WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

 1. Аборт – оперативне втручання, яке може привести до ускладнень як в репродуктивному, так і в психоемоційному здоров'ї жінки. Підлітковий вік є загрозливим по наставанню не планованої вагітності (в 2003 р. на Україні, у віковій групі до 17 років, було зареєстровано 9962 абортів). Факторами ризику аборту в дівчат-підлітків є: ранній статевий дебют, відсутність постійних статевих партнерів в 43%, недостатнє або неправильне використання контрацептивних засобів в 49%, низький рівень сексуальної культури, матеріальні труднощі.

2. Штучний аборт є сильним психотравмуючим та невротизуючим фактором, що при певних обставинах, може стати одним з основних факторів у розвитку неврозу. 86% дівчат у першу добу після аборту відчували стан емоційного дискомфорту, в 73,1% відзначався високий рівень особистої тривожності, в 48,7% - високий рівень ситуативної тривожності. Це підтверджує необхідність включати в курс лікування й профілактики післяабортних ускладнень комплексу психопрофілактичних заходів, що сприяє більш швидкому відновленню емоційної рівноваги у дівчат-підлітків в родині й соціумі.

3. Штучне переривання вагітності викликає дисфункцию гіпофізарно-яєчникової системи, відбувається зміна концентрації яєчникових і гіпофізарних гормонів. Відбувається збільшення концентрації ЛГ, ФСГ, ПРЛ в 1,5-2 рази, рівень яких нормалізується тільки до VI МЦ, у той час як рівень П залишається низьким протягом півроку після перенесеного аборту і складає 6,03 нмоль/л у другу фазу МЦ, зростає концентрація Т - 3,150,15 нмоль/л (I МЦ після аборту). Функція гіпофізарно-яєчникової системи відновлюється поступово й спричиняє зміни характеру менструального циклу й загального стану дівчини в цілому.

4. Використання КОК в комплексі реабілітаційних заходів після аборту приводить до нормалізації рівня ЛГ і ФСГ, збільшення рівня ПРЛ та стійкого зниження П. ТКОК мають більш сильний гальмуючий вплив на гіпоталамо-гіпофизарно-яєчникову систему дівчинки-підлітка. Використання КОК є більш кращим для сексуально-активних підлітків після перенесеного аборту, тому що після переривання вагітності крім контрацептивного ефекту сприяють відновленню фолікулярного апарату яєчників через стадію функціонального "спокою", що є одним з етапів реабілітації.

5. Використання гормональної контрацепції після перенесеного аборту у дівчат-підлітків викликає транзиторні функціональні зміни в гіпофізарно-яєчниковій системі, які проявляються функціональною ановуляціє ( 95,0%) і приводять до зниження числа випадків альгодісменореї, частоти гіперполіменореї, опсоменореї, ПМС, ніж у дівчат, які не отримували ГК. Після відміни ГК відбувається відновлення нормального овуляторного менструального циклу протягом I - III місяців, що значно випереджає темпи відновлюваних реакцій ніж при відсутності реабілітаційних заходів.

6. У дівчат-підлітків в післяабортному періоді призначення немедикаментозних психореабілітаційних та медикаментозних рослинних засобів приводило до скорішої нормалізації гіпофізарно-яєчникових взаємовідносин, але не забезпечувало контрацептивного ефекту, який є важливим в підлітковому віці і є однією зі складових частин повної реабілітації після переривання вагітності.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Всім підліткам після переривання вагітності в комплекс реабілітаційної терапії необхідно включати рослинні седативні препарати, а також проводити психопрофілактичні заходи із залученням психологів центрів планування сім'ї.

 2. Для відновлення менструальної функції у підлітків, що мали в анамнезі явища гіперандрогенії, різні ПМЦ, після переривання вагітності на протязі 6 місяців необхідно використовувати гормональний контрацептив з антиандрогенною дією – Діане-35.

 3. В разі відмовпідлітка від прийому КОК або при наявності медичних протипоказань до використання ГК після аборту необхідно з метою реабілітації застосовувати комплексний рослинний препарат (Дисменорм) для відновлення менструальної функції.

 4. Необхідно проведення роз'яснювальної роботи серед підлітків, що перенесли штучний аборт, про використання різних методів контрацепції, про переваги КОК, що приводить до формування правильної репродуктивної поведінки в майбутньому.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Головина О.В. Состояние репродуктивной функции девочек-подростков 15-17 лет после перенесенного прерывания беременности // Проблеми медичної науки та освіти. – 2004. - №2. – 71-72.

 2. Головина О.В. Использование эстроген-гестагенных и антиандроген-эстрогенных препаратов для реабилитации репродуктивного здоровья подростков после аборта // Буковинський медичний вісник. – 2004. - №2. – С.38-41.

 3. Головина О.В., Тысячка Г.М. Нарушение репродуктивной функции у девочек-подростков после операции искусственного аборта // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук.пр. – Київ-Луганськ. – 2001. – Вип.6. – с.87-90. (Автором проведено огляд літературних джерел, набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз та підготовку до друку).

 4. Головина О.В. Психосоматическая характеристика девочек-подростков, перенесших искусственный аборт // "Актуальные вопросы гинекологической эндокринологии детского, подросткового и репродуктивного возраста": Материалы III-й международной региональной практической школы-семинара . – Святогорск-Донецк. – 2004. – С.27-28.

 5. Головина О.В., Тисячка Г.М, Ткаченко В.И. Репродуктивное здоровье девочек и девушек-подростков Луганской области // "Нейрогормональна регуляція функції жіночої репродуктивної системи у періоді її становлення в нормі та при патології": Мат.симпозіуму – Харків. – 2001. – С.30-34. (Автором проведено огляд літературних джерел, набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз та підготовку до друку).

 6. Головина О.В., Головин В.В. Характеристика менструальной функции у девочек-подростков после перенесенного прерывания беременности в сроке 5-12 недель // Актуальні питання охорони здоров'я дітей та підлітків Донбасу: Зб. наук. пр. – Луганськ. – 2003. – Вип..6. – С.30-32. (Автором проведено набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз та підготовку до друку).

 7. Грищенко О.В., Грищенко Н.Г., Головина О.В. Использование гомеопатического препарата Дисменорм для реабилитации менструальной функции у подростков после перенесенного искусственного аборта // "Актуальні питання ендокринології дітей та підлітків": Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків. – 2004.- С.22-23. (Автором проведено набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз та підготовку до друку).

 8. Грищенко О.В., Головина О.В., Сторчак А.В., Яковлева Т.А., Пак С.А. Оценка отдаленных последствий послеабортного периода у девушек-подростков 15-17 лет, перенесших искусственное прерывание беременности // "Актуальні питання охорони здоров'я дівчат-підлітків": Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – 2005. – С.39-41. (Автором проведено набір матеріалу, статистичну обробку, аналіз та підготовку до друку).

АНОТАЦІЯ

Головіна О.В. Особливості становлення менструальної функції у підлітків після штучного аборту та комплексний підхід до її реабілітації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Харківський державный медичний уныверситет МОЗ України, Харків, 2005.

Дисертація присвячена питанням особливості менструальної функції у підлітків після штучного аборту й комплексному підходу до реабілітації як менструальної функції дівчини, так і здоров'я в цілому. У комплекс реабілітаційної терапії після аборту необхідно включати КОК, перевагу віддаючи МКОК та рослинним препаратам для відновлення менструальної функції й проведення психопрофілактичних заходів.

Проведено дослідження рівня гіпофізарних (ЛГ, ФСГ, ПРЛ) і яєчникових (П,Е2,Т) гормонів після аборту, на тлі гомеопатичної й гормональної терапії, проводилася функціональна оцінка менструальної функції та психологічного стану. Отриманні дані свідчать про негативні зміни в гормональному гомеостазі в перші три менструальні цикли після аборту у підлітків (високий рівень ЛГ, ПРЛ, що приводить до знижки П), високий процент ановуляторних циклів та зміни в характері менструальної функції. Використання КОК та рослинного препарату Дисменорм приводять до нормалізації гормональних показників після аборту, що має велике значення в подальшому розвитку нормальної репродуктивної функції.


 
 

Цікаве

Загрузка...