лептоспір у зразках знизилась в середньому на 80,52 % від початкового вмісту. У той же час у заростях очерету звичайного, де показники освітлення становили 60001800 лк, показники зниження щільності популяцій цих мікроорганізмів склали лише 22,42 % (рис. 2).

В зимовий період, у місцях із залишками заростей прибережно-водної рослинності, спостерігалося значне накопичення снігового покриву, який забезпечував відсутність різких коливань температури у поверхневих шарах водойм та їх незначне промерзання. За таких умов у рідких середовищах за температур близьких до 0°С лептоспіри розмножувались. Так в лабораторних умовах у зразках з L. tarassovi з 10 по 20 добу досліду приріст склав 15,66 %, а в культурах L. kabura цей показник становив 34,30 %. Подібні явища мають місце і у природних умовах, забезпечуючи успішне перезимовування популяцій цих мікроорганізмів.

На відкритих ділянках водойм, де відсутні залишки заростей водних рослин, сніговий покрив був значно меншим або ж відсутнім взагалі. Тут спостерігалися більш різкі коливання температури, котрі часто призводили до процесів замерзання та розмерзання води. В умовах експерименту при такому режимі температур кількість лептоспір у зразках неухильно знижувалась. Так наприклад, щільність лептоспір серовару L. icterohaemorrhagiae після 8 - кратного процесу заморожування-розморожування середовища знизилась на 99,71% від початкового вмісту цих спірохет.

Проведеними дослідженнями встановлено швидкість руху лептоспір, яка не перевищувала 30,0 - 34,5 мкм/с і тому ці мікроорганізми не спроможні протистояти течіям води. Зарості гідато- та гідрофільної рослинності суттєво зменшують швидкість течій, а на певних ділянках водойм створюють майже непроточний режим, цим самим створюються сприятливі умови, для накопичення лептоспір. Таким чином, проявляється біофізичний аспект у консортивних зв'язках лептоспір із гідато- та гідрофільними рослинами.

Алелопатичні аспекти консортивних зв'язків лептоспір. Алелопатичний вплив вищих і нижчих рослин на лептоспір носить виразну видову специфіку (табл.1). Так прижиттєві виділення очерету звичайного (Phragmites communis L.), одного з найбільш поширених видів рослин- детермінантів консорцій, викликали слабке пригнічення у культурах лептоспір сероварів L. grippotyphosa (показник пригнічення 24,76%) та L. tarassovi (11,63%). Помірного і сильного ступеня пригнічення через алелопатичний вплив цього виду рослин зазнали L. kabura (35,11%), L. canicola (61,38%) та L. pomona (63,86%). Біологічно активні виділення водорості ентероморфи кишечниці (Enteromorpha intestinalis Link.) викликали слабке пригнічення L. kabura (24,84%), помірне пригнічення L. pomona (41,40%) та сильне пригнічення сероварів L. grippotyphosa (62,99%), L. pollonica (52,53%) та L. canicola (66,67%).

Біохімічні аспекти консортивних зв'язків лептоспір. Поряд з різноманітними видами рослин до складу прибережно-водних екосистем регіону входить велика кількість видів тварин, які в процесі своєї життєдіяльності виділяють у середовище велику кількість екскретів, останні здійснюють виразний та різнобічний вплив на водні мікроорганізми, в тому числі і на лептоспіри. Результати проведеного циклу експериментальних досліджень свідчать, що характер впливу прижиттєвих виділень тварин-гідробіонтів на лептоспір різних сероварів носить виразну видову специфіку (табл. 1).Так шкірні виділення великих псевдокінських п'явок (Haemopis sanguisuga L.) викликали пригнічення у культурах лептоспір сероварів L. tarassovi (показник інгібування 84,62%), L. pollonica (61,17%), L. grippotyphosa (58,82%), L. icterochemorragiae (45,89%), L. pomona (33,33%), L. kabura (19,92%) та L. canicola (15,98%). Прижиттєві виділення ставковиків звичайних (Limnea stagnalis L.) викликали пригнічення у культурах лептоспір сероварів L. pollonica (показник пригнічення 12,07%), L. grippotyphosa (23,30%) та L. pomona (27,05%). Лептоспіри серовару L. kabura були стійкими до впливу виділень цього виду тварин. Стимулюючий ефект від прижиттєвих виділень ставковиків звичайних відмічений у зразках з L. icterohaemorrhagiae (показник стимуляції 33,33%), L. canicola (66, 67%) та L. tarassovi (99,27%).

Фізіологічні аспекти консортивних зв'язків лептоспір.Виразний топічний тип консортивних зв'язків організменної частини популяцій лептоспір встановлюється з багатьма видами тварин-живителів. У специфічних умовах внутрішнього середовища цих організмів лептоспіри тривалий час існують, живляться й інтенсивно розмножуються. Найбільш виразно цей тип консортивних зв'язків популяцій лептоспір проявляється через зараження видів-живителів та етіологічну структуру захворювання. При цьому екстенсивність зараження лептоспірозом тварин-гідробіонтів має видові особливості (табл. 2).


 
 

Цікаве

Загрузка...