WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

При обробці отриманих даних використовували статистичні методи з розрахунком параметричних і непараметричних критеріїв (Є.В.Гублер, 1978, Г.Ф.Лакін, 1980).

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення стану репродуктивної функції після штучного переривання вагітності було проведено у 102 підлітків віком від 15 до 17 років, після операції штучного аборту. До групи контролю увійшли 74 практично здорових дівчини, які не мали абортів та вагітностей в анамнезі. Обстежені дівчата були розподілені на 3 групи: 31 дівчина використовувала МКОК після аборту (I група), 27 – використовували після аборту ТКОК (II група), 20 дівчат використовували комплексний рослинний препарат (IIIА група), 24 дівчини не отримали після аборту специфічної реабілітаційної терапії (IIIВ група).

Аналіз отриманих даних виявив наступні особливості гормонального гомеостазу в обстежених дівчат (табл.1). Встановлено, що в 1-й місяць після переривання вагітності в терміні 5-12 тижнів відзначається підвищення ФСГ у різні фази менструального циклу як і у групі дівчат, що отримували гомеопатичний препарат у післяабортному періоді, так і в групі дівчат, які не отримували специфічного лікування. Так в 1-й місяць після аборту рівень ФСГ на 7-у добу менструального циклу склав у групі IIIВ - 6,790,50 МЕ/л, у групі IIIА - 6,690,44МЕ/л; на 21-й день циклу в групі IIIВ - 5,070,44МЕ/л, у групі IIIА - 5,180,26МЕ/л, що перевищує показники в контрольній групі, які склали відповідно 2,870,47МЕ/л і 1,790,15МЕ/л (p<0,05). У наступні два цикли рівень гормону залишався досить високим. У VI менструального циклі рівень ФСГ в 1-й фазі склав 1,780,18 МЕ/л, у групі пацієнток, що не отримували реабілітаційної терапії, та 1,820,23МЕ/л у групі дівчат, що отримували Дисменорм (контрольна група - 2,870,47МЕ/л), в 2-й фазі - 2,760,26МЕ/л (IIIВ група) і 2,630,46 МЕ/л (IIIА група) у той час як у контрольній групі - 1,790,15МЕ/л (p<0,05).

Концентрація ЛГ у дівчат, після переривання вагітності, у порівнянні з контрольною групою на протязі перших трьох менструальних циклів після аборту, у групі, яка використовувала гомеопатичний препарат і в групі, які не отримували реабілітаційної терапії, мала зміни аналогічні змінам концентрації ФСГ і була вищою за показники контрольної групи. До VI МЦ цей показник на 7-й день циклу практично не відрізнявся у всіх групах (p>0,05), однак на 21-й день циклу рівень ЛГ у групах дівчат після аборту, перевищував показники контрольної групи.

Вивчення рівню ПРЛ в крові дівчат після перенесеного штучного аборту показало, що як у групі IIIA, так і в групі IIIB в I менструальний цей показник був вищим ніж в контрольній групі. Протягом наступних двох циклів у групі дівчат, які не отримували реабілітаційної терапії відзначалося зниження цього показника, однак до VI МЦ після аборту рівень ПРЛ у цій групі залишався досить високим. Показники рівня пролактину в групі дівчат, що приймали після перенесеного аборту Дисменорм, мали більш виразну тенденцію до зниження в порівнянні із групою, що не одержувала лікування, і до VI МЦ відповідав показникам контрольної групи

Таблиця 1

Показники секреції гонадотропних гормонів в крові у дівчат-підлітків після перенесеного переривання вагітності, (Mm)

Групи

n

Показники

ЛГ, МО/л

ФСГ, МО/л

ПРЛ, мМО/л

I МЦ після штучного аборту

7 день

МЦ

21день МЦ

7 день

МЦ

21день МЦ

7 день

МЦ

21день

МЦ

III A

20

4,390,41

7,680,31

6,690,44

5,180,26

579,310,3

587,212,3

III B

24

4,450,42*

7,70,30*

6,790,50*

5,07044

581,613,6

594,113,0

Контрольна

74

1,760,41

2,610,43

2,870,47

1,790,15

266,242,2

276,537,8

II МЦ після штучного аборту

III A

20

4,470,42

7,600,31

6,390,47

5,140,36

535,312,1

529,311,7

III B

24

4,380,41

7,590,29

6,430,51

5,120,50

552,113,2

534,213,8

Контрольна

74

1,760,41

2,610,43

2,870,47

1,790,15

266,242,2

276,537,8

VI МЦ після штучного аборту

III A

20

1,980,34*

3,39,36

2,630,46*

1,840,23*

296,314,6*

302,315,1

III B

24

1,510,13*

3,060,27

2,760,26*

1,780,18

375,823,5*

266,242,2*

Контрольна

74

1,760,41

2,610,43

2,870,47

1,790,15

266,242,2

276,537,8

Примітка: * - різниця вірогідна відносно контрольної групи (p<0,05).

Рівень Е2 протягом I, II, III менструальних циклів у дівчат- підлітків після переривання вагітності у першу фазу менструального циклу (7-й день МЦ) був вищим, ніж у контрольній групі й становив в 1-й місяць -0,910,04нмоль/л, в 2-й місяць 0,700,06нмоль/л, в 3-й місяць - 0,670,06нмоль/л (у контрольній групі - 0,530,02нмоль/л). У другу фазу менструального циклу цей показник в 1-й місяць мав наступні значення - 1,130,04нмоль/л, що було вище аналогічного показника в групі дівчин, що не мали вагітностей і абортів в анамнезі - 1,060,21нмоль/л. Протгом II і III МЦ після аборту, у другу фазу (21-й день циклу), було відзначене зниження рівня Е2 у порівнянні з контрольною групою (p<0,05). Тільки з VI циклу ці показники наблизилися до аналогічних в контрольній групі й склали 0,540,06нмоль/л і 1,060,06нмоль/л у першій і другій фазі менструального циклу відповідно; у контрольній групі - 0,530,02нмоль/л і 1,060,21нмоль/л. У групі дівчат, що отримували Дисменорм після переривання вагітності, зміни в концентрації Е2 мали такий же характер як і в групі дівчат, що не одержували реабілітаційну терапію після аборту (табл.2).

Вихідні дані рівня прогестерону в крові обстежених дівчат, що не отримували КОК з метою реабілітації після переривання вагітності, були однаковими в I МЦ після аборту як у першу, так і в другу фазу циклу. Протягом наступних циклів у дівчат, що отримували Дисменорм на 21-й день МЦ рівень П підвищувався поступово і лише к VI МЦ після операції він наближався до показників контрольної групи. У групі дівчат, що не отримували ніякої реабілітаціонної терапії після аборту рівень П на 21-й день МЦ у наступні після аборту два менструальних цикли залишався нижчим за норму, до VI МЦ цей показник виріс, але залишався нижчим рівня як контрольної групи, так і групи дівчат, що отримувала після аборту гомеопатичний препарат Дисменорм (табл.2).

Вміст Т після штучного аборту протягом перших двох менструальних циклів перевищував показники контрольної групи - 2,570,29нмоль/л на 7-й день МЦ і 2,490,26 нмоль/л. До III МЦ рівень тестостерону став знижуватися і до VI МЦ відповідав рівню Т у контрольній групі. Вміст Т у плазмі обстежуваних дівчат після аборту на фоні прийому Дисменорма не значно відрізнявся від змін у групі, що не отримувала реабілітаційну терапію і був вище рівня Т у контрольній групі протягом перших менструальних циклів після перенесеного переривання вагітності (табл.2).

Таким чином, рівень середніх значень гіпофізарних гормонів є достатнім для овуляції вже до II-го менструального циклу, однак, концентрації ЛГ, ФСГ і ПРЛ залишаються досить підвищеним й нормалізуються лише до VI менструального циклу, при цьому рівень П у більшості дівчат залишається нижчим за норму, як у першій, так і в другій його фазі.


 
 

Цікаве

Загрузка...