WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛОВІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 618.17-008.8:618.39]-053.6

Особливості становлення менструальної функції у підлітків після штучного аборту та комплексний підхід до її реабілітації

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Грищенко Ольга Валентинівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ

України, завідувач кафедри перинатології та гінекології.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Вовк Ірина Борисівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,

м. Київ, завідувач відділу планування сім'ї і статевого розвитку

дітей та підлітків;

доктор медичних наук , професор

Потапова Лілія Вікторівна,

Харківський державний медичнийуніверситет, професор

кафедри акушерства та гінекології № 1.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, м. Київ, кафедра акушерства та гінекології №1.

Захист відбудеться "22" грудня 2005р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий "16" листопада 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Лазуренко В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Збереження репродуктивного здоров'я молоді – важлива соціальна й медична проблема, актуальність якої пов'язана з тим, що в Україні склалась критична демографічна ситуація, що характеризується негативним прирістом населення, різким зниженням народжуваності й досить високим рівнем штучних абортів.

Показник абортів серед дівчат-підлітків в 2003 році по Україні склав 7 випадків на 1000 дівчаток від 15 до 17 років. Аборти у дівчат 15-17 років склали 2,5% від загальної кількості абортів по країні. Аборт продовжує залишатися основним методом регулювання народжуваності в Україні (Р.В.Богатирьова, 1999; Н.Г.Гойда, 2000; Н.Я.Жилка, 2005). Тенденції, що намітилися останнім часом до зниження кількості абортів, в той же час не знімають актуальність цього питання, тому що аборт не є безпечною операцією для здоров'я жінки й спричиняє різного роду найближчі й віддалені ускладнення. Аборт – є однією з основних причин порушення репродуктивного здоров'я жінки в майбутньому (І.Б.Вовк, 2002; В.П.Квашенко, 2003; І.С.Савельєва, 2004).

За даними І.Б.Вовк (2002), по закінченню 3-4 циклів після проведеного аборту приєднується велика група патологічних станів: порушення менструального циклу, які можуть бути першими клінічними проявами ендометріоза, який розвивається після аборту. Частота ускладнень після абортів у підлітків в 2 – 2,5 рази більша, ніж в жінок репродуктивного віку. Навіть при сприятливому перебігу операції штучного переривання вагітності у післяопераційному періоді у тій чи іншій мірі виникають ендокринні розлади, які виражаються в уповільненому відновленні повноцінних фаз менструального циклу, появі олігоменореї або аменореї. У більш віддалений час аборт сприяє невиношуванню вагітності, розвитку безплідності, проблемам психоемоційного характеру (В.П.Квашенко, 1999; В.Л.Гавенко, Ю.С.Паращук, 2001). У дівчат-підлітків ці порушення носять більш виразний характер, ніж у жінок репродуктивного віку.

В сучасній літературі є дані, що аборт, як ніяке інше хірургічне втручання, пов'язан з проблемою психічного здоров'я жінки. Він є одним з психотравмуючих факторів, які при певних обставинах (особливості психічної структури індивіда, вплив суб'єктивної оцінки ситуації) можуть стати одним з основних факторів в розвитку невроза, що негативно впливає на внутрішньородинні та міжособисті відносини. Очевидно, що в залежності від психологічного стану конкретної особи, від її індивідуально-типологічних особливостей, типа реагування, природжених характеристик нервової системи рівень психологічної відповіді на ситуацію переривання вагітності має бути різним.

Незважаючи на проведену значну роботу в сфері профілактики непланованої вагітності у дівчат-підлітків, збереження репродуктивного здоров'я, кількість сексуально-активних дівчат-підлітків, що користуються регулярно контрацептивними засобами, залишається досить низьким. Крім того, недостатньо уваги приділялось питанню вплива гормональних контрацептивів на різні ланки репродуктивної системи у дівчат-підлітків після перенесеного штучного аборту. Дуже складним та маловивченим залишається питання щодо психоемоційного стану дівчат після перенесеного переривання вагітності. З усього вищевикладеного можна зробити висновок про доцільність вивчення особливостей перебігу післяабортного періоду у дівчат-підлітків та розробки комплексу заходів для реабілітації їх здоров'я після штучного переривання вагітності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема відповідає основним напрямкам Національної програми "Планування сім'ї" (Постанова кабінету Міністрів України № 736 від 13 вересня 1995р.) і Національній Програмі "Репродуктивне здоров'я 2001-2005" (Указ Президента України від 26 березня 2001 № 203/2001), та є частиною науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі перинатології та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (номер Державної реєстрації 0198U004321). Автором самостійно виконано фрагменти робіт щодо вивчення та аналізу клінічних, гормональних показників та даних психологічних тестів дівчат-підлітків після штучного аборту на фоні використання КОК та рослинного препарату Дисменорм після переривання вагітності.

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягала у визначенні особливостей клініко-гормонального та психологічного стану дівчат-підлітків після перенесеного штучного аборту та в розробці і оптимізації методики відновлення менструальної функції у дівчат-підлітків після перенесеного переривання вагітності з використанням комплексу, що складається з комбінованих оральних контрацептивів, гомеопатичної терапії та психотерапевтичних заходів.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

  1. Вивчити стан репродуктивної функції дівчат-підлітків 15-17 років, які перенесли штучне переривання вагітності.

  2. Вивчити особливості психоємоціонального та психофізичного стану дівчат-підлітків після перенесеного штучного аборту.

  3. Дослідити рівень гіпофізарних та яєчникових гормонів, особливості гормонального профілю у дівчат-підлітків, які приймали КОК після переривання вагітності.

  4. Вивчити вплив КОК (монофазного та трьохфазного препаратів) і комплексного рослинного препарату для відновлення менструальної функції дівчат-підлітків 15-17 років після перенесеного штучного аборту.

5. Обгрунтувати диференційовані схеми підбору ГК залежно від гормонального профілю дівчинки, ступеня ризику аборту, стану репродуктивного здоров'я й подальших репродуктивних завдань.

6. Розробити схему медико-соціальної реабілітації дівчат-підлітків після переривання вагітності.

Об'єкт дослідження: Стан здоров'я дівчат-підлітків 15-17 років, які перенесли операцію штучного аборту.

Предмет дослідження: Комплексне вивчення яєчникових, гіпофізарних гормонів та кортизолу у дівчат-підлітків після переривання вагітності і їхній зв'язок з порушенням менструальної функції.

Методи дослідження: в роботі використано аналітичні, клінічні, біохімічні, радіоімунологічні, ультразвукові, психологічні та статистичні методи дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. В представленій роботі удосконалена і науково обґрунтована система профілактичних заходів спрямованих на збереження й покращення репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків після перенесеного переривання вагітності.

Вперше проведені дослідження по вивченню психоемоційного та психофізичного стану дівчат-підлітків після штучного аборту і був розроблен комплекс психопрофілактичних заходів, які спрямовані на скорішу адаптацію підлітків в родині та соціумі.


 
 

Цікаве

Загрузка...